Archive | December, 2013

‘Zo is het leven in Westland’

27 Dec

Sfeervolle matinée op tweede kerstdag. Hoogtepunten uit de Westlandse opera’s en musicals Kromme Jongens, Vlammen, Afstallen en De kus van de Pontamoer. 

Is me dat even een mooie uitnodiging die onlangs m’n mailbox ingleed. Eerste kerstdag een fijn samenzijn met de familie en tweede kerstdag er lekker even tussenuit. Na een stukje hardlopen in het Haagse er even lekker tussenuit met een middagje cultuur op z’n Westlands. 

Verrast zou ik niet worden, want al het gebodene had ik al eerder aan me voorbij zien trekken. Natuurlijk was ik wel benieuwd hoe men de losse stukken uit de diverse musicals en opera’s aan elkaar zou breien. Tot slot was het natuurlijk ook nog maar de vraag of de individuele stukken wel ‘overeind’ zouden blijven op het universele podium.

Omdat er van een verhaallijn geen sprake was, had DarioFo er voor gekozen de diverse onderdelen aan elkaar te laten praten door een heuse ‘stalmeester’. Op een rustige en vooral duidelijke manier werden daardoor de diverse onderdelen in de juiste context geplaatst. Kortom vooraf wist je uit welke musical of opera een stuk gespeeld werd. Deze manier van presenteren zorgde voor een prima samenhang. 

De uitvoering van de stukken zelf was des DarioFo’s zou ik haast zeggen. Natuurlijk was het een beetje behelpen op het podium, men miste tenslotte een echt decor om in te spelen, maar het deed niets af aan de prestaties die weggezet werden. Perfecte zang en performance, geweldige outfits en ook nog eens een echt orkest voor de muzikale ondersteuning.

dec13 122

Echt verrast werd ik dus niet, maar tot m’n verbazing moest, mocht ik wel ervaren dat Bob van Roode me weer wist te raken met zijn wonderschone uitvoering van ‘twee tissies druiven’. Na de pauze wist Koos Sekrève datzelfde gevoel op te wekken bij het lied ‘slaap zacht’, natuurlijk ook al zo’n gevoelslied pur sang, al helemaal als het met hart en ziel uitgevoerd wordt door zo’n beetje de complete cast.

Is het nu dan over en uit met deze voorstelling? Welnee, komende 11 januari doet men het nog eens ‘dunnetjes’ over. Wat mij betreft

‘warm aanbevolen’

vanaf de tribune maakte ik deze foto’s 

vraag ‘an de burgerman week 50

27 Dec

terugkijken

tussen Kerst en Nieuwjaar heb je mooi de gelegenheid om even terug te kijken op het jaar dat bijna voorbij is. De recessie lijkt op z’n retour, maar voor je gevoel moet je harder werken dan ooit om het hoofd financieel boven water te houden. Positief punt van het afgelopen jaar is dat diverse bouwprojecten uiteindelijk toch van start zijn gegaan. Met name de kernen terHeijde en De Lier profiteren daarvan. Op ’t nippertje werd ook nog bekend dat er in de voormalige Bernadetteschool in Naaldwijk zorgwoningen zullen komen. Het woon-werk verkeer verloopt ook  weer een stukje soepeler. Het is goed te merken dat het 3-in-1 project langzaamaan vorm begint te krijgen. Wat helaas ook steeds meer vorm begint te krijgen is de uitwerking van de bezuinigingen in de buitenruimte. Het ziet er gewoon niet meer uit op straat en in de plantsoenen. Het onkruid weelt tierig en het onderhoud aan het groen loopt steeds verder achter. De ‘oplossing’ lijkt gevonden te zijn door de struiken in de plantsoenen te vervangen door ‘ruw gras’. Oplossing, want op die manier is onkruid ineens geen onkruid meer en echt onderhouden hoef je het ook niet. Eén keer per jaar de klepel er overheen en klaar is Kees. Nog een voordeel is dat je er opeens flink wat hondenuitlaatplaatsen bij hebt gekregen. Maar goed, genoeg gekheid op een stokje. Vandaar dat we de gemeentehuissoap dit keer maar onbesproken laten. In ’t nieuwe jaar gaan we vol goede moed weer vooruitkijken. Benadruk het positieve, dat soort dingen!

 

 

vraag ‘an de burgerman week 49

19 Dec

Calimero

‘Piep piep hallo, piep piep hallo, Calimero’. Het zwarte kippenkuiken met op z’n kop een halve eierdop gaat inmiddels als cartoonfiguur al zo’n vijftig jaar mee. Op de een of andere manier overleeft niet alleen het karaktertje zelf, maar ook z’n bekendste uitspraak moeiteloos de tand des tijds.

“Zij zijn groot en ik is klein, en da’s niet eerlijk, o nee”.

