Archive | April, 2010

vraag 'an de burgerman week 18

29 Apr

omgaan met de natuur

De mens zet alles graag naar z’n hand. Wij Westlanders mogen dan anders zijn, maar daarin verschillen we niks van anderen. Sterker nog, gezien onze tuinbouwhistorie zijn we er zelfs hartstikke goed in. Toch laat niet alle natuur zich door de mens regelen. De vulkaanas uit IJsland is wat dat betreft een goed voorbeeld. Dichter bij huis hebben we het meest te maken met gecultiveerde natuur. Naast de al genoemde tuinbouw zijn dit gemeenteplantsoen, voor- danwel achtertuinen van onszelf en huisdieren. Mankeert hier iets aan, dan kan je de eigenaar  er op aanspreken. Wat we niet in de hand hebben is de ‘vrije natuur’. Duiven, reigers, meeuwen, ganzen en zwarte kraaien zorgen met regelmaat voor overlast. In het geval van agressieve ganzen in een speeltuin moet je daar iets aan doen, in deZwarte_vogel  meeste andere gevallen heb je er gewoon maar mee om te gaan. Je er niet aan ergeren is de simpelste oplossing, maar dat lukt maar weinig mensen. Een stukje kippengaas kan voorkomen dat de beestjes bij jouw in de dakgoot of het raamkozijn landen of zelfs nestelen. Wellicht zoeken ze dan elders hun heil….

volgende week: (brom) fietsers wel/niet op de weg

tweede kamertje spelen

25 Apr

Gemeente Westland, vereniging van dorpen, daar past dorpspolitiek bij. ‘t Nieuwe college zit er aan te komen, maar op enig draagvlak van niet coalitiepartners hoeft het gezien de reacties voorlopig niet te rekenen. Jullie zijn coalitie, dan zijn wij oppositie. Met samen Westland besturen heeft dat opeens niks meer te maken. Dorpspolitiek is opeens een vies woord. Men wil blijkbaar opschalen naar Haagse toestanden. Jammer genoeg lijkt men ook de huidige Haagse gebruiken over te nemen. Confrontatie in plaats van consensus lijkt vooralsnog het hogere doel. Nou, ze gaan maar lekker d’r gang. Mijn partijtje blijft gewoon z’n eigen koers varen.

Afb180

Met Westland Verstandig in plaats van LPF in ‘t college lijkt de kans groot dat Groen en Cultuur een wat prominenter plaats in Westland krijgen. Dat zal de leefbaarheid alleen maar ten goede komen.

vraag 'an de burgerman week 17

21 Apr

’t komt op als poepen

Nog bijna voordat iets af is, heb je altijd al weer mensen die zeggen ‘hoe hebben ze dat nou toch kunnen doen?’. Gek genoeg hebben ze meestal nog gelijk ook! Toch zijn in de meeste gevallen ongetwijfeld de juiste (inspraak) procedures gevolgd. Of het nu een gebouw of een beleidsnota betreft maakt eigenlijk niet eens uit. Feit is natuurlijk dat je normaal gesproken pas ergens mee geconfronteerd wordt als realisatie aanstaande is. Als de heipalen er aan komen zie je dat er gebouwd gaat worden, maar dan mag je er gerust vanuit gaan dat op dat moment alle procedures al achter de rug zijn. Hetzelfde geldt voor een beleidsnota die net rechtsgeldig is geworden. ‘Mosterd na de maaltijd’ is dan een veelgehoorde opmerking. ‘Beter laat dan nooit’ lijkt mij echter een betere insteek. Natuurlijk is het lastiger om veranderingen in laat stadium nog mee te nemen, maar een positieve insteek maakt de kans van slagen wel groter. Verkeersplan De Lier is zo’n beetje afgerond en danParkeerkaart komt men nu ‘opeens’ met de wens de blauwe parkeerzone te laten vervallen, omdat er ter plekke  helemaal geen parkeerprobleem is. Nu was die blauwe zone tot voor kort nog geen probleem, omdat handhaving toch niet plaats vond. ‘Leven en laten leven’ werkt dan prima. Nu men opeens wel is gaan verbaliseren is dat natuurlijk een heel ander verhaal. Gaan we alsnog maar weer aan de slag om die blauwe zone eruit gefietst te krijgen….

