Archive | May, 2012

vraag 'an de burgerman week 22

30 May

naar de bekende weg vragen

 

Soms word je geconfronteerd met vragen waarvan je denkt ‘zou je dat nou echt niet zelf weten?’ Sterker nog, soms weet je wel zeker dat de vragensteller naar de bekende weg vraagt. Als je reactie kan je dan geven ‘dat antwoord weet je toch zelf ook wel’, maar dat is alleen een goede reactie als je de vraag ‘één op één’ gesteld krijgt. Als je de vraag publiekelijk gesteld krijgt moet de vragensteller er wel een bedoeling mee hebben. In de politiek kan het doel zijn om de burgemeester of een wethouder nog eens te laten bevestigen wat hij elders al heeft gezegd. Op die manier maak je de boodschap voor een breder publiek beschikbaar. Een soort openbare ‘wist u dat…’ wordt het dan.

Naar de bekende weg vragen kan ook gebruikt worden als je iemand op z’n verantwoordelijkheden wilt wijzen. In Westland heeft het college van B&W danwel een gezamenlijke verantwoordelijkheid (collegiaal bestuur met een moeilijk woord), maar dat neemt niet weg dat je een wethouder best aan mag spreken op het takenveld dat hij of zij onder zich heeft (wordt in de politiek zijn of haar portefeuille genoemd). Een beetje wethouder loopt daar niet voor weg, maar helaas zien we steeds vaker dat wethouders simpelweg een bezem pakken en het straatje wat ze bestieren met een stalen gezicht eventjes weer schoonvegen.

Wat we daarvan vinden in Westland is eigenlijk ook al naar de bekende weg vragen. Dat is weglopen voor je verantwoordelijkheden en daar houden we niet van in Westland!

burgerman namens LEO2.0 in de Bazuin

24 May

Vliegen, stroop en meer van dat soort dingen


Zaten we eindelijk op het goede spoor met de besluitvorming rond de
gemeentelijke huisvesting, krijgt wethouder Bogaard het opeens weer op z’n heupen en stelt voor ook nog een ‘andere’ optie te onderzoeken. De gemeenteraad was zo duidelijk als wat: ‘doe iets met ‘Rabolocatie’. Komt het college van B&W opeens weer met Tiendweg op de proppen. In een voorstel aan de gemeenteraad duikt ineens de vraag op, deze locatie ook mee te nemen in een onderzoek …
Dat is raar, want in het visnet dat Bogaard in de gemeenteraad, namens het college, opgehaald had zat de Tiendweg helemaal niet. ’t Gevolg laat zich raden. Onrust in Westland, in de Westlandse gemeenteraad èn andere marktpartijen ruiken opeens weer kansen. De DNA projectgroep had de plannen voor een nieuw gemeentehuis tegenover de Naaldwijkse woonboulevard alweer in de mottenballen gestopt na het visavondje, maar nu Tiendweg opeens weer wel in beeld is, hebben ook zij de plannen weer boven tafel gehaald.
‘Wie volgt’ zou je haast zeggen. Met deze ‘actie’ van wethouder Bogaard zijn we in één keer weer teruggeworpen naar waar we vorig jaar geëindigd zijn. Alle opties zijn weer open zogezegd. ‘t Lijkt wel of het college van B&W er helemaal niet blij mee was dat de gemeenteraad zich in ruime meerderheid uitsprak voor de Rabolocatie. Nog eventjes en dit wordt niet meer vervolgd.
Over en uit.
Nieuwe verkiezingen in Westland, dat zal niet gaan, maar ‘t wordt de
hoogste tijd dat ook in Westland de volksvertegenwoordiging, lees de
gemeenteraad, z’n verantwoordelijkheid eens oppakt in plaats van gedwee achter het college aan te lopen. Wethouder Bogaard van Westland Verstandig zet met dit soort voorstellen zijn eigen partij te kijk en lijkt slechts mee te lopen aan de hand van CDA burgemeester Van der Tak. Vreemd genoeg bleek tijdens de laatste commissievergadering Bestuur, dat Van der Tak beter op de hoogte was van de onderhoudsbedragen van de oude gemeentehuizen dan portefeuillehouder Bogaard zelf. Op een vraag van Leo Geubbels van LEO 2.0 wat de onderhoudsbeurt van de locatie Monster kostte bleef Bogaard tweemaal het antwoord schuldig. Voordat de haan begon te kukelen greep de burgemeester echter eigenhandig in door direct te melden dat de kosten voor het onderhoud in Monster bijna één miljoen euro bedroegen. Met de vertragingstactieken rond de besluitvorming aangaande gemeentelijke huisvesting van dit college van WV, CDA en GBW, zal daar nog menig miljoentje aan toegevoegd kunnen worden. De, ook al door dit college, weer ingevoerde
onzinnige hondenbelasting kan daarbij als een klein beetje dekking dienen. Voor het forse restant komen ze in het najaar weer bij je langs. Je bent gewaarschuwd …
Leo Boekestijn, Lokaal en Onafhankelijk 2.0 (LEO2.0)
Nog meer info: bel 513186, mail naar burgerman@kabelfoon.nl
of spreek me gewoon aan op straat!

