Archive | May, 2011

vraag 'an de burgerman week 22

31 May

Claimen

’t Westland loopt zo’n beetje voorop in Nederland waar het betreft ‘samen iets voor elkaar krijgen’. Natuurlijk op goede doelen gebied, maar wat te denken van bijvoorbeeld het Greenport gebeuren. De meerwaarde van ’t samenwerken, het samen iets voor elkaar krijgen is in Westland zo duidelijk als wat. Jammer genoeg snapt men dat in  politiek Westland nog niet zo goed. Bij het minste, geringste succesje staat er altijd wel weer een politieke partij klaar om dat als de wiedeweerga te claimen. ’t Laatste voorbeeld hiervan is de nog niet eens gerealiseerde alternatieve parkeerplaats in Naaldwijk centrum. Nog voordat één en ander sowieso zeker is, claimt een partij al dat zij dat jaren geleden al ‘geroepen hebben’. En wat te denken van het gedoe rond de ontsluiting van Maasdijk. Hier rollen de politieke partijen zo’n beetje over elkaar heen om te benadrukken, dat het toch vooral hun partij was die dit allemaal mogelijk gemaakt heeft. Wellicht toch handig te bedenken dat het zo is dat ze dit samen voor elkaar hebben gekregen. In dit geval samen bezig voor Maasdijk en in ’t grotere verband samen bezig voor ’t Westland. Samen zijn we trots op ’t Westland, in je eentje met je neus in de lucht lopen hoort daar niet bij.

je moet toch wat……….

25 May

politiek en vergaderen, dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Is ook niks mis mee, mits het een beetje efficiënt gedaan wordt. Dat laatste lukte de laatste jaren steeds minder goed, zeg maar gerust slecht. Met name in de toenmalige commissie Ruimte liep het de spuigaten uit. Een oplossing hiervoor dachten we gevonden te hebben in een nieuwe vergaderwijze. Andere grote steden waren ons hier al in voorgegaan, zag er kansrijk uit allemaal. Nog geen jaar verder lopen we warempel weer tegen dezelfde problemen aan. Vergaderingen zijn simpelweg niet normaal in te plannen, ze duren en duren maar voort….

Verzinnen we toch gewoon weer wat anders. Natuurlijk, waarom niet…. Het zijn meestal de 'ruimte en omgeving' onderwerpen waardoor het telkenmale uit de hand loopt, dus als we die nu eens flink inkaderen, kan de rest van de vergadering normaal verlopen. En zo was er opeens de bestuurscommissie Ruimte en Omgeving. Over vorm en inhoud van dit gremium is inmiddels al tot in den treure vergaderd. Bleek dat we waarschijnlijk iets verzonnen hadden wat eigenlijk niet mag…… Nou, dan sturen we toch gewoon een brief naar de minister, moet die het maar zeggen. In de tussentijd vergaderen we als een soort oude commissie Ruimte, maar wel met een nieuw voorgestelde samenstelling: elke partij levert 1 deelnemer en de vergadering wordt voorgezeten door 1 van de deelnemers zelf.

Vergaderen 

En daar zaten we dan dinsdagavond. Op zich zag 't er heel overzichtelijk uit. Sterker nog, het liep voor zo'n eerste keer eigenlijk helemaal niet onaardig. We zaten lekker knus bijelkaar en dat communiceert per definitie al een stuk lekkerder dan in de grote raadszaal. Overall zeg ik dat deze manier van vergaderen zeker een kans verdient. Wil het ook werkelijk een kans van slagen krijgen, dan moet er echter wel aan een paar voorwaarden worden voldaan

  • ontvlechten van functie deelnemer en voorzitter, direct bleek al deze vorm van petje op, petje af voor veel verwarring zorgt. Er moet dus gewoon een technisch voorzitter komen.
  • de commissie zal zich op een pragmatische wijze bij het onderwerp moeten houden dat geagendeerd staat, zo niet, dan zal ook deze vergaderwijze snel tot het verleden behoren.

wordt ongetwijfeld vervolgd!

 

vraag 'an de burgerman week 21

24 May

bergen verzetten

zoals je weet, of niet, maar dan weet je het nu, is de burgerman ook raadslid in de Westlandse gemeenteraad. In 1998 mocht ik voor het eerst het volk gaan vertegenwoordigen, dat was nog in de toenmalige gemeente De Lier. In de tijd dat DLB (Doorsnee Lierse Bevolking) nog niet opgegaan was in GBW (GemeenteBelang Westland). Groen als gras begonnen wij als doorsnee burgers enthousiast aan onze belangrijke taak. We zouden ons verkiezingsprogramma wel even waarmaken! Ruim dertien jaar verder kan ik zeggen dat veel van dat toenmalige programma gerealiseerd is, denk aan de Bleijenburgbrug, of zelfs nog op het punt staat gerealiseerd te worden, zoals bijvoorbeeld de aanleg van de Oosterbrug, ook al in De Lier. Zoals je ziet is politiek een kwestie van lange adem.

