Archive | October, 2009

détournement de pouvoir

28 Oct

de poewatte?!!!???? ja ja, ‘t was me ‘t avondje wel gisterenavond. De één krijgt een schouderklopje van een dominee terwijl hij kort daarvoor het woord verkrachting in de Westlandse gemeenteraad geïntroduceerd heeft, de ander wil in ‘t Westland iets duidelijk maken en doet dat op z’n frans. Op het randje was het allemaal wel. Het Hele Westland schrijft er dit over. Omdat de standpunten over het al dan niet vrijlaten van de winkeltijden stevig ingenomen waren, viel er op dat vlak weinig verschuiving te verwachten. Daarom was er alle aandacht voor de boodschappers in plaats van voor de boodschap. Interessant voor de kijkers en de publieke tribune, maar nogal ontluisterend als je er zelf tussenin zit. Uiteindelijk werd er nog gestemd ook, dat dan weer wel, maar dankzij een voor mij nieuw fenomeen: spontane vernietiging , kondigde burgemeester van der Tak aan, dat het door de gemeenteraad genomen besluit mogelijk vernietigd moest gaan worden omdat de gemeenteraad iets Oktober_2009_240 besloten had wat mogelijk in strijd zou zijn met haar bevoegdheid. Burgemeester van der Tak werd er vervolgens fijntjes op gewezen dat als een en ander niet vernietigd zou gaan worden het mogelijk de schijn van détournement de pouvoir op zou kunnen roepen. Deze franse term laat zich het best vertalen als machtsverdraaiing. Alsnog niet voordragen voor vernietiging zou mijns inziens de vertoning van gisteren tot een avondje gebakken lucht maken. Feit is in ieder geval dat het voordragen voor vernietiging binnen twee dagen moet gebeuren. Niet alles in de politiek duurt lang…….

vraag'an de burgerman week 44

27 Oct

afval bestaat niet

Er is zwerfafval, huishoudelijk afval en bedrijfsafval en toch adverteert een grote afvalverwerker  momenteel met de prikkelende slogan ‘afval bestaat niet’. Jij en ik weten natuurlijk wel beter, want overal waar gewerkt en geleefd wordt ontstaat nu eenmaal afval. Wil je het een beetje leefbaar houden moet je daar vervolgens vanaf. In ’t verleden ging het simpelweg naar ‘de stort’. Dat dat bepaald geen duurzame oplossing was in het druk bevolkte Nederland zag men al snel in. Het was goedkoop, dat wel, maar loste feitelijk niks op. Gaandeweg zijn de oplossingen voor het afvalprobleem steeds beter, maar ook duurder geworden. Door het scheiden van afval blijkt dit geen restproduct meer te zijn, maar juist een product wat weer aan de basis staat van een nieuweCarnavalsoptocht20de20lier202009200  productiecyclus. Zo bezien heeft de afvalverwerker natuurlijk wel een punt met z’n slogan ‘afval bestaat niet’. Wat mogelijk wel bestaat zijn oplossingen. Waar het afvalscheiding aan de basis betreft kunnen we met die oplossing zelf aan de slag. Al jaren houden we het GFT afval apart en ook het oud papier leveren we apart in. Komend jaar kunnen we ook aan de slag met het apart inzamelen van plastics. De vraag is dan of we er weer een bak bij krijgen of dat we alleen al uit praktische overwegingen eens gaan bezien of de manier van inzamelen niet anders kan. Rotterdam is wat dat betreft een mooi voorbeeld. Daar heeft men de groene bak omgebouwd tot papierbak. Blijkt voor het milieu niks uit te maken, maar is wel goedkoper én het scheelt weer een bak aan huis. Oplossingen bestaan dus wel degelijk!

volgende week: de scope

laat de kindertjes tot mij komen……..

