Archive | September, 2012

vraag 'an de burgerman week 39

29 Sep

Hoe zat het ook alweer met Wesje?

 

De politieke partij Westland Verstandig is ooit, nog geen 3 jaar geleden, ontstaan uit de actiegroep ‘Wesje’. Hoofdissue van deze partij was het voorkomen van de bouw van een nieuw gemeentehuis. In eerste instantie lukte dat wonderwel goed. Politiek Westland trok een al genomen besluit over de nieuwbouw van het gemeentehuis in en pas jaren later begonnen ze met een herkansing. Dit keer werd het geen ‘nieuwbouw gemeenthuis’ meer genoemd, maar ‘gemeentelijke herhuisvesting’. Kijk, dan blijft iedereen alvast lekker meedoen in de besluitvorming. En dat is ook precies zoals het geschiedde ……… Onder leiding van Westland Verstandig wethouder Jan Boogaard werd het proces rond de herhuisvesting weer losgetrokken. Een ‘netophaal’ avond volgde, waarin alle politieke partijen hun voorkeur aan konden geven. Iedereen trok daarna de conclusie dat het iets moest worden met de Rabolokatie. Nieuwbouw, verbouw, transformatie, renovatie of wat dan ook. Iedereen, behalve………. het college van B&W, die moesten er zonodig weer de ISW lokatie bij halen. Daarmee begon het gedonder weer van voor af aan. Vervolgens komt datzelfde college om één minuut voor zeven nog met een discutabel voorstel over nieuwbouw en de chaos is compleet. De Westlandse burgerij lijkt inmiddels murw gebeukt onder dit nieuwe staaltje van ‘democratische’ besluitvorming, maar goed, we zijn er nog niet. De hamer is nog niet gevallen, de kogel is nog niet door de kerk enzovoorts, enzovoorts

vraag 'an de burgerman week 38

18 Sep

ja, ja, wordt vervolgd

 

de meeste Westlanders ‘spaugen’ inmiddels van de soap rond de gemeentelijke herhuisvesting. Toch zijn er ook een aantal die nog steeds hun ‘stinkende’ best doen om de besluitvorming te doorgronden. ‘Neem ons nu eens mee naar 2 oktober’ is dan ook een heel logische vraag. Dit is de datum waarop een, nee volgens het voorstel van het college van B&W zelfs het, besluit over de huisvesting gaat vallen. Alleen al om het zelf ook te kunnen blijven doorgronden voldoet de burgerman graag aan dat verzoek.

Als het aan het college van B&W ligt gaat de gemeenteraad 2 oktober besluiten of de nieuwbouw van het gemeentehuis op de ISW- danwel de Rabobanklocatie komt. Gebeurt er verder niks voor of tijdens de vergadering dan zal dit ook onverwijld zo geschieden. Op de gevolgen van dat eventuele besluit zullen we nu maar verder niet ingaan……

Wat kan er voor of tijdens de vergadering van 2 oktober nu nog gebeuren opdat niet het voorgelegde besluit, maar ook een alternatief voorgelegd wordt? Tijdens de vergadering kan dit een amendement zijn ingediend door een lid van de gemeenteraad. Een amendement is een wijziging in het voorstel. Vooraf kan de publieke opinie natuurlijk ook een grote rol spelen. Hoewel dit college, inmiddels nog slechts gedragen door CDA en GBW, niks heeft met burgerparticipatie, is ‘de stem van het volk’ natuurlijk wel degelijk van belang.

Bij deze dan ook maar een herhaling van de oproep van Peter Duijsens namens de fractie Westland Verstandig 

“Wij strijden voor handhaving van de huidige gebouwen. Tijdens de Raadsvergadering van 2 oktober zullen wij dit weer aan de orde stellen. Burgers en ondernemers die tegen centrale huisvesting in Naaldwijk zijn – aan de Verdilaan of op de ISW-locatie – kunnen dan alsnog gebruik maken van hun inspreekrecht.”

Lierse Domtoren als baken voor de Ride for the Roses

15 Sep

Ooit was de Lierse Domtoren een baken voor de scheepvaart op de Maas, we praten dan over 4 à 500 jaar geleden…. Met die wetenschap in het achterhoofd en de Ride for the Roses op komst ging er bij Alphons de Wit een lampje brandje. De Domtoren als baken voor de 12.000 rijders van de ‘Ride’, een KWF vlag op de top zou het helemaal afmaken.

RideFriend Alphons de Wit vroeg dorpsgenoot Leo Boekestijn of hij op de Domtoren na afloop van monumentendag de monumentenvlag wilde vervangen door een vlag van het KWF. Nou kleine moeite, groot gebaar dus Boekestijn met de vlag naar boven. De Ride for the Roses kwam een dag later door De Lier en wat is dan een mooier welkom dan een wappererende KWF vlag op de Domtoren.

Tsja, punt was alleen dat niet alleen het gebaar groot was, maar ook de vlag. Zeg maar gerust ‘te groot’. De Lierse Domtoren ging er allengs nog schever van staan….

 

Theo Spanbroek maakt bijgaande foto van een met de vlag worstelende Leo Boekestijn.

vraag 'an de burgerman week 37

11 Sep

Wat nu …

 

‘jij zit toch ook in de gemeenteraad’, die vraag danwel opmerking krijgt de burgerman met regelmaat naar z’n hoofd. ‘Naar z’n hoofd’, omdat de toon bijna altijd verwijtend is. De boodschap is altijd hetzelfde ‘doe er dan eens wat aan’. Soms lukt dat ook daadwerkelijk, de lantaarnpalen in de buitengebieden gaan weer aan …… Soms lukt dat ook (nog) niet met als voorbeeld het gedoe rond de huisvesting van de Westlandse ambtenaren. Ondanks ‘we doen het voor de burgers’ en ‘de Raad gaat erover’ blijft het college van B&W van Westland z’n eigen gang gaan. Eerder in dit proces kreeg verantwoordelijk wethouder Boogaard, na een net ophaalactie, de overduidelijke boodschap van de Raad mee ‘doe iets met de Rabobanklocatie. Daarover was geen enkele discussie. Daarover was dus goed te praten. Tot verbazing van velen kwam het college eigenhandig opeens met de ISWlocatie op de proppen. Tsja, en toen waren de poppen aan het dansen. Vervolgens komt datzelfde college nog met een misleidend filmpje op de WOS, waarin de suggestie wordt gewekt dat voor zowel de gemeenteraad als de bevolking nog diverse opties mogelijk zijn. Daarmee werd zowel Raad als bevolking flink op het verkeerde been gezet. En tsja, sta je eenmaal op het verkeerde been, dan is nog maar een klein zetje nodig om je onderuit te halen. ’t College vergat voor het gemak maar even dat een meerderheid iets met de Rabobanklocatie wilde en ging zelf op een heel andere manier ‘meerderheden’ zoeken om uit de impasse te komen. De voorstanders van nieuwbouw op ISW danwel Rabolocatie werden simpelweg bij elkaar opgeteld en zo creëerde wethouder Boogaard z’n eigen werkelijkheid: een meerderheid is voor nieuwbouw! Naast deze nieuwe vorm van transparantie heeft dit college ook een vernieuwende kijk op burgerparticipatie. Nadat ze eerder het volk al links lieten liggen, blijken ze nu ook de volksvertegenwoordigers, de gemeenteraadsleden, niet meer serieus te nemen.

 

vraag 'an de burgerman week 36

11 Sep

het toppunt

Gedoe rond het gemeentehuis, gedoe rond het afschakelen van de buitenverlichting, gedoe rond het nieuwe winkelcentrum van ’s Gravenzande, gedoe rond woningbouw in ter Heijde, gedoe over verkeer in Maasdijk, gedoe over centrumplan Kwintsheul, gedoe over monumentale bomen die een fout adres hebben ……….

Als iemand het echt ergens helemaal mee gehad heeft zou je zomaar het zinnetje ‘dat is het toppunt’ kunnen beluisteren. Tsja, gekker moet het af en toe niet worden inderdaad.

Heel andere ‘toppunten’ kunnen we komende zaterdag weer bezichtigen of zelfs beklimmen. Zaterdag 8 september is het monumentendag. Ondanks het feit dat sommige mensen doen alsof Westland niks heeft met oude gebouwen, blijken we heel stiekem er toch nog een flink aantal over te hebben. Zo’n beetje elke kern heeft z’n trots op monumentengebied. Van de Lambertuskerk in Heenweg tot de Domkerk in De Lier. In die laatste kerk kun je ook de Domtoren beklimmen, van waaraf je een prachtig uitzicht hebt over Westland en z’n omgeving. Zelf mag ik die dag figureren als vrijwilliger in ’t Lierse, dus met een beetje geluk help ik je er wel bovenop.