Archive | September, 2009

Remmert 12,5 jaar raadslid

30 Sep

Aan ‘t begin van de raadsvergadering deze week merkte burgemeester van der Tak op dat we een jubilaris in ons midden hadden. Blijkt dat onze fractievoorzitter Remmert Keizer alweer 12,5 jaar in de Westlandse politiek zit. Grappig genoeg heeft hij, nota bene nog samen met zijn opa, ons in De Lier nog geholpen met het oprichten van de toenmalige DLB, wat stond voor Doorsnee Lierse Bevolking. Hij wees ons de weg zogezegd én dat doet hij nog steeds op eigen wijze mag ik wel zeggen. Genoeg reden voor GBW-fractie en -bestuur om maandagavond een surprise avondje voor hem te organiseren. Een fotoreportage daarvan vind je door hier te klikken.Sept_2009_211

Zelf zit ik inmiddels ook alweer een flinke poos in de gemeenteraad. Met regelmaat krijg je de vraag ‘hoe hou je ‘t vol?’ Daarover binnenkort meer, maar neem van mij aan dat je als fractievoorzitter zo ongeveer een dubbele portie te ‘verwerken’ hebt. Vandaar alle respect voor Remmert’s prestatie en vanzelfsprekend wens ik hem als GBW-lijsttrekker mooie verkiezingen toe maart komend jaar. Remmert, ga zo door! 

Truckersdag in De Lier

30 Sep

Afgelopen zaterdag had de Lierse winkeliersvereniging ‘Samenwerking’ een heuse truckersdag georganiseerd in en rond het Lierse winkelgebied. Meer dan honderd vrachtwagensSept_2009_181 vielen er te bezichtigen met daar omheen diverse shows. Als dan ook het zonnetje de hele dag Sept_2009_175schijnt moet ‘t haast wel een geslaagd evenement worden. En geslaagd was het! Zelf heb ik nog even plaats mogen nemen in de  rijsimulator van Veilig Verkeer Nederland. Dat leverde me naast een frontale botsing en een aanrijding met een dier ook nog een keer ‘U verlaat de weg’ op. Heel m’n leven nog redelijk schadevrij weten te blijven en nu opeens dit. Confronterend, maar vooral  leerzaam zo’n ritje in de F10P simulator. Onderweg nog een paar plaatjes geschoten ook van snelle jeugd, die het zo te zien ook al prima naar ‘t zin hadden.

vraag'an de burgerman week 40

30 Sep

de buren

Ze wonen naast je, onder je, tegenover je of boven je, maar iedereen heeft ze: buren. Met gemeentes is het net zo. Naast Westland ligt Delft, onder Westland ligt Maassluis, tegenover Westland ligt Rotterdam en boven Westland ligt Den Haag. Kennende het gezegde ‘beter een goede buur dan een verre vriend’ moet het je als gemeente dus heel wat waard zijn om er goede relaties met de buren op na te houden. In Westland zelf gaat dat ons al vijf jaar redelijk goed af. De 11 kernen hebben ondanks de fusie hun eigenheid behouden.

Westland Amper vijf jaar later zie je dat Westland zichzelf, naast de 11 eigen kernen, vooral op samenwerking met de omliggende gemeentes moet richten. In Greenportverband is dat al met Oostland, terwijl daar nu ook al de universiteitsteden Delft en Leiden genoemd worden. Op woningbouwgebied zien we dat Den Haag en met name Maassluis flink wat Westlandse jongeren huisvesten. De één zegt dan ‘nou dat is mooi, dat scheelt weer een paar kassen’, terwijl de ander er schande van spreekt ‘dat de Westlandse jongeren niet in Westland kunnen blijven wonen’. In Maassluis-West(land) is echter onderhand gewoon sprake van een Westlandse enclave. Goed voor Maassluis en het geeft Westland een beetje ‘lucht’ zou je kunnen zeggen. Dat is op zich een terechte conclusie, ware het niet dat de laatste jaren steeds meer Westlandse woningen toegewezen worden aan Hagenaars. Dat vinden wij niet leuk en dat vinden zij niet leuk, want wonen in ‘de grote stad’ is nu eenmaal heel iets anders dan wonen ‘op het platteland’. Goed samenwerken op gemeentelijk nivo kan hier wellicht verandering in brengen……

