Archive | October, 2013

vraag ‘an de burgerman week 42

24 Oct

hoe ‘maakbaar’ is de samenleving

omdat de overheid opeens alles zelf niet meer geregeld kan krijgen moeten wij burgers opeens van alles zelf gaan doen. Beetje jammer natuurlijk dat we pas in actie mogen komen als diezelfde overheid inmiddels met de handen in het haar zit. Burgers willen al jaren meedoen en meedenken over besluiten die invloed hebben op hun eigen leefomgeving. Het idee van de maakbare samenleving komt van de politiek zelf . Onder het motto ‘wij weten wat goed voor u is’ zijn ze jaren lekker regentesk bezig geweest voor de burgers. Durfden ze ook nog gerust te zeggen ‘de burgers, daar doen we het tenslotte allemaal voor’.

Gelukkig is ook in Westland de samenleving niet maakbaar. De gemeente doet wel z’n best om het tegendeel te bewijzen, maar als iemand de samenleving al maakt, dan zijn wij Westlanders dat zelf. Wij hebben niet zoveel op met overheden. We zijn al blij als ze ons niet teveel in de weg lopen. Dat diezelfde gemeente er nog steeds van overtuigd is dat de samenleving weldegelijk maakbaar is bleek onlangs met de introductie van de eurotonnen kostende jeugdcoördinatoren. AD Westland kopte zelfs met ‘dorpskernen gaan weer bruisen door inzet jeugdcoördinatoren’. De burgers zien echter helemaal niks bruisen, die zien alleen maar dat hun dorpskern vervuilt, omdat je ook overheidsgeld nu eenmaal maar één keer uit kan geven. Dat samenwerking tussen gemeente en burgers best mooie dingen op kan leveren zie je bij de buurtpreventie. Nog een mooi voorbeeld is het initiatief ‘buurt in uitvoering’. Inwoners van Westland nemen hun verantwoordelijkheid en maken in samenwerking met de gemeente hun leefomgeving aangenamer. Vorige week kon zelfs het 100e initiatief in deze gevierd worden.

vraag ‘an de burgerman week 41

24 Oct

dat elke ‘zaak’ twee kanten heeft bleek onlangs wel weer in ’t Monsterse.

Vanuit Wijkbeheer is er een keurig persbericht uitgegaan over het aanpassen van de speelkooi aan het Slangenkruid.

‘Vrijdagmiddag is door het zetten van de middenstip een “punt”  gezet achter een leerzaam en boeiend participatietraject. Het begon ongeveer een jaar geleden: het doel was, de overlast die omwonenden ervaren van het gebruik van de speelkooi te verminderen. Een viertal bewonersavonden zijn gehouden met zowel omwonenden als gebruikers.  Na veel luisteren, praten en overwegen zijn een aantal oplossingen uit de groepen gekomen om de (geluids) overlast te beperken en de (verkeers) veiligheid te vergroten. De samenwerkende partners (politie, buurtpreventie, Welzijn E25 en Gemeente Westland) zijn met dit lijstje aan de slag gegaan en daar waar de (financiële) middelen het toelieten, aanpassingen gedaan. De zijkanten van de kooi zijn vervangen voor hogere hekken, zijn er rubbers aangebracht aan de hekwerken om het geluid te reduceren, is er een pictobord met speelregels gekomen en is een blikvanger opgehangen. Daarnaast zijn de baskets vervangen en is de belijning opnieuw aangebracht.’ Het persbericht eindigt met de zin ‘natuurlijk stopt het hier niet. Deze locatie blijft de aandacht van alle partners houden!’

okt13 014

‘Iedereen blij’ zou je denken ….. nou, dat nu ook weer niet.  Nog voor de feestelijke heropening maakten insprekers in de gemeenteraad duidelijk dat een ‘ballenvanger’ achter het doel aan de kant van het Heijdse duin node gemist werd. Als je er gaat kijken zie je dat de bewoners hier terecht een punt van maken. Het is te hopen voor de insprekers dat de woorden ‘natuurlijk stopt het hier niet’ wel waargemaakt gaan worden.

vraag ‘an de burgerman week 40

24 Oct

laat eens zien dan ……

om te voorkomen dat je denkt dat de burgerman zich alleen maar met dingen uit het dorp De Lier bezighoudt reisde Leo Boekestijn afgelopen week af richting het Monsterse. Er wordt daar namelijk te hard gereden in het dorp. ‘Dat is bij ons ook het geval’ hoor je dan direct vanuit alle andere kernen. Precies dat maakt dat het schrijven van een column voor heel het Westland niet echt veel verschilt van het schrijven van een column voor het dorp waar je toevallig zelf woont. Te hard rijden, geluidsoverlast en rotzooi op straat kom je in elke kern tegen.

Waarom dan toch naar Monster? In Monster is mooi te zien waarom we in Westland het verkeersveiligheidsprogramma ‘Duurzaam Veilig’ onderschreven hebben. Dankzij dit programma zie je door de weginrichting al hoe hard je er mag rijden. Een bord 30 langs de weg of 30 in het wegdek gestraat zijn daarvan visuele voorbeelden. In ’t kader van ‘als je niet horen wilt moet je maar voelen’ zijn verkeersdrempels in 30km zones ook typisch van die ‘Duurzaam Veilig’ dingen. De Larixlaan was in 2007 nog een straat met een jaren zestig uitstraling. Dat daar de maximumsnelheid 30 km/u was kon je hooguit zien aan een bord langs de kant van de weg. Het ‘voelde’ echter nog gewoon als een ouderwetse 50 km/u weg. Dat was ook zo’n beetje de gebruikelijke gemiddelde snelheid aldaar. Op dit moment wordt het hele traject, inclusief Hortensiastraat zoveel mogelijk ingericht volgens ‘Duurzaam Veilig’. ‘Zoveel mogelijk’ omdat je uit  moet gaan van een historisch gegroeide situatie en omdat bijvoorbeeld de bus ook nogeens door de straat moet. Soms wordt ook de voorgeschreven hoogte van de verkeersdrempels niet gehaald omdat dat teveel trillingen geeft voor de omgeving. Hoofddoel van ‘Duurzaam Veilig’ blijft gedragsverandering en daar zijn we met z’n allen natuurlijk vooral ook zelf  verantwoordelijk voor.

