Archive | December, 2008

1e Westlandse Oudejaarsconference

31 Dec

Dit keer geen ophef vooraf, maar nieuwsgierig was ik toch wel stiekum geworden naar deze avondvullende voorstelling. Gek genoeg was de setting voor de oudejaarsconference zo’n beetje Dec2008_286hetzelfde als die van de Bloeiende Maagden. ‘t Leek net of Westlands laatste avondmaal uitgebeeld zou gaan worden. Achteraf bleek deze setting toch wel zeer geslaagd, met als centrale figuur ‘rechter’ Nico Meijer, die geflankeerd werd door de ‘pleiters’ Pro en Contra. Is Westland nu goed of fout, dat was zo’n beetje de kwestie die voorlag. Over één ding waren alle aanwezigen het in ieder geval wel eens en dat is dat Dec2008_293 Westland ‘anders’ is. ‘Anders’ dan Den Haag bijvoorbeeld, maar ook ‘anders’ dan Midden-Delfland om maar eens wat te zeggen. Pragmatisch en trots zijn zomaar twee eigenschappen die bij me opkomen als ik probeer te beschrijven waarin Westland nu ‘anders’ is. Ondanks alle vermeende drankperikelen blijkt Westland vooral een nuchter volkje! Met die constatering stap ik met alle plezier 2009 in. Volgt u mij?

mooie kerstviering Westerlee

26 Dec

Kerstviering_westerlee

het was even spannend of de traditionele kerstviering op 2e kerstdag op Westerlee de 50 wel zou halen, maar dankzij van der Gaag Vastgoed B.V. is die kans opeens een stuk vergroot. Als kleine jongen herinner me de ‘kistenkerk’ nog maar al te goed. De totaal andere ambiance maakte de kerstviering op zich al heel bijzonder. De eerlijkheid gebied me wel te zeggen dat ik, nadat ik een grote jongen was geworden, kerken alleen nog maar van binnen heb gezien tijdens bruiloften en vooral begrafenissen. Vandaag dus maar eens naar de 48e kerstmeeting gegaan in de nieuwe locatie, al was het alleen al uit waardering voor de vrijwilligers, die een en ander toch weer voor elkaar hebben weten te krijgen. De vlot verlopen meeting was zo’n beetje tot de laatste stoel toe gevuld. Naast veel Lierenaars bevonden zich ook veel andere Westlanders onder het publiek en dat voelt gewoon goed. Al met al toch weer typisch gevalletje van hoe je samen met elkaar iets voor elkaar kunt krijgen! Dec2008_274

zomaar een berichtje in de krant

23 Dec

Overlijdensbericht_jo_crepain

Dankzij ‘de politiek’ ben ik in aanraking gekomen met het werk van Jo Crepain. In De Lier werd rond de eeuwwisseling de wijk Molensloot in de steigers gezet. Voor fase 1 kwam men op de proppen met de Westlandse architect van de Leur en met de Belgische architect Crepain. Ook toen al ging je als raadslid niet over de uitvoering, maar het toenmalig college wilde de raad maar wat graag laten zien waartoe deze twee architecten in staat waren. Ten aanzien van van de Leur was dat niet zo moeilijk, want die had z’n sporen in Westland al achter gelaten. Om het werk van Jo Crepain van dichtbij te aanschouwen zijn we naar Amersfoort gegaan. Na een presentatie van Jo Crepain bij de Grontmij, de door De Lier in de hand genomen ontwikkelaar, ging het met de bus naar Amersfoort. Heb ik zowaar nog even met deze toch wel markante belg kunnen spreken ook. Opvallende details van zijn hand zijn het veelvuldig gebruik maken van terrassen. Zowel bij de individuele huizen als ook in de openbare ruimte. Jammer genoeg is de praktijk weerbarstiger dan de tekening, want de kades op onderstaande schets zijn er nooit gekomen en ook op de plaats van de parasols staan nogal eens droogmolens…….Parkstaete_1998_3 

Het Belgische blad Wijzer(s) ruimte voor ideeen publiceerde in juni dit jaar een soort zelfportret van Crepain, waar ik me volledig in herken.