Aan dit alles moest ik denken tijdens een trailrun in het Limburgse Gulpen. Over wandelpaden, door weilanden, bergje op bergje af mocht ik daar hardlopend 28.8 kilometer genieten van het Limburgse heuvelland. ’t Spreekt voor zich dat je ook daar flink wat adem voor nodig hebt!  Dat je figuurlijk ‘bergen verzet’ in de politiek komt natuurlijk niet zo vaak voor. De realiteit is eerder dat je af en toe ‘een rimpeling in de rivier teweeg brengt’. Met het doorwaden van de het riviertje de Gulp is dat mooi gexefllustreerd.

KoningVanSpanje15mei2011-4403 

zandmotor in wording

19 May

vandaag op uitnodiging van de provincie met een delegatie van de Westlandse gemeenteraad een bezoekje mogen brengen aan de zandmotor aan de Westlandse kust. De contouren lagen er al en de boel was inmiddels ook al op hoogte. 'k Moet zeggen, 't zag er allemaal heel natuurlijk uit. Eigenlijk is 't niks meer als een stukje strand wat in zee steekt. Als je dan ook nog eens te horen krijgt dat de manier van opspuiten precies hetzelfde is als dat ze al jaar en dag doen, dan snap je in 't geheel alle drukte niet die sommige mensen maken ten aanzien van het fenomeen zandmotor.

Een binnenmeertje, een heerlijke baai ……… Costa Westlandia lijkt geboren……

Mei 11 088 

vraag ‘an de burgerman week 20

18 May

eenheid in verscheidenheid

Hoe mensen over politiek denken, hoor je vaak beter op een verjaardag dan in de raadszaal. Over ‘t Westland op zich hoor je niks dan goeds. Met de komst van die ene gemeente Westland staan we plots ‘op de kaart’ zoals dat zo mooi heet. We tellen opeens mee in Nederland. Nou, dat is mooi dan, maar wat heeft die ene gemeente de burgers zelf nu opgeleverd? Het lijkt er veel op dat de eenheid in Westland belangrijker gevonden wordt dan de verscheidenheid. Het kenmerkende van de kernen wordt op de een of andere manier steeds meer afgevlakt. Onder het motto ‘harmoniseren’ vindt telkens weer een vervlakking plaats. Dat daarmee de eigenheid van de kernen gevaar loopt spreekt voor zich. Straks zie je alleen nog maar aan de Dom dat je in De Lier bent. Zelfs op de zo karakteristieke begraafplaats in dat dorp schijnt de oppervlakkigheid toegeslagen te hebben, getuige deMei 11 023  muntautomaten bij de gieters. Ook worden, geheel in harmonie met de andere kernen, nu ook in De Lier graven geruimd waarvan de grafrust is verstreken. Tot voor kort logisch in Monster of Wateringen, maar ondenkbaar in De Lier. Dat dit aldaar onrust veroorzaakt spreekt voor zich. Moeten we toch maar eens beter op gaan letten…….

hebbes

18 May

een paar weken terug kreeg ik, zowel van organisaties die verkeersregelaars nodig hebben als van de verkeersregelaars zelf, de vraag 'waar de aanstellingspasjes toch bleven'. Omdat de gemeente daarover gaat heb ik vervolgens die vraag daar neergelegd. Afgelopen maandag kreeg ik echter de eerste signalen dat er pasjes uitgeleverd werden. Gisteren werd ik in 't dorp aangesproken door één van de vragenstellers, die wist te melden dat ook hij zijn pasje inmiddels heeft gekregen. Als je dan zelf ook je pasje bij de post aantreft, is het de hoogste tijd om de vraag die je eerder gesteld had voor de vragenronde in te trekken. De enige vraag die nog bleef staan was waarom het allemaal zo lang duurde.

Wil ik eigenlijk geeneens meer weten. De gemeente zal daar zelf z'n leermoment Afb025_1 wel uithalen. Wij, de verkeersregelaars, kunnen in ieder geval weer aan de slag. Te beginnen vanavond in De Lier met de Unicefloop. Op de foto de vrijwilligers van Unicef op de opleidingsavond.

vraag 'an de burgerman week 19

10 May

Stuivertje wisselen?

In organisaties heb je te maken met mensen. Zo ook in de Westlandse gemeenteraad, onze zelfgekozen volksvertegenwoordiging. Volksvertegenwoordigers worden rechtstreeks gekozen, omdat ze voldoende voorkeurstemmen gehaald hebben, of omdat ze simpelweg hoog genoeg op de lijst van een politieke partij staan. Eens in vier jaar kan je je keuze herzien of bevestigen als er weerStuivers  gemeenteraadsverkiezingen zijn. Om diverse redenen ´halen´ sommige raadsleden de vier jaar niet die er voor staan. Eén van de meest voorkomende redenen is een verhuizing uit de gemeente, maar het kan ook zijn dat je het na 15 jaar wel welletjes vindt. Dat laatste betrof de fractievoorzitter van GemeenteBelang Westland (GBW) Remmert Keizer. De fractie van deze lokale partij mist dan opeens een fractievoorzitter en een raadslid, want dat is een fractievoorzitter natuurlijk ook gewoon. De functie van fractievoorzitter is overgenomen door Frank Rijneveen, die al raadslid voor GBW was.

