Archive | July, 2014

vraag ‘an de burgerman week 28

17 Jul

’t Kan snel gaan!

Weet je ’t nog, de foto die stond afgebeeld bij de column vraag ‘an de burgerman van vorige week. Tussen ‘het groen’ kon je nog net aan twee bankjes met een prullenbakje ertussen herkennen. Gemeente Westland is zo sportief geweest om dit unieke pleisterplaatsje bij ’t Heitje in De Lier even flink ‘beet te pakken’. Het verschil kan je met eigen ogen zien. Zo maakt dit hoekje weer een uitnodigende indruk. Zo willen we het graag in heel het Westland zien! Nou, wat dat betreft is er goed nieuws. Op aangeven van een aantal politieke partijen, maar vooral onder druk van de publieke opinie, heeft wethouder Meijer toegezegd dat Westland een flinke opknapbeurt krijgt, waar het betreft de openbare ruimte. Je moet dan denken aan schonere straten en beter onderhouden groen.

foto

voor de onderhoudsbeurt …………

juli14 109

…………….. na de onderhoudsbeurt

Heb jezelf foto’s van gevalletjes voor en na de onderhoudsbeurt, stuur ze dan gerust op naar burgerman@kabelfoon.nl

Dan kunnen we anderen er ook van laten genieten!

vraag ‘an de burgerman week 27

12 Jul

’t mag best iets groener in Westland …..

 

Qua openbaar groen scoort de gemeente Westland met andere gemeenten vergeleken maar matig. De laatste jaren hebben we echter een ware inhaalslag gemaakt! Beetje vervelend is alleen wel dat dat groen op plaatsen staat waar het nu juist niet hoort. Groen tussen de reguliere aanplant in de plantsoenen en groen tussen de straatstenen. In Westland noemen we dat gewoon onkruid. Dat onkruid hou je in de hand door regelmatige onderhoudsbeurten. Bezuinigen daarop is een keuze van de huidige machthebbers in Westland, welig tierend onkruid is vervolgens wat je krijgt. Westlanders noemen de aanblik kortweg ‘een gribusbende.

foto

Het goede nieuws is dat de afkeurende geluiden vanuit de bevolking inmiddels zo sterk zijn dat het zittende college van B&W besloten heeft de bezuinigingen iets terug te draaien. Een mooi initiatief, maar dat betekent hooguit dat je straks kan zeggen dat het niet zo’n zooitje meer is als vorig jaar.

Oude Westlanders kennen bovendien nog de spreuk

‘één jaar onkruid op ’t land, zeven jaar onkruid uit de hand’

Waarmee maar weer gezegd is dat je de bezuiniging op zich wel eenvoudig terug kan draaien, maar dat de gevolgen van de eerdere bezuiniging veel ingrijpender zijn dan gedacht. Hoe het inmiddels wakker geworden college hiermee om zal gaan, gaan we komende tijd zien.

 

vraag ‘an de burgerman week 26

5 Jul

Laat van je horen!

’t Was me ’t participatie-weekje wel weer zeg. Van diverse kanten worden wij burgers opgeroepen ‘mee te doen’ aan de samenleving. Meehelpen en meebeslissen doen Westlanders maar wat graag, al helemaal als het over hun eigen woonomgeving gaat. Gelukkig is dat meepraten in Nederland prima geregeld middels inspraak en dergelijke. Dat het toch vaak spaak loopt is gelegen in het feit dat de burgers in een veel te laat stadium gevraagd wordt naar hun mening. Plannenmakers en gemeente zijn vaak al lang en breed uitonderhandeld voordat de burger sowieso maar lucht heeft gekregen van een willekeurig bouwplan. Gevolg hiervan is frustratie en onbegrip bij zowel de plannenmakers als bij de burgers, terwijl de gemeente meestal net doet alsof de neus bloedt.

Afgelopen week was er het zoveelste plan ‘Chrysantenstraat’ Naaldwijk. Ofwel: ‘hoe krijg je zoveel mogelijk huizen in een perceeltje grond gepropt’. De zeer betrokken buurtbewoners waren ook nu weer present om hun mening daarover te geven. Ze deden dat door gebruik te maken van het inspreekrecht. Meest ontluisterende was nog het feit dat ze zich door de gemeente niet serieus genomen voelde. De commissie Ruimte, waar massaal gebruik werd gemaakt van het inspreekrecht, nam de bewoners echter weldegelijk serieus. Zo kon het zomaar gebeuren dat het voorliggende plan door de commissie terug werd verwezen ‘naar de tekentafel’. Te hopen valt dat men een volgende keer in veel vroeger stadium met omwonenden in overleg gaat. Daar kunnen plannen alleen maar beter van worden. Dat je vervolgens ook nog eens meer draagvlak creëert voor je plannen is natuurlijk ook mooi meegenomen!

IMG_20140625_193456