Archive | November, 2011

vraag 'an de burgerman week 47

30 Nov

wie kaatst……..

 

in Westland zijn we zo’n beetje allemaal gek van sporten. Sporten is goed voor lijf en leden, maar vooral ook voor je geestelijke ontwikkeling. Je leert niet alleen hoe leuk het is met elkaar samen te spelen, maar vooral ook wat is het is om te winnen óf te verliezen. Vooral de betekenis van dat laatste lijkt wel eens uit het oog te worden verloren in deze tijd. Verliezen hoort niet alleen bij sport, maar ook bij het dagelijks leven. ‘You win some, you lose some’is een gevleugelde Engelse uitdrukking die dat mooi weergeeft. Vanuit datzelfde dagelijkse leven kennen we de uitdrukking ‘wie kaatst, moet de bal verwachten’. Kortom, als je iets verkondigt, moet je er niet gek van opkijken als er iemand op reageert. In politiek Westland heb je al helemaal niks te zoeken als je bij de minst of geringste tegenspraak al verongelijkt reageert. Daar moet je figuurlijk ‘ballen tonen’. Niet huilen over de vorm waarop iets gebracht wordt, maar gewoon reageren op de inhoud. Dat houdt het ook wel zo overzichtelijk. Laten we het toneelspelen wel over aan al dan niet gesubsidieerde Westlandse toneelclubs…

Grafzooi

26 Nov

Beetje oneerbiedige titel voor een column in de Bazuin, maar menig Lierenaar weet helaas gelijk waar de column Raad en Daad van deze keer over gaat. De Lierse begraafplaats was in de Lierse tijd zo’n beetje HET paradepaardje van dit mooie dorp. De slogan waar de gemeente Westland mee van start ging ‘eenheid door verscheidenheid’  begrepen we dan ook direct in De Lier. De aandacht voor de vijf kernen moest zo’n beetje gelijkelijk verdeeld worden, maar de kernen moesten vooral niet opeens meer op elkaar gaan lijken. Elke kern zou z’n eigenheid juist moeten behouden. In ons dorp kreeg de begraafplaats extra aandacht. Op de parkachtige Lierse begraafplaats heerste rust en stond het onderhoud op hoog nivo. Nabestaanden waardeerden dit enorm en bezoekers ‘van buitenaf’ waren met stomheid geslagen dat een laatste rustplaats ook letterlijk een plaats van rust was.

De toenmalige gemeente De Lier was zich bewust van de waarde die de dorpelingen hechten aan de begraafplaats. Dat bleek wel uit het feit dat ‘de tuin van Buitelaar’ opgekocht werd om ook in de toekomst voldoende ruimte te hebben op de begraafplaats.

Inmiddels heeft de gemeente Westland er het eerste lustrum al weer ruim een jaar opzitten. Terecht is dat op gepaste wijze gevierd. Op de Lierse begraafplaats heeft de letterlijke grafstemming helaas plaats gemaakt voor een figuurlijke grafstemming. Het onderhoudsniveau is gedaald van uitmuntend naar ruim voldoende. De gemeentewerf is, na wat omzwervingen, opeens aan de andere zijde van de begraafplaats verschenen. En, alsof de begraafplaats al geprivatiseerd is, moet je tegenwoordig een muntje bij je hebben om gebruik te mogen maken van een gieter.

Dit alles valt in ‘t niet bij de ontwikkeling die vorig jaar in gang gezet is, namelijk het ruimen van graven. In de tijd van de gemeente De Lier was dit op zeker nooit aan de orde geweest. Nu lijkt men in Westland verscheidenheid in te ruilen voor domweg harmoniseren. In Monster of Wateringen is het ruimen van graven noodzakelijk, omdat er simpelweg geen ruimte voor uitbreiding van de bestaande begraafplaats is. In De Lier is die ruimte er wel, sterker nog die ruimte is daar zelfs doelbewust voor aangekocht. Hiermee was de grafrust op de Lierse begraafplaats een vanzelfsprekendheid. Volgens de regels zijn er tal van verschillen tussen huur- en koopgraven, maar in de praktijk was iedereen onder de grond gelijk.