26 Oct

alweer een paar jaar lang mag ik tijdens de voorlichtingsdagen voor scholieren op het gemeentehuis mijn partijtje vertegenwoordigen in het raadsledenforum. De ene keer een ochtendje, dit keer zowat een hele dag. Kinderen van 14 tot 16 jaar zijn zo’n beetje de doelgroep. Dan kan je natuurlijk al beter over jongeren praten. Hun interesse voor de politiek is nog niet erg groot, zeg maar gerust klein. Op Voorlichting_scholieren zich verbaast mij dat niks, want op die leeftijd heb je genoeg andere dingen aan je hoofd. Toch is het hardstikke leuk te zien dat de voorlichting toch aanslaat bij een deel van de leerlingen. Waar de één ogenschijnlijk ongeïnteresseerd komt en weer gaat, zie je bij de ander iets opbloeien, wat blijkbaar al latent aanwezig is. Dat iets is natuurlijk het mee willen praten over beslissingen die genomen worden door de gemeenteraad. De toekomstige raadsleden zitten er dus gelukkig nog steeds aan te komen.

Dat politiek de meeste jongeren niet boeit is op zich nu ook weer niet zo spraakmakend, want dat is bij volwassenen niet anders. Eigenlijk is men allang blij dat iemand anders de volksvertegenwoordigende taak op zich wil nemen. De keren dat men de politiek nodig heeft weten ze de volksvertegenwoordigers echter prima te vinden zo blijkt keer op keer. Als je er bent op het moment dat de burger jou nodig heeft, dan vergeet die dat echt niet is mijn ervaring. Met de gemeenteraadsverkiezingen stem je uiteindelijk niet alleen op een partij, maar ook op een persoon. Een persoon die sowieso in Westland woont, maar vaak ook een persoon die je gewoon kent. Vooral dat laatste is makkelijk, want dan kan je die persoon later simpelweg aanspreken als beloften niet nagekomen worden. Kom daar maar eens om bij Balkenende of Bos……..

vraag'an de burgerman week 43

20 Oct

een brandje blussen

Naar aanleiding van de grote woningbrand in De Lier verscheen onlangs een ‘vraag ‘an de burgerman’ met dezelfde titel als nu. Onbedoeld heb ik daarmee blijkbaar de vrijwilligers van de Westlandse brandweer in een kwaad daglicht gezet. Een stroom van verontwaardigde reacties op m’n weblog getuigde daarvan. Uit genoemde column kon je de indruk opdoen dat de vrijwillige brandweerlieden z’n werk niet goed, dan wel beter hadden kunnen doen. Dat is nooit mijn opzet geweest, maar als anderen dat er in lezen, moet je gewoon concluderen dat je het niet goed verwoord hebt. Daarvoor bied ik bij deze mijn excuses aan.

De artikel 26 vragen die ik gesteld heb aan het college, naar aanleiding van bezorgdheid uitsproken door een aantal burgers, zijn inmiddels naar tevredenheid beantwoord door datzelfde college. Voor mij is daarmee politiek gezien de kous af. De vrijwillige brandweer blijft echter met een flinke kater zitten. Ben je bezig met vrijwilligerswerk, krijg je vervolgens het gevoel dat dat nog niet gewaardeerd wordt ook. Nogmaals, het is nooit mijn bedoeling geweest de vrijwillige brandweer te schofferen, maar ik ervaar dat ik dat wel gedaan heb. Foute boel dus. Het is ieder geval goed te zien dat de vrijwillige brandweer niet alleen met blussen, maar ook in het afdoen van kritiek als een eenheid optreedt. Alleen al uit respect daarvoor wil ik wel een keer ‘door het stof gaan’.

volgende week: afval bestaat niet

GBW in de Lierse Bazuin van oktober

16 Oct

Met de begrotingsvergadering in aantocht leek de september editie van de raadsvergadering vooraf een rustige bijeenkomst te worden. Het laatste agendapunt bleek echter voor flink wat commotie te zorgen. Het betrof een zeer uitgebreide motie over het al dan niet vervroegd in gebruik nemen van speelveldjes.

Net zoals alle andere partijen in de gemeenteraad is ook GemeenteBelang Westland van mening dat er te weinig openbare speelruimte is voor met name de wat oudere jeugd. Het voorgestelde benutten van tijdelijke braakliggende veldjes voor jongeren ondersteunt GemeenteBelang Westland van harte. Dat er voor het plan Juliahof in Wateringen met spoed een oplossing gecreëerd gaat worden kan de goedkeuring van GemeenteBelang Westland dan ook vanzelfsprekend wegdragen. Waar de GBW- én de VVD-fractie het niet mee eens zijn is dat straatmeubilair (muurtjes) moet worden verwijderd, zodat jongeren er niet meer kunnen zitten en zodoende ook geen overlast meer zouden kunnen veroorzaken. GemeenteBelang Westland vindt zo’n oplossing absoluut ontoelaatbaar. Jongeren die zich misdragen moeten worden aangesproken en/of worden aangepakt.