Wanneer een partij (persoon, organisatie, land) het gevoel heeft door zijn kleine omvang ten opzichte van een andere partij niet serieus te worden genomen, dan wordt dit wel ook wel het Calimero-effect genoemd. In de Westlandse politiek kwam het ter sprake bij de vraag of er een integriteitsonderzoek moest komen ten aanzien van het handelen van een aantal leden van het college van B&W. Slechts één partij pleitte hier zeer stellig voor. Juist om het Calimero-effect te voorkomen werd het college door meerdere partijen geadviseerd zelf de handschoen op te nemen. Als je volgens eigen zeggen niets fouts gedaan hebt, waarom er dan niet voor kiezen dit dan ook maar klip en klaar duidelijk te krijgen. Daarmee voorkom je juist het Calimero-effect . Na ampel beraad besloot het Westlands college van B&W echter dit advies in de wind te slaan. Als jezelf de overtuiging hebt dat je niets gedaan hebt wat niet door de beugel kan, waarom zou je het dan laten onderzoeken was daarbij de overweging. Helaas zijn het juist dit soort overwegingen die een bepaalde bestuurscultuur kenmerken. Van enige vermogen tot zelfreflectie lijkt, ondanks alle goede bedoelingen, geen sprake meer. ‘Wij zijn groot en zij zijn klein’ is dan juist het gevoel wat blijft hangen.

 

vraag ‘an de burgerman week 48

10 Dec

doe jij nog mee ….

Zelfs als je helemaal niet in lokale politiek geïnteresseerd bent kan het je niet ontgaan zijn dat de gemeenteraadsverkiezingen weer aanstaande zijn. Als voorbereiding daarop zijn de diverse Westlandse politieke partijen afgelopen weken druk bezig geweest met het samenstellen van hun verkiezingslijsten. Zelf loopt de burgerman als volksvertegenwoordiger inmiddels al bijna 3 periodes van 4 jaar en 2 periodes van 2 jaar mee in Liers dan wel Westlands verband. Dan is het niet zo vreemd dat men je de vraag stelt ‘doe jij nog mee…..’. Nou, wees gerustgesteld, ook voor de periode 2014-2018 is burgerman Leo Boekestijn weer beschikbaar.

Wat de uitslag van die verkiezingen ook mag zijn, gezien de samenstelling van de diverse lijsten zal een flink deel van de zittende raadsleden hun stoel weer terug in kunnen nemen. Dat is vooral goed voor het ‘collectieve geheugen’ zoals dat zo mooi het. Voor de frisse blik is het natuurlijk goed dat in de nieuwe gemeenteraad ook wat nieuw bloed instroomt. Ook voor die keuzemogelijkheid hebben de meeste partijen gezorgd. Overal zie je mix terug van oud en nieuw, van grote kern tot kleine kern, van mannen en vrouwen en van bekend en minder bekend. Aan jou straks de schone taak om een kruisje te zetten in het vakje van jouw favoriete volksvertegenwoordiger!

 

aap, mouw, dat soort dingen

6 Dec

en weer was er onlangs wateroverlast in De Lier, met name bij de Julianalaan natuurlijk verbazing ten top. Was net veel geld kostende doorsteek gemaakt naar de andere kant van de N233. Volk zegt er wat van en wordt vervolgens met kluitje in het nog natte riet gestuurd. Zonder maatregelen had het nog veel natter geweest ……….

Ja ja, alsof dat wat uitmaakt, nat is nu eenmaal nat. Was het nu echt een gevalletje ‘niks aan de hand, gewoon doorlopen’ of is er wel degelijk een pomp te laat aangezet, zoals heel de buurt suggereerde. Op de mail kregen we net vragen binnen van de VVD fractie (waarvoor dank natuurlijk) die wel heel erg de vermoedens van de bewoners lijken te bevestigen.  Voor de duidelijkheid knip en plak ik de inhoud van die mail maar even in z’n geheel hieronder. Kan jezelf je oordeel vormen!

Geachte Wethouder, beste collegae commissieleden,

Tijdens de raadscommissie Ruimte op 3 december jl. heeft de commissie een presentatie gekregen met nadere informatie en een evaluatie over de hevige regenval op en rondom 13 oktober 2013.

Een goed verzorgde en duidelijke presentatie, met na afloop enkele aanvullende vragen en complimenten voor de organisatie.

De fractie van VVD Westland heeft, bij monde van ondergetekende, gevraagd hoe het kan dat de ambtelijke organisatie aangeeft dat alle maatregelen en systemen goed hebben gewerkt, terwijl bij de commissie Waterveiligheid van Delfland op 3 december is aangegeven dat de pomp bij de Kralingerpolder niet werkte.

Het antwoord hierop in de commissie ruimte was, dat alles wel goed heeft gewerkt.