volgende week: een brandje blussen

druivenschaaktoernooi 2009

26 Sep

Druivenschaaktoernooi_2009

Je zou haast zeggen: zonder woorden, maar dat zou schaakkampioen Michael Aagaard tekort doen. In amper 2 uur tijd maakte die korte metten met 10 van de 12 schakers. Slechts burgemeester van der Tak en Kees Duijvesteijn wisten een remise uit de wacht te slepen, wat op zich natuurlijk al een prestatie van formaat was. Na de snelle uitschakeling vorig jaar, besloot ik dit jaar toch maar wel iets aanSchaaksimultaan20druiventuin2020092  voorbereiding te doen. Op internet kwam ik dit programma tegen. Al doende leer jeSchaaksimultaan20druiventuin20200_2 daar toch snel van, maar ja verder dan de easy-mode kwam ik niet en dan nog was de computer mij meestentijds te snel af. M’n Deense opening verraste m’n tegenstander  echter in ‘t geheel niet, maar de beste man had toch bijna anderhalf uur nodig om mij onder de schaaktafel te vegen. Met dank aan de andere volharders natuurlijk, want zo Aschaaksimultaan20druiventuin202009had Michael tenminste niet zo heel veel tijd voor mij over. Ard Dekker had alles weer strak georganiseerd en dankzij de prijsuitreiking van het wereldkampioenschap druivenkrenten hadden we ook nog eens flink publiek dit keer. Hoorde daar ook nog het Belgische woord voor druivenkrenten, dat is eenvoudigweg ontkorrelen, mooi hè! Foto’s van een en ander komen hier te staan.

Schaaksimultaan20druiventuin20200_3   

de raad sportief bezig

23 Sep

naast veel vergaderen, wordt er in Westland regelmatig gesport door diverse raadsleden. Voetbal en volleybal zijn de meest bekende, maar ook tennis en schaken komen aan bod. Schaken gaan we zaterdagochtend weer in de Druiventuin, daar volgt dus nog een verslag van.

Dsc00618_2

Afgelopen maandag mocht een delegatie de tennisrackets oppakken in Monster. Daar bleek good old Geert Jansen nog gretig genoeg om de 1e plaats binnen te slepen. Uit handen van Leo G mocht hij, naast felicitaties, een prachtige Westland bandana ontvangen. Op onderstaande foto zie je dat zo’n bandana iedereen past!

Dsc00619

vraag'an de burgerman week 39

22 Sep

Ambitiediscussie

Aan het Westlandse woordgebruik is onlangs weer een extra woord toegevoegd. In gemeenteland kwam men met de term ‘ambitiediscussie’. Dat woord was in de rest van Nederland nog niet bekend. Wat het inhoudt lees je op de gemeentelijke website.

De gemeente Westland heeft de afgelopen vijf jaar gewerkt aan het opbouwen van de organisatie en continueren van de dienstverlening. Na de opbouwfase treedt een volgende fase in, waarbij de gemeente beleidsmatige prioriteiten stelt vanuit een integrale strategische visie op de doelen en taken van de gemeente. De fase waar in strategische keuzes worden gemaakt . Keuzes die moeten waarborgen dat de Westlandse glastuinbouwsector op langere termijn z’n leidende rol op de wereldmarkt behoudt. Keuzes voor een samenleving die aantrekkelijk is voor de huidige en toekomstige inwoners, met behoud van de Westlandse waarden. En tot slot keuzes die ervoor zorgen dat de gemeentelijke overheid een herkenbare en gewaardeerde rol vervult in de Westlandse samenleving.

