Archive | August, 2011

Vraag 'an de burgerman week 33

17 Aug

van reces naar recessie

Terwijl we in Westland nog van de ene naar de andere feestweek gaan, moet politiek Westland weer ‘vol aan de bak’. ’t Vergaderen gaat weer beginnen en het gaat nog ergens over ook. Over bezuinigingsvoorstellen bijvoorbeeld. Om het maar even simpel te stellen: waar gaan we in Westland minder of zelfs geen geld meer aan uitgeven. Voor de verkiezingen hebben de politieke partijen in Westland stuk voor stuk aangegeven welke kant ze op willen in datzelfde Westland. Na de verkiezingen hebben drie politieke partijen, te weten GBW, CDA en WV, elkaar ‘gevonden’ om samen voor een dagelijks bestuur in Westland te zorgen. Dat dagelijks bestuur, het college van B&W, bestaat uit de Burgemeester en Wethouders van de drie eerder genoemde partijen. De drie respectievelijke partijprogramma’s zijn samengesmolten tot een collegeprogramma, waarmee het college inmiddels al ruim een jaar aan de slag is. Op zich zou een nieuw gemeentehuis een belangrijke item kunnen zijn in dat collegeprogram, maar als er bezuinigd moet worden, is dit toch ineens een minder belangrijke zaak voor de doorsnee Westlander. Zaken die je direct raken zijn dat des te meer, zoals de aangekondigde ‘herijking’ van de subsidies aan cultuur- en sportverenigingen. Cultuur en sport zit de Westlander in de genen. Daar moeten we zuinig op zijn! Herijking met als subdoel bezuiniging, zal nodig zijn, maar moet dan wel met de hoogstnodige zorgvuldigheid plaats vinden. Op aandringen van het algemene bestuur van Westland, de gemeenteraad, heeft het college van B&W dit dan ook aan de gemeenteraad toegezegd. ’t Spreekt voor zich dat het college hierbij niet alleen door de raad, maar vooral ook door de hele Westlandse gemeenschap hierbij op de vingers gekeken wordt.

Sportdag in De Lier

14 Aug

afgelopen zaterdag was het een drukte van jewelste aan gene zijde van de Veilingweg te De Lier. In De Lier wonen we zo'n beetje met z'n allen aan deze kant van de Veilingweg, terwijl het sportgebeuren zich juist grotendeels aan de andere kant bevindt. In recordtijd is bij VVLyra een nieuwe accommodatie Aug11 613 verschenen. Er mag dan al dik tien jaar over gesproken zijn, maar toen de kogel eenmaal door de kerk was stond het gebouw er nog bijna sneller dan de reclameborden die de bouw aankondigden. M et Rien Mostert en Nico Arkesteijn mocht ik GBW vertegenwoordigen. Uiteindelijk heeft de politiek er tenslotte ook nog eens een miljoentje ingestopt en dan wil je wel weten of het goed besteed is. Aug11 610 Nou dat is het subsidiegeld zeker! Wat een prachtaccomodatie en wat een knappe prestatie van VVLyra zelf om het overgrote deel van de bouwkosten zelf op te hoesten. Natuurlijk hebben alle inspanningen veel tijd en energie gekost. Tijd en energie die nu weer in het voetbal gestopt kan gaan worden aldus een trotse voorzitter Geert van Etten. 

Later op de middag ook nog even langgeweest bij CKV Valto, de korfbalvereniging uit ons mooie dorp. Ter gelegenheid van het 50 jaar bestaan van de club stond zaterdagmiddag de Westlandderby op het program. Geweldig te zien dat Valto dit jubileumtoernooi zelf op z'n naam wist te schrijven. Nu nog
even wat aan de kunstgrasvelden doen en ook deze club is weer toekomsbestendig!

Aug11 615

vraag 'an de burgerman week 32

13 Aug

New Kids corso

Gondelvaart én Varend Corso op één en dezelfde dag, het kan allemaal in Westland. Bij de Lierse Gondelvaart staat het ludieke en de zelfwerkzaamheid voorop. Het, ooit uit de Gondelvaart ontstane, Varend Corso ontpopt zich steeds meer als hét visitekaartje van de Greenport Westland. Toch zijn er telkens weer boten die op beide evenementen goed voor de dag zouden komen. Mooiste, of beter gezegd gekste voorbeeld daarvan is dit jaar wel de boot van de kern Poeldijk met als thema ‘New Kids’. In de Gondelvaart had een boot met dit thema naadloos gepast, maar hoe krijg je een en ander op een ‘fatsoenlijke’ wijze in het Varend Corso. Bij de film en filmpjes over de foute hangjongeren uit Maaskantje is het nu juist meestal het ‘onfatsoenlijke’ wat centraal staat. ’t Moet gezegd worden dat de mensen achter de stichting dorpskern Poeldijk er bijzonder goed in geslaagd zijn om dit gewaagde thema op treffende, maar toch vooral ook smaakvolle manier in beeld te brengen. Voorop de karakteristieke gifgroene Opel Manta en op de boot natuurlijk alle bekende types inclusief  DJ Paul Elstak. Wellicht dat sommige ouderen nog nooit van de New Kids gehoord hadden, maar gezien heeft nu iedereen ze!

Aug11 434 

vraag 'an de burgerman week 31

3 Aug

tropical in Westlandx85

Afgelopen voorjaar leek het begin van wat gerust een tropische zomer genoemd zou kunnen worden. Niet gek dus dat je als thema voor je feestweek ‘Monster goes tropical’ kiest. Helaas biedt goed weer in ’t voorjaar geen enkele garantie op goed weer in de zomer, zo bleek dit jaar. Juli hebben we afgesloten als één van de natste sinds jaren en voor een ’s zomers gevoel moest je deze maand toch echt het vliegtuig richting het zuiden pakken. In Westland is tot nu toe ‘slechts’ de Monsterse feestweek en de wielerronde van Kwintsheul verregend. Maar goed, je zal het maar net georganiseerd, danwel er het hele jaar naar uitgekeken hebben. Gelukkig mag Kwintsheul 24 augustus nog in de herkansing, wellicht hebben ze dan meer geluk met het weer. Voorlopig blijft ‘tropical’ in Westland voorbehouden aan de tuinbouw, alwaar tropische planten dankzij het broeikaseffect goed floreren. Mocht de zomer alsnog toeslaan, dan is er in ieder geval nog volop vertier in de feestweken van De Lier, Naaldwijk en Poeldijk. Een terrasje ‘pikken’ op één van de horecapleinen kan natuurlijk ook altijd nog. Proost! 

Proost