Al vaker hebben GBW- fractieleden aangegeven dat het tijd wordt voor een speelnorm in nieuwbouwplannen, net zoals de parkeernorm. Op die manier voorkom je dat er niet achteraf , als alle grond al vergeven is, iets moet gebeuren. Ondanks de toezeggingen van het college van B&W, toezeggingen die verder gingen dan de ingediende motie, bleven de andere partijen vasthouden aan diezelfde motie. Gevolg: conform de motie moet nu eerst ervaring in Wateringen worden opgedaan alvorens andere veldjes kunnen worden ingericht voor de jeugd. Ook zal openbaar straatmeubilair moeten worden verwijderd en komt er geen gerichte opdracht voor het jeugd- en jongerenwerk. Geen muurtjes afbreken, maar goed jongerenwerk opbouwen, dat is waar GemeenteBelang Westland voor gaat. Blijft staan de vraag of je nu echt alles moet ‘regelen’ voor de jeugd. Gelukkig zijn de meeste jongeren goed in staat zichzelf op ‘eigen wijze’ te vermaken, zonder daarbij anderen tot last te zijn.

Voor het ontwerpen van nieuwbouwwijken heeft de kunstenaar Arjen Nolles één wel heel opvallende tip. Hij pleit hij ervoor op elke bebouwde tien hectare één hectare voorlopig braak te laten liggen. ‘Dan kun je daar later iets doen waar behoefte aan blijkt. Niet alles kun je van tevoren plannen. Een wijk moet ook organisch kunnen groeien.’ De term organisch groeien wordt nogal eens gebezigd in de bedrijfseconomie, waar het groei op eigen kracht, groei van binnenuit betekent. Op zich is de oproep van Nolles zo logisch als wat, want ook in Westland zien we telkens weer dat het veel te vol is in een net bewoonde nieuwbouwwijk. Vooral te vol met huizen en auto’s. Ruimte voor kinderen en groen is er nauwelijks. Gek genoeg zie je nog het best wat Nolles voor ogen heeft in een wijk waar nog gebouwd wordt. De hopen grond die er dan nog liggen zijn buiten schooltijd het domein voor de kinderen. ‘Pap, wij zijn op de bouw’ hoor je dan. ‘De bouw’ staat dan voor wat hopen grond, waar je allerlei spellen kunt spelen. Van simpel van de berg afglijden tot vlaggenroof.

Spelen_op_de_bouw 

Organisch groeien betekent dat de gemeente of de projectontwikkelaar niet tot de laatste vierkante meter de wijk invult. Voor het Naaldwijkse Woerdblok zou dit betekend hebben dat er achteraf nog simpel een trapveldje gerealiseerd had kunnen worden. Voorlopig zal dit idee wel afgedaan worden met een ‘wie zal dat betalen’. Nu wordt echter vaak de rekening achteraf gepresenteerd, omdat men dan met de gebakken peren zit.

Goed nieuws voor centrum De Lier

15 Oct

Lijkt het er uiteindelijk toch van te gaan komen: die vermaledijde muurtjes kunnen uit de Hoofdstraat/Winkelstraat verwijderd worden. Vorige week kondigde de gemeente een bijeenkomst aan met als onderwerp de herinrichting van de Lierse winkelstraat. Al jaren kijken we hier naar uit, maar Oktober_2009_001 Hoogheemraadschap Delfland en de gemeente konden het maar niet eens worden over de voorwaarden waaraan moest worden voldaan om de dijkfunctie van de Hoofdstraat naar de Lee zelf te verleggen. Tussen Bleijenburgbrug en Kerklaanbrug is dit al wel Oktober_2009_007gebeurd, maar van de Kerklaanbrug naar Sportlaanbrug is dit nog niet gerealiseerd. Voorlopig neem ik maar aan dat overeenstemming tussen het Hoogheemraadschap en de gemeente zo goed als in orde is, want anders zal men deze plannen nu nog niet presenteren zou ik zo denken. Dat de herinrichting van ‘onze’ winkelstraat veel belangstelling zou trekken verbaasde niemand.  De sfeer was goed, genoeg informatieborden en deskundigen om alles toe te lichten en aan te horen én een toekomstbeeld waar je nu al naar uitkijkt. Kijk maar eens naar de twee nuvolgende plaatjes, de een de Hoofdstraat inkijkend vanaf DIO v Geest, de ander vanaf Ben’s Fashion het Lierse centrum inkijkend.

