Archive | March, 2011

2-in-1

31 Mar

't is me 't weekje wel in Westland, maar vooral in 's-Gravenzande. Eerder sprak ik al de wens uit dat ' 's-Gravenzande' ten aanzien van hun centrumplan met één mond zou moeten praten om welk plan dan ook snel uitgevoerd te krijgen. Deze week begon Mrt11 051 wat dat betreft bijzonder verwarrend. Vorige week donderdag was er een presentatie van het 'renovatie' plan. Gisteravond een info avond over het 'gemeentelijk' plan. Of dat nog geen verwarring genoeg veroorzaakte, was er ook nog een gemeentelijke folder verspreid en deden de diverse huis-aan-huis bladen ook nog eens verslag van één van de twee centrumplannen.

Gelukkig bracht de raadsvergadering van afgelopen dinsdag, naast flink wat commotie, de zo gewenste duidelijkheid. Het 'renovatie' plan zal ingebracht worden als zienswijze bij de al lopende procedure van het 'gemeentelijke' plan. Daarmee is van 2 plannen 1 plan gemaakt en met die wetenschap was de goed bezochte infoMrt11 055  avond gisteren in de prachtig verbouwde 'Kiem' te 's-Gravenzande opeens een stuk zinvoller. Natuurlijk waren ook hier kritische noten te horen, maar optimisme voerde mijns inziens de boventoon. Samen verder voor een mooi 's-Gravenzande!

vraag 'an de burgerman week 13

30 Mar

Thuiswedstrijd

Veel geroemd in Westland zijn het vrijwilligerswerk en het verenigingsleven. Het sociale kapitaal noemt men dat ook wel. Daarmee onderscheidt Westland zich van de rest van Nederland, onbetaalbaar dus. Mooi voorbeeld daarvan is de Arcade Halve Marathon welke afgelopen zaterdag in Westland plaats vond. Een echte thuiswedstrijd voor ons Westlanders, lopen tussen de kassen en finishen op ’t dorpsplein. Atletiekvereniging Olympus’70 organiseerde een en ander met de hulp van vele vrijwilligers. Om een idee te krijgen wat vrijwilligerswerk op zo’n dag inhoudt volgt hier een kleine opsomming van de diverse functies, zoals die op website van de organisatie genoemd worden.

Verkeersregelaar
Het parcours van de Arcade Halve Marathon beslaat een groot deel van Westland. Als verkeersregelaar geef je de lopers een zo vrij mogelijke doorgang door het verkeer zo te regelen dat de lopers niet gehinderd worden. Ook geef je indien nodig de richting aan voor de lopers.
Hulp bij de verzorgingsposten
Op diverse plaatsen langs het parcours staan verzorgingsposten. Hier help je met het aanreiken van drank aan de langskomende lopers.
Chauffeur pendelbusjes
Op de wedstrijddag worden de atleten vervoerd van de parkeerplaats bij veiling FloraHolland naar de sporthal De Pijl en terug.
Accommodatie
In sporthal De Pijl is de inschrijving en kleedgelegenheid en de afterparty. Hier zoeken wij handige mensen om de hal op vrijdagavond 25 maart wedstrijdklaar te maken en op 26 maart in de vroege avond de hal weer schoon op te leveren.
Nog vele andere taken
Zoals hulp bij de inschrijving, hulp bij verzorgingsposten bij de wandeltochten, hulp op de start- en de finishlocatie, enzovoorts.

En wat te denken van de verslaggeving, natuurlijk live bij de WOS, maar ook de week daarna in huis aan huisbladen zoals Groot Westland. De lopers zelf konden ’s avonds op de website de uitslag al bekijken evenals de vele foto’s die onderweg geschoten zijn. De burgerman is onderweg vastgelegd door vrijwilliger Carry van de AVWaterweg. Zo te zien is lopen leuk!

Op 4km met vriend Fred 

vraag 'an de burgerman week 12

23 Mar

heb je twee tientjes voor mij?

