Archive | November, 2012

vraag 'an de burgerman week 47

21 Nov

minder voor meer …..

in de vraag ‘an van vorige week is uitgelegd hoe landelijke danwel lokale bestuurders het voor elkaar krijgen met minder geld meer zaken geregeld te krijgen. Gek genoeg is de praktijk toch iets weerbarstiger. Om kort te gaan, je krijgt steeds minder en je moet er steeds meer voor betalen …….. Landelijk gezien lijken ze zich alleen maar druk te maken over welke bevolkingsgroep dat meer dan het meest moeten betalen. Lokaal gezien is men wat minder kieskeurig. Onroerend Zaak Belasting (OZB) betalen we zo’n beetje allemaal en dat laten we voor het gemak elk jaar maar stijgen met wat maximaal mogelijk is. Tegelijkertijd vragen ze je dan ook nog begrip te hebben voor hun beslissingen. Begrijp jij het nog?

Natuurlijk begrijpen wij het prima, Westlanders weten echt wel wat er aan de hand is in de wereld. Ook in Westland kijkt men TV, ook in Westland leest men de krant. De term ‘broekriem’ behoeft hier geen uitleg. Samen komen we er wel weer bovenop, handen uit de mouwen, samen benne we één, stuk voor kreten waar elke Westlander voor staat en gaat.

Wat Westlanders niet begrijpen is dat een meerderheid in de Westlandse politieke arena nog steeds dweept met nieuwbouw ten aanzien van de gemeentelijke huisvesting. Bezuinigen doen we samen, die boodschap begrijpen Westlanders prima. De ‘mooie meneer’ uithangen met een spiksplinternieuw gemeentehuis is een boodschap die op minder begrip kan rekenen.

vraag 'an de burgerman week 46

19 Nov

meer voor minder

Prinsjesdag is de feestdag waarop de landelijke regering hun plannen voor het komende jaar ontvouwen. Jouw lokale regering, het college van de Burgemeester en Wethouders (B&W) van Westland doet dat, met een paar nullen minder, ook in het najaar. Bij ons in Westland gaat het namelijk niet over miljarden euro’s maar ‘slechts’ over miljoenen ……..

Uitgevoerd worden deze plannen pas als ze goedgekeurd zijn door respectievelijk de Tweede Kamer of de Westlandse gemeenteraad. In Westland gebeurt dit tijdens de zogenaamde begrotingsvergadering. Als je de plannen voor het komende begrotingsjaar leest krijg je vaak het idee dat men met minder geld meer dingen wil gaan realiseren. Dit fenomeen kom je op de één of andere manier ook landelijk steeds vaker tegen. Organisaties krimpen in, hebben minder kantoren en toch beloven ze je snellere service die nog beter is ook dan voorheen.

In Westland heeft de gemeenteraad een stokje, of beter gezegd twee stokjes gestoken voor de plannen van B&W. Het één betrof de voorgenomen bezuinigingen op het jeugd- en jongerenwerk (het kinderwerk is al eerder wegbezuinigd) , het ander de voorgenomen bezuiniging op het onderhoud van de buitenruimte. Natuurlijk mag het best wat groener worden in Westland, maar daar bedoelen we geen onkruid op het wegdek en in de plantsoenen mee.Wat de Westlandse gemeenteraad betreft kunnen de medewerkers van Patijnenburg dus gewoon aan het werk blijven om onze woon- en leefomgeving netjes op orde te houden.

vraag 'an de burgerman week 45

7 Nov

Wateroverlast

 

Westland en water horen bij elkaar. Water voor de gewassen die we hier telen, water om op of in te recreëren, water om aan te wonen en water voor de dorst, hoewel we daar in de meeste gevallen gelukkig een appeltje voor hebben.

 

Sinds ’98 hoort wateroverlast helaas ook bij Westland. Overvloedige regenval toonde toen aan dat de op dat moment aanwezige watergangen en rioolstelsels absoluut niet berekend waren op dat soort hoeveelheden neerslag in relatief korte tijd. Sindsdien is door gemeentes en vooral het hoogheemraadschap keihard gewerkt om een en ander aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid. Dat je daar wel een poosje zoet mee bent blijkt wel uit het feit dat er nu nog steeds gewerkt wordt aan verbeteringen om wateroverlast te voorkomen. Onlangs werden in de Westlandse gemeenteraad nog kredieten beschikbaar gesteld voor verbeteringen in De Lier en Maasdijk. Sinds ’98 ervaar je echter een bui regen heel anders dan voor die tijd. Elke bui lijkt langer te duren, heftiger, grotere druppels te bevatten enzovoorts. ’s Nachts slapen we dan wel in Westland, maar als je ’s ochtends vroeg naar je werk rijdt kijk je na een buiige nacht als eerste naar het waterpeil in de singel. ’t Zal toch niet weer… is dan de achterliggende gedachte. Maar goed, stukje bij beetje zijn we in Westland beter voorbereid op extreme buien.  ’t Enige waar we natuurlijk geen invloed op hebben is de regenval zelf.

Niet alleen alle zegen, maar ook alle regen komt van boven……..