Jocrepain 

R.I.P.

vraag'an de burgerman week 51

23 Dec

de bezem

dit keer geen goede actie van Pearle, maar van de gemeente! Om te voorkomen dat er in het begin Dec2008_245 van het nieuwe jaar niet ontploft vuurwerk alsnog wordt afgestoken en ook om 2009 schoon te beginnen heeft de gemeente Westland 5000 bezems uitgedeeld. Niet zomaar een paar dus. Op de diverse gemeentewerven konden geïnteresseerde burgers de gratis bezem ophalen. Tegelijkertijd kregen ze ook nog eens een vuilniszak en een flyer over het veilig afsteken van vuurwerk. Het gezegde ‘je eigen straatje schoon vegen’ krijgt op deze manier een positieve invulling. ’s Avonds gezellig met z’n allen oud en nieuw vieren en vervolgens, na lekker uitgeslapen te zijn natuurlijk, met z’n allen de troep op straat even opruimen. Dat is pas op eenDec2008_262  positieve manier het nieuwe jaar beginnen. Mocht je het van het vegen iets te warm hebben gekregen bestaat er ook nog eens de mogelijkheid deel te nemen aan de Westlandse Nieuwjaarsduik! Dan gaan we op zeker ‘schoon’ het nieuwe jaar in.

volgend jaar: goede voornemens

eindejaarsbijeenkomst

20 Dec

van de week voor het eerst bewust een eindejaarsbijeenkomst bijgewoond. Het betrof een samenzijn van VNO-NCW Westland-Delfland op/in de Privacampus alhier te De Lier. Nel van Dijk-Koffeman vertrok daar en Joop Gardien maakte er zijn opwachting als nieuwe voorzitter van de afdeling. De voorzittershamer blijft in vertrouwde handen zeg ik dan maar. Feitelijk is natuurlijk elke bijeenkomstQsantarun2008_015 in december een eindejaarsbijeenkomst. Alleen afgelopen week waren dat er al een stuk of vijf. Naast genoemde bijeenkomst was er namelijk nog de eindejaars raadsvergadering van dit jaar, de  eindejaarsloop bij m’n hardloopclubje, het eindejaars kerstdiner van de gemeenteraad en de eindejaars kerstmannenloop in Rotterdam. Komende week lekker de eindejaarsopruiming thuis, zodat we net als Frank weer met een opgeruimd buro het nieuwe jaar in kunnen gaan.

vraag'an de burgerman week 50

17 Dec

In de koelkast

Soms is het goed om even af te koelen. Bijvoorbeeld als de gemoederen iets te hoog opgelopen zijn. Dan kan het heetgebakerde pubers betreffen, maar net zo goed opgewonden standjes in de politiek. Men noemt dit een afkoelingsperiode. In die tijd kunnen mensen tot rust komen en even nadenken over een betere oplossing. In de praktijk blijkt dit nog vaak goed uit te pakken ook. In de koelkast kom je momenteel ook de goedgekeurde plannen voor het nieuwe gemeentehuis tegen.

Plannen_in_koelkast

Niet omdat iemand zich daarover opwindt, maar omdat de plek waar we het willen bouwen nog steeds niet in ‘ons’ bezit is. Wat we willen bouwen is de voorkeursvariant met hierin opgenomen een centraal park in het centrum van Naaldwijk. Mocht deze variant niet haalbaar zijn, dan komt het college terug naar de gemeenteraad en zal bezien worden of één van de andere varianten een optie is. Als uiterste beslisdatum is nu 1 maart 2009 afgesproken. Die datum lijkt ver weg, maar eigenlijk is het al over twee maanden. Zoveel dagen heeft februari tenslotte ook niet.

