Archive | February, 2011

vraag 'an de burgerman week 8

23 Feb

Mag ’t ietsje minder zijn

Goed nieuws voor de liefhebbers van verse groente en fruit: in de Naaldwijkse Rembrandtstraat hebben de Heeren van Naaldwijck een groente- en fruitspeciaalzaak geopend Daar zal dus weer met regelmaat, het in kruidenierskringen zo bekende, ‘mag ’t ietsje meer zijn’ klinken. Waar de doorsnee Westlander liever ’iets minder’ van ziet, zijn de uitstallingen van winkeliers in de openbare ruimte. Je breekt je benen over dit soort uitstallingen, het maakt de stoep soms zelfs onbegaanbaar. Tegelijkertijd vragen ondernemers in Westland juist om minder regels op allerlei gebied. In Westland praten we momenteel druk over het reclamebeleid. De ondernemer wil het op z’n eigen terrein ‘t liefst allemaal zelf regelen, zonder bemoeienis van de gemeente. Op zich logisch, het synoniem voor ondernemer is tenslotte niet voor niets zelfstandige. Aan de andere kant ergert de burger zich groen en geel aan de rommel in de openbare ruimte. Naast uitstallingen midden op straat, moet je daarbij ook denken aan de makelaarsborden, die pas en te onpas in ‘t gemeentelijk plantsoen gezet worden en wat te denken van de posters rond16 okt 2006 002  lantaarnpalen. Minder regels én minder zooi op straat lijken slecht te combineren, maar eigenlijk is het gewoon een oproep aan ondernemers én gemeente om op eigen gebied de verantwoordelijkheid te nemen die daarbij past. In plaats van elkaar dwars te zitten, trekken gemeente en ondernemers dan samen op. ’t Spreekt voor zich dat dit meer tevredenheid bij het winkelend publiek op zal leveren.

Volgende week: Lijst 9, nummer 4

Beetje dom……

20 Feb

Aad Vijverberg, gerespecteerd tuinbouwman uit Westland heeft een essay gepresenteerd, dat binnenkort in de winkel te koop zal zijn. Titel van het boekwerkje is 'Vreemdelingen in het Westland gezien vanuit historisch perspectief'. Dit soort boekjes doen het goed in Westland, we zijn trots op onze afkomst en als iemand daar iets over te melden heeft nemen we dat graag tot ons. Tot zover niks aan de hand, wanneer verschijnt dat boekje, dat is dan eigenlijk alles wat je nog wil weten.

Waar het in mijn ogen nogal misgaat is het feit dat de heer Vijverberg John Witkamp nodig denkt te hebben om aandacht voor z'n boekje te krijgen. Zowel in een persbericht als in het boekje zelf wordt John aangehaald als ware het, dat de (discriminatie) duivel nog steeds onder ons zou zijn. Wat de heer Vijverberg bezielt om zijn boekwerkje op deze manier te verlagen is mij geheel onduidelijk. Het essay op zich is duidelijk en interessant genoeg zonder de sneer naar Witkamp.

Beetje dom dus……..

van zwart naar wit

16 Feb

GemeenteBelang Westland heeft vanmiddag uit handen van dhr. Ruud Wielaart van Caiway een witboek overhandigd gekregen. Hierin wordt uitvoerig aangegeven hoe de  klachten uit het zwartboek dat 16 januari is overhandigd, zijn afgehandeld.

GemeenteBelang Westland vindt dit een flinke stap in de goede richting die weer tevreden klanten oplevert.

Feb11 158 
Bij de overhandiging van het Witboek heeft  GemeenteBelang Westland nog een aanvulling op het eerdere zwartboek overhandigd, waarin nog eens 415 klachten zijn opgenomen. Dhr. Wielaart zegde toe ook deze klachten zorgvuldig te willen afhandelen. Hij zette de werkwijze uiteen hoe de klachten zijn behandeld en gaf aan onderschat te hebben met hoeveel problemen particuliere klanten van Caiway werden geconfronteerd na het digitaal gaan op 10-10-’10.

GBW heeft er alle vertrouwen in dat Caiway in de toekomst op deze ingeslagen weg voortgaat. Dhr. Wielaart gaf aan dat er structureel iets gaat veranderen bij Caiway, men zal er o.a. ook naar streven de wachttijden bij telefonische helpdesk en in Caiwayshop te verkorten.

