Archive | December, 2011

vraag 'an de burgerman week 51

28 Dec

trek de jas aan die je het beste past

zoekende op Google naar iets heel anders, kwam ik een plaatje met drie kledinghangers tegen .

 

Het stond op de website snellerenbeter.nl, een site van de overheid. Elke klus vereist maatwerk zou je kunnen bedenken als je uitleg aan deze uitdrukking probeert te geven. Zelf legt ‘sneller en beter’ het als volgt uit,

Voor snelle en betere besluitvorming bestaat geen standaard recept. Blijf nadenken en kies de aanpak die het beste aansluit bij jouw project!

Deze manier van werken halveert (ja het staat er echt: HALVEERT) de doorlooptijd van infrastructurele projecten van 14 naar 7 jaar. En wij maar denken dat het niet uitmaakt welke jas je aantrekt. Hét toverwoord in deze is natuurlijk ‘draagvlak’, maar dat zal hooguit niet begrepen worden door flink wat Westlandse bestuurders…….

Persoonlijk maakte genoemde uitdrukking iets heel anders bij mij los. Jarenlang zat de gele GBW jas mij als gegoten, maar ondanks flink gewichtsverlies begon die toch te knellen. Verstellen bleek niet meer mogelijk……dus op zoek naar een nieuwe jas! Die nieuwe jas heet LEO2.0, wat staat voor Lokaal en Onafhankelijk 2.0. In die nieuwe jas stappen we vol vertrouwen 2012 in. Vrij en onverveerd ………

Politiek jaaroverzicht @WOS Westland

27 Dec

Ben naast ‘burgerman’ natuurlijk ook raadslid in Westland. Wat daar afgelopen tijd gebeurde zie je in onderstaand filmpje wat de laatste week van 2011 op de WOS te zien is……..

vraag 'an de burgerman week 50

21 Dec

hoe nu verder…

was dat even een domper vorige week dinsdag. Wat als (h)eerlijk avondje geprogrammeerd stond liep uit op een ordinaire machtstrijd. Inzet was de gemeentelijke huisvesting. Na alle gedoe uit het verleden had men, zeker na het Rekenkamer onderzoek, besloten met een ‘schone lei’ te beginnen. Helaas bleek die opgaaf voor de huidige ‘machthebbers’ een iets te grote uitdaging. Vandaar dat het college van de Burgemeester en z’n Wethouders (B&W) alsnog een procesvoorstel aangaande de huisvesting op de agenda had gezet. Een voorstel waar zo ongeveer compleet voorbij wordt gegaan aan de conclusies van het vernietigende rapport van de Rekenkamercommissie. Met name LPF en LEO2.0 konden tekeer gaan wat ze wilden, maar het college van B&W liet zien de regierol weer voor 100% in handen te hebben. Hun wil is wet, ‘meedoen’ van raadsleden, laat staan burgers, wordt op geen enkele manier getolereerd. ‘Wij weten wat goed voor u is’ blijkt nog steeds de leidraad van dit college. Welkom in de 21e eeuw zou je haast zeggen. In dit kader bezien is het vertrek van twee prominente leden van de Rekenkamercommissie zelf dan ook een teken aan de wand. Nog even en ‘de meerderheid’ van de gemeenteraad zit straks alleen in de raadszaal…..

Gunnen

18 Dec

De sfeer in de Westlandse gemeenteraad is onderhand het best te typeren met een temperatuursmelding, namelijk ver onder nul. In mijn beleving komt dit omdat het College anderen niks, maar dan ook helemaal niks gunt. Het begon een paar jaar terug met een motie om Mediation ingevoerd te krijgen in Westland. De motie werd door de gehele Raad gesteund, maar Burgemeester Sjaak van der Tak ging er simpelweg voor liggen. Hij gunde het de Raad blijkbaar niet. Eenzelfde soort gevoel kwam boven toen Alphons de Wit het College vroeg vrijwilligers, die het zelf niet breed hebben, tegemoet te komen bij het inschrijfgeld voor een EHBO cursus. Zonder blikken of blozen deed wethouder de Goeij dit af met: geen denken aan.

