Archive | July, 2013

vraag ‘an de burgerman week 29

24 Jul

’t mag best een beetje groener in Westland

een streek die zo prat gaat op alles wat groeit en bloeit mag dit gerust wat meer ‘naar buiten’ brengen. Dan doelen we nu eens niet op hetgeen de stichting Westland Marketing produceert, maar vooral op wat de gemeente zelf laat zien. Kortom, wat we met de mond belijden mogen we in de buitenruimte ook best laten zien.

‘Burgerman, wat bazel nou’ hoor ik je denken, ’t begint naar de zin van menig Westlander juist veel te groen te worden in de Westlandse buitenruimte. Onkruid mag dan ook wel groen zijn, maar als dit straten en plantsoenen gaat overwoekeren mag je je best afvragen of men dat bedoelt met ’t mag best een beetje groener in Westland’. Vooral de oudere generatie ergert zich momenteel groen en geel aan de gribusbende die aan het ontstaan is door de bezuinigingen op het onderhoud van de buitenruimte. Wel honderduizenden euro’s naar de stichting Westland Marketing of zelfs miljoenen euro’s voor nieuwe gemeentehuizen, maar geen geld voor een beetje onderhoud aan onze leefruimte, leg dat maar eens uit.

’t Besef dat het inderdaad lichtelijk uit de hand begint te lopen begint overigens voorzichtig door te klinken op de burelen van de gemeente. Ook daar begint men onderhand in te zien dat bezuinigen op deze manier wellicht niet de juiste is ……..

juli13 087

Op de foto kun je overigens zien dat onkruid op weinig tot niet belopen stoepen ook best ‘mooi’ kan zijn.

vraag ‘an de burgerman week 28

18 Jul

maak van de nul een punt

In Westland maken we ons niet zo snel ergens druk over. Als we echter in actie komen dan doen we het goed ook. Wollebrandcross, Ride for the Roses en Samenloop voor Hoop zijn zomaar wat voorbeelden van het mobiliseren van de massa voor een goed doel.

Op verkeersveiligheidsgebied loopt in de gemeente Westland al jaren het programma ‘Duurzaam Veilig’. De 30 km gebieden zijn hier het meest opvallende voorbeeld van. Het veiliger maken van de school-thuis routes is ook al zo’n actiepunt wat de gemeente goed opgepakt heeft. Iets minder bekend is de actie ‘maak van de nul een punt’. Vorig jaar mei heeft verkeerswethouder Bram Meijer namens de gemeente Westland het manifest ’Ieder slachtoffer is er 1 teveel’ ondertekend. Hiermee is Meijer een van de acht Zuid-Hollandse bestuurders die zich verbonden hebben aan de actie ‘maak van de nul een punt’.

De acties zullen vooral gericht zijn op gedragsbeïnvloeding, want verkeersveiligheid wordt immers voor een belangrijk deel bepaald door het gedrag van de verkeersdeelnemers. Geef de ander voorrang, geef de ander de ruimte, houd rekening met elkaars beperkingen en kwetsbaarheid, pas je snelheid aan aan de gewenste omstandigheden, ga op tijd van huis voor je afspraak zodat je je kind niet hoeft te dumpen, laat je niet afleiden tijdens het rijden door telefoon of andere zaken, fiets altijd met verlichting als het zicht slecht is en zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan. Als iedereen – van jong tot oud – zich gedraagt zoals het hoort, zijn we met z’n allen een stuk veiliger op weg. Op weg naar nul verkeersslachtoffers! Punt uit.

Maak van de Nul een Punt

vraag ‘an de burgerman week 27

10 Jul

op de fiets

in het kader van ‘benadruk het positieve’ dit keer aandacht een stukje geslaagde samenwerking. Het betreft dan een win-win relatie tussen de gemeente Westland en hoogheemraadschap Delfland. De relatie tussen beiden was tien jaar geleden nog een puur zakelijke; de gemeente deed z’n ding voor de burgers en het hoogheemraadschap idem dito voor z’n ingelanden. Dat het daarbij in beide gevallen over jou en mij ging leek er niet toe te doen. Hoe anders is de situatie nu ……… Op de eerste plaats lijkt er veel meer sprake te zijn van gelijkwaardige samenwerkingspartners. In het verleden stond het hoogheemraadschap vooral bekend als een organisatie die regeerde vanuit een ivoren toren. Hun wil was simpelweg wet. Inspraak, overleg en discussie waren stuk voor stuk begrippen die er toen niet toe deden. Het hoogheemraadschap heeft zich de afgelopen jaren echter ontwikkeld tot een veel modernere organisatie. Juist inspraak, overleg en discussie zijn daarbij de toverwoorden. Problemen zijn er nog net zoveel, maar nu worden ze aangepakt met overleg vooraf. Er is nu opeens sprake van fijne samenwerking tussen gemeente en hoogheemraadschap, men kent elkaar en men begrijpt elkaars problemen. Die worden vervolgens gezamenlijk opgepakt, waarbij ieders verantwoordelijkheden natuurlijk niet uit het oog verloren worden.