okt13 017

vraag ‘an de burgerman week 39

3 Oct

daar is dat moeilijke woord weer

weet je het nog, eind vorige eeuw dook het woord voor het eerst op in politiek Nederland: burgerparticipatie. Als je niet weet wat dat betekent is dat helemaal niet erg, want in de praktijk bleek het een lege huls. Toch nieuwsgierig geworden waar participatie nu eigenlijk voor staat? Dan maar even het woord opgezocht op Wikipedia, zeg maar de internetvariant van de vroegere Dikke van Dale.

Participatie betekent actieve deelname. Het is afgeleid van de Latijnse woorden pars (deel) en cipere (nemen). Het woord participatie heeft een sterk maatschappelijke, vaak politieke ondertoon. Als die ondertoon er niet is, wordt meestal eerder van deelname gesproken.

 

Actief meedoen in de politiek, is me dat even spannend! Nou, dat zou het best kunnen zijn, maar dat hangt sterk samen met de vorm waarin een en ander gegoten is. Wordt jouw mening of advies slechts ter informatie ‘meegenomen’, dan is er van meedoen niet echt sprake. Pas als je als burger daadwerkelijk mee mag beslissen doet je bijdrage er pas echt toe. Zo’n beetje het enige echte voorbeeld in Westland daarvan is de eendenvijver in ’s Gravenzande. De gemeente heeft de burgers laten beslissen of die rond of ovaal moest worden.

Nu is er dan opeens vanuit het Haagse de participatiemaatschappij. Gek genoeg wordt ons nu niet eens meer gevraagd of we wel mee willen doen, we moeten simpelweg meedoen zo lijkt het wel. Je moet opeens overal zelf voor gaan zorgen. Werd je eerst op je vingers getikt als je wat in het gemeentegroen snoeide, krijg je nu zo’n beetje commentaar als je het niet doet. Op die manier verandert er steeds meer werk in vrijwilligerswerk. Gelukkig zijn we daar in Westland hartstikke goed in!

potje schaken in de Druiventuin

3 Oct

na een pauze vorig jaar, dit jaar weer van de partij geweest bij de simultaanschaakwedstrijd van Westlandse politici tegen  Westlands schaakkampioen Dirk van Nieuwkerk. De voorbereidingen van mijn kant zijn vrij eenvoudig, een paar keer oefenen met een schaakcomputer en dan moet het maar weer lukken ……..

schaken2013druiventuin

 

onder de druiventrossen mag je vervolgens aan de slag. Bijzondere van dit jaar was wel dat de simultaangever na de reguliere speeltijd van 2 uur er nog niet in geslaagd was, op welk speelveld dan ook, een partij tot een einde te brengen. Aan mijn gezicht zie je wel dat ik nog lang niet van plan was mijn meerdere te erkennen in de simultaangever van deze 9e editie.

IF

 

Om toch wat uitslagen te bekomen besliste wedstrijdleider Ard Dekker dat we de partij maar moesten besluiten met een paar tellen snelschaak. Nou, dat had ik overduidelijk nog niet onder de knie ……. binnen de kortste keren lag ik opeens bij Dirk over de knie. Neemt niet weg dat ook deze editie alsnog als geslaagd de boeken in kan. Traditioneel werd de Simultaan besloten met een groepsfoto onder de druiven.

DSC01628

vraag ‘an de burgerman week 38

3 Oct

monumentaal

 

zaterdag 14 september stond werkelijk bol van de activiteiten. Van Rabo fietstocht tot Ooievaarsrun, van de Westlandtour met de plusbus tot de rommelmarkt in ter Heijde. Muzikaal kon je dag afsluiten bij Poelsation in café de Luifel. Bleek het deze monumentale dag ook nog eens monumentendag te zijn! Op de site van de gemeente Westland kon je er het volgende over lezen

 

‘De Open Monumentendag is uitgegroeid tot een van de grootste culturele evenementen van Nederland. Open Monumentendag in Westland wordt altijd op de tweede zaterdag in september gehouden. Tientallen monumenten zijn gratis toegankelijk voor publiek. De deelnemende monumenten zijn te herkennen aan de Open Monumentendag vlag. Ieder jaar is er een landelijk thema verbonden aan de Open Monumentendag. Op deze dag zijn veel vrijwilligers actief om bezoekers in de deelnemende monumenten rond te leiden. Het Westland heeft een rijke geschiedenis en prachtige monumenten. Voor velen wordt dit een verrassend kijkje achter deuren die normaal gesloten blijven.’

 

Macht en pracht was het thema van dit jaar. Samen met wat andere Lierse raadleden van de gemeente Westland ervaren we als vrijwilligers al jaren dat het machtig en prachtig is om het Westland ‘van bovenaf’ te zien.

sep13 010

Van bovenaf de toren van de Lierse Domkerk heb je een verrassend uitzicht over het Westland. Natuurlijk veel kassen, maar van bovenaf blijkt het toch ook best wel nog behoorlijk groen. Staande op de toren bestaat de skyline van Westland vooral uit de grote gebouwen van de omliggende steden. Dat doet je goed beseffen dat wij zelf in de gelukkige omstandigheid verkeren dat we op het platteland wonen!