Archive | April, 2011

vraag 'an de burgerman week 17

26 Apr

mooi toch…

’t Was tijd voor een feestje afgelopen week, want we hebben er weer een weg bij in Westland. Om de boel hier een beetje rijdende te houden staat er voor komende jaren met het 3-in 1 project flink wat op stapel. Een eerste onderdeel daarvan is alvast geopend. De Hoekse Baan lag er al even, maar de Pettendijk was in z’n huidige vorm bepaald niet geschikt om als vervolg daarvan te dienen. ParallelPettendijk  daaraan is langs het Oranjekanaal een geschikte aansluiting gemaakt op de Maasdijk. Zodoende kan je op de Pettendijk zelf veilig blijven fietsen én heeft Hoek van Holland z’n zo gewenste 2e ontsluitingsweg. Word je toch een beetje blij van zou je zo zeggen.

Nou is ‘beetje blij’ in dit verband wel een passende woordkeuze, want het project is nog lang niet af. Om de aansluiting met de A20 te maken moeten er nog twee rotondes met een bijpassend wegstuk aangelegd worden. Pas dan kan van goede doorstroming van het verkeer sprake zijn. ‘Beetje blij’ is ook wat ze momenteel in Maasdijk ervaren, want twee keer per dag loopt sinds de opening de Lange Kruisweg helemaal vol met auto’s.  Die twee momenten hebben te maken met de kilometers lange rij vrachtauto’s die twee keer per dag met de boot vanuit Engeland arriveren. Deze optocht van vrachtauto’s heeft voorrang op de rotonde, dus stroopt het verkeer op de Lange Kruisweg op tot soms de kern van Maasdijk toe. ’t Zullen wel kinderziektes zijn, maar ’t zou natuurlijk wel fijn zijn als die opgelost worden.

He's back……..

20 Apr

Klinkt stoer en dat is het ook. Lierenaar Jan de Nooy is terug in de Westlandse gemeenteraad. Goed voor 't welzijn van Westland én natuurlijk goed voor De Lier. Foto is van matige kwaliteit, maar overduidelijk is wat er op staat. Jan is netAfb002  geïnstalleerd en krijgt de felicitaties van de burgemeester, zijnde de voorzitter van de Raad. Welkom terug Jan!

vraag 'an de burgerman week 16

20 Apr

You ’ll never walk alone

Vorige week zondag in Rotterdam én de dinsdag erop in de raadszaal van de gemeente Westland kwam de titel van dit liedje zomaar in m’n hoofd op. Bij de start van de Rotterdam Marathon is dat natuurlijk zo gek niet, want dan staat Lee Towers dit lied traditioneel te verkondigen als mentale ondersteuning van elke loper. In de raadszaal is het een heel ander verhaal.  Fractievoorzitter Remmert KeizerApr11 006   benadrukte in z’n toespraak de onvoorwaardelijke steun zoals hij die altijd heeft ervaren vanuit zijn fractie. Vervolgens gaf hij het fractievoorzitterschap over aan Frank Rijneveen met de boodschap er te zijn ‘met elkaar en voor elkaar’. Een Westlandse manier om te vertellen dat je er nooit alleen voorstaat.

Het moment dat je je fractie achterlaat bij je opvolger en zelf vertrekt is er toch wel één waarop je je ‘verdomd alleen’ voelt. Eenzelfde gevoel is vele marathonlopers overkomen tijdens de best wel warme editie van 2011. Of het nu een blessure onderweg of de beruchte ‘man met de hamer’ betreft, opeens sta je er toch echt alleen voor. Op zo’n moment voel je je, op z’n Westlands gezegd, ‘klote’. Achteraf voelt het al een stuk beter als je weet dat ‘het’ ergens goed voor is geweest. Voor de individuele marathonloper, dat hij of zij bij een eventueel volgende keer beter voorbereid aan de start verschijnt en voor Remmert, dat politiek Westland weer leert samenwerken. Is het tenminste allemaal niet voor niets geweest….

daar zijn we weer……

18 Apr

't zal inmiddels alweer voor de tiende keer zijn dat ik mijn wijk een paar straten mag collecteren voor de hartstichting. Is altijd begin april, weekje later krijg je dan 't resultaat te horen geschreven op een bedankkaartje. Geeft toch een goed gevoel!

