Archive | February, 2012

respectvol zwijgen…….

29 Feb

Mij past slechts een respectvol zwijgen voor hen die zich met grote
heldenmoed en opofferingsgezindheid hebben ingezet voor anderen,
en voor allen die geleden hebben onder de verschrikkingen van het naziregime.

Stefan Francke Middelburg

vraag 'an de burgerman week 9

29 Feb

Ruimte

Op dit moment denk je bij het woord ruimte als eerste aan André Kuipers die dagelijks flink wat rondjes om de aarde maakt in z’n ruimtestation ISS. Gek genoeg is juist hij het die het begrip ruimte op twee uiterste manieren ervaart. Aan de ene kant de onmetelijke ruimte waarin het ruimtestation z’n rondjes maakt en aan de andere kant de beperkte ruimte in het station zelf. Vanuit de ruimte maakte André een opmerkelijk plaatje van ‘nachtelijk’ Westland.

De belichte kassen zijn mooi te zien vanuit de ruimte. Ruimte in Westland zelf is zo’n schaars goed dat we democratisch besloten hebben het te gaan ordenen. Het ordenen van ruimte gebeurt vooral door het te bestemmen in bestemmingsplannen. Sportveldje hier, huisjes daar, dat soort dingen. Het afwegen van belangen speelt daarbij een grote rol. Nu vinden we met z’n allen in Westland de tuinbouw heel belangrijk. Zo belangrijk zelfs dat we het ‘duurzaam glas’ genoemd hebben. Dat betekent simpelweg dat wat glas is, glas moet blijven. In Midden-Delfland hebben ze ook zo’n zelfde stokpaardje, alleen zeggen ze daar ‘wat gras is, moet gras blijven’. In beide gevallen is de dynamiek van de streek zelf er de oorzaak van dat we telkenmale stukjes afknibbelen van het glas of gras. Schipluiden en Maasland ‘eten’ Midden-Delfland van binnenuit op met hun noodzakelijke woningbouw en in Westland was er zelfs een voorstel om een gemeentehuis te bouwen, waarvoor duurzaam glas moest wijken. Ruimte voor afwijking van de bestemming is er slechts door een ruimtelijk goed onderbouwde omgevingsvergunning. In de praktijk biedt dit echter nog verrassend veel ‘ruimte’ voor andere bestemmingen. Blijven opletten dus….

vraag 'an de burgerman week 8

22 Feb

daar zijn we niet van

Onlangs kwam op twitter een tweet langs met daarin de opmerking dat de gemeente niet overal van is. Dachten wij dat je voor zo’n beetje ‘alles’ bij de gemeente aan kon kloppen, lees je ineens dat de gemeente niet ‘overal’ over gaat. Alsof een burger kan overzien wat nu wel of niet iets gemeentelijks is. Ook is vaak sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ook dan wil de burger echt niet weten wie verantwoordelijk is, hij wil slechts dat z’n klacht opgelost wordt. Één meldpunt blijft natuurlijk het mooiste. Gemeente, energiebedrijf, politie en woningbouw, om zo maar eens wat gemeentelijke partners te noemen, zouden daarin samen op kunnen trekken. Het energiebedrijf doet dat. Als je bij het meldpunt een kapotte lantaarnpaal meldt, schakelt het meldpunt je klacht direct door naar het energiebedrijf en de kapotte lamp wordt op die manier snel gerepareerd. In het verleden deed de politie het ook op die manier. Een bij het meldpunt binnengekomen klacht over te hard rijden werd doorgestuurd naar de politie. Op die manier hield de gemeente zelf ook nog overzicht van wat er speelde in de wijken, want bij meerdere meldingen weet je direct dat er echt iets aan de hand is. Nieuwe trend in gemeenteland is de terugtredende overheid. De gemeente laat steeds meer door anderen uitvoeren. De gemeente is straks dus van nog minder zaken. Complete begraafplaatsen gaan ‘in de uitverkoop’, net zoals bijvoorbeeld wegen- en groenonderhoud. Ben ik toch benieuwd wat het gaat worden: nog meer ‘daar zijn we niet van’ of blijven we als gemeente wel het meldpunt van klachten en ideeën over alle ‘ogenschijnlijk’ gemeentelijke taken.