volgende week: de bezem

zondagmiddagfik

14 Dec

was dat even balen voor de plaatselijke zangvereniging. Doe je je best om een paar extra centjes binnen Dsc00453te halen voor de clubkas door oud papier in te zamelen, steken onverlaten de inhoud van je container in de fik. Zondagmiddag moest de brandweer twee keer uitrukken voor dezelfde container. Leuk om te  ‘oefenen’, maar natuurlijk niet goed voor de Dsc00467motivatie. Na de 2e keer zal het vuur niet meer opgelaaid zijn, want de container stond zo’n beetje  vol water, getuige ‘t water wat er aan de achterkant weer uitliep. Voor de zangclub is het evenmin motiverend, want het is bepaald niet de 1e keer dat ze last hebben van dit soort vandalisme.

opening nieuwe aula begraafplaats Naaldwijk

14 Dec

beheerder Den Hollander verwelkomde zo’n beetje iedereen persoonlijk bij de bezichtiging van ‘zijn’  Dec2008_211Dec2008_209aula. Zatermiddagmiddag was ik er rond drie uur, beetje fris, lekker zonnig, maar droog. Buiten viel direct de statige ingang op en de gelukkig talrijk aanwezige parkeerplaatsen. Voor de aula stonden  diverse voertuigen opgesteld waarmee de laatste rit naar de begraafplaats gemaakt kan worden. Met een prachtige rouwkoets getrokken door twee paarden, met een schitterende Cadillac of lekker gewoontjes op het zijspan van een motor, het kan allemaal. De keuze in kisten en rouwkaarten is al even uitbundig. Eenmaal binnen niks uitbundigs meer, maar vooral een sfeervol geheel. Echt een aula van deze tijd.

Dec2008_216_2

Opvallend was nog wel het zitgedeelte met een prachtige raampartij en onopvallend  weggewerkte audiovisuele hulpmiddelen. Getuige de massale belangstelling is het taboe op de dood en het begraven inmiddels wel ‘uit de wereld’ om ‘t maar eens passend te verwoorden. 

vraag 'an de burgerman week 49

11 Dec

‘Wij zijn er ook nog!’   

De roep van het volk om aandacht neemt toe. Dat de bestaande inspraak niet goed werkt wordt steeds duidelijker. Telkens krijg je er als volksvertegenwoordiger mee te maken dat op het moment dat de burger wat gevraagd wordt ‘alles al beslist is’. Bij beslissingen en besluiten moet je burgers gewoon veel eerder betrekken. Nu is het vaak mosterd na de maaltijd, je brengt wat in, maar het is niet meer nodig. Dat werkt dus niet. Zelfs even terugbellen naar de burger met een wens of klacht is er nog niet bij. Gelukkig wordt daar nu ook in Westland aandacht voor gevraagd. Het blijkt namelijk dat als je een burger terugbelt, de kans op afhandeling enorm vergroot wordt. We merken sowieso Paarse_krokodildat steeds meer burgers mee willen denken en doen bij wat speelt in hun woon- en leefomgeving. De burger vraagt of  hij mee mag doen, mee mag beslissen bij wat er in de openbare ruimte gebeurt. De  gemeente is daar nog maar mondjesmaat op ingesteld. Tsja, logisch dat je dan de paarse krokodil zo te pakken hebt. Het is in ieder geval goed dat er nu volop gepraat wordt over effectievere dienstverlening. De bewustwording is duidelijk begonnen en dat is al een enorm winstpunt!

volgende week: in de koelkast

B(l)oeiende maagden

6 Dec

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: ik ben er geweest………….

Bm

Arie en Roel schreven erover en ook het AD berichtte er vooraf over. Achteraf schreef het AD er dit over

Adhaagschecourant_4dec08 

Al een paar dagen loop ik met de vraag of ik er zelf ook nog iets over op moet schrijven. Zoals je ziet is die vraag inmiddels beantwoord. Het mooie van internet is dat je meningen en observaties van anderen op eenvoudige wijze tot je kunt laten komen. Op Tempora, een katholiek netwerk, las ik een bijna letterlijk verslag van theoloog Kees de Groot. De inleiding van zijn bijdrage heb ik voor het gemak maar even gekopieerd.

‘Mits goed aangepakt, leