Archive | May, 2013

vraag ‘an de burgerman week 20

30 May

doorgeven

op een gegeven moment kom je op een leeftijd waar loslaten en doorgeven aan de orde gaat komen. Deze maand werd ik, burgerman Leo Boekestijn, daar op vriendelijke, doch indringende wijze mee geconfronteerd. ‘Wat is die leeftijd dan’ vraag je je dan als eerste af en ‘wat was het moment’ zou je ook wel benieuwd naar kunnen worden. In mijn geval is die leeftijd 55 jaar, een leeftijd die ik deze maand in redelijk goede gezondheid mocht bereiken. Het moment was er één waar herdenken, vieren én doorgeven nu juist centraal staat, 4 en 5 mei. Een vijftiental jaren was de 4 mei herdenking in De Lier een vanzelfsprekendheid om bij te zijn. Afgelopen vier jaar ook nogeens gevolgd door een gang naar de Naald, alwaar keer op keer indrukwekkende herdenkingsvoorstellingen gegeven werden. ‘Door omstandigheden’ kwam het er dit jaar niet van, dus voor het eerst sinds jaren de herdenking thuis voor de TV meegemaakt, iets waar je evengoed stil van wordt. Tot slot natuurlijk de vraag ‘aan wie heb je het dan doorgegeven’. Doorgeven, waar het leeftijd betreft, doe je aan je kinderen. Via scouting De Lier mogen die ook alweer heel wat jaartjes een bijdrage leveren aan de herdenking.

herdenkingdelier

Wat betreft ‘het Naaldwijkse’, waar afgelopen 4 jaar de zaal nooit echt vol was, speelde men dit keer voor ‘een volle bak’. Iets vieren doe je samen, maar dat geldt ook zeker voor herdenken.

vraag ‘an de burgerman week 19

14 May

kladblok

‘de kloof tussen de burgers en de politiek lijkt alsmaar groter te worden’ verzucht de politiek al jaren. Waar het de Europese en Provinciale politiek betreft kunnen we zonder discussie stellen dat op die twee fronten er zelfs geen enkele binding met burgers meer is. Landelijk en lokaal ligt dat toch iets anders. Een ruime meerderheid van de kiezers neemt in ieder geval nog de moeite te gaan stemmen en, gezien de totaal verschillende uitslagen, weet de burger dondersgoed of het lokale of landelijke verkiezingen betreft. In verkiezingstijd is die verbintenis er dus weldegelijk. De kloof ontstaat pas als het compromissen sluiten begint bij het vormen van een college danwel regering. Vervolgens krijg je ook nog eens ‘nieuwe ontwikkelingen’ waar elke partij voor zich op moet reageren. Tot slot blijft de afweging ‘voor wie doen we het’ zo’n beetje van cruciaal belang voor de afstand tussen burgers en politiek. Kortom gaan we voor het burgerbelang of voor het gemeente- of landsbelang?

Evenzogoed doen de politieke partijen hun stinkende best om de mening van de burgers te peilen. ‘De politiek komt naar je toe deze zomer’ lijkt een wervende actiespreuk die ook in Westland te horen valt. Het dorpshuis, het plein, de kroeg of gewoon bij je thuis, de politiek laat zich nadrukkelijk zien deze zomer! Zo deden de lokale liberalen onlangs met hun ‘kladblokactie’ Naaldwijk aan. Dat de bezuinigingen op ‘groen’ inmiddels zichtbaar begonnen te worden was zomaar een opmerking die te noteren viel in het kladblok. Veel opvallender was de opmerking van velen, dat men liever een extra supermarkt in het dorp zag verschijnen dan een extra gemeentehuis. Nu maar hopen dat het ‘kladblok’ wel in ’t netjes uitgewerkt gaat worden.

mei 13 008

vraag ‘an de burgerman week 18

4 May

vestzak, broekzak

 

was me dat even een opvallend besluit wat de Westlandse gemeenteraad afgelopen week genomen heeft. Waar het dagelijks bestuur van Westland drie jaar geleden nog afgesproken had met ons Westlanders mee te bezuinigen, door een ‘halve’ wethouder in te leveren, is die bezuiniging zomaar opeens weer teruggedraaid. Je zou denken dat dat slecht uit te leggen valt in een tijd waarin er alleen maar méér bezuinigd moet worden. Toch hadden de politieke partijen die dit dagelijks bestuur steunen daar geen enkele moeite mee. ‘Er zijn veel nieuwe taken op de gemeente afgekomen’ was zo’n beetje de meest gehoorde poging tot goedpraterij rond dit voorstel. Laat dat nou juist niks nieuws zijn, dat was drie jaar geleden ook allemaal al bekend. Gek genoeg is Westland ook zo’n beetje de enige gemeente in heel Nederland die meent opeens een kostbare bestuursuitbreiding nodig te hebben. De enige echte verandering in Westland is, dat in het dagelijkse bestuur Westland Verstandig verdwenen is en dat daarvoor in de plaats Progressief Westland is gekomen. De uitdrukking ‘links lullen, rechts zakken vullen’ krijgt daarmee wel een heel letterlijke betekenis. Blijkbaar maakt het dus weldegelijk verschil welke politieke partijen het in het Westland voor het zeggen hebben ….

zakkenvullen

vraag ‘an de burgerman week 17

1 May

grenzeloos

 

weet je het nog dat Westland opeens in tweeën gedeeld werd door de bestuurlijke herindeling van alweer zo’n 10 jaar geleden? Flink wat mensen werden er in ieder geval aan herinnerd met de openstelling van de vernieuwde brug over de Zweth nabij  eetcafé de Bonte Haas. ‘Wijze mensen’ uit het Haagse hadden verzonnen dat Westland maar opgedeeld moest worden in twee gedeeltes, een glas- en een grasgemeente. De brug die wethouder Meijer van de gemeente Westland en wethouder van Staalduinen van de gemeente Midden-Delfland mochten openen is één van de vele ‘grensovergangen’ die beide gemeentes delen.

mrt 13 210

Dat de indeling op glas en gras volstrekt willekeurig is geweest kon je op de brug staand heel goed zien. Aan de Westlandse kant zie je volop gras en de overzijde zie je een fors glasgebied wat toch echt bij Midden-Delfland hoort. Iets wat Westland echt in tweeën zou splitsen is de voorlopig uitgestelde komst van de Oranjetunnel. Welhaast evenwijdig aan de Zweth zou dan een snelweg door Westland voor aansluiting op het landelijke wegennet moeten zorgen. Gezien de snelheid die er nu inzit bij de aanleg van de Blankenburgtunnel zal dat echter zo’n vaart niet lopen. Kunnen wij voorlopig genieten van een heel ander soort vaart, namelijk de vaarten die Westland en Midden-Delfland nu juist verbindt met elkaar. In dat opzicht is deze brug, met z’n, zowel in de hoogte als in de breedte, betere doorvaarbaarheid een mooi voorbeeld van samenwerking de twee buurgemeentes.

vraag ‘an de burgerman week 16

1 May

hoe was het

 

iets aankondigen is één ding, er ook naartoe gaan is twee, er vervolgens verslag van doen is drie. In de vraag ‘an van vorige week stond de aankondiging van het glastuinbouwevenement Kom in de Kas. Op die uitnodiging zijn ruim tweehonderdduizend belangstellenden in het hele land ingegaan. In Westland lagen de te bezoeken bedrijven aan de Oranjepolderweg te Maasdijk. Een relatief jong tuinbouwgebied met moderne grote bedrijven. Wat opvalt op zo’n dag is de enorme gastvrijheid. Overal waar je kwam werd je keurig welkom geheten door de één na de andere trotse tuinder, tuindersvrouw, tuindersdochter of tuinderszoon. Ondanks de mega oppervlaktes en miljoenen plantjes of kilo’s tomaten die er per jaar geteeld worden zijn de tuinders zelf gewone mensen gebleven. Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg lijkt in Westland nog steeds de trend. Als dan ook het weer nog een beetje meewerkt, zoals dat weekend het geval was, dan mag je gerust spreken over een geslaagd evenement. Als je dan ook goochelaar, entertainer Jerry Mensing tegenkomt met z’n mobiele goochel en ballonnekar kan je dag natuurlijk al helemaal niet meer stuk!

mrt 13 188