Bedankt 
Helemaal gek werd ik dit jaar toen op mijn adres Alphons de Wit opeens aan de deur stond voor genoemde collecte. Krijg je toch bijna het idee dat al het vrijwilligerswerk door dezelfde mensen gedaan wordt.

'ah joh, ze hadden nog wat mensen nodig, nou dan loop je toch ook gewoon een uurtje…'

Die Alphons…….  Maar goed, begin mei kom ik weer langs voor het Astmafonds, benieuwd wie ik dan weer tegen het lijf loop.

vraag 'an de burgerman week 15

12 Apr

verwarring

Opgevoed met rust, reinheid en regelmaat is het verdere leven in principe vrij eenvoudig. Wat volgt is huisje, boompje, beestje en rustig ‘an mag je dan, na een werkzaam leven, aan een welverdiend pensioen gaan denken. Dat het vaak anders loopt hoef ik niemand te vertellen. Overal gebeurt tenslotte weleens wat. De uitdrukking ‘ieder huisje heeft z’n kruisje’ zegt wat dat betreft genoeg. Als er meerdere dingen tegelijk aan de hand zijn ga je ongemerkt het één met het ander vergelijken. Deze week vliegen in mijn deel van Westland, De Lier, de emoties heen en weer. Politiek gezien is het in Westland eventjes behoorlijk onrustig. Zit je daar middenin, dan kan dat je flink bezig houden. Van een heel andere orde is het bericht dat pastoor Kuypers uit ons dorp overleden is. Het lijkt wel of je pas dan echt beseft hoe belangrijk deze man voor de unieke samenhang van de hele Lierse bevolking is geweest. Heb je ’t net voor jezelf allemaal weer op een rijtje dan krijg je het bericht van de schietpartij in Alphen aan den Rijn. Iets verder weg, maar veel heftiger, met veel doden en gewonden. Je beseft dat dit letterlijk overal kan gebeuren. Ook besef je dat Japan dan ineens wel heel erg ver weg is. De verwarring is pas echt compleet als je beseft dat je dit weekend ook nog de marathon van Rotterdam gaat lopen. Dat maakt je hoofd wel weer leeg, dat wel. Inspanning zorgt in dit geval voor ontspanning. Begin je de week toch weer met alles op een rijtje!

Volgende week: You ’ll never walk alone

't is even stil aan deze kant van 't Westland………

9 Apr

even geen coalitie of oppositie, politiek of bezuiniging. Een Lierenaar is dood. Pastoor Ruud Kuypers van de katholieke kerk in De Lier. Als van huis uit gereformeerde zeg ik Pastoor Ruud Kuypers van de gelovigen in De Lier. Als inmiddels niet gelovige zeg ik Pastoor Kuypers van alle Lierenaars. Een man die kon 'binden' als geen ander.

Alphons de Wit sprak er op WOS radio de volgende woorden over…..

In Memoriam

De Lier is de komende tijd in diepe rouw gedompeld. Door een blunder op de afdeling personeel en organisatie in de hemel is Ruud Kuypers, de intens geliefde pastoor van het Bukkersgat gisteren op 80-jarige leeftijd teruggeroepen naar de hoofdvestiging, ergens in het Hiernamaals.

Op 9 januari 1975 werd Kuypers geïnstalleerd als pastoor van de kerk van de Martelaren van Gorkum en hij maakte van meet af aan veel indruk met de manier waarop hij in zijn predicaties de Schrift wist te vertalen naar het leven van alledag en daarmee gaf hij richting aan het leven van veel van zijn parochianen. Kuypers zette zich in voor de oecumene en droeg op die manier een kruiwagen stenen bij aan de bijzondere sfeer binnen De Lier. Hij was een pastoor van allen, van katholiek, hervormd, gereformeerd en van mensen zonder religie.

Van de jeugd bijvoorbeeld. Ik herinner me dat ik, toen we in 1976 in De Lier kwamen wonen, een aantal malen de zaterdagavondviering meemaakte. Een viering waarin de kerk uitpuilde met jongeren die zich gedurende de viering nadrukkelijk lieten horen. Toen ik daarover tegenover hem een opmerking maakte zei hij: ”De zaterdagavond is voor de jeugd en die hoor ik liever dan dat ik ze niet zie. Als jij daar niet tegen kan dan moet je op zondag komen.”  De jeugd ook die in de Nieuwjaarsochtend steevast een bezoek bracht aan hun pastoor. Als de laatste donderslagen afgestoken waren trokken de jongens en meiden massaal naar de Kerklaan waar de deur wagenwijd openstond om hun pastoor een zalig Nieuwjaar te wensen. Toen in korte tijd twee heel jonge parochianen in het verkeer waren omgekomen, gelastte hij de jeugd te blijven zitten en  stapte hij, na afloop van de viering van het altaar. Halverwege de kerk vertelde hij onomwonden wat hij van het, in zijn ogen onverantwoorde, gedrag van de jeugd vond. Beschaamd dropen de tieners af.