vraag 'an de burgerman week 21

23 May

vraag dan niks…

democratie is een groot goed, maar als het niet uit het hart komt, wordt ’t natuurlijk echt nooit wat. In het bedrijfsleven zie je dat met de ondernemingsraden, in de gemeentepolitiek bij de gemeenteraden. Als een bedrijf de ondernemingsraad alleen maar als een lastig te nemen drempel in een besluitvormingsproces ziet, zal van een vruchtbare samenwerking geen sprake kunnen zijn. In de Westlandse gemeentepolitiek heeft het door de burgers gekozen algemeen bestuur, de gemeenteraad, het dagelijks bestuur uit handen gegeven aan de Burgemeester en z’n Wethouders (B&W), het college. Op zich is dat niets geks, dat gebeurt overal in Nederland en is ook wel zo praktisch, want de meeste gemeenteraadsleden hebben het al druk genoeg met hun eigen dagelijkse beslommeringen. Het raadswerk doe je ‘erbij’ zogezegd. Neemt niet weg dat het dagelijks bestuur toch af en toe de gemeenteraad vragen voorlegt over ‘lopende zaken’. ‘Lopen we de goede kant wel op in het dossier gemeentehuis’ was onlangs zo’n vraag. Nog voordat de gemeenteraad kon antwoorden was het college echter alweer doorgelopen. Vraag dan niks zou je denken. Dit keer gaan we de burgers WEL meenemen bij de besluitvorming rond de gemeentelijke huisvesting is ook al zo’n opportuun voornemen. Als je de vertegenwoordigers van de burgers al niet serieus neemt, waarom zou je dan de burgers zelf wel serieus nemen?

In de Ramshoorn ……..

16 May

 

In gesprek met….
In gesprek met een BW’er, of anders gezegd een Bekende Westlander.
Zijn naam? Leo Boekestijn. Luistert ook naar de naam ‘Burgerman’ en zoals omschreven op zijn twitteraccount, vader van vijf.
Leo is gemeenteraadslid voor LEO 2.0.

Eerste vraag Leo: wanneer ben je geboren?
Op 16 mei 1958 ben ik geboren in De Lier en ik ben er ook opgegroeid.  Ik ben wel 4 jaar weggeweest om te studeren aan de Hogere Agrarische School in Den Bosch. Daar heb ik het diploma Hogere Tuinbouw School behaald.
Uit voor een gezin kom je?
Ik kom uit een traditioneel gereformeerd gezin met 3 kinderen. Mijn ouders zijn Piet Boekestijn en Annie Boekestijn*Vermeer. Ik ben de jongste van het gezin en heb 2 broers boven mij, Johan en Kees.
Wat was het beroep van je vader?
Mijn vader is tuinder geweest aan de Burgemeester Crezeelaan. Hij runde het bedrijf samen met zijn broer John.
Beschrijf je jeugd eens…
Aan de Crezeelaan hadden we volop de ruimte, met mijn buurjongens Martin van der Lugt en neef Jan Boekestijn brachten we de meeste tijd buiten spelend door. Computers had je toen nog niet en zelfs de TV had maar 1 zender, die doordeweeks alleen maar op de woensdagmiddag een uitzending verzorgde.
Welke opleiding(en) heb je genoten?
Van de kleuterschool met juffrouw Dekker ging ik naar de
Koningin Julianaschool met onder andere juffrouw van Duijn in de derde en meester Treffers in de zesde klas. Wij waren de eerste klas van meester Treffers. Daarna ging het richting Delft-Zuid, waar in zes jaar tijd de HAVO doorlopen werd op het CLD aldaar. M’n opleiding heb ik afgesloten met de HTuS in Den Bosch.
We maken nu een sprongetje in de tijd. Je bent getrouwd met Erna. Hoe heb je haar leren kennen?
Met een aantal vrienden waren we met de brommer op vakantie in
Vinkeloord, je weet wel daar bij motel Nuland in de buurt. Erna stond daar met haar familie de hele zomer op de camping, terwijl ze in het vlakbij gelegen Berlicum woonde. We vonden elkaar wel leuk zogezegd en de vakantieliefde van toen leidde tot een huwelijk, wat nu inmiddels al ruim 30 jaar stand houdt.