In dhr. Wielaart heeft Caiway een integer bestuurder die er alles aan gelegen is om in de toekomst weer tevreden Caiwayklanten te hebben. Die tevredenheid uit zich ook in mails die GBW mocht ontvangen nadat de monteur van Caiway was langs geweest. Eén van die mailtjes gaf het treffend weer: Caiway? We zijn er weer blij mee!

GBW zal uiteraard in de toekomst de vinger aan de pols houden en heeft met Caiway de afspraak aan de bel te trekken als er weer problemen zijn.

Feb11 161 

vraag 'an de burgerman week 7

15 Feb

Inspired by…….

Als je ergens tegenwoordig mee doodgegooid wordt is het wel met de term ‘inspiratie’. Je zou er bijna moe van worden. ‘Waar komt dat woord nu eigenlijk vandaan?’. Op internet vind je op http://www.bouwenaanleefbaarheid.nl de nu volgende uitleg: 

In het woord inspiratie herkennen we de woorden ‘in’ en ‘spirare’. Spirare verwijst naar iets dat in het Latijn zoveel betekent als blazen of ademen. In-spirare kunnen we dus vertalen met inademen of inblazen. Van Dale geeft inademing als eerste betekenis van inspiratie. Eveneens is het woord spiritus te herkennen. Spiritus vertalen we als geest of ziel. Wanneer je stelt dat iemand inspirerend is dan zeg je, wanneer bovenstaande betekenissen gecombineerd worden, dat diegene het vermogen heeft anderen te in-spireren, dus de ziel of geest in te blazen. Bezieling is dan ook de tweede betekenis die van Dale geeft  

De campagne Inspired by Westland kent iedereen in ‘t Westland inmiddels, nu nog iedereen buiten ’t Westland! Met de Inspiration Award 2010 wil de stichting Imago Westland het bedrijf en de inwoner eren die ‘t Westland op de meest inspirerende wijze op de kaart hebben gezet. Met die uitleg is het wat verwonderlijk dat de combinatie Vestia/Prominent er met de bedrijvenprijs vandoor is gegaan. De koppeling woonwijk/kaswarmte moet tenslotte nog gerealiseerd worden, inspirerend is het idee overigens wel natuurlijk. Iemand die al jaren voldoet aan de inspiratie voorwaarde is de winnaar bij de personen, Rob Baan. Deze man is sowieso een bijzondere tuinder, maar past ook naadloos in onderstaande beschrijving

Inspiratie kan je zien, het is een innerlijke kracht. ”Je kunt zien dat hij geïnspireerd is …” Meestal is er dan een beeld van iemand die enthousiast, vol vuur, gedreven, met zijn of haar activiteiten of met anderen bezig is. Het heeft te maken met bezieling, ergens voor gaan, met aandacht, intense betrokkenheid bij mensen of dieren, een verbinding maken met de omgeving en hart voor de zaak hebben. Geïnspireerde mensen stralen iets krachtigs uit en kunnen anderen inspireren in hun omgeving.

 RobBaan

Rob Baan ten voeten uit!

 

Volgende week: Mag ’t ietsje minder zijn..

wat voor beren?!!?

15 Feb


nog maar net bekomen van een heerlijk Valentijnweekend trof ik maandagmorgen deze vraag van Westland Verstandig aan in m'n mailbox. Een vraag over hoe om te gaan met Platanen, danwel gebouwen die er dichtbij neergezet zijn. Kon ik toch niet nalaten hier even op te reageren……..

geachte heer Duijsens,

interessante vraag, echter term calibreren van Platanen is mij in 't geheel onbekend. Ik neem aan dat u of uw partij de term kandelaberen in gedachte had. Via onderstaande link naar wikipedia valt ook te lezen dat Platanen hier uitstekend geschikt voor zijn.

Persoonlijk verafschuw ik deze manier van omgaan met Platanen, in mijn dorp De Lier staan er ook veel die op deze manier zijn toegetakeld. Kapstokken noemt de bevolking ze. Juist omdat de Plataan helemaal niet uit Nederland afkomstig is (ik meen dat Griekenland de oorsprong is) loopt de boom pas eind mei uit, vervolgens produceert de boom snel veel en groot blad, wat in het najaar weer voor overlast zorgt. Tevens dient het kandelaberen om de 2 jaar plaats te vinden, met wederom de nodige overlast en kosten. Een Plataan hoort mijns inziens thuis op een groot schoolplein ofzo.

neemt niet weg dat ook ik benieuwd ben hoe  het college omgaat met belangenafwegingKandelaberen  bomen / nieuwe bebouwing

bomen staan tenslotte niet te dicht bij de bebouwing, hooguit is de nieuwe bebouwing te dicht op de bomen gezet.

vriendelijke groet, leo boekestijn 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kandelaberen

vraag 'an de burgerman week 6

8 Feb

Helemaal los!