Kijk, dat zijn nog eens gewone vragen ‘an de burgerman. Dankzij de cursus ‘door dik en dun’ van Careijn op het zorgplein vertoeft de burgerman wekelijks een uurtje in het ’s Gravenzandse.  Het trainingsuurtje van de zoon, wordt door papa meestal ingevuld met boodschappen doen. De aan datzelfde plein gelegen Hoogvliet biedt daar mogelijkheden te over voor. Als je een halfjaar op hetzelfde tijdstip in dezelfde supermarkt je boodschappen doet, kom je zowaar nog dezelfde mensen tegen ook. Al dan niet oud Lierenaars vallen je als Lierenaar natuurlijk het meest op. ‘Wat doe jij hier’ was dan natuurlijk de vraag, want wij Westlanders zijn nu eenmaal een belangstellend volkje. Naast dorpsgenoten, kom je ook nogal wat streekgenoten uit je kennissenkring  tegen . Uit Naaldwijk, Heenweg of uit ’s Gravenzande zelf, maakt ook allemaal niet uit, ’t maakt het winkelen in ieder geval tot een gezellige bezigheid. Gewoon Westlanders ‘onder mekaar’ zeg maar……

Dan kan het ook gebeuren dat je de vraag ‘heb je twee tientjes voor mij’ niet eens zo’n gek vindt. Een tientje, drie euro’s en een nog in m’n zak zittende emballagebon van zeven euro maakten samen twintig euro en daarmee was deze vraag ‘an de burgerman snel afgehandeld.

En , o ja, geld alweer terug gehad overigens………

What's in a name

22 Mar

Was er onlangs al gedoe over 't Schelpenpad of Schelppad in Monster is er nu weer ophef rond de Kaaibrug in het Lierse. Het onlangs vernieuwde bruggetje had in de volksmond allang een tweede naam, namelijk 't Kippenbruggetje. Nu is er een derde bijgekomen: de Koorlaantje-brug. Lees dit bericht bij de WOS maar eens. Een noodkreet van de Timmerwerf noopte GBW tot het stellen van vragen aan het college. In de beantwoording van het college sprak het college over de Koorlaantje-brug. Natuurlijk begrijpt iedereen in De Lier wel welk bruggetje bedoeld wordt, maar wellicht is 't toch handiger dit bruggetje maar van een officiële naam te voorzien. Weet iedereen tenminste gelijk wat bedoeld wordt. Wat 'De Lier' betreft wordt 't natuurlijk gewoon de Kaaibrug. Was zo, is zo, blijft zo. Ook al moet 't bruggetje tijdelijk even 't veld ruimen in verband met het aanbrengen van de damwanden. Jan den Hoed maakte ooit een mozaïk van de vorige uitvoering van dit inmiddels veel besproken bruggetje.

Kaaybrug in De Lier van Jan den Hoed 

nog een bruiloft………

19 Mar

mocht ik vorige week nog aanwezig zijn bij het huwelijk van Remmert en Barbara, zat ik vanavond zomaar opeens bij een ´bruiloft´ in het Sint Lambertuskerkje vlakbij het buurtschap Heenweg. De Hoekse krant schreef er dit over. Het was niet de eerste keer dat dit operaatje opgevoerd werd, maar omdat ik het nog niet eerder Mrt11 043 gezien had sloeg ik twee vliegen in één klapje. Kon ik de acteurs van DarioFo weer eens aan de slag zien én kon ik dat kerkje, wat ik heel m´n leven al onder aan de Dijk heb zien liggen, eens van binnen bewonderen. ´Sprookjesachtig´, met dat woord is een en ander goed samen te vatten. Zowel de ambiance binnen alsook buiten was prachtig, net als het bruidspaar met de drie bruidsmeisjes op  kousenvoeten. In ´t Westland zou je zeggen dat het kerkje mooi verlicht was, maar om het sprookjesachtige wat meer te benadrukken zeg ik gewoon dat ´t feeëriek geïllumineerd was. Klinkt heel anders toch……….

 Mrt11 046

waar rook is, is vuur…….

19 Mar

12 maart twitterde ik hetvolgende naar aanleiding van geruchten die in De Lier al langer de ronde deden……….

geruchten gonsden al door de lier, blijkt rook toch weer vuur te zijn: http://tinyurl.com/6le5f87 #wldebat

betreft dus bericht van Pieter van Foreest dat, om nieuwbouw Triangel mogelijk te maken, we de huidige bewoners tijdelijk verhuizen naar het leegkomende 'de Witte Brug' in Poeldijk. Een bericht dat in De Lier,  op z´n zacht gezegd, met weinig enthousiasme ontvangen is.