Lierenaar Jan de Nooy kwam als eerste in aanmerking om de opengevallen raadszetel in te vullen,  Jan was al steunraadslid voor zijn partij. Om het stuivertje wisselenInekelock  20030809 03 BE Gemeenteb.Westl.-Jan de Nooy compleet te maken worden deze week Rien Mostert uit Maasdijk en Ineke Lock uit Heenweg benoemd tot steunraadslid. Daarmee is de GBW fractie weer compleet. Nu duidt ‘stuivertje wisselen’ er op dat het niet uitmaakt wie op welke plek zit. Qua functie zal datGbw00_rmostert1  wellicht zo zijn, maar het zijn stuk voor stuk unieke personen, die elk ook nog eens uit een specifieke kern komen. Natuurlijk staat voor allen het Westlands belang voorop, maar als geen ander weten ze wat in hun eigen kern speelt. De Lier, Maasdijk en Heenweg: doe er je voordeel mee!

Op onderstaande foto spreekt Rien net de eed uit. Plaatje heb ik geschoten vanaf m'n plek in de gemeenteraad, sterker nog, je ziet me gewoon afdrukken!

Mei 11 066 

Volgende week: eenheid in verscheidenheid

4 mei

5 May

Gisteren aanwezig geweest bij herdenkingsdienst in de Domkerk. Na afloop zijn er kransen gelegd bij het verplaatste herdenkingsmonument. Wellicht is het monument nu niet meer zichtbaar vanaf de N223, maar de plek aan de 'andere kant' van de bosjes is veel geschikter voor de 4 mei herdenking. Intiemer en rustiger, zodat het karakter van de herdenking veel beter tot z'n recht komt.

Mei 11 015

vraag 'an de burgerman week 18

5 May

Samenwerken

Nogal wat vragen 'an gaan over simpele dingen in de eigen buurt. Die stekelplanten aan de rand van ons speeltuintje, kunnen ze daar niet eens wat aan doen en er staat ook geen prullenbak in datzelfde speeltuintje. Stekelplanten rond een speeltuintje betekent regelmatig een lekke bal en natuurlijk ook nog eens, soms lelijke, verwondingen. En tja, wil je je rommel in de prullenbak gooien, staat er geeneens één. 'De gemeente' snapt er echt niks van is dan vaak de reactie.

Tot voor kort zag de gemeentelijke overheid de inwoners als passieve consumenten zonder gevoel voor verantwoordelijkheid. Wij 'zorgen' goed voor u was toen het motto. Geen wonder dat een idee of opmerking in die tijd gezien werd als een vorm van kritiek. Dat er nu gepraat wordt over eenvoudige vormen van buurtbeheer duidt erop, dat men het samenwerken met de bewoners serieus neemt. Samenwerken betekent dan niet: u vraagt, wij draaien! Het zal een gezamenlijke inspanningAfvalbak  betekenen. Bijvoorbeeld: de gemeente zorgt voor plaatsing van het prullenbakje en de buurt zorgt voor het legen van datzelfde bakje. Dat bakje is dan niet meer alleen van 'de gemeente',  het is ineens 'ons' prullenbakje geworden.

Zelf je verantwoordelijkheid nemen voor het welzijn van je eigen buurt, dat wil toch iedereen!

mijn koninginnedag

1 May

met kleine kinderen loop je in De Lier altijd met de optocht richting aubade Rankplein. Eerst even een ballontje halen op de locatie 't oude graf en dan met Apr11 085 honderden ouders en kinderen richting 't Rankplein. Kleine kinderen worden echter groot en zo kon het gebeuren dat ik dit jaar wat later richting 't Lierse toog. Bij bakker Langerak wat makkelijk weghapbare oranje petit-fourtjes gehaald en die bij m'n ouders heerlijk genuttigd. Kon ik gelijk nog even zie hoe onze koningin zich in Thorn prima vermaakte, inclusief haar gevolg. Buiten op straat alhier in De Lier was het een drukte van jewelste. Kinderkermis en de traditionele 'kleedjesverkoop' bevolkte de net nieuw opgeleverde Hoofdstraat. Apr11 084 Ideale weersomstandigheden zorgden voor alleen maar blije gezichten. Al met al mooi ochtendje in eigen dorp.

's  Middags met wat loopvrienden naar 't Maaslandse getogen alwaar de Oaseloop georganiseerd werd. Verslag van dat loopje vind je hier. Goed te zien dat het niet alleen in De Lier, maar ook in andere Westlandse kernen goed toeven is tijdens Koninginnedag. Middagje Pynasplein kan ik echt eenieder aanbevelen.

Tot slot nog even op 't terras gezeten bij de WSV-Westland. Ben ik ook weer op de hoogte van de laatste ontwikkelingen omtrent de haven aldaar.

Dat je ouder wordt merk je wel aan het feit dat de meeste kinderen nog geeneens thuis waren toen ik m'n mandje maar weer eens in dook. 't Is een mooi oranjedagje geweest vandaag…….Apr11 087