Jullie hebben 5 kinderen. In welke leeftijden?
De jongste is 12 en de oudste is net 21 geworden. De rest zit er met 15, 16 en 19 keurig tussen in.
Welk aspect van je eigen opvoeding pas je ook toe in de opvoeding van je eigen kinderen?
Duidelijk zijn in je eigen standpunten en elkaar over en weer vertrouwen geven. Laat je ‘ja’ ja zijn, dat soort dingen…
In welk opzicht zijn jij en Erna elkaars tegenpolen?
Erna is sociaal sterker en op dat vlak heb ik veel van haar geleerd waar ik nu in de politiek profijt van heb. Eigenlijk is ons leven een samengaan van Westlandse nuchterheid en Brabantse frivoliteit. ‘Doe maar gewoon’ typeert het Westland, daar waar Brabant meer gaat voor ‘pluk de dag’.
Erna is eigenaresse van ‘De Bladwijzer’ in Naaldwijk. Help je haar daar weleens bij of is het echt háár toko?
De winkels, ja inderdaad winkels, want ‘de Speelwijzer’ hoort er ook bij, is echt Erna’s ding. Ik ben behulpzaam achter de schermen, maar je zult mij nooit achter de toonbank zien.
Omdat Erna actief in haar zaak bezig is, ben jij huisman geworden.
Waarom?
Wij vonden beiden dat één van ons thuis moest zijn voor de kinderen en na goed overleg met elkaar ben ik thuisgebleven en ik vind het nog leuk ook!

 

Van huisman naar politicus. Hoe ben je hier ingerold?
Als huisman ben je uiteraard meer op straat aanwezig dan iemand met een volledige baan. Ik signaleerde dingen in het dorp die wel enige verbetering behoefden. Met mijn vragen ging ik naar het toenmalige gemeentehuis hier in het dorp en ik merkte dat de betreffende ambtenaren voor deze verbeteringen openstonden. Gaandeweg kreeg ik er steeds meer plezier in om dingen voor elkaar te krijgen en ik kreeg ook steeds beter door dat veel beslissingen door de politiek werden genomen. Dáár moest ik dus zijn! Met enkele andere mensen, vooral uit het verenigingsleven, hebben we toen in De Lier de DLB (Doorsnee Lierse Bevolking) opgericht. Bij de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen haalden we 5 van de 15 zetels in de Lierse gemeenteraad binnen en van die 5 mocht ik er één innemen.
Na de fusie met de andere kernen in het Westland is het nu één grote gemeente met meer dan 100.000 inwoners. Wat is het verschil tussen een klein dorp besturen of een grote gemeente?
Voor mijzelf maakt het niets uit. Wel constateer ik dat de politiek in
Westland steeds meer lijkt op een Tweede Kamer*achtig gebeuren, waar mensen bij een onderwerp, waar ze niet zoveel mee hebben, niet per se aanwezig hoeven te zijn.
Wat trekt je aan in de politiek?
Ik wil proberen om dingen voor elkaar te krijgen, die belangrijk zijn voor Westland en haar inwoners.
En wat vind je moeilijk aan politiek bedrijven?
Je moet steeds beseffen dat je heel vaak water bij de wijn moet doen en niet altijd alles voor elkaar kunt krijgen, wat je zo graag wilt. Denk hierbij aan de felle discussie die wij hebben gevoerd om de hondenbelasting, die dit jaar is ingevoerd, niet door te laten gaan. Helaas kregen wij dit niet voor elkaar.
Vorig jaar ben je, samen met je collega Leo Geubbels, een nieuwe partij begonnen, die luistert naar de naam LEO 2.0. Leg die naam eens uit?
LEO staat voor Lokaal en Onafhankelijk en 2.0 is in de computerwereld een bekend toevoegsel voor een volgende versie van een programma. Dat wij allebei Leo heten is inderdaad wel heel toevallig.
Voor welke landelijke politicus heb je bewondering?
Ik heb bewondering voor Emile Roemer omdat hij altijd gewoon zichzelf is.
En tegen wie heb je een aversie?
Aversie, dat klinkt wel erg onvriendelijk, maar als je bedoelt wie mij niet erg aanspreekt is dat Diederik Samsom. Die komt bij mij wel erg ‘gemaakt’ over.
En met welke politicus zou je wel eens een dagje mee willen lopen?
Ja, dan kom ik toch weer bij Emile Roemer terecht. Nogmaals, hij is zichzelf en hij heeft bijzonder veel flair.
Je grote passie is hardlopen. Hoe leuk is dat met zo’n drukke agenda?
Daar kan ik kort over zijn: heel leuk. Als ik train kan ik gewoon mijn hoofd eens helemaal leegmaken. Verstand op nul en gewoon gaan. Ik probeer zo’n 5 uur per week aan het hardlopen te besteden. Dat is echt ontspanning door inspanning. Op 16 april heb ik de marathon van Rotterdam nog gelopen. Op zo’n dag is het één groot feest in Rotterdam.
Je lange paardenstaart is eraf. Vertel!
Ja, die paardenstaart is zo’n beetje mijn handelsmerk geworden, maar onlangs werd ik benaderd door kapper Rob Jansen, die mij vroeg om mijn paardenstaart ter beschikking te stellen voor een goed doel, n.l. Stichting Haarwensen, die er pruiken van maakt. Het doel sprak mij bijzonder aan en bij de afsluiting van de Wollebrandcross is die staart er toen publiekelijk
afgeknipt.
Je schrijft ook wekelijks een column onder de naam Burgerman. 
Wat bracht je ertoe om die te gaan schrijven?
Ruim 10 jaar geleden kreeg ik de kans aangeboden om iets te gaan
schrijven in Groot De Lier. Daar heb ik zelf voorgesteld om wekelijks verslag te doen van dingen waar ik als volksvertegenwoordiger, raadslid, tegenaan loop. Over actualiteiten dus, waar iedereen zijn voordeel mee kan doen.
Waar ben je trots op?
Ik ben trots op het feit dat wij in 1998 in De Lier met de
gemeenteraadsverkiezingen een hogere opkomst hadden terwijl er in heel Nederland juist een lagere opkomst was. Wij hadden als nieuwe lokale partij (destijds DLB) de inwoners toch goed weten te
enthousiasmeren om vooral wel te gaan stemmen.
Tenslotte, wat wil je nog kwijt wat ik nog niet heb gevraagd?
Dat je steun van het ‘thuisfront’ keihard nodig hebt om je rol als
volksvertegenwoordiger dagelijks fris en fruitig op te kunnen pakken.
Leo, bedankt dat je ons een kijkje hebt willen geven in je privé- en
maatschappelijke leven. We hopen nog veel van je te horen!
Matty van der Mark