In mijn ogen is het grootste probleem nog dat Pieter van Foreest alles op eigen houtje uit zit te werken. Natuurlijk snappen wij ook wel dat de Triangel vernieuwd moet worden, dat is ook niet wat ter discussie staat. ´We moeten toch wat´, zal ongetwijfeld het verweer van Pieter van Foreest zijn. Juist dat punt had men eerder breder moeten delen. Laat meer mensen, instanties meedenken zodat voor´het probleem´een meer gedragen oplossing gevonden kan worden. Precies daarom twitterde ik hetvolgende richting Arie Dijkstra

@ArieDijkstra dat er wat moet gebeuren is niet vraagstuk, slechts manier waarop, dan zeg ik: niet stiekem, maar in alle openheid.

Inmiddels is een en ander ook nog eens in het politieke getrokken middels deze op 18 maart gedateerde vraag. ´k Mag echt hopen dat de oplossing in eigen dorp gevonden wordt. We mogen dan één Westland zijn, maar de eigenheid van de kernen staat niet voor niets voorop.

 

vraag 'an de burgerman week 11

15 Mar

met één mond spreken

je zal maar in de gemeenteraad zitten en het beste voor hebben met het centrumplan van ’s-Gravenzande. De één wil dit, de ander wil dat en onderhand gebeurt er al jaren niks. Wat moet je daar nou mee als gemeenteraad? Het eerste plan dateert al weer van jaren geleden en mag inmiddels wel als ‘achterhaald’ bestempeld worden. Inspelend op alle ontwikkelingen én na overleg met diverse betrokken instanties in het ’s Gravenzandse is de gemeente met een aangepast plan gekomen. ’t Kost een paar centen, maar dan heb je ook wat lijkt het motto van dat plan. Naar buiten toe lijken alleen de nadelen van dat plan uitvergroot te worden. Kortom, als gemeente wil je investeren in de kern ’s Gravenzande, maar het gevoel ontstaat dat niemand dat eigenlijk wil aldaar. Vervolgens komt als reactie daarop een alternatief plan. Goedkoper en sneller te realiseren, om kort te gaan, vergeleken met de huidige situatie, ‘meer van hetzelfde’. Wellicht een negatieve benadering, maar zo voelt het alternatieve plan toch een beetje aan.

Winkelcentrum 'sGravenzande 

Dit plan is afkomstig van de commissie burgerinitiatief en wordt, zo lijkt het althans, ondersteund door de Winkeliersvereniging en Westland Verstandig. Op zich heb ik er als gemeenteraadslid geen moeite mee dat een alternatief plan voor ’s Gravenzande gepresenteerd wordt. Als dat is wat ’s Gravenzande wil én het staat de rest van Westland niet in de weg, wie zou je dan zijn om daar niet aan mee te werken. Dat is precies waar de schoen wringt.

Zowel Westland Verstandig als de Winkeliersvereniging zijn betrokken bij beide plannen. Zowel bij de presentatie van het gemeenteplan als dat van de commissie burgerinitiatief zat men op de voorste rij. Helaas moet je constateren dat ’s Gravenzande vooralsnog niet met één mond praat. ’t Spreekt voor zich wie hier de dupe van is, de burger van Westlands enige stad. Wellicht dat een en ander meer op één lijn komt als het alternatieve plan, zoals beloofd, toegelicht wordt in een tweede presentatie. Georganiseerd door de ’s-Gravenzandse Middenstandsvereniging en ondersteund door Westland Verstandig is iedereen vanaf 19.00 uur van harte welkom op donderdag 24 maart in de Spaansche Vloot. Nu maar hopen dat iedereen ook komt, dan weet de gemeenteraad tenminste ook waar ze aan toe is…

Volgende week: heb je twee tientjes voor mij?

