Archive | July, 2010

vraag 'an de burgerman week 30

25 Jul

Verkoeling

Doemdenkers roepen het al jaren ‘de aarde warmt op’. Op zich heb ik niks met ‘roependen’, maar met de temperaturen van de afgelopen weken zou je ze nog bijna gaan geloven ook. Hadden we ook nog de ‘verhitte’ discussies in de gemeenteraad over gemeente- en gebedshuis en tot slot liep heel Nederland warm voor Oranje. Dat laatste liep overigens met een koude domper af. De plannen voor gemeente- en gebedshuis zijn inmiddels de vries- danwel koelkast ingegaan. Rest nog het omgaan met de warmte zelf. Wat dat betreft komen we er in Westland nog best gezegend vanaf. Sowieso hebben we hier te maken met een gematigd klimaat. ’s Winters is het nooit extreem koud en ’s zomers valt het meestal nogal mee met de warmte. Heb je behoefte aan verkoeling, dan zoek je het water op. Naast het schoonste strand van Nederland, kent Westland tal van zwembaden en wat te denken van deRick_de_Kikkerdiverse plassen en boezemwateren. Veel Westlanders vinden het hier zelfs nog geeneens warm genoeg, die ‘zoeken de zon op’, zoals dat dan weer zo mooi heet. Lekker naar Frankrijk of zelfs Spanje. ‘k Ben zelf weer eens naar Duinrell dit jaar, daar kikker je ook enorm van op!

volgende week: vakantieman

vraag 'an de burgerman week 29

14 Jul

Reces

 

De gemeenteraad komt een poosje niet bijeen. Even geen gemeenteraadsvergaderingen, werkbezoeken of fractiebijeenkomsten. In Nederland heeft men zelfs een apart woord voor dit soort pauzes van de volksvertegenwoordiging. Afhankelijk van de periode waarin het valt noemt men dit kerstreces of zomerreces. Gek genoeg gaat het leven wel gewoon door. ‘Hoeft er dan niks meer besloten te worden’ zou je jezelf af kunnen vragen…….

Het antwoord op die vraag is simpel, namelijk ‘niks belangrijks’. De laatste vergadering van het WestlandbeRaad is besloten wat besloten moest worden. Alles wat kon wachten is opgeschoven tot na het zomerreces. Gewerkt wordt er echter nog wel door de ambtenaren, collegeleden en volksvertegenwoordigers. Omdat de vakanties juist in deze periode vallen kan het wel voorkomen dat ‘degene die erover gaat’ even niet beschikbaar is. Voor zaken die niet kunnen wachten wordt een zo goed mogelijke oplossing gezocht.

Het Meldpunt Leefomgeving kent gelukkig geen reces. Op de site www.gemeentewestland.nl vind je aan de rechterkant de button van het Meldpunt, waar je je melding digitaal door kunt geven. Bellen naar 673499 kan ook. Ga jezelfDarkraverdelier op vakantie? Geniet ervan! Voor de thuisblijvers zijn er altijd nog de feestweken in de Westlandse dorpen….. van harte aanbevolen!

 

volgende week: verkoeling

 

14 Jul

is mooi geweest!

Juli 2010 140

vraag 'an de burgerman week 28

7 Jul

raadslid of raadsman

 

‘Wie gaat er nu eigenlijk over’, dat is een vraag die het laatste halfjaar steeds vaker klinkt in de Westlandse gemeenteraad. Het begon allemaal zo’n beetje met de beslissing van de burgemeester om het besluit van de zondagopenstelling van winkels ter vernietiging voor te dragen aan de Kroon. Tussendoor nog een aantal zaken waarbij je als volksvertegenwoordiger onderhand meer raadsman dan raadslid moet zijn. Het lijkt soms net of je in de rechtszaal zit in plaats van in de raadszaal. De besluitvorming rond het al dan niet toestaan van een moskee in een woonwijk lijkt nu ook alweer uit de draaien op een rechtszaak. Tot in de treuren is het democratische proces gevolgd. Er gingen zelfs nogRechtsgangeen keer democratische gemeenteraadsverkiezingen overheen. De consequenties van die uitslag waren duidelijk genoeg. GBW, LPF en WV deden wat ze in de respectievelijke verkiezingsprogramma’s hadden beloofd. Zo werkt dat in een democratie, wellicht niet altijd leuk voor iedereen, maar zo werkt het wel. Dat je de rechtsgang kan maken hoort ook bij onze democratie, maar als die vervolgens besluiten van de gemeenteraad over gaan doen, kan je met de gemeenteraad maar beter stoppen. Dan gaan we met z’n allen in ’t vervolg wel naar de rechtbank als er een besluit genomen moet worden.

 

volgende week: reces

op de wereld ommekaar te hellepen niet waar……..

5 Jul

Op de mail een berichtje van ene Tim Jansen met onderstaand verzoek:

Beste Leo,

Om mijn studie Politieke Communicatie aan de Universiteit van Amsterdam af te ronden doe ik voor mijn scriptie onderzoek naar het profiel en de motieven van mensen die reageren op weblogs van politici. Dit onder andere om te kijken of weblogs (ook in de ogen van
burgers) het "gat" tussen burgers en politici kunnen verkleinen. Hiervoor heb ik een vragenlijst opgesteld die ik wil laten invullen door mensen die reageren op weblogs van politici (zie:
http://www2.fmg.uva.nl/comlab/surveys/onderzoekblogs.html).

Ik zie dat jij behoorlijk actief bent op je blog, en ook regelmatig mensen op je berichten reageren. Mijn vraag is of je me op de een of andere manier kunt helpen met het verzamelen van respondenten. Ik begrijp het als je contactgegevens niet zomaar door kunt geven, maar
misschien is er iets anders te verzinnen. Bijvoorbeeld door een tekstje met een link naar het onderzoek op je blog te plaatsen.

Vriendelijke groet,

Tim Jansen

Gewoon effe doen mensen!