Archive | May, 2009

mooie man

27 May

het werd nog een maandje uitgesteld, maar gisteren nam Elco van Noort dan toch echt afscheid van de Westlandse gemeenteraad. Voor mij was Elco vooral het ‘groene‘ gezicht van de ‘rode‘ partij Progressief Westland. En een ´gezicht´ kan je Elco gerust noemen. Hij heeft zo ongeveer persoonlijk Progressief Westland smoel gegeven in datzelfde Westland.

Dankzij Elco´s voorbeeld blogt de burgerman ook alweer een paar jaar op deze plek. Politieke besluiten mogen danwel in de raadszaal genomen worden, maar het kan wat mij betreft absoluut geen kwaad om daar op een weblog over te berichten. Elco het ga je goed!Mei_2009_204

opvangen

27 May

gistermiddag was het actiecomité Westland verstandig in grote getale aanwezig voor het gemeentehuis Mei_2009_193om te protesteren tegen het gemeentehuis. Of het er nu wel of niet over ging die dag zal ik maar in ‘t midden laten, maar de actievoerders ‘gingen er wel voor’ om het maar eens op z’n Westlands te zeggen. Alle raadsleden werden ‘opgevangen’ door een  actievoerder en voorzien van stuk karton met een al dan niet aansprekende tekst. Toen Jan (de Nooy) en ikzelf gesignaleerd werden liep één van de actievoerders dan ook enthousiast op ons af. Iets te enthousiast wellicht, want hij vergat klaarblijkelijk dat het ontwerp van ‘t ‘s-Gravenzandse gemeentehuis alweer van een poosje terug was. De tijd waarin we trappetjes enMei_2009_197 muurtjes nog heel leuk vonden. Eén van die muurtjes deed de beste man de das om, waardoor hij niet mij figuurlijk, maar ik hem letterlijk op moest vangen.

‘Gebroederlijk’ zijn we vervolgens de foyer van ‘t gemeentehuis ingegaan, alwaar de bode EHBO verleende in de vorm van jodium, pleisters en een geruststellend woordje. Zo te zien bleef het bij een paar pijnlijke enkels, maar de schrik zat er even goed in. Al met al een wel heel apart begin van een bijzondere raadsvergadering.

vraag'an de burgerman week 22

26 May

de schoenenwinkel

Als gemeenschap of gemeente kan je veel willen regelen, maar soms haalt de tijd je gewoon in. Een actueel voorbeeld is het winkelbestand in de diverse kernen. ’s Gravenzande, Monster, Honselersdijk, Kwintsheul en in mindere mate De Lier, Poeldijk en Maasdijk kennen het fenomeen leegstand bij winkels maar al te goed. Maar al te graag willen we daar iemand ‘de schuld’ van geven. ‘De gemeente’ heeft het dan al snel ‘gedaan’. Tsja, was het maar zo simpel denk ik dan weleens. In de kern De Lier kon je tot voor een paar jaar geleden zo goed als alle boodschappen nog in eigen dorp doen en daar was iedereen in De Lier maar wat trots op. Helaas kochten we onze schoenen toch  liever ergens anders, want uiteindelijk tot gevolg had dat de eigenaar van Lierse schoenenwinkel Schoenenwinkelopstapte. ‘Zonde’, hoorde je alom. Maar ja, als er al iets aan te doen is, laten we het toch echt vooral zelf gebeuren. Als we in Westland nog willen blijven winkelen, moeten we niet kunstmatig in alle kernen een ‘compleet’ winkelaanbod in stand houden. Je moet al blij zijn dat je dit voor je centrumkern Naaldwijk kunt behouden. ‘Alles gaat naar Naaldwijk’ is dan niet aan de orde, maar slechts de vraag of we straks nog kunnen ‘winkelen’ in Westland.

