Archive | December, 2010

Westlandse Oudejaarsshow 'ken nie meer kapot'

31 Dec

tsjonge jonge jonge, was me dat effe genieten gisteravond! Ondanks dat er in Westland 'niks' gebeurd was Dec10 235 op politiek gebied wist Nico Meijer er in zijn Oudejaarshow toch nog heel wat van te maken. Het decor mocht dan slaapverwekkend zijn, de voorstelling was dat zeker niet. Ondersteund door prachtige plaatjes op het videoscherm 'liep' Nico in een goed uurtje door 2010 heen. Met name voor de pauze klopte alles. Het concept is denk ik zelf ook gewoon goed. Stukjes conference onderbroken door optredens van nieuwe Westlandse talenten. Nou vond ik zelf zowel de conference als de Dec10 293 optredens voor de pauze aanzienlijk beter dan die van na de pauze. Voor de pauze paste alles naadloos in elkaar, na de pauze was die eenheid wat zoek. Sterker nog, daar kreeg ik weer zo'n gevoel van vroeger, zeg maar de tijd dat cultuur alleen voor 'links' bestemd was. Tuurlijk houd ook ik van moslims en opera, maar meer dan mondjesmaat hoeft het voor mij op een Westlandse avond nu ook weer niet…….

Neemt niet weg dat ik terugkijk op een zeer geslaagde groen-witte avond. Knapste liedje vond ik het door Aart van den Berg bewerkte 'kom uit de bedstee O Westland', dat vertolkt werd door Perry van Fish Fiver. 'k Was zo onder de indruk van dit liedje dat ik pas later de camera inschakelde, maar misschien dat de WOS het liedje wel helemaal opgenomen heeft……

 

licht anarchistisch versus effe iets regelen…

30 Dec

natuurlijk lees ook ik de 'andere' blogs van politiek Westland, niet voor niks staan ze allemaal gelinkt hier links op het blog. Op het blog van Frank ben ik zomaar opeens onderwerp van gesprek, danwel word ik terloops genoemd. Inhoudelijk zou ik er best op in willen gaan, maar afgelopen weken heb ik mijns inziens hierover al meer dan genoeg geventileerd. DIt blogje heb ik in de categorie 'humor' gezet, omdat ik in Frank's blog zowel verweten wordt aan een vorm van anarchisme-light te lijden, als effe iets te willen regelen met deez of gene.

Anarchie_tisdat 
Dat er wat anarchisties bloed door m'n aderen stroomt kan ik niet ontkennen (ondanks bloedgroep B+, B positive). Vandaar dat het inmiddels wijdverbreide politieke streven naar minder regels als vanzelfsprekend mijn instemming heeft. Effe iets regelen is effe iets heel anders……. in ieder geval iets waar ik me niet door aangesproken voel. Niet in 2010, maar ook niet in 2011, ik blijf gewoon doen!

vraag 'an de burgerman week 53

28 Dec

in 2011 doe je ’t zelf

‘Veruit de meeste gemeenten in Nederland leggen de komende jaren veel meer verantwoordelijkheid bij hun burgers. Ze kijken niet alleen naar wat zij hun inwoners kunnen aanbieden, maar vooral wat die burger zelf wil doen.’ Dit opvallende bericht kwam begin deze maand uit het Haagse richting de burgers van Nederland. ’t Zal wel weer over het al dan niet je stoep zelf sneeuwvrij maken gaan dacht ik nog, maar nee het gaat veel verder.

’Dat moet je niet negatief zien. Mensen willen in deze moderne samenleving zaken veel meer zelf opknappen dan vroeger’, aldus een woordvoerder van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Als voorbeeld geeft hij een vuil plantsoen waar burgers bij de gemeente over klagen. ‘In plaats dat de gemeente dat opruimt, zou je mensen geld kunnen geven. Daarmee kunnen ze bijvoorbeeld bezems aanschaffen om de buurt samen schoon te houden.’