Na afloop van de commissie is gebleken dat het om een communicatiefout gaat. De VVD fractie doelde op één van de pompen bij het gemaal van de Kralingerpolder, onder verantwoording van het Hoogheemraadschap, de ambtelijke organisatie doelde op de kleinere gemeentepomp grenzend aan de bebouwing van De Lier.

In navolging hiervan daarom het volgende;

In het kader van Waterproof Westland trekken de gemeente Westland en het Hoogheemraadschap van Delfland gezamenlijk op om de wateroverlast zo veel mogelijk te beperken en de veiligheid en waterkwaliteit van Westland te waarborgen.

Tijdens de hevige regenval in oktober 2013 is gebleken dat op 13 oktober de (HHD) pomp in de Kralingerpolder niet actief was. Daarom is er een noodpomp ingeschakeld, maar toen was er inmiddels al een bemalingsachterstand van 37.000 m3. Toen de noodpomp in werking is gesteld zijn reparatiewerkzaamheden aan de niet werkende pomp gestart. Inmiddels was er echter wel al wateroverlast in De Lier.

  1. In het kader van goed overleg en samenwerking, vraagt de fractie van VVD Westland zich af of het college op de hoogte is van dit mankement,
  2. Zo ja, waarom dit niet is gecommuniceerd naar de commissie tijdens de evaluatie op 3 december jl.,
  3. Zo nee, of het college in goed overleg met het Hoogheemraadschap kan nagaan waarom de gemeente hiervan niet op de hoogte is gesteld, terwijl de bemalingsachterstand wel gevolgen heeft gehad voor de Lierse inwoners.

Namens de fractie van VVD Westland,

Rianne Jonker-Roem

Commissielid Ruimte

vraag ‘an de burgerman week 47

4 Dec

nieuwe woorden

 

Voor iets wat er eerst niet was, wordt vanzelfsprekend een nieuwe benaming gezocht. LED TV en plasmascherm zijn woorden die honderd jaar geleden nog uitgevonden moesten worden. Soms krijgen bestaande woorden opeens een nieuwe betekenis zoals de sinds kort in de politiek veel gebruikte term opwerken. Woorden als omdenken en laatstelijk woninglijk lees je zomaar opeens in de krant en krijgen in je tekstverwerkingsprogramma direct een rode onderstreping, zijnde een onbekend woord. Woninglijk kwam zomaar uit de lucht vallen toen de GGZ in Amsterdam deze term introduceerde voor overledenen die pas na een aantal dagen gevonden werden in hun woning. Omdenken is niets anders dan herkaderen. Je probeert dan een bestaande situatie van een nieuwe betekenis te voorzien. Heel simpel gezegd: dacht je eerst dat het glas halfleeg was, blijkt het na enig omdenken opeens halfvol te zijn. Bij opwerken denk je in eerste aan een bewerkingsmethode van brandstofstaven die gebruikt zijn bij het opwekken van kernenergie. Later werd het ‘hogerop komen’ op je werk, vooral als je je ellebogen erbij gebruikt had, eveneens benoemd als ‘opwerken’. Dit jaar wordt in politiek Westland zo’n beetje alles opgewerkt. Nota hier nota daar, memo hier memo daar, nog even opwerken en we zijn klaar! Inmiddels zijn we dus met z’n allen volop aan ’t opwerken naar het heerlijk avondje. Sommige dingen blijven gelukkig altijd hetzelfde!

P1090006

Gemeentebelang voor burgerbelang

3 Dec

Vandaag 3 december in de rubriek ‘mail’ van het AD een opmerkelijke brief van Anna Maria Hermans uit Leersum. Zij schrijft over de bemoeizucht van de EU. Haar stukje lezende moest ik toch wel heel sterk aan Westland denken.

Zeker daar waar de  Noord-Ierse burgeractiviste  Bernadette Devlin aangehaald wordt. Zij zei in 1969 het volgende

‘Overal waar het parlementaire systeem in zwang is, brengt het dezelfde gebreken mee.  Zo gauw de vertegenwoordigers in de structuur zijn opgenomen, vertegenwoordigen ze niet meer’.

In Westland zien we dit verschijnsel klip en klaar terug bij de huidige coalitiepartijen. Ze beloofden bij de vorige verkiezingen het volk te zullen vertegenwoordigen, maar nauwelijks waren ze aan het ‘besturen’ of ze lieten alles toe waar de kiezers niet voor gekozen hebben.

‘de burgers, daar doen we het allemaal voor’ dat zijn ze allang vergeten. Burgerbelang heeft overduidelijk plaats gemaakt voor gemeentebelang.  De burgers lijken er slecht  eens in de vier jaar toe te doen.  Je raadt het al, tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Laten die er nu net aan zitten te komen! Woensdag 19 maart kan de burger zijn stem weer uitbrengen. En dan maar hopen dat hij dit keer minder snel wordt vergeten.

ADmail3dec13

Na het stemmen wordt de kiezer vergeten