Oktober_2009_005

Oktober_2009_006

De definitieve ontwerpen zouden dit jaar nog klaar moeten zijn, waarna bestek en aanbesteding voor 1e kwartaal 2010 op de rol staan. Met de uitvoering van het al bedijkte gedeelte zou dan volgend jaar al begonnen kunnen worden. Voordat het geheel af is zal het wel 2011 zijn, maar dan heb je ook weer een winkelstraat die tientallen jaren mee kan (moet). Aan ‘t eind van de avond hoorde ik ook nog eens dat de bouw van de C1000 nu toch echt gaat aanvangen. Mooi zo!

vraag'an de burgerman week 42

13 Oct

Zo kan het ook…..

Over de provincie en de gemeente wordt op menig verjaardag een flinke boom opgezet. ‘Alles gaat fout’ en ‘ze luisteren toch niet’ zijn dan de meest gehoorde bijdragen. In deze column pakken we de Bomen_opzetten provincie maar eens op om te laten zien dat het ook best GOED kan gaan. Het betreft twee zaken rond de N223, de weg van Delft naar Westerlee. Dankzij de inspraak van een paar jaar geleden, kregen we het al voor elkaar dat er alsnog een rotonde zal komen bij de kruising met de MA de Ruijterstraat in De Lier. De provincie luisterde dus wel in dit geval en inspreken blijkt dan ook heel zinvol. Een nog mooier voorbeeld kruiste onlangs mijn pad. De ovonde in de N223, bij de kruising Hoogweg/Sportlaan wordt momenteel aangelegd. Vanuit de bebouwde kom in De Lier trekt dit veel kijkers. Gaandeweg kwamen de diverse op- en afritten in beeld. ‘Past dat straks wel met de vrachtwagens die de supermarkten in het Lierse bevoorraden’, vroeg een medewerkster van een verzekeringskantoor zich vervolgens af. Die vraag deed de provincie er toe bewegen om een en ander nogmaals te onderzoeken. Van de provincie kwam het volgende antwoord: Wij hebben uw opmerkingen laten toetsen door ons ingenieursbureau. Zij hebben voor ons een aantal rijspoorsimulaties opgesteld. Deze tonen aan dat er geen probleem zijn met de situatie zoals deze door u is geschetst. Wij zijn echter wel tot de conclusie gekomen dat de middengeleider op de Sportlaan ingekort dient te worden zodat een trekker met oplegger vanuit de Hoofdstraat zonder problemen de Sportlaan op kan rijden. Dat scheelt dus weer een keer opbreken in de toekomst. Daar word je toch vrolijk van! Dus zie je iets geks of raars waarvan je denk: ‘klopt dat wel’, neem dan gewoon contact op met betrokkenen.

volgende week: afval bestaat niet

kinderen die vragen, worden nog een keer geslagen!

11 Oct

Voor kernopera nummer 10 moest je afreizen naar ‘de binnenlanden’ van Maasdijk. Middenin het Oktober_030 kassengebied had plantenkwekerij Beekenkamp een hal beschikbaar gesteld voor de Maasdijkse editie van het Westlandse feestje ter ere van Westlands 5 jarig bestaan. Zaterdagavond was ik bij de 8e(!) en laatste editie van Juffrouw Kachel. Gek genoegOktober_042 zag ik niet eens echt verschil tussen de keren dat ik bij de Try-outs geweest ben en nu. Kan niet anders dan constateren dat de benaming Try-out de desbetreffende  voorstelling eigenlijk tekort doet. DarioFo is in staat vanaf de 1e voorstelling een topproduct neer te zetten. De vele Try-out voorstellingen die ik gezien heb, heb ik meer ervaren als primeurs. Zo van ‘ik was erbij toen deze voorstelling voor het eerst opgevoerd werd’. Dan kan je ook nog andere mensen Oktober_048 oproepen daar vooral heen te gaan. In geval Maasdijk, heeft het dus niet veel nut meer om te zeggen dat je erheen moet gaan. Kan nu hooguit zeggen dat je er geweest moet zijn, maar ja, dat kunnen alleen mensen die er daadwerkelijk geweest zijn nog beamen.