Waar die samenwerking tot geleid heeft wilde men maar wat graag laten zien aan de leden van de Westlandse gemeenteraad. Zo kon het zomaar gebeuren dat je op een doordeweekse avond de halve gemeenteraad op een fietstochtje langs diverse projecten in De Lier kon tegenkomen. Op de foto staat het gezelschap even stil bij de waterberging Kerklaan, een van de projecten die moeten helpen onze voeten droog te houden.

juli13 002

vraag ‘an de burgerman week 26

10 Jul

Inspreken helpt

Alles is toch al beslist, hoor je vaak zeggen. Naar jou wordt niet geluisterd op het gemeentehuis is ook zo’n kreet die vaak klinkt. Als je je mening alleen op verjaarspartijtjes met anderen deelt, zal dit inderdaad zo zijn. Als je diezelfde mening laat horen op een inspreek moment kan dit wel degelijk nut hebben. Door de politiek worden veel beslissingen genomen, besproken worden ze tijdens commissie-vergaderingen, genomen worden ze in raads-vergaderingen. Op beide plaatsen kan je inspreken. Tijdens de commissie-vergaderingen wordt besproken wat de beste manier is om de voorgelegde problemen op te lossen. Dit is dan ook bij uitstek de plek om jouw kijk op de zaak te geven, deze kan dan meegenomen worden bij de besluitvorming. Als je inspreekt vooraf aan de raads-vergadering moet je wel goed beseffen dat alles al besproken is in voornoemde commissie-vergadering. Met het geven van je mening op deze plaats heb je in principe weinig invloed meer op de uiteindelijke besluitvorming, je laat echter wel anderen weten hoe jij erover denkt. In principe, want afgelopen week kregen insprekende bewoners van de Herckenrathstraat uit Monster het tijdens de raadsvergadering voor elkaar dat een voorliggend plan alsnog gewijzigd werd vastgesteld. In veel gevallen heeft inspreken dus wel degelijk nut, maak daarom gebruik van het inspreekrecht

insprekenhelpt

vraag ‘an de burgerman week 25

10 Jul

 

de houdbaarheidsdatum

 

in een tijd waarin zo’n beetje alles geregeld wordt en is gaan we blind af op wat we lezen. Dat er op levensmiddelen een houdbaarheidsdatum staat is daar een goed voorbeeld van. Waar je vroeger gewoon je ogen of vooral neus gebruikte om te kijken of  iets nog goed was vertrouwen we nu volledig op de informatie die de fabrikant ons geeft. Zelfs de vermelding dat het ‘tenminste’ houdbaar is tot een bepaalde datum is voor koper én verkoper niet meer ter zake doende, het product moet gewoon voor genoemde datum het schap uit zijn. Houdbaarheidsdata zijn overigens vooral om claims te voorkomen en daardoor erg voorzichtig vastgesteld. Het is heus niet zo dat het na die dag ontploft of zo.

 

houdbaarheidsdatum

De term houdbaarheidsdatum kom je tegenwoordig ook veelvuldig in de politiek tegen. Zitten we eenmaal een jaar voor de verkiezingen, dan lees je opeens dat de houdbaarheidsdatum van het zittende kabinet in zicht komt. Nou zijn we dat soort berichtgeving in de landelijke politiek wel gewend, maar onlangs dook de term ook op in Westlands verband. Het huidige dagelijks bestuur van Westland, een college van Burgemeester en Wethouders van met name CDA- en GBW-huize, maakte onlangs in de ‘voortgangsrapportage’ bekend hoe geweldig het allemaal gaat in Westland. Economische crisis, financiële tegenslagen en ander onheil, dat kwam vooral van buitenaf en dat mag je dit college van B&W niet aanrekenen aldus een persbericht. Gelukkig maar dat een onafhankelijke journalist van AD Westland z’n ogen goed open had en simpelweg constateerde dat lang niet alle doelen van het gemeentebestuur zijn gehaald. Zelf je ogen open houden is dan ook in dit verband het beste advies. Mag je volgend jaar maart middels het rode potlood ook nog eens zelf bepalen of de houdbaarheidsdatum van het huidige gemeentebestuur verstreken is ….