Ruud Kuypers stond veraf van het instituut Kerk met zijn beklemmende wetten en wetjes en hij durfde daar open en onomwonden stelling tegen te nemen. Toen hij  in een van zijn preken ten strijde trok tegen de uitspraken van de toenmalige bisschop van Roermond, Gijssen, ontving hij een anonieme brief. In de volgende eucharistieviering vroeg hij de anonieme schrijver, zo hij of zij onder zijn gehoor zat, de brief over te schrijven omdat hij de gewoonte had anonieme brieven linea recta in de prullenbak te gooien omdat hij zich daar toch niet tegen kon verdedigen.

Kuypers was een geweldig toneelspeler een gave die hij met regelmaat gebruikte tijdens zijn preken. Ronduit indrukwekkend was de manier waarop hij het lijdensverhaal op Goede Vrijdag uitbeeldde.

Een jaar geleden werd bij Ruud Kuypers kanker geconstateerd. Voordat hij voor de eerste keer naar het ziekenhuis ging beloofde hij zijn parochianen dat hij gezond en wel terug zou keren. Het leek erop dat dat hem ook gegeven zou zijn want op 9 maart vierde hij zijn 80ste verjaardag en ’s avonds ging hij voor in de Aswoensdagviering in zijn kerk. De laatste hersteloperatie mocht hij helaas niet overleven. Op vrijdagmiddag om tien minuten voor half vier werd hij teruggeroepen naar de hoofdvestiging, zijn parochianen in verdriet achterlatend.

vraag 'an de burgerman week 14

5 Apr

Wie is Sjaak?

Deze week een wel heel makkelijke vraag ‘an de burgerman. Kijkend naar de foto kan iedereen die vraag wel beantwoorden zou je zo zeggen. Toch zit er ook achter deze vraag een verhaal. Het verhaal achter het t-shirt is nog het eenvoudigste. Deze zijn gewoon verkrijgbaar als onderdeel van het Actieplan Arbeidsveiligheid. Een volger van de gemeenteraad wees me er op, met daarbij de uitdaging ‘een taart voor degene die dit shirt durft te dragen tijdens de volgende raadsvergadering’. Nou is de burgerman gek op uitdagingen, maar ze moeten natuurlijk niet ten koste van anderen gaan. Op zoek dus maar eens naar de achtergronden van het t-shirt met daarop de tekst ‘IK BEN SJAAK NIET’.

Informatie hierover vind je op de website van de arbeidsinspectie.

‘Vaak zijn ongevallen het gevolg van ingeslopen routines, haast en onderschatting van het risico. Uit onderzoek van Consument en Veiligheid blijkt dat ondernemers in de bouw het vaak lastig vinden om op de werkvloer te praten over veilig werken. "Hoe moet ik mijn mensen aanspreken? Hoe kan ik ze beter laten nadenken over hun eigen gedrag zonder te worden weggezet als een zeurpiet? Hoe zorg ik dat ik zelf altijd het goede voorbeeld geef?". Dat zijn vragen waar ondernemers mee rondlopen. De gedragsinterventie ‘Ik ben de Sjaak niet’ helpt om veiligheidsmaatregelen en veilig gedrag makkelijker bespreekbaar te maken.’

Met zo’n actie kan je alleen maar sympathie hebben toch? Het woordje ‘de’ maakt in deze overigens wel het verschil. Het is natuurlijk helemaal niet erg om Sjaak te zijn, maar anders wordt het als je ‘de Sjaak’ bent. Dan ben je de pisang, de sigaar of wat dan ook en dat is onze burgemeester, ondanks z’n 2e plek bij de voorzittersverkiezing van zijn politieke partij, nu juist absoluut niet. Sjaak is een sportman en daar hoort winnen én verliezen nu eenmaal bij.

Ikbensjaakniet 
’t Spreekt voor zich dat we die toegezegde taart zullen delen…….