Raad & Daad Bazuin De Lier

11 Mar

’t Gaat lekker in ons dorp

Dat gevoel begint steeds meer te leven in De Lier. Bouwplannen waren er al plenty, maar langzaamaan worden er nu ook plannen gerealiseerd. Goed zichtbaar is dat bij het project op de locatie oude Ireneschool. De bouwput is inmiddels een bouwplaats. Zo ook bij het project de Heeren van Alkemade langs de Sportlaan. Waar ook eindelijk schot in komt is de ontwikkeling van de linker- en rechterkant van de nog steeds bestaande Willem Barendtszstraat. Arcade wonen meldt dat ze aan de slag gaan met de braakliggende terreinen. ‘We bouwen in totaal 74 nieuwe woningen. Er komen 60 appartementen (38 sociale huur en 22 koop) en 14 koopeengezinswoningen. De bouw start in de tweede helft van 2011.’ Later in de tijd is Arcade van plan de Bleijenburgflat te slopen en vervangende nieuwbouw te realiseren. â€˜Het is momenteel nog niet duidelijk wat er (na sloop van de flat) aan Bleijenburg terugkomt. Medio 2011 is hier naar verwachting meer over bekend. Er komen weinig sociale huurwoningen vrij in De Lier en daarom bieden wij de bewoners een ander appartement in de nog te bouwen nieuwbouw aan de Lierweg en Jan van Galenstraat in De Lier aan’

Ook in de Hoofdstraat zien we flink wat bedrijvigheid. Meest in het oog springend is het opknappen van de Hoofdstraat zelf. Natuurlijk zag de nieuwe inrichting er op de plaatjes mooi uit, maar in’t echt blijkt het nog veel mooier. Meest opvallende aan de nieuwe inrichting zijn wel de voetgangersoversteekplaatsen. Bij de Apotheek loopt het zebrapad keurig mee met de bochten aldaar en door het ‘slim’ aanleggen van het zebrapad in de bocht naar de Kerklaan, is schuin oversteken daar ook geen probleem meer.

Wat gelukkig niet doorgegaan is, dat is het idee om de locatie ‘het oude graf’ te gaan bebouwen. Natuurlijk een van de feestlocaties in de Bradelierweek, maar ook één van de laatste stukjes groen in het centrum. Nu we het toch over het behoud van groen hebben, dat blijft toch een groot probleem in Westland in het algemeen en in De Lier in het bijzonder. Onlangs is er weer een flinke hap genomen  uit het toch al niet overdadige groen in ons dorp. Het weilandje langs het kerkepad naar Perdik was al veranderd in een soort maanlandschap door het vol te zetten met waterbassins, maar nu is ook ‘de tuin van Buitelaar’ deels veranderd in een gemeentewerfopslag. Langs de Veilingweg zou het groen daardoor weer terug kunnen komen, dat dan weer wel!

Dankzij betrokken Lierse burgers én dankzij de Lierse raadsleden in de Westlandse gemeenteraad zal het plan Liermolen, de nieuwe woonwijk naast de Vogelwijk, flink gewijzigd worden. Inspreken blijkt dus wel degelijk nut te hebben, net als kennis van de plaatselijke situatie natuurlijk. Dat er gebouwd wordt in De Lier, daar zijn we het in ons dorp wel over eens, want vanzelfsprekend wil iedereen hier blijven wonen.04-leoboekestijn

Leo Boekestijn, één van de Lierse GBW raadsleden in de gemeenteraad van Westland

Heb jezelf nog een vraag of idee? Voor de draad ermee! Bel 513186

Stuur een email burgerman@kabelfoon.nl of spreek me gewoon aan op straat

vraag 'an de burgerman week 10

8 Mar

Lekker belangrijk 

Politiek is nu niet het meest populaire onderwerp in Westland. ‘Ze gaan toch hun eigen gang’ is nog wat je ’t meest hoort. Als er verkiezingen zijn ontkom je er echter niet aan. Dankzij de gemeentelijke verkiezingsborden en de posters in tuintjes langs de weg wordt je welhaast gedwongen je gedachten er even over te laten gaan. Bij gemeenteraads- en landelijke verkiezingen is dat niet zo’n punt, want dan gaan veruit de meeste mensen ook daadwerkelijk naar de stembus. Bij Europese of provinciale verkiezingen is, of beter gezegd, was dat nooit zo, want dat waren verkiezingen waarbij de meeste mensen lekker thuis bleven. Als je dan mensen vroeg of ze nog gingen stemmen, kreeg je altijd zo’n blik van ‘lekker belangrijk’. Afgelopen provinciale staten verkiezingen vormden daarop een uitzondering, want die waren door de kopstukken uit de landelijke politiek zo’n beetje benoemd als referendum voor de landelijke politiek. En dat werkte, want er kwam zomaar opeens meer de helft van de mensen richting de stembus. ‘De provincie leeft bij de mensen’ zullen we straks wel weer te horen krijgen. Lijkt me waarschijnlijker dat hiermee het failliet van de provincie aangetoond is, maar goed dat zal de tijd welFeb11 164  leren. Wat wel belangrijk is in ons land is dat je vanaf je 18e jaar mag stemmen. Ook dit keer waren er weer vele jongeren die voor ’t eerst hun stem uit mochten brengen. Op de foto Thomas Boekestijn, die z’n stem voor de 1e keer uit mocht brengen in de Viermaster te De Lier.