Prachtige volzinnen met veel dure woorden, maar waar gaat het nou eigenlijk over? Vrij vertaald staat er: wat moeten we doen in Westland, wat willen we doen in Westland om de Greenportvisie te verwezenlijken. Belangrijk is natuurlijk ook nog wie je dat vervolgens laat doen. Doen we als gemeente alles zelf, met het in stand houden van een groot ambtenarencorps tot gevolg, of laten we anderen het werk doen en houden we zelf alleen de regie. Dit soort keuzes gaan nog dit jaar gemaakt worden door de politieke partijen. Maart volgend jaar kan jezelf met de verkiezingen duidelijk maken of je het met die keuzes eens bent.

volgende week: de buren

11 kernen opera westland weer op de rit

18 Sep

Met ‘de helden van ‘t Hoogie’ heeft DarioFo de draad weer opgepakt van Westlandse opera’s op lokatie. Sept_2009_096 En wat voor lokatie dit keer. Druivenkwekerij ‘Sonnehoeck’, misschien wel het mooiste plekje van Kwintsheul. Gezellig met z’n allen in de druivenkas kijken naar een intieme opera, die zich afspeelt in een eenvoudige Heulse huiskamer.

Het verhaal:  twee broers die na het overlijden van hun moeder die lege plek in Sept_2009_101hun leven op moeten vullen. Ook al zijn ze sterk geworteld in de oude situatie, de komst van een Russische vrouw lijkt plotseling enige beweging in hun leven te brengen….Ontroering en humor in de Heul!

Nou, die omschrijving liet niets te wensen over. Letterlijk zittend op de voorste rijSept_2009_104  werd ik als het ware in het stuk gezogen. De vooraf aangekondige ‘expirimentele’ muziek bleek naadloos om de zangerige Westlands gesproken teksten heen te passen. Nu was ik als liefhebber van Tom Waits wel wat gewend, maar toch…. 

Ontroering op het graf van moeders, maar vooral ook bij de scene waar de Russische vrouw in al haar eenzaamheid op het bankje zat. Een andere cultuur, een andere taal, ‘t zal je maar overkomen. Gelukkig overheerste de humor. De broers Sekrève bleken schitterend in staat de twee ‘simpele’ broers uit het Heulse verleden weer te geven. Hoewel een buitenstaander ongetwijfeld ook zal genieten van deze voorstelling, is het pas echt ‘helemaal goud’ als je Westlandse roots hebt. Je waant je Sept_2009_102 echt van het ene op het andere moment terug in de tijd door de combinatie van lokatie en taalgebruik. Tel daarbij op de ‘geur’ van de druivenkas en de natte grond en je Westlandbeleving is compleet. De Heulse aflevering van de 11 kernenopera was daarmee één van de toppers in de reeks tot nu toe.

Als toetje kreeg je er ook nog een fototentoonstelling bij van portretten van Heulenaars. De opera ‘Helden van t Hoogie’ brengt het verhaal van twee broers, hun oude moeder en een buitenlandse vrouw over het voetlicht. Op de foto’s zien we mensen uit Kwintsheul in een vergelijkbare situatie: Broers met een bijzondere overeenkomst of een gemeenschappelijke passie. Vrouwen op hoge leeftijd, moeders van Heulse gezinnen die hun man verloren. Jonge Vrouwen die vaderland en moedertaal achter lieten om te komen wonen tussen Heulenaren. Mensen met een eigen gezicht, een eigen geschiedenis.
Zie ik daar toch opeens golfmaat, GBW-fractiegenoot, vriend Geert Jansen tussen hangen! Mooie foto van een mooie man.