Opeens meer of minder strikt de regels gaan hanteren is nou ook niet bepaald ‘op z’n Westlands’, zoals dat eerder met elkaar afgesproken is. In De Lier snappen we er in elk geval niks van. Op deze manier graaft de gemeente Westland z’n eigen graf, waar het betreft de verscheidenheid. Het is ook nog maar de vraag in hoeverre je de eenheid daarmee overeind houdt.

vraag 'an de burgerman week 46

17 Nov

social media

Facebook, Hyves, YouTube, Linkedin, Weblog, WikiPedia, MySpace, Schoolbank en Twitter zijn zomaar een aantal voorbeelden van internettoepassingen, middelen dus, waarmee het mogelijk is om informatie met elkaar te delen. Mensen die er geregeld gebruik van maken snappen wel waarom het social media genoemd worden, maar ‘buitenstaanders’ vinden er niks sociaals aan. Gek genoeg is voor beide belevingen wat te zeggen. Je mag als twitteraar, gebruiker van Twitter, dan wel lekker interactief bezig zijn met anderen die dezelfde interesse delen, maar tegelijkertijd sluit je jezelf, in de omgeving waarin je dat doet, af van de mensen om je heen. Je kan tenslotte maar één ding tegelijk doen. Toch een puntje om rekening mee te houden….

De impact van de moderne media op de plaatselijke politiek is enorm. Waar vroeger ‘het debat’ alleen maar plaats vond in de raadszaal, zie je nu dat Weblogs, maar vooral Twitter het debat niet alleen beïnvloeden, maar vooral ook veel breder maken. Respectievelijke fractievoorzitters en Wethouders bepaalden tot voor kort het hele debat, nu zie je dat ‘gewone’ raadsleden en zelfs burgers thuis ook aan het debat deel kunnen nemen. De één vindt dit een geweldige ontwikkeling, democratie zoals die ooit bedoeld is, iedereen kan meedoen. De ander baalt van al die bemoeienis en vindt dat politiek slechts in de raadszaal beoefend dient te worden door de, door burgers eens in de vier jaar gekozen, volksvertegenwoordigers. Hoe je er zelf over denkt kan je gelukkig zelf bepalen. Op de diverse weblogs van de raadsleden kan je reageren, maar op Twitter is de interactie nog veel groter. Via de hashtag  #wldebat kan je niet alleen goed volgen wat er op politiek gebied in Westland leeft, maar kan je vooral ook zelf meedoen door te reageren op de tweets van anderen. Bij deze ben je van harte uitgenodigd om eens lekker mee te twitteren!

even slikken en weer doorgaan

15 Nov

vanavond soort commissieavond RO, mochten we technische vragen stellen over N(oord)W(westelijke)O(eververbinding). Wordt advies Westland Oranjetunnel of Blankenburgtunnel, dat is de vraag. Nog een vraag zou moeten zijn of het nu eigenlijk wel wat uitmaakt wat Westland vindt. Soms zijn zaken van groter belang dan Westland zelf, dit lijkt hier een voorbeeld van. Persoonlijk vind ik er wel wat van en ook als raadslid voor Lokaal en Onafhankelijk 2.0 vind ik er wat van, maar of ‘t er werkelijk toe doet………

kortom, ‘t gevoel leeft dat er wat door je strot geduwd moet worden. Vraag is dan of je je tanden stoer op elkaar probeert te houden of gewoon even slikt en weer doorgaat. Vraag me overigens wel af wat al die insprekende Midden-Delflanders hier deden…… Of dachten ze soms al dat Midden-Delfland al bij de gemeente Westland hoorde……

vraag 'an de burgerman week 44

8 Nov

Sessie

 

Hoe zouden begrotingsvoorstellen toch tot stand komen? Eens per jaar komt die vraag op mijn pad. Gaat alles z’n gangetje dan ebt de vraag weg voor je ’t door hebt. Zijn het bezuinigingsvoorstellen, dan blijft de vraag langer hangen. Sterker nog, dan wil je er eigenlijk gewoon een antwoord op. In Westland komen de voorstellen van het college van de Burgemeester en z’n Wethouders (B&W). Met het collegewerkprogramma in het achterhoofd probeert men zoveel mogelijk recht te doen aan wat in het coalitieakkoord is afgesproken met elkaar. Met ondersteuning van de ambtenaren wordt alles voorbereid op het gemeentehuis. De puntjes op de i worden gezet tijdens een heisessie, ook wel heidag geheten. Op internet vind je de volgende omschrijving van dit fenomeen: ‘dit is een bijeenkomst voor leidinggevenden van een bedrijf op een externe, vaak afgelegen locatie waar men in alle rust vergaderingen, seminars, lezingen en trainingen kan organiseren. Een heisessie kan plaatsvinden in een conferentieoord op de hei, maar in principe is iedere prikkelarme omgeving met voldoende faciliteiten geschikt.’ Mooi hè, ‘een prikkelarme’ omgeving, dat alleen al zou goed afgewogen voorstellen tot gevolg moeten hebben. Of dat zo is bepaald uiteindelijk de gemeenteraad komende 10 november, want ‘die gaan er over’ zogezegd.