 

Volgende week: met één mond spreken

een paar dagen later………

5 Mar

de kater of toch niet. Doe je in je uppie mee aan de provinciale verkiezingen, kom je niet eens voor in de uitslag…. Dat overkwam, de door mij overigens 'warm aanbevolen' Leo Geubbels. Een dag na de verkiezingen mailde ik Leo het volgende:

hoi Leo
 
zie dat je winnaars al gefeliciteerd hebt, daarmee ben je zelf ook een winnaar in mijn ogen……
 
doe deze campagne maar even in categorie soms zit het mee soms zit het tegen
 
landelijk gebeuren was letterlijk doodsteek voor lokaal initiatief
 
denk op dit moment (achteraf dus) dat je met beperkte middelen het 'maximale' eruit hebben weten te halen. dubbele campagne had mijns inziens maar weinig extra stemmen opgeleverd, meer zat er zoals het nu landelijk gegaan is gewoon niet in.
 
vond overigens jouw campagne inhoudelijk byzonder sterk, maar ja………….snijdt geen hout in dit landelijke geweld.

In een persbericht zei Leo er zelf het volgende over:

“Geen enkele Westlander zal de komende jaren een zetel innemen in de Staten. Dat is wel teleurstellend voor zo’n groot en belangrijk economisch gebied.” Aldus Leo Geubbels, die erkent als kandidaat voor de LOKALE PARTIJEN dat het een kansloze missie was met deze ‘landelijke verkiezingen’. Geubbels: “Bedankt aan alle kiezers die zijn gaan stemmen en in het bijzonder voor de 459 voorkeurstemmen.”   

Er zijn op provinciaal niveau flinke verschuivingen met de winst van PVV (+8) en het verlies van CDA (-7). De ‘coalitie’ CDA-VVD-PVV komt per saldo uit op +1 in Zuid-Holland. Met het verlies van SP (-3), CU (-2) en de winst van D66 (+5) zijn de belangrijkste verschuivingen in Zuid-Holland wel op een rijtje gezet. De 3 ‘coalitie’partijen samen hebben maar 26 van de 55 zetels op provinciaal niveau, de minderheid. Als het gaat om de glastuinbouw versterken en een betere bereikbaarheid van de greenports en het financiële gat van 40 mln. euro in Monster-Noord ziet het er dus niet rooskleurig uit voor ’t Westland met deze verkiezingsuitslag. Van de provincie valt niet veel te verwachten.

Geubbels, die het jammer vindt dat LOKALE PARTIJEN geen enkele zetel heeft gehaald, blijft optimistisch. “De lokale beweging is nu tijdelijk weggedrukt door het ‘geweld’ van landelijke machtspolitiek en media, maar kiezers zullen het lokale geluid, hun geluid, blijven waarderen en straks ook belonen. Gelukkig is er nu een bom gelegd onder het overbodige instituut Senaat. Ook de Provinciale Staten verkiezingen moeten worden heroverwogen. Op deze wijze heeft dat geen enkele zin.”Geubbels vervolgt: “De contacten in aanloop naar de verkiezingen hebben me geen windeieren gelegd. Wat ik ook geleerd heb is dat we met vraagstukken als de Nieuwe Westelijk Oeververbinding als gemeenteraden samen een eigen, beter plan moeten trekken. Nu laten we ons te veel uitspelen door het Rijk met de keuze tussen 2 halve oplossingen.”

Feb11 166 
Tsja, en daarmee gaan we weer over tot de orde van de dag………