volgende week: ze luisteren niet……

vraag'an de burgerman week 21

20 May

Opzoomeren

De Westlandse politiek, heeft de afgelopen jaren op diverse momenten gepleit voor het invoeren van het “Opzoomeren”, een fenomeen afkomstig uit Rotterdam. De bewoners van de Opzoomerstraat vonden dat hun woongebied een flinke opknapbeurt kon gebruiken. Er werd met name aandacht besteed aan de veiligheid, de gezelligheid en de schoonheid van de straat. Dankzij de media en de medewerking van de gemeente Rotterdam, groeide het project snel uit tot geheel Rotterdam. Het begrip werd "Opzoomeren" genoemd en deze term belandde zelfs in het woordenboek. Het Opzoomeren kenmerkt zich door initiatieven van bewoners die samen aan de slag gaan in hun straat. Voorbeelden van straatactiviteiten zijn: spelletjesdagen, klusdagen en schoonmaakacties. In Westland wil ‘t echter maar niet van de grond komen. Onlangs is de fractie van GemeenteBelang Westland benaderd door een aantal omwonenden van de Larixlaan in de kern Monster. Deze bewoners zouden graag de groene ruimte tussen de rijbanen wat meer toegankelijk te maken voor de jongere jeugd. Op dit moment loopt er een wandelpad en is er op sommige plaatsen een bankje neergezet. Het overgebleven grasveld is meer een hondentoilet geworden en daardoor is het niet mogelijk kinderen daar te laten spelen. De bewoners zijn bereid om door zelfwerkzaamheid een kleine speellocatie neer te zetten. Natuurlijk heb je daar de gemeente voor nodig en zal je je moeten houden aan bestaande regelgeving. “Opzoomeren” houdt vervolgens ook in dat de gemeente geld en middelen beschikbaar stelt aan deze groep georganiseerde burgers, die in hun woongebied iets willen doen aan de buitenruimte. Daarom heeft GemeenteBelang Westland onlangs vragen gesteld aan het college om nu maar eens te beginnen met een pilot in de Monsterse Larixlaan. Met de ervaring die je daar op doet, kan je vervolgens je voordeel doen in de rest van Westland.

volgende week: de schoenenwinkel

Met de Naaldwijkse Reddingsbrigade naar LIVEX '09

17 May

Oefening LIVEX is met 500 slachtofferfiguranten een rampenoefening die zich vooral richt op de omvangAfb004_1 van de hulpverleningsprocessen. Samenwerken staat centraal tijdens zo’n oefening. Afgelopen zaterdag mocht ik met de Naaldwijkse Reddingsbrigade mee om een en ander van dichtbij mee te maken.

Half negen vertrokken we, vijftig man/vrouw sterk, met de bus naar IJmuiden, alwaar we in moesten Afb000_1schepen op de boot naar New Castle. Onderweg kregen we uitleg van onze coordinator, die zijn betoog  afronde met de zin: ‘zijn er nog vragen"?’ ‘Kunnen we nog winkelen aan boord?’ kreeg hij vervolgens te horen………. Na een halfuurtje varen begon de oefening. Er was brand uitgebroken op dek 7. Omdat jeAfb006_1 weet dat dit gaat gebeuren was er van paniek bepaald geen sprake. Rustig werd je door het personeel naar verzamelplaatsen gebracht en daar moest je wachten, wachten en nog eens wachten. Maar ja, je bent  figurant en wachten is daar een bekend onderdeel van. Na lang wachten mochten we via de trappen naar het benedendek en vandaar via de loodsdeur overstappen op de reddingsboot Zandvoort, die ons vervolgens in vliegende vaart aan wal bracht. Met de bus naar het opvangcentrum en na registratie aldaar zat voor ons de oefening erop. Inmiddels is de dag dan wel om en Afb027ben je op zeker een ervaring rijker. Wat nog  steeds door m’n hoofd gaat is het feit dat je er echt niet aan moet denken dat zo’n ‘ramp’ echt gebeurd. Van de  discipline van de 500Afb031 figuranten zal dan echt niks overblijven is mijn overtuiging. Maar goed, destemeer reden om zo’n oefening te houden, om zo goed mogelijk  voorbereid te zijn op mogelijke rampscenario’s.

Kinderzegen

17 May

Zelf gezegend met vijf kinderen, een groot gezin in deze tijd, ging ik met extra verwachting naar de premiere van ‘Kinderzegen’ de 11kernenopera van Poeldijk. Met mijn verdere achtergrond, moeder uit Mei_2009_091 groot gereformeerd gezin en vrouw katholiek opgevoed, ging ik goed voorbereid de voorstelling in. Met 800 (achthonderd) anderen kreeg ik wederom door DarioFo een waar spektakel voorgeschoteld. Ook nu weer terug in de tijd, maar niet zo ver terugMei_2009_080 als andere keren. De voorstelling speelde in 1947 en dat is nu eenmaal nog niet zo  heel lang geleden. De herkenning was dan ook enorm onder het publiek in de uitverkochte hal op het ABC terrein. Maar ja, wat wil je ook als Toos Heskes, gymleraar Hersbach en de familie Brabander opeens aan je ogen Mei_2009_092voorbij trekken. ‘Een lach en een traan’ is een typering van deze opera die je nogal eens  hoorde. Nou dat klopte, maar het was gelukkig vooral lachen! Je zou haast benieuwd worden naar de nog te komen opera’s. In Monster belooft het in ieder geval weer heel iets anders te worden met een heuse game-opera in de openlucht. Hopelijk blijft het dan wel droog…..