Het zal je maar gebeuren dat je gevraagd wordt Lex Thoen op te volgen als het gezicht van de Wollebrandcross. Het overkwam de uit Monster afkomstige Ton Remmerswaal. Nu was Ton in de politiek wel wat gewend, maar dit was toch heel andere koek. Doel van de cross is natuurlijk met z’n allen geld bijeen brengen voor het goede doel. Uiteindelijk is het geldbedrag wel waar alles omdraait, maar belangrijker lijkt nog dat we dat als Westland samen voor elkaar krijgen. De eerste zaterdag in februari was 'ie er dan, de 11e Wollebrandcross. Naast Ton, ook nieuw dit keer, de aangepaste fietstocht, een geweldig initiatief van Mart van de Sar. Van m’n eigen hardloopclubje, de Lierse Roadrunners, stond de helft langs de kant als vrijwilliger, de rest was actief als loper.

Los gaan kan tijdens de cross op twee manieren. Lekker hollen is er natuurlijk één van, maar voor velen is het samenzijn na afloop dé plek om ‘los te gaan’. Al helemaal toen bekend werd gemaakt dat het totaalbedrag van het opgehaalde geld, ondanks de crisistijd, bijna net zo hoog was als het jaar daarvoor. Op de foto van Koos Ophorst is het totaalbedrag af te lezen. Keer je toch weer met een voldaan gevoel huiswaarts. Één ding weet ik in ieder geval zeker: komend jaar zijn we er weer bij!

Wollebrandopbrengst Koos Ophorst 
 

Volgende week: Inspired by…….

en de winnaars zijn……

8 Feb

als je iets op de kaart wil zetten moet je van je laten horen. Dat heeft Westland inmiddels goed door. De campagne Inspired by Westland kent iedereen inmiddels. En elke trotse Westlander draagt het 'Inspired-gevoel' wel uit. Maar wélk bedrijf zet nu op de meest inspirerende wijze het Westland op de kaart en wint de Inspiration Award 2010? En welke inwoner?

Feb11 013 
Op een heuse gala avond in de Naald is dat afgelopen vrijdag bekend gemaakt. Dennis Weening was ingehuurd om een en ander aan elkaar te praten en dat deed hij op humoristische wijze. Uiteindelijk gingen de toch wel een beetje favoriete genomineerden er met de prijzen vandoor. Rob Baan bij de personen en de combinatie Vestia/Prominent bij de bedrijven. De avond zelf was goed in elkaar gezet. Alles verliep goed en gladjes en zo kon het zomaar gebeuren dat je rond tienen met een heerlijk glas Leffe uit de tap de boel kon evalueren. Als belangrijkste aanbeveling kwam daarbij uit de bus om er een tweejaarlijkse verkiezing van te maken. Op die manier krijgen de prijswinnaars in ieder geval alle kans om hun award uit te buiten, dan wel waar te maken. Al met al een positieve avond, daar maak ik graag tijd voor vrij!

opzitten en pootjes geven……..

8 Feb

was me dat even een teleurstellend slot van de actie Veilig in het Westland. Wat voorafging en wat de bedoeling was kun je hier lezen. De slotconferentie was een aanfluiting van de eerste orde. Hoogtepunt Feb11 002 was de start van Burgernet, zeg maar het groot gegroeide broertje van SMS alert. Dankzij interactiviteit van burgers gaan we hier samen met de politie ons best doen meer zaken opgelost te krijgen.

Interactiviteit was verder op de slotconferentie ver te zoeken. De raadsleden moeten zich later nog buigen over het stuk, die waren die avond dus nadrukkelijk niet aan zet, maar wel aanwezig, om te luisteren naar wat de burgers er nu van vonden. Burgers waren er overigens niet, de enige die z'n vinger een keer opstak was een agent die geheel in lijn met het politieverhaal zijn mening gaf. Dieptepunt was wel de presentatie van de misdaadcijfers door deFeb11 007  politie. De beste man kreeg het voor elkaar om in 40 minuten tijd 45 minuten vertraging op te lopen. Dacht ik nog in de pauze te kunnen verdwijnen, bleek de organisatie dat schijnbaar al door te hebben, want men liet simpelweg de pauze verdwijnen. Moest ik de hele rit nog uitzitten ook. Al met al typische VNG avond, voor niks geweest dus………