 

vraag 'an de burgerman week 20

16 May

bezinning

waren we eerder al volgens Elsevier de lelijkste gemeente van het land, blijkt ook nogeens uit het AD van afgelopen zaterdag dat de patat in Westland zeer slecht tot zelfs oneetbaar is. En toch, en toch, zijn we trots op het Westland, wil iedereen hier maar wat graag wonen en sta je bij de Hogenhouck steevast in de rij als je trek hebt in een patatje met. Dat vraagt om een moment van bezinning…..

Vinden wij ’t zelf of vindt een ander dat? Volgens Elsevier is de basis van de beoordeling  wat inwoners zélf mooi en lelijk vinden. Tsja, wat moet je nu weer met zo’n opmerking, mij hebben ze niks gevraagd en ik vermoed zomaar dat maar weinig lezers van deze column door Elsevier zijn benaderd. Dezelfde vraag is voor de patat simpeler te beantwoorden. In de beoordeling van het AD staat dat de smaak sterk afwijkend is en alle eetplezier wegneemt. Wat de Westlander er zelf van vindt lees je in de beoordeling in de volgende regel:

 

‘stel Westlandse hangjongeren heeft nergens last van en hapt gewoon door’

 

In deze opmerking, feitelijke constatering van de medewerker van de AD Friettest zit zo’n beetje verpakt wat de Westlander onderscheid van de doorsnee Elsevier danwel AD lezer. Wij  hebben gewoon ‘niet zo snel ergens last van’. Verder kunnen we constateren dat de stelling ‘smaken verschillen’ zowel geldt voor woonomgeving als voor patat. De AD Friettesters eindigen de beoordeling na het zien van de doorhappende Westlanders met de volgende constatering:

 

‘klaarblijkelijk went wansmaak’

 

Klaarblijkelijk moeten wij Westlanders maar constateren dat onze smaak in de ogen van anderen wansmaak is. Klaarblijkelijk zijn en blijven wij een stelletje boeren danwel tuinders. Met die constatering kunnen we dan weer wel prima uit de voeten!