Sept_2009_100

op persoonlijke titel

16 Sep

na de niet gelopen Westland Koers, was er dit keer de kerntakendiscussie. Wat moet een gemeente nu eigenlijk doen volgens z’n gemeenteraad is dan de vraag in ‘t kort. Nou daar kwamen we gisteren niet uit. Waar de ene partij voorstelde eerst maar eens even te inventariseren welke taken het nu eigenlijk betreft, gingen anderen tot op detailnivo in op hetgeen het college voor ze geserveerd had. ‘Dat werktSept_2009_094 dus niet’ zei Ton Remmerswaal ‘op persoonlijke titel’ zoals dat zo mooi heet. Zijn mening werd echter door een meerderheid van de gemeenteraad gedeeld, zodat we dit keer op tijd huiswaarts konden  keren. Nog niet moe, maar zeker ook niet voldaan. Als de inventarisatie er wel is, kunnen er keuzes gemaakt worden en daarin kunnen de politieke partijen zich van elkaar onderscheiden. Dat laatste maakt het weer een stuk makkelijker voor de burger Maart volgend jaar, wanneer die weer aan de beurt is om te kiezen.

aan de slag met Optisport

16 Sep

maandagmiddag mocht Ben van der Stee namens de gemeente Westland een klussie handtekeningen zetten onder het contract met Optisport. Daarmee kwamen naast Vreeloo in De Lier en de Waterman in Wateringen ook de zwembaden van ‘s-Gravenzande en Naaldwijk onder beheer bij deze organisatie. Bizar genoeg blijft de Boetzelaer in Monster buiten dit hele gebeuren. Maar goed, met de ondertekening van dit contract wordt de zwembadsoap in ieder geval iets overzichtelijker. Één zwembad voor het héle Sept_2009_083 Westland, schoolzwemmen afschaffen, schoolzwemmen invoeren, zwembad dicht, zwembad toch open en als laatste flink wat gedoe rond de uiteindelijke aanbesteding. Maar goed, dat laatste traject is maandag afgesloten. Het schoolzwemmen staat inmiddels ook weer op de rails voor de liefhebbers, dus nu maar eens voorzichtig gaan kijken waar dat nieuwe Westlandse zwembad moet komen dan. Dat lijkt vlot, maar maandagmiddag hoorde ik dat het zomaar 6 à 7 jaar kan duren voor een nieuw zwembad geopend kan worden. Aan de slag dus!

vraag'an de burgerman week 38

15 Sep

Iets doen of niets doen

Afgelopen zaterdag was het weer de jaarlijkse landelijke monumentendag. Vanzelfsprekend doet Westland hier al jaren aan mee. Tussen al het glas verscholen blijkt Westland namelijk tientallen monumenten te herbergen. Soms moet je er naar op zoek, zoals de begraafplaats ‘Herckenrath’ te Monster Monster, maar soms kan je er simpelweg niet omheen, daar waar het bijvoorbeeld de toren van de hervormde kerk in diezelfde gemeente betreft. Tot teleurstelling én verbazing van velen, kon vorig jaar de Domtoren in De Lier niet beklommen worden. Het bleek te gaan om een organisatorisch probleem. Er waren geen mensen, of geen mensen gevraagd, om de toren te ‘bemensen’ zoals dat zo mooi heet. De vraag ‘iets doen of niets doen’ was voor cultuurwethouder Arne Weverling snel beantwoord. ‘Open die toren!’. Makkelijk gezegd natuurlijk, maar wie zorgt er voor de vrijwilligers?  ‘Dat pakken wij in De Lier zelf wel op’ schijnt raadslid Theo Spanbroek gezegd te hebben. En zo kwam het dat je onder toezicht van Martin Buitelaar, Koos Koolstra, eerder genoemde Theo en burgerman Leo Boekestijn zelf, dit jaar de toren wel kon beklimmen. Zo zet je je eigen kern op de kaart. Toevallig ook nog eens het themaSept_2009_042s  van de jaarlijkse monumentendag. ‘Op de kaart’ betekent aandacht voor allerlei soorten kaarten, voor landkaarten, topografische kaarten, uitbreidingsplannen en andere stedenbouwkundige kaarten en de monumenten die daarop zijn afgebeeld. Die monumenten zijn vaak markante gebouwen, gelegen op een bijzondere of bepalende plek, en veelal onderwerp van stadsgezichten, gravures, ansichtkaarten of andere kunstwerken.

volgende week: ambitiediscussie