Dec2008 245 

Een ander voordeel is volgens de VNG dat wanneer 80 procent van de burgers zelfredzaam is, gemeenten meer tijd en geld kunnen besteden aan de 20 procent die echt hulp nodig heeft.

Wat een mooie vooruitzichten zo voor 2011 zou je haast denken. Gek genoeg heb ik nu juist voor Westland het idee dat 99 % al zelfredzaam is, maar misschien heb ik dat mis… 

De dienstverlening van gemeenten moet de komende jaren wel flink op de schop; die moet veel persoonlijker en individueler. Dat vergt volgens de visie van de VNG een belangrijke omslag in gedrag en houding van ambtenaren. Zij moeten reageren op de vraag van burgers en niet kijken wat zij zelf in de aanbieding hebben. Ook moeten regeltjes worden geschrapt.

Volgens de VNG gaat de burger op veel meer terreinen merken dat hij zelf de regie krijgt, bijvoorbeeld bij de Wet maatschappelijke ondersteuning. ‘We zeggen niet meer: we geven iemand een rolstoel omdat hij gehandicapt is. We willen in gesprek achterhalen wat zo'n iemand echt wil. Misschien kan hij zich prima redden zonder rolstoel en heeft hij meer behoefte aan een boodschappendienst.’ Zo eindigen we 2010 in ieder geval met mooie woorden. Laten we met z’n allen proberen die in 2011 in daden om te zetten!

volgende week: Geen woorden, maar daden

de 50 km deken……..

22 Dec

Op AD.nl vind je de volgende poll

Ik rij keurig maximaal 50 km/u als matrixbord boven snelweg dat aangeeft

Altijd 4427 (47%)

Soms 3529 (37%)

Nooit 1558 (16%)

Totaal: 9514

dus……… maandagmiddag van Westerlee naar Oostvoorne geweest, met 50 km het uur had je echt half Nederland in je achterbumper gehad. Lijkt me dus niet echt representatief polletje. Onderweg nogDec10 177  wel tankauto ondersteboven zien liggen, dat dan weer wel…..

 

vraag 'an de burgerman week 52

21 Dec

op glad ijs.

’t Is me ’t wintertje wel dit jaar zeg. Regelmatig krijg je het advies vooral binnen te blijven als je niet écht noodzakelijk de deur uit moet en wat te denken van het strooizout op rantsoen. Een uitglijer heb je deze winter zo gemaakt. Naast letterlijk, kun je jezelf ook figuurlijk op glad ijs begeven. Je gaat dan praten over iets waar je niet genoeg van weet. Dat je dan het risico loopt dat je ‘op je bek gaat’ neem ik graag voor lief. Wat mij dwars zit is de regenteske houding van de gemeente Westland. Burgerparticipatie, het meedenken of zelf meebeslissen van burgers over zaken die in je woonomgeving spelen, lijkt in Westland een vreemd woord. Bij de gemeente zitten ze helemaal niet te wachten op jouw of mijn mening, ze weten zelf prima wat goed voor ons is. Welkom in de 21e eeuw zou je haast zeggen. Ideeën of suggesties van bewoners worden per definitie simpelweg afgedaan als ongevraagde bemoeienis. Jammer genoeg is het in de gemeenteraad al niet anders. Raadsleden die vragen stellen moeten de mond gesnoerd worden. Inhoudelijk ingaan op vragen vindt het gemeentebestuur, lees het college van B&W met z’n ambtenaren, niet nodig. Afpoeieren lijkt het devies. Nu is de burgerman, dankzij uw stem in maart dit jaar, toevallig ook nog raadslid en dus voor 1/37 deel ‘de baas’ van de gemeente Westland. ‘Doe er dan wat aan!’ is makkelijk gezegd, maar als eenling ben je natuurlijk een roepende in de woestijn. De individuele burger loopt daar net zo hard tegenaan als het individuele raadslid. Komend jaar maar eens de handschoenen opnemen om dit in alle openheid te bespreken.

Afpoeieren of de handschoen opnemen 

volgende week: in 2011 doe je ‘t zelf

vraag 'an de burgerman week 51

14 Dec

gewoon even melden…..

Afgelopen weken zorgde koning Winter voor flink wat overlast op de Westlandse wegen. De sneeuw zorgde voor flink wat gladheid en daarmee gepaard gaande glijpartijen. Een goed middel om de wegen weer begaanbaar te krijgen is het strooien van zout. Vorig jaar lieten we in gemeenteland nog weleens een steekje vallen, maar dit jaar zit men er bovenop. Als eerste zijn natuurlijk de doorgaande wegen aan de beurt, vervolgens de gebiedsontsluitende wegen en tot slot de woonstraten. Zout strooien werkt het best als er veel overheen gereden wordt. Afgelopen winterperiode zag je dan ook dan de doorgaande wegen al snel weer ‘schoon’ waren, terwijl het in de doodlopende straatjes wekenlang glad bleef. ‘Is hier wel gestrooid’ was een vraag die dan regelmatig gesteld werd. Heb je het idee dat ze jou straat inderdaad vergeten zijn, neem dan contact op met het meldpunt leefomgeving. Digitaal op www.gemeentewestland.nl of pak de telefoon en druk 673499. Qua gladheidbestrijding kunnen het overigens nog spannende tijden worden, want de zoutlevering staat onder druk, terwijl er ook nogeens volop koude aangekondigd wordt. Wie zich geen zorgen behoeven te maken zijn de zorginstellingen in Westland, want die hebben afgelopen zaterdag flink wat emmertjes zout bezorgd gekregen.

Dec10 139 

volgende week: op glad ijs.

goed bedoeld?

10 Dec

Vorig jaar december zijn we met een Westlandse delegatie in Delft bij de papaver op bezoek geweest.Ik schreef er toen dit over:

De woensdag op campagne in 't Wateringse en daarna nog even naar de Papaver in Delft. Westland gaat iets doen met NME, natuur milieu educatie. Een goede zaak lijkt mij!

Dec_09_2_027

Een jaar later blijkt dat we dit concreet opgepakt hebben. Kijk dit persbericht van de gemeente maar eens. Niet alleen opvallend omdat Westland NME gaat uitbreiden, waar andere gemeentes het juist gaat inkrimpen, maar vooral ook omdat er nadrukkelijk een koppeling gelegd wordt met de glastuinbouw. We gaan dus voor Natuur Milieu Educatie op z'n Westlands. Dat er niks mis is met de glastuinbouw hebben we afgelopen woensdag van de heer Nijkamp kunnen horen. Het Hele Westland deed er netjes verslag van.

Hoe jammer is het dan dat vanuit de linkse hoek modder gegooid wordt richting dit project. Ulbe Spaans wil nadrukkelijk dat ook de schaduwzijdes van de glastuinbouw objectief belicht worden. Op zich is dat een terechte opmerking, maar door nu juist het negatieve te benadrukken is er per definitie al geen sprake meer van objectiviteit. Van objectiviteit is overigens sowieso geen sprake meer als je in je oproep spreekt over 'het smerige Westlandse oppervlaktewater'. Dat is gewoon vuilspuiterij van de eerste orde. Sterker nog daar bevuilt Progressief Westland ons eigen nest. Een goed bedoeld adviesBroeikas  'geef een compleet beeld van de glastuinbouw' is dan opeens een stukje anti-reclame voor Westland. Het plaatje bij het artikel van de rokende schoorstenen is ook al op zeker niet afkomstig uit 't Westland. Laat staan dat zo'n plaatje bijdraagt aan een goed beeld van het Westland……….

Dan zie ik liever onderstaand plaatje, wat wel afkomstig is uit 't Westland. Een plaatje waar Westlandse jongeren in ' het smerige Westlandse oppervlaktewater' springen!

Oranjesluis 

 

vraag 'an de burgerman week 50

7 Dec

op ‘t matje

na de Tweede Kamerleden waren vorige week de gemeenteraadsleden aan de beurt om te gecheckt te worden of ze een strafrechtelijk verleden hebben. Van het AD kregen we een vragenlijst toegestuurd. Nou heb ik in een donkerbruin verleden, eind jaren zeventig, ooit taxichauffeur mogen spelen en daarvoor was toen nog een 'bewijs van goed gedrag' nodig. Dit kleinood is me verstrekt, waardoor ik genoeglijk mag aannemen dat ik tot m'n 20e niet 'stout' geweest ben. Na m'n 20e kan ik me alles nog best goed herinneren. Om kort te gaan, 'k ben eigenlijk gewoon een heel brave burgerman. Overigens Wegpiraat wel één die de grenzen op zoekt. Verkeersovertredingen tellen dan wel niet mee bij dit onderzoek, maar het is me dit jaar al vier keer gelukt ’s lands snelheidslimieten te overtreden. Een verhuizing in Rotterdam, begin dit jaar, was goed voor drie keer €27. Trajectcontrole gaf aan dat 87 km/u not done was op een gedeelte van de A20. De vierde viel onlangs in de bus. Op de terugweg vanuit Duinrell naar Westland registreerde een camera op de Benoordenhoutseweg  dat we daar met maar liefst 58 km/u ‘voorbij passeerde’ terwijl 50 km/u de limit was. De opgelegde sanctie is dit keer maar liefst €30. Of  raadslid Boekestijn daarmee opeens een wegpiraat is…………

 

volgende week: gewoon even melden…..

'ze lopen over 't dak'

2 Dec

Afb017 't gebeurde vanmiddag tijdens burgerman klusje in 't Breeje Durp. Was iets met paaltjes die niet goed zijn én niet goed stonden. Nou daar gaan we wel uitkomen. Op de terugweg vroeg één van burgerman's klanten of ik ook over de daken ging. 'Hoezo dan' was natuurlijk mijn vraag. 'Nou, ze lopen over 't dak' merkte mevrouw op. Laat zich raden dat ik het, gezien het tijdstip begin december, toch niet kon laten om op te merken dat dat momenteel op veel plaatsen het geval is………  

Sintopdak 

vraag 'an de burgerman week 49

1 Dec

Centrumplannen

Als er iets is dat belangrijk is voor de leefbaarheid in een dorp is het wel de aanwezigheid van een levendig centrum. Naaldwijk is hiervan wel het beste voorbeeld. Gek gezegd is daar altijd wel iets ‘te doen’, ondanks het feit dat met het afblazen van de nieuwbouw van het gemeentehuis de centrumplannen voor Naaldwijk onlangs zo’n beetje compleet van tafel zijn verdwenen. Voor drie andere kernen zijn de centrumplannen nog wel actueel. Vergelijkbaar zijn ze echter maar amper. In De Lier liggen ze nog het best ‘op stoom’. Hoofdstraat, winkelstraat wordt opnieuw ingericht, hiervan zijn de eerste resultaten al zichtbaar. Op de Irene-locatie zijn de bouwactiviteiten gestart en binnenkort zijn er zelfs ontwikkelingen te verwachten ten aanzien van het voormalige gemeentehuis. Na jaren van stilstand zit er nu ook eindelijk schot in het centrumplan van Monster. Gemeente Westland heeft een en ander met een flinke investering vlot getrokken. Ook in ’t Monsterse zit dus beweging. Ondanks forse inspanningen van diezelfde gemeente Westland wil het in ’s Gravenzande maar niet vlotten. Plannen genoeg, maar telkens weer blijkt de financiële haalbaarheid de bottleneck. Het zoveelste plan ligt momenteel voor, maar of  dit wel van de grond komt blijft vooralsnog afwachten. Dat er wat moet gebeuren in het ’s-Gravenzandse is echter overduidelijk.

volgende week: op ‘t matje