Archive | March, 2012

vraag 'an de burgerman week 13

30 Mar

de regierol

geloof het of niet, maar ook gemeentes zijn ‘modebewust’. Het gaat dan niet over de kleding van de bodedienst, maar vooral over de trends op bestuurlijk gebied. Toverwoord van de laatste tijd is regie. ‘Regie kan het samenwerken binnen gemeenten en tussen overheden en externe partijen stroomlijnen.’Democratie is één. In stand houden ervan is echter twee. De belangrijkste overheid hiervoor is in onze ogen de gemeente. In deze tijd van snelle veranderingen met almaar afnemende middelen is werken aan de conditie en versterking van de kwaliteit van de gemeente de voorwaarde voor succes. Samen werken aan een gezonde gemeente. Dat wil de stichting De Regisserende Gemeente.’  

Deze info komt van de website de regisserendegemeente.nl. Het is echter de gemeente zelf die bepaalt met wie ze gaat samenwerken en wat ze wel of niet uit handen gaan geven. Simpelweg uitbesteden is een vorm van regie, maar je kunt je ook voorstellen dat wijkbewoners zelf hun plantsoen bij gaan houden. Burgerparticipatie heette dat vroeger…….

Een stap verder dan deze vorm van  zelfwerkzaamheid zou zijn dat de wijk zelf bepaalt hoe het plantsoen er uit komt te zien. De regierol van de gemeente zou dan nog slechts het beschikbaar stellen van een krediet zijn. Of de gemeente sowieso zeggenschap uit handen wil geven is voorlopig nog maar de vraag. De gemeente ‘bemoeit’ zich maar wat graag overal mee. Precies dat is waar Westlanders snel geïrriteerd over raken, want wij Westlanders regelen alles liefst gewoon zelf.

vraag 'an de burgerman week 12

21 Mar

te weinig mensen willen teveel

een fenomeen dat je met regelmaat tegenkomt in zowel dagelijks als bedrijfsleven is dat de grote massa de koplopers niet bij kan houden. Om met z’n allen een beetje vooruit te komen in de maatschappij heb je elkaar keihard nodig. Dat spreekt voor zich waar het betreft de koplopers met hun innovatieve ideeën, maar als de grote massa de koplopers niet kunnen volgen gaat het ook niet werken. Kortom, de koplopers moeten soms een beetje inhouden en de grote massa moet je af en toe stimuleren om een volgende stap te maken. Je bent dan met z’n allen maatschappelijk verantwoord bezig.

Een heel ander verhaal wordt het als dit fenomeen opgelegd wordt door de overheid onder het mom van ‘dat is beter voor ons allemaal’. In Westland ligt momenteel een ‘voorstel’ om te komen tot een Centrum voor de Kunsten Westland (CKW). Kost een paar centen, maar daarmee creëren we dan wel eigenhandig kunstkoplopers in Westland. Jammer is wel dat dit ten koste gaat van de kunst van en voor de gewone man in willekeurig welk Westlands dorp. Kunst en cultuur wordt daarmee weer een speeltje voor de elite. Je zou er een kunstkop van krijgen…..

 

vraag 'an de burgerman week 11

14 Mar

Kaders

Sinds wanneer zijn jullie zo gek op ‘vissen’ in de gemeenteraad…. Tsja, zo’n vraag krijg je bepaald niet dagelijks. Het eerste deel van het antwoord is dat spreekwoordelijk ‘vissen’ bedoeld wordt. Naar iets vissen betekent dat je iets probeert te achterhalen en dat is nu precies wat er vorige week woensdag in de raadszaal in ’s Gravenzande gebeurde. In de politiek is het zo geregeld dat de door de burgers gekozen gemeenteraad, de kaders bepaalt en dat de Burgemeester en z’n Wethouders (B&W) daarbinnen vervolgens aan de slag gaan. In Westland speelt momenteel het onderwerp ‘gemeentelijke huisvesting’. Sinds de gemeentelijke eenwording van Westland moeten we daar al iets mee. De eerste pogingen daartoe mislukten echter, al dan niet, jammerlijk. De huidige tweede poging lijkt een stuk meer kans van slagen te hebben. Wethouder Jan Bogaard heeft de politieke partijen nadrukkelijk gevraagd binnen welke kaders, zeg maar omlijsting, hij moet blijven waar het betreft de gemeentelijke huisvesting. Daar voldeden de politieke partijen maar wat graag aan! Een en ander beluisterende kon de wethouder al na drie uur vergaderen z’n visnet ophalen en de vangst aanschouwen. Geen nieuwe grond aankopen voor de huisvesting en al helemaal geen tuinbouwgrond was één van de duidelijkste kaders. Doe iets met de, al in gemeentelijk bezit zijnde locatie Rabobank klonk het ook van diverse kanten. Voorop bij bijna alle partijen stond ‘doe maar gewoon’. Denk en doe op z’n Westlands zou je haast zeggen. Bouw met niet te veel pracht en praal, maar een ´blokkendoos´ hoeft het ook niet te worden. Over enkele maanden zal Bogaard namens B&W met voorstellen komen die binnen genoemde kaders moeten passen. Wie weet gaat dat nog iets heel moois worden, want achter in de fuik zit tenslotte de paling.

vraag 'an de burgerman week 10

8 Mar

rommel en verrommeling

Rommel hoort in je grijze bak. Daarover geen discussie. Waar diezelfde grijze bak behoort te staan staat momenteel helaas weer ter discussie. De bakken zelf blijken volgens de gemeente voor verrommeling te zorgen. Zet je je bak zomaar plompverloren in het gemeenteplantsoen, dan is daar natuurlijk best wat voor te zeggen. Buiten jezelf doe je daar dan niemand een plezier mee. Geef je het ding netjes een plekje bij je huis, dan doe je daar niemand kwaad mee en iets wat netjes een plekje heeft kan natuurlijk nooit voor verrommeling zorgen.

Om te voorkomen dat een en ander in talrijke juridische conflicten ontaardt, heeft de burgerman als volksvertegenwoordiger hier maar eens vragen over gesteld in de daarvoor bestemde commissievergadering van de Westlandse gemeenteraad. In plaats van simpelweg een antwoord te geven, kiest het college van B&W ervoor een en ander toe te lichten in een openbare bijeenkomst. Kijk, dat zijn voorstellen die we kunnen waarderen! Kunnen we het er gewoon eens samen over hebben. Datum is nog niet bekend, maar wat in het (al dan niet grijze)vat zit verzuurt niet.

Filmpje…..

3 Mar

‘Bij geruchten wordt vernomen dat zelfs een of meerdere politieke partijen de VARA benaderd hebben voor het maken
van opnamen voor een satirisch programma’  aldus Westland Verstandig in een advertentie met hun waarheid over het gemeentehuis. Op zich boeit dat mij niks, maar LEO 2.0 was het niet kan ik de WV onderzoekscommissie alvast wel melden. ‘k Moet toegeven dat ikzelf de schijn wel tegen heb door m’n optreden in ‘t achtergrondkoortje van Kees van der Knaap. Feit is dat dat nu juist een bevestiging is van de waarheid dat ‘toeval bestaat’.

filmpje kanniewaarzijn 

Komende week gaan we weer vergaderen over de huisvesting, LEO 2.0 doet daar graag aan mee. Wij gaan voor de inhoud, dat wordt steeds meer mensen overduidelijk…..