Ons werd een kijkje gegeven in een ‘Maasdijks’ klasje van 1955, met juffrouw Kachel aan ‘t roer. De decors schoolplein, schoolklas en huiskamer konden snel gewissled worden door het gebruik van een soort grote draaischijf. Voordeel daarvan is natuurlijk dat je als publiek de aandacht voor het ‘toneel’ niet hoeft te verliezen, sterker nog, als de schijf begon te draaien zat je met je hoofd al een beetje Oktober_039 naar rechts te kijken om te zien wat voor scene er nu weer aan kwam. Geweldig te zien dat veel Maasdijkse kinderen en volwassenen aan deze opera meegewerkt hebben. De een op het toneel, de ander als ouder die de kinderen naar DarioFo in Poeldijk heen en weer moesten rijden. Maasdijk stond op die manier een maand langOktober_046 in het teken van hun 11 kernenopera en het moet gezegd, het leverde een pracht  voorstelling op. Ook nu weer veel herkenning, zowel van klasje, corrigeerde tikken als type juffrouw Kachel. Maar goed, mijn klasje in de school met de bijbel bevond zich slechts een tiental jaren later op vijf kilometer afstand van Maasdijk. Geeft je wel het besef dat je ouder wordt…….

Binnenkort komt het 11kernenoperacircus richting De Lier, voor de zekerheid de kaarten alvast maar gereserveerd, want de 1e voorstelling is op voorhand al uitverkocht! 

gat gedicht!

9 Oct

Oktober_007

Zwethburg was gisterenavond de locatie waar de actie ‘dicht het gat’ van de KNNV afgesloten werd. Geert Oktober_008 van Poelgeest mocht aan het eind van de avond bekend maken dat de nog benodigde 20.000 euro binnen gehaald was met hulp van bedrijven én particulieren. De zeven gaten van van Lingen, zoals ze inmiddels zijn gaan heten, zijn daarmee definitief in handen gekomen van natuurbeheerders. Het principe ‘wat groen is moet groen blijven’ is daarmee goed gewaarborgd. Interessante lezing vooraf door de heer Moerman, presentatie van natuurkaart Westland door wethouder Weverling én natuurlijk deOktober_017  bekendmaking van het slagen van de actie maakte dit tot een mooie avond voor liefhebbers van natuur en het verleden. Kortom: prima avond, prima onderwerp op een prima plek.

vraag'an de burgerman week 41

6 Oct

een brandje blussen

Zit je in De Lier bij de vrijwillige brandweer, dan moet je regelmatig erop uit om een echte brand te blussen. Van een veilingcomplex op het Greeneryterrein tot een papiercontainer op de Honderd Margen, van een appartement in de Bleijenburgflat tot een rijtje woonhuizen in de Heimond. Zomaar een opsomming van wat branden die de laatste jaren in De Lier plaats vonden. Gelukkig blijft het in de meeste gevallen bij materiële schade, maar vervelend blijft het natuurlijk wel voor de gedupeerde betrokkenen. Al helemaal als diezelfde betrokkenen te horen krijgen dat de schade wellicht niet zo groot was geweest als de uitrukregels van Brandweer Haaglanden niet zo stringent zouden zijn. Wat is Sept_2009_172_2 namelijk het geval; ook al zijn er binnen de kortste keren voldoende mensen op de brandweerkazerne aanwezig om twee tankautospuiten uit te laten rukken, dan nog mag er maar één op weg naar de brand of het ongeval. De tweede wagen blijft dan in de kazerne stand-by voor eventueel andere gevallen. Mocht er een tweede wagen nodig zijn, dan moet die opgeroepen worden uit een andere kern. In het geval van de brand in de papiercontainer zal het allemaal niet veel uitmaken, maar bij een woningbrand scheelt het nogal of je snel met één of met twee wagens ter plekke bent. Regels mogen dan wel regels zijn, maar dit werkt in Westland niet altijd evengoed. Simpelweg omdat Westland blijkbaar nog steeds Den Haag niet is. Maar eens kijken hoe we daar verandering in kunnen krijgen…..

volgende week: afval bestaat niet