 

vraag 'an de burgerman week 19

10 May

B pos

 

Als je in dit 2.0 tijdperk, waarin we ons momenteel bevinden, iets niet weet of begrijpt ‘google’ je het gewoon eventjes. B pos levert je dan in 0,13 seconden ontelbare hits op over een Microsoft Business Productivity Online suite. De burgerman was echter op zoek naar informatie over een bloedgroep. Als je dat toevoegt en vervolgens weer gaat zoeken kom je in 0,20 seconden op een overzichtelijk aantal van 22.800 hits met al dan niet zinnige informatie over genoemde bloedgroep. De vraag ‘kan het wat positiever’ gonst namelijk nog steeds door m’n hoofd, vandaar het onderzoek naar B pos. Burgerman’s bloedgroep is B pos, B positief in ’t Nederlands. In ’t Engels spreek je dat uit als ‘be positive’ vrij vertaald staat dat voor‘wees positief’. Alsof je bloedgroep je levenshouding uit zou kunnen dragen………

 

Nou…….. volgens datzelfde Google is het in Japan gebruikelijk om je bloedgroep op te nemen in je CV. Werkgevers denken dat ze daar eigenschappen aan kunnen aflezen.  De Japanse psycholoog Furukawa Takeji probeerde vanaf 1927 verbanden te leggen tussen persoonlijkheden en bloedgroepen. De onderzoeken resulteerden in1971 in het boek ‘Ketsueki-gata de wakaru aisho’ “Inzicht in affiniteit van bloedtypen” van de psycholoog Masahiko Nomi . Voor mensen met bloedgroep B kwam men tot de volgende kenmerken        

 

positief: individualist, vrijdenker, optimistisch, sterk, creatief en flexibel

 

negatief: wild en onvoorspelbaar

 

Tsja, doe er mee wat je wilt, be Ernie be Bert, just be zullen we maar zeggen……

 

oh, wat erg voor de Westlandse democratie

5 May

columnist Rien van den Anker schrijft met regelmaat voor het Hele Westland een stukje op de voorpagina. Met de inhoud ben ik het afwisselend eens, geen mening, oneens. Eens was het met zijn opvattingen over Corriegate, geen mening heb ik onderwerpen die ons niet binden. Oneens ben ik het met z’n laatste column over het niet meer verschijnen van weekblad de Westlander. Oppervlakkig de column lezende kan ik nog wel met van den Anker meegaan, maar als je de inhoud op je in laat werken bemerk je dat er iets niet klopt van zijn aannames. Wellicht nog niet eens op het moment dat van den Anker z’n column schreef, maar als je de ochtend na het verschijnen van HHW het AD las, dan bleef er opeens niets meer van de inhoud van de column over. Fred Vermeer kopte die ochtend in AD Westland:

Verdilaan of Tiendweg

nog twee locaties voor nieuw gemeentehuis

als je van niets weet en je leest het collegevoorstel, dan zou je wellicht de inhoud van zijn artikel kunnen bevatten. Zit je er iets meer ‘in’, dan zou je toch als onafhankelijk journalist een heel ander artikel geschreven hebben. Dan had je gekopt met:

College schoffeert Raad

of

College trekt eigen plan

Echter, niets van dit alles, slechts een opsomming van wat kritiekloze feitjes. Het AD laat zich ‘gebruiken’ door het college van B&W. Dat dekt dan vervolgens weer wel de titel van dit blog…..

 

vraag 'an de burgerman week 18

5 May

lentegevoel

“Een nieuwe lente, een nieuw geluid”, de eerste zin uit het beginvers van Herman Gorters debuut ‘Mei’ in 1889, wordt vaak aangehaald als er iets flink in positieve zin ‘opgeschud’ wordt. Geen wonder dat je met het aanschouwen van deze editie van Groot Westland zo’n gevoel ervaart.

Leen, Ben, Moniek, Koos, Joke, Johan, Erhard en Folkert van Groot Westland hebben er zin in kon je vorige week al lezen bij de aankondiging van alle veranderingen. Nou daar sluit de burgerman zich vanzelfsprekend maar wat graag bij ‘an. Al ruim 10 jaar heeft dit blad een plekje ingeruimd voor de column vraag ‘an de burgerman. Het begon allemaal in Groot De Lier en via de tussenstap Groot Naaldwijk werd het Groot Westland.

Nu dan weer een volgende stap of beter gezegd dé volgende stap. Een nieuwe huisstijl, meer nieuws, meer advertenties, meer aanbiedingen, veel dikker en ook nog eens lekker 2.0 op internet. Kortom, Groot Westland krijgt nog meer inhoud. Daar word je toch gewoon een beetje blij van!