volgende week: omgaan met de natuur

Blijf maar lekker in Groningen………

20 Apr

Dacht er eerst maar niks over te bloggen, maar omdat ik gisterenochtend op de WOS opnieuw geconfronteerd werd met Professor Elzinga moet ‘t er toch maar even van komen. Vol verwachting naar ‘s Gravenzande getogen alwaar de ontdekker/uitvinder/geestelijk vader van het dualisme een spreekbeurt zou geven. Vanuit Groningen hiernaar toegehaald, moest heel wat zijn zou je denken. Helaas, na drie kwartier twitterde ik al #wldebat ben nu in collegezaal beland met prof elzinga…. kwartiertje later had ik er de buik blijkbaar al vol van getuige de twit #wldebat begint vng bijeenkomst te worden. Voor niks geweest dus…

April10_062

In z’n algemeenheid beproef ik de laatste tijd sowieso het fenomeen dat men de gemeenteraad slechts als te nemen hobbeltje ervaart. Men wil zich tegenwoordig steeds meer direct tot de burger richten, waardoor de gemeenteraad zo ongeveer buiten spel komt te staan. Gek genoeg wil men nu opeens aan de burgerparticipatie, terwijl men de gemeenteraad nog niet eens heeft laten participeren. Duaal wordt het daar wel van, dat dan weer wel. Kortom, ik werd niks wijzer van Elzinga’s prietpraat. Laten we in Westland maar lekker ons eigen gang gaan, daar heb ik veel meer vertrouwen in.

vraag 'an de burgerman week 16

16 Apr

je blijft je verbazen.

Sommige onderwerpen zorgen voor nogal wat onrust in de Westlandse politiek. Gemeentehuis en zondagopenstelling zijn er twee waarover de discussie pittig was. De discussie over ’t gemeentehuis lijkt inmiddels wel gelopen. Nieuwbouw lijkt voorlopig niet meer aan de orde, centralisatie in bestaande panden des te meer. Daar moeten we dus maar gauw mee aan de slag gaan. Van heel andere orde is de discussie rond het al dan niet vrijgeven van het openen van winkels op zondag. Daarmee lijkt Westland opeens leidend in Nederland. Vorig jaar besloot de gemeenteraad al dat winkeliers mans zat zijn om zelf te bepalen of ze op zondag al dan niet open gaan. Uhhh, open dus. Vervolgens sprak een minister daar een soort veto over uit, onder het motto ‘wat denken ze daar nou eigenlijk wel in Westland’. Dus toch niet open?!!? Gelukkig zijn niet alleen burgers, maar ookZondag_open  gemeenteraden een stuk mondiger geworden in Nederland. We laten ons niet zo makkelijk meer iets gezeggen door ‘de hogere overheid’. Zo kon het dus zomaar gebeuren dat de onlangs geïnstalleerde gemeenteraad een initiatiefvoorstel aannam dat het alsnog mogelijk maakte dat de winkels op zondag open zouden mogen. Ahh, ze mogen dus toch open! Inderdaad mogen, want het is de winkelier zelf die bepaalt of z’n winkel open is op welke zondag dan ook. Net zo goed als dat wij zelf bepalen of we van die eventuele zondagsopenstelling gebruik maken………

volgende week: ’t komt op als poepen

you'll never walk alone……..

13 Apr

Rotterdam Marathon 2010, veel deelnemers, maar vooral ook heel veel toeschouwers. In die zin loop je inderdaad nooit alleen. Feit blijft natuurlijk wel dat je ‘t uiteindelijk wel zelf moet lopen. Dankzij het Afb189lopersproject van Olympus ’70 kwam ik uitermate goed voorbereid aan de start. Omkleden deden we in ‘t Hilton op de hoek van de Coolsingel met uitzicht op de fontein. Vervolgens startvak in met ‘lotgenoten’, alwaar zo’n drie kwartier later Lee Towers op een liftplateau de hoogte in ging, om zijn klassieker ‘you ‘ll never walk alone’ ten gehore te brengen. Het kanonschot klonk precies 11 uur en weg waren we. Nou had ik me voorgenomen het eerste gedeelte van de marathon m’n verstand te gebruiken en na 25 km maar eens te bezien hoe het met m’n gevoel was, maar op de een of andere manier liep het net andersom. Dankzij het enthousiaste publiek ging ik er als een haas vandoor. Gevoelsmatig liep het enorm lekker, volgens de klok ook. Een beetje te lekker probeerde m’n verstand me duidelijk te maken, maar dat lukte niet erg…….