Tsja, en wat gebeurt er als de ander systematisch niets gunt, dan verharden de verhoudingen en daalt de temperatuur al snel onder nul. De afgelopen begrotingsvergadering is hier dan inmiddels slechts nog een illustratie van. Het College gunt de gemeenteraad niks, Collegepartijen gunnen Oppositiepartijen niks en met z’n allen zeggen we ook nog eens vooral voor de Westlandse burgers bezig te zijn…. Hoe ongeloofwaardig.

Gunnen is zo ongeveer een Westlands woord. Met elkaar iets gunnen is het Westland juist groot geworden. Het delen van kennis in de tuinbouw is hier zo’n beetje het mooiste voorbeeld van. ‘t Is te hopen dat met de Kerstgedachtes in aankomst elkaar iets gunnen ook in de Westlandse politiek weer opgang gaat vinden.

vraag 'an de burgerman week 49

13 Dec

’t heerlijk avondje…

Sinterklaas mag dan het land alweer uit zijn, maar de heerlijke avondjes zijn nog lang niet afgelopen. Dinsdag 13 december staat (of stond als je de column in Groot Westland per ongeluk iets later leest) een avondje praten over gemeentelijke huisvesting op de agenda. Niet bij een bedrijf en niet onder regie van, zoals oorspronkelijk gepland, het college van B&W, maar gewoon in de raadszaal van ’s-Gravenzande onder regie van de gemeenteraad zelf. In alle openbaarheid dus….. nou ja alle. Helaas meende een meerderheid van diezelfde gemeenteraad dat uitzending via de TV, zoals bij raadsvergaderingen wel gebruikelijk is, nu vooral niet aan de orde was. LPF, VVD en LEO 2.0 gingen voor echt alle openbaarheid, maar die stap blijkt voor de huidige coalitiepartijen CDA, WV en GBW nog een te grote. Wil je erbij zijn, dan moet je dus echt naar ’s-Gravenzande komen om plaats te nemen op de publieke tribune. Voordeel is wel dat je dan ook nog in mag spreken. Op die manier weet de politiek deze keer in ieder geval wel hoe je over de huisvesting van het ‘gemeentelijk apparaat’ denkt. De vorige keer is het met de besluitvorming rond het nieuwe gemeentehuis faliekant misgelopen. Dit keer proberen we iedereen ‘mee te nemen’. Dat betekent dat je regie moet delen. Dat dat vooral moeilijk is voor diegene die tot voor kort de touwtjes strak in handen hadden spreekt voor zich. Het college van de Burgemeester en z’n Wethouders (B&W) zal beter dan eerst moeten beseffen dat zij ‘slechts’ het dagelijks bestuur zijn. Het algemeen bestuur, de door de burgers gekozen gemeenteraad, is nu eenmaal het ‘hoogste orgaan’  in de gemeente Westland. Op z’n Westlands gezegd: die zijn de baas……..

vraag 'an de burgerman week 48

6 Dec

keerpunt

‘Hoe krijg je in bestaand politiek Westland iets veranderd’, dat is de vraag die we deze week eens gaan beantwoorden. Je hoort nogal eens dat het dagelijks bestuur, het college van de Burgemeester en z’n vijf Wethouders, toch gewoon z’n eigen gang gaat. Zonder weerwoord is dat zeker het geval. Uit zichzelf zal het college het beleid of een beslissing niet snel wijzigen. Daar is invloed van burgers of van hun vertegenwoordigers, de raadsleden, voor nodig. Dit jaar lijkt het college op het gebied van ‘luisteren naar’ opeens flinke stappen te gaan maken. Het begon, na flinke heibel in de gemeenteraad, met het herroepen van een besluit een stukje duurzaam glas te verkwanselen. Dat was de ommekeer. Een min of meer ‘besloten’ bijeenkomst over plannen voor een eventueel nieuw gemeentehuis deed te gemoederen wederom hoog oplopen. Gelukkig kwam het college ook daar tot inkeer. We krijgen komende dinsdag 13 december nu eens niet kant en klare plannen gepresenteerd, maar gaan met z’n allen eerst eens bepraten welke kant we nu eigenlijk op willen. Dat doen we die dinsdag de 13e vanaf  19.00 uur in de raadszaal van ’s Gravenzande, mét publiek. Dit keer gaan we de burgers blijkbaar wél meenemen.