Mei_2009_101_2

Reuzekikker in Woerdblok

14 May
In Naaldwijk heeft wethouder Arne Weverling gisteren onder grote belangstelling van de buurt een enorme Mei_2009_059 kikker onthuld. Het beeld van kunstenaar Gerard Smits uit Monster staat aan de waterkant tussen Woerdblok fase 1 en 2. Bij een beeld hoort een uitleg, die kregen de Mei_2009_066belangstellenden dan ook van de kunstenaar zelf, middels een prachtig gedicht.  Uiteindelijk moet het beeld natuurlijk voor zich spreken, want Gerard blijft er niet de hele dag bij staan. Vermeldenswaard vind ik nog wel dat een Westlands bedrijf een en ander geproduceerd heeft.

Hoog bezoek

14 May

Als je er samen niet uitkomt is het soms handig een buitenstaander te vragen om te bemiddelen. In Westland kregen we te maken met een concreet geval, namelijk de onenigheid over de financiering van het waterplan. Bedrijfsleven, Hoogheemraadschap en gemeente kwamen er samen niet uit. Oud minister Gerrit Braks is gevraagd om eens te kijken of er nog mogelijkheden lagen om een doorbraak in deze te forceren. Opvallend genoeg zag hij die wel degelijk.  In een  gezamenlijk persbericht  worden naast een waterfonds en een pilot ook de lobby richting hogere overheden genoemd. Vooral dat laatste Mei_2009_049_3 is best frappant, want in de commissies is regelmatig gevraagd naar mogelijkheden om hogere overheden mee te laten financieren. Braks vertelde doodleuk dat men bijvoorbeeld bij de Provincie geen eens wist wat er speelde op watergebied in Westland. Ben benieuwd of ze, na een goede lobby van Westlandse zijde, ons probleem  ook hun probleem zullen gaan vinden………

vraag'an de burgerman week 20

12 May

alles naar Naaldwijk?!

Waar herindelingen van gemeentes op veel plaatsen tot nogal wat ongenoegen leidt, is een en ander in Westland rustig verlopen. Deels omdat we er vrijwillig voor gekozen hebben en deels omdat we op basis van gelijkwaardigheid de samenwerking gezocht hebben. Bij de vorming van de gemeente Westland is gelukkig direct al besloten, dat het nieuwe gemeentehuis in de centrumgemeente Naaldwijk zou komen. Gelukkig, omdat je daarmee een mogelijk twistpunt na de herindeling van te voren al tackelde. Afgelopen vijf jaar is de aanvankelijke angst onder een deel van de bevolking dat ‘alles naar Naaldwijk’ zou gaan grotendeels weggenomen. De gemeente Westland bestaat uit elf kernen met elk hun eigenheid. Samen vormen de elf kernen de gemeente Westland, van een ‘Groot Naaldwijk’ is gewoon geen sprake. Af en toe duikt deze term toch weer op. Verongelijkt als men is over zaken in de eigen kern, wordt verwezen naar Naaldwijk, waar ‘alles’ maar schijnt te kunnen. Naaldwijk onderscheidt zich van de andere kernen, juist omdat het de centrumfunctie van Westland vervult. Daar hoort een gemeentehuis, een theater en een winkelcentrum bij. Zonder die voorzieningen mag Naaldwijk dan wel gelijkwaardig aan de andere kernen zijn, maar de gemeente Westland heeft opeens geen ‘hart’ meer. Voor lekker shoppen moet je dan vervolgens naar Rijswijk of Maassluis. Ook leuk natuurlijk, maar van de Westlandse identiteit blijft dan al snel weinig meer over. Het Westland is niet van Naaldwijk, maar Naaldwijk is van het Westland.

volgende week: Opzoomeren

vraag'an de burgerman week 19

5 May

Stilstaan

Op 4 mei was er de Nationale Herdenking. We herdenken dan allen, burgers en militairen, die in Cid_jtg2apwqtzNederland of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesmissies. In Westland vindt deze plechtige gebeurtenis plaats bij de diverse herdenkingsmonumenten. Normaal gesproken is dit al een  indrukwekkende gebeurtenis  waarbij steeds meer Westlanders de kans aangrijpen om even stil te staan bij de mensen die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. De ingrijpende gebeurtenis van afgelopen Koninginnedag in Dsc_025320smallApeldoorn maakten het zo mogelijk nog indrukwekkender. Van de Naald in Apeldoorn naar theater de Naald inCid_pm7sgftqeu  Westland was het dit jaar maar een kleine stap. Theatercollectief Carma produceerde hier voor de vijfde keer alweer herdenken in theatervorm met als thema: ‘de waanzin, die oorlog heet’. Daar werd je pas echt stil van…….

Foto_989_494x219_2

volgende week: alles naar Naaldwijk?!