Uiteindelijk zette een stevige krampscheut in m’n linkerdijbeen me weer terug in de realiteit. Inmiddels zaten we toen al weer aan deze kant van de Maas. Gelukkig bracht ‘een tandje terug’ de redding en kon ik uiteindelijk deze marathon in 3.40 uur afsluiten. Loop je op je 51e toch nog even 10 minuten van jeRotterdam20marathon20416_jpg  beste tijd af. Sowieso die dag veel tevreden gezichten, zowel van de deelnemers aan het lopersproject als die van m’n eigen hardloopclubje. Blijkbaar waren de weersomstandigheden  zo slecht nog niet. Al met al top dag gehad in ‘t Rotterdamse. ‘Koude rillingen’ dankzij Lee Towers en ‘hartverwarmend’ dankzij het publiek.

vraag 'an de burgerman week 15

6 Apr

wat praktijkvoorbeelden

‘betrek de burger bij het afvalbeleid’, dat was de oproep die je vorige week op deze plek kon lezen. Dat afvalbeleid actueel is zien we momenteel wel in de media, waar het oranje poppetje Hero z’n best doet om de aparte plastic inzameling te promoten. Eerder kreeg Westland al te maken met het apartPlastic_hero  inzamelen van papier. Ongevraagd kregen we er opeens weer zo’n grote grijze bak bij, terwijl er op dat moment al 660 groengrijze setjes in ons openbaar groen stonden. ’t Laat zich raden dat die setjes allemaal trio’s zijn geworden……….

Onder het mom van ‘goed voor het milieu’ wordt dit gemeentelijk beleid er simpelweg doorgedrukt. Of bijvoorbeeld de plasticinzameling sowieso goed is voor het milieu staat nog ter discussie, maar is nu vooral goed voor de gemeentelijke portemonnee.

Wat opvalt is de enorme bereidwilligheid van de Westlandse bevolking om afval te scheiden. De plasticbakken puilen overal uit, moeten zelfs vaker geleegd en bijgeplaatst worden. Goede wil bij de burgers is er blijkbaar volop, maak daar dan gebruik van zou je zeggen. Overleg eens met burgers, niet omdat je het zelf niet weet, maar simpelweg om meer draagvlak te kweken en hun kennis en ervaring te benutten. Gewoon doen!

volgende week: je blijft je verbazen

rustig blijven ademhalen………..

6 Apr

alles op z’n tijd, één ding tegelijk, maar vooral gewoon doen! Deels liepen de verkiezingen synchroon met de voorbereiding voor het lopen van de marathon in Rotterdam. Gelukkig ging campagne voeren en trainen Jan_10_137naadloos samen, hoewel dit soms betekende dat de GBW caravan mee moest naar Verburch, alwaar het lopersproject telkens van start ging. De laatste maand kan alle aandacht naar het lopen en dat gaat ‘t dan ook. De politiek lijkt vooralsnog op trainingskamp danwel in onderhandeling met elkaar. Daar laveer ik dus nog wel een weekje doorheen. Tsja, hoe gaat dat dan, zo’n laatste week voor de grote dag, want zo mag je 11 april toch wel noemen. Een dikke 1000 km training om ruim 42 km in een uur of vier af te kunnen ronden. Afgelopen zaterdag laatste keer bij het lopersproject geweest, vanavond zowaar een keer met m’n eigen Lierse Roadrunners op pad geweest. Was ook wel weer eens gezellig! Donderdag nog een keertje de beentjes uitlaten en dan zaterdag startnummer ophalen in Rotterdam.Arcade_loop_2010_144  Kunnen we vast ‘ruiken’ aan de Coolsingel. Zondagochtend met openbaar vervoer (ja, ja, ook ik ontkom er af en toe niet aan….) naar Rotterdam, waar we een kamer in het Hilton ter beschikking hebben. De start van de Rotterdam Marathon vindt daar zo’n beetje bij de voordeur plaats, lekker makkelijk dus. Voor de rest deze week niet teveel druktes ‘an m’n kop en goed eten en slapen. Welterusten dus maar weer……