Archive | May, 2014

vraag ‘an de burgerman week 19

9 May

Nader bekeken: witte rook in Westland

Halverwege maart mochten jij en ik naar de stembus om nieuwe volksvertegenwoordigers te kiezen voor onze gemeente. Het algemeen bestuur van Westland, de gemeenteraad, is daarmee weer voor vier jaar samengesteld. Het dagelijks bestuur, de Burgemeester en de Wethouders (college van B&W) is inmiddels ook bekend.

nieuw college

Op www.wos.nl stond het eigenlijk nog het meest treffend ‘Amper verschuivingen college Westland’. Het zittende college gaat gewoon door, noodzakelijkerwijs aangevuld met een vierde partij, omdat het natuurlijk wel handig is dat je een meerderheid in de gemeenteraad ‘achter je’ hebt staan. In het akkoord wat gesloten is heeft men het over ‘de nieuwe realiteit’. Dat is op zich wel bijzonder, want buiten die extra benodigde vierde partij is er niks nieuws onder de zon. Wat nieuw zou kunnen zijn is dat de inbreng van het volk, danwel hun vertegenwoordigers in de gemeenteraad, komende periode wél serieus genomen gaat worden. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren valt natuurlijk nog te bezien, maar hoopvol zijn de uitspraken in die richting in ieder geval wel.

In de gemeenteraad zelf heb je zo door of ‘nieuwe realiteit’ oprecht gemeend is of niet. Komen er wederom ‘dichtgetimmerde’ voorstellen, dan weet je dat dit college van B&W niks meer dan een gevalletje oude wijn in oude zakken betreft. Staat men echter open voor verbetering van plannen op basis van argumenten door wie dan ook aangedragen, dan hebben we inderdaad met een nieuwe realiteit te maken en gaan we ongetwijfeld vier mooie jaren tegemoet in bestuurlijk Westland!

vraag ‘an de burgerman week 18

9 May

Koningsdag

’t Is oranje en het blijft oranje, ’t is oranje boven! Voor de Oranjecomité’s in het Westland staat dat als een paal boven water. In de gemeente Westland zijn de Oranjecomité’s voor een flink deel verantwoordelijk voor het behoud van de eigen identiteit van Westlanders. Hulde daarvoor!

Als dan, zoals dit jaar, het weer ook nog eens een beetje meezit, is het alleen al volop genieten van de vele blije gezichten én gezichtjes. Bij uitstek is Koningsdag een dag waar er voor alle leeftijden iets te doen is. Actief zelf meedoen met vrijmarkt, voetbaltoernooi of concert of passief genieten van genoemde activiteiten, het kan allemaal!

Kom je in Westland niet aan je trekken, dan is er altijd nog de ‘grote stad’ die mogelijkheden biedt. Den Haag, maar vooral ook Amsterdam zijn enorme trekkers wat Koningsdag betreft.

Ballonnen oplaten met de kinderen is er voor de burgerman inmiddels niet meer bij, die bepalen gelukkig zelf wel wat te doen op Koningsdag. Voordeel daarvan is wel dat je zelf je eigen Koningsdag in kan delen. Traditioneel eerst maar even met Oranjegebak bij m’n ouders op bezoek geweest, een gebaar dat zeer gewaardeerd wordt! ’s Middags met wat loopvrienden van de Lierse Roadrunners naar het Maaslandse getogen, alwaar de Groene Oaseloop op het Koningsprogramma stond. Al met al een mooi feest zo’n Oranjedagje. Koninginnedag was niks mee, maar dankzij de inzet van de Oranjecomité’s is Koningsdag al even succesvol.

IMG_20140426_110403

vraag ‘an de burgerman week 17

3 May

Nader bekeken: School-thuis routes

Onlangs mocht de burgerman figureren in de populaire rubriek ‘op de pijp met’ in Groot Westland. Journalist Esdor van Elten wist een opmerkelijke quote te noteren aangaande de Westlandse politiek

‘Zijn er overeenkomsten tussen hardlopen en de Westlandse politiek?

Die zouden er wel moeten zijn. Hardlopen lijkt heel individueel, maar eigenlijk is het een heel sociale sport. Zeker bij grote loopevenementen is er veel saamhorigheid. In loopgroepen ook. Iedereen is blij met elkaars prestatie. Dat zou in de politiek ook best eens wat vaker mogen gebeuren.’

In geval van het project School-thuis routes is dat ook daadwerkelijk gebeurd. Ulbe Spaans schreef vorig jaar in een column ‘Weet u het nog? Dat Progressief Westland in 2010 het meldpunt ‘veilige schoolthuisroute’ instelde. Ik weet het nog goed. Al die reacties van schooldirecteuren, besturen, ouders en oudercommissies. We kwamen de gevaarlijke plekken rondom de scholen fotograferen. We gingen in gesprek en bundelden de reacties in een mooi rapport. Vervolgens boden we het rapport de wethouder aan. In 2010 kwam er ook een nieuw college. In het collegewerkprogramma stond prominent beleid geformuleerd rondom de veilige schoolthuisroutes.’

Getuige de unanieme ondersteuning in de gemeenteraad was iedereen blij met dit initiatief van Progressief Westland. Dankzij diezelfde massale ondersteuning vanuit de gehele gemeenteraad kreeg wethouder Meijer van GemeenteBelang Westland de kans een en ander uit te voeren. Stuk voor stuk prestaties van formaat, hulde voor de initiatiefnemers en de uitvoerders van dit idee! De in de politiek vaak gehoorde zin ‘de burgers, daar doen we het tenslotte allemaal voor’ is met dit project in ieder geval 100% waargemaakt.