vraag 'an de burgerman week 7

15 Feb

de burger

een aantal keer per jaar, als argumenten om iets uit te leggen niet meer toereikend zijn, klinkt in de politiek de magische zin ‘de burger, daar doen we het allemaal voor’. Nou, dan schrik ik telkens weer op vanuit m’n raadszetel. Als gekozen volksvertegenwoordiger en zelfbenoemd ‘burgerman’ is dat voor mij nu juist een vanzelfsprekendheid. Al het gedoe rond de huisvesting van de ambtenaren in Westland laat eenzelfde beeld zien. De politiek roept dat ‘draagvlak’ onder de burgerij belangrijk is, maar onderhand gaan ze voorlopig allemaal hun eigen gang. Gelukkig heeft de gemeenteraad nu een les burgerparticipatie gekregen in het kader van ‘hoe nemen we de burger mee in de besluitvorming rond de huisvesting van de ambtenaren’. Zou je haast nog geloven dat de mening van de burger er daadwerkelijk toe doet……..  Persoonlijk geloof ik daar vooralsnog helemaal niks van. Als je als college van B&W dan ook nog voorstelt zo’n beetje alle informatie als ‘geheim’ te willen beschouwen, mag je je best af vragen of men nu echt zo oprecht in de burger geïnteresseerd is.

vraag 'an de burgerman week 6

7 Feb

wordt vervolgd

van ’t één komt ’t ander. De column vraag ‘an de burgerman,  zoals die nu al jaren wekelijks verschijnt in Groot Westland, ontlokt keer op keer reacties uit van zowel de burgerij als de politiek. Op zich natuurlijk niet zo vreemd, want het betreft meestal juist vragen vanuit de burgerij en ze gaan vaak over het handelen van de gemeente en dan komt al snel de politiek om de hoek kijken. Herkenning is waarschijnlijk het toverwoord. ‘Dat is mij ook overkomen’ of ‘ja, maar hoe zit ’t dan met……….’ zijn zinnen die dan al snel opborrelen na het lezen van een column. Zo’n column is dan net even het zetje dat je nodig hebt om in actie te komen. Betreft het je eigen leefomgeving, dan is de meest directe manier om daar verandering, lees verbetering, in aan te brengen contact te zoeken met het Meldpunt Leefomgeving van de gemeente Westland. Op http://www.gemeentewestland.nl de bovenste button van het rijtje rechts aan klikken, formuliertje invullen en er wordt gewerkt aan een oplossing voor jouw melding. Sinds kort is deze gemeentelijke pagina verluchtigd met flink wat plaatjes, zodat je precies weet waar de gemeente ‘van is’ en wat ze voor je kunnen betekenen. Geen internet bij de hand, dan kun je natuurlijk ook nog steeds gewoon even 673499 bellen. Zowel internet als telefoon zijn 24/7 te bereiken, zoals dat tegenwoordig zo mooi heet. Ze hebben daar dus geen last van kantoormentaliteit en hebben ook al niks met zondagsluiting.

 

Heb je daar allemaal geen zin ‘an, stel dan je vraag gewoon aan de burgerman. Een mailtje naar burgerman@kabelfoon.nl, een belletje naar 513186 of gewoon aanspreken op straat.

vraag 'an de burgerman week 5

2 Feb

nog een keer, nog een keer

nee, geen nieuwe uitzendingen van de o zo populaire Teletubbies, maar we gaan weer beginnen aan een ‘nieuwe’ ronde gemeentehuis. De vorige ronde is geëvalueerd door de, toen nog voltallige, rekenkamer commissie. Advies: neem de volgende keer de burger vanaf het begin mee. Nou ligt dat in Westland natuurlijk wel een beetje moeilijk, want het dagelijks bestuur van de gemeente Westland, de Burgemeester met z’n Wethouders (B&W), doen alles veel liever op ‘eigen houtje’. In eerste instantie liet men zelfs de vertegenwoordigers van de burgers, de gemeenteraad, in het ongewisse van wat men inmiddels allemaal alweer, ongevraagd, onderzocht had. Dat is natuurlijk vragen om problemen en die heeft het college van B&W nu dan ook volop. De problemen met de gemeenteraad  worden in de plaatselijke pers al breed uitgemeten, daar hoeven we dus op deze plek niet verder op in te gaan. Nieuw is dat de burgers zelf in actie komen. Die doen dat echter niet alleen meer via de lokale pers. Afgelopen vrijdag was een cameraploeg van de VARA in Naaldwijk om het protestlied ‘Westland wees verstandig’ van de band ’t Is best vast te leggen voor het programma ‘Kanniewaarzijn’. De band zelf bestaat inmiddels niet meer, maar zanger Kees van der Knaap was graag bereid het nummer nog een keer ten gehore te brengen. De tekst van het inmiddels twee jaar oude liedje lijkt actueler dan ooit getuige de zin ‘dit is besturen op z’n smalst, er wordt weer over je heen gewalst’. Wordt helaas vervolgd