vraag 'an de burgerman week 43

8 Nov

transparant of doorzichtig

 

in het woordenboek zijn de woorden elkaars synoniem. In de politiek zijn transparant en doorzichtig eerder elkaars antoniem. Een transparant voorstel is controleerbaar, toetsbaar, duidelijk, glashelder, zuiver, ondubbelzinnig, zonneklaar èn begrijpelijk. Op de een of andere manier schiet me nu even niet direct een Westlands voorbeeld hiervan te binnen, maar wellicht komt dat nog. Een doorzichtig voorstel roept direct al negatieve gevoelens op. Doorzichtig staat namelijk niet alleen voor doorschijnend, translucide en transparant, maar ook voor te voorzien en voorspelbaar. Het onlangs teruggestuurde wijzigingsplan, betreffende de bouw van een burgerwoning in duurzaam glastuinbouwgebied, is een voorbeeld van een wel heel doorzichtig plan. Wat bezielt iemand nou om zo’n plan sowieso in behandeling te nemen? ‘Wat zit daarachter?’ vroeg ik me in alle openheid af. Nou, daar gaan we nooit achter komen kan ik je vast wel vertellen. ‘Moeten we dat dan niet onderzoeken’ zou je je af kunnen vragen. De praktijk wijst uit dat we niets leren van onderzoeken, dus beter doe je het gewoon in één keer goed. Een ‘goed’ voorstel hoeft slechts aan één voorwaarde te voldoen, het moet simpelweg transparant zijn. Niks meer, maar vooral niks minder.

vraag 'an de burgerman week 42

8 Nov

Opgeven een optie?

 

Er zijn van die zaken in politiek Westland, waarbij een eenmaal ingenomen standpunt onwrikbaar blijkt te zijn. Argumenten met elkaar uitwisselen kan, maar het haalt gewoon niks uit. Het betreft hier zaken waarbij het verstand een ondergeschikte rol speelt en het gevoel leidend is. Een actueel voorbeeld hiervan is de overstap van de burgerman naar de nieuw gevormde fractie

Lokaal en Onafhankelijk 2.0

Mijn gevoel zegt dat veel mensen dit al lang en breed aan zagen komen. Het inleveren van authenticiteit door Leo Geubbels en Leo Boekestijn zagen anderen blijkbaar eerder dan de beide Leo’s zelf. Maar weinig mensen waren verrast over de genomen stap. Daar was dan ook niet eens zoveel discussie over. Wat een aantal mensen ‘stak’ was het feit dat de twee de raadszetel die ze op dat moment innamen simpelweg meenamen naar de nieuw gevormde fractie. De ‘tegenstanders’ vinden dat een zetel van een partij is, waarvoor je op de verkiezingslijst hebt gestaan. De ‘voorstanders’ beweren dat je niet op een partij stemt, maar op een persoon. Daar kun je over kissebissen, maar ach, voor beide standpunten is wel wat te zeggen. Voor mij is het opgeven van de raadszetel geen optie en daar heb ik maar liefst 801 redenen voor.

vraag 'an de burgerman week 41

8 Nov

Keuzes

 

Is de burgerman raadslid of is het raadslid burgerman?

 

Op dit moment kan deze vraag in beide gevallen nog steeds bevestigend beantwoord worden. Toch is het geen kip en ei verhaal. Eerst was er de burgerman, zo maar een doorsnee Lierenaar, die zichzelf opwierp als een soort ombudsman. Alleen krijg je echter niet zo veel voor elkaar, vandaar dat de burgerman zich aansloot bij een politieke partij. Tot nu toe volstond aansluiten bij een politieke partij, in De Lier was dat DLB, in Westland GBW. Volstaat dat niet meer, dan moet je een keuze maken. Mokkend blijven zitten of  zelf het initiatief weer nemen. Je kan je aansluiten bij een andere fractie of zelf een fractie beginnen. Samen met volksvertegenwoordiger Leo Geubbels koos ik voor het laatste. Met z’n tweetjes gaan we verder als

Lokaal en Onafhankelijk 2.0

 

Bij het tweede gedeelte van de vraag moeten eigenlijk alle raadsleden zich aangesproken voelen. Als raadslid vertegenwoordig je tenslotte de burger. In de gemeentegids schreef een burgemeester ooit eens in z’n voorwoord over raadsleden: ‘Zij zitten er namens en voor u. Zoek contact met raadsleden wanneer u dat nodig vindt. Uw mening en wensen zijn voor hen van groot belang.’ Dat je een raadslid om raad kunt vragen klinkt dan ook logisch. Op dit moment kent Westland dus eigenlijk niet één, maar 37 burgermannen en -vrouwen. Sommigen kom je gewoon tegen op straat, maar telefoon hebben ze allemaal. In de  gemeentegids die onlangs in alle Westlandse huishoudens op de mat viel staan ze allemaal vermeld.

een Persbericht tussendoor…

8 Nov

De Lier                                                                                 7 oktober 2011

 

PERSBERICHT

 

 

Raadsleden Leo Boekestijn en Leo Geubbels gaan nieuwe fractie starten.

 

Raadsleden Leo Boekestijn en Leo Geubbels gaan met ingang van 7 oktober 2011 verder als nieuwe fractie onder de naam:

 

Lokaal en Onafhankelijk 2.0

 

De beide Leo’s constateren dat er dusdanige verschillen van inzicht zijn met de leiding van de GBW-fractie dat ze het raadswerk buiten de GBW fractie willen voorzetten. De huidige bestuursstijl geeft te weinig ruimte om de volksvertegenwoordigende taken naar behoren uit te kunnen voeren.

Beide Leo’s zijn met voorkeurstemmen gekozen en stellen hun raadszetel niet ter beschikking. Ze gaan in de nieuwe fractie onafhankelijk verder in de lokale politiek als volksvertegenwoordigers voor alle Westlanders. Het fundament van hun politieke inzet blijft  het verkiezingsprogramma dat in 2010 aan de Westlandse kiezers is voorgelegd en op basis waarvan de kiezers op hun hebben gestemd.

vraag 'an de burgerman week 40

8 Nov

‘k Wis niet dat jij kon schaken..

 

Westlanders sporten graag. Volkssport nummer 1, voetbal zal ook bij ons wel de meest beoefende sport zijn, maar daarnaast zijn er nog vele andere sporten. Hockey, korfbal, tennis, badminton, atletiek enzovoorts zou je haast zeggen, stuk voor stuk sporten waar je lichamelijk actief bezig mee kunt zijn. Een heel ander type sport zijn de meer passieve ‘sporten’ zoals de hengelsport of de diverse denksporten zoals schaken of dammen. Nu mag de burgerman doordeweeks graag een stukje hardlopen bij de Lierse Roadrunners, maar eens in ‘t jaar moeten de hersentjes er ook aan geloven. De politici mogen dan een potje simultaan schaken in de Westlandse druiventuin op uitnodiging van de Westlandse Schaakvereniging. Afgelopen jaren was m’n deelname telkens weinig tot niet succesvol, met jaar in jaar uit hetzelfde resultaat, namelijk de nul van verlies. Op zich natuurlijk niet erg, want je speelt als hobbyschaker van één dag tenslotte tegen een Westlandse topschaker. Dit keer was dat Westlands snelschaakkampioen Menno Pietersma. Dan zou je denken dat het ook wel snel gebeurd zou zijn met zijn 15 tegenspelers. Menno pakte het simultaan geven echter rustig aan en zo kon het gebeuren dat we de beschikbare tijd van twee uur ten volle nodig hadden. Tot ieders, maar vooral mijn eigen verbazing wist ik zowaar een punt te scoren dit keer. ‘t Geheim zit ‘m natuurlijk in het teamwerk van Menno’s tegenspelers, want als Menno even de tijd voor je krijgt is het zo gebeurd met je. De beantwoording van de vraag in de titel van deze column is dan ook de opmerking ‘dan wist je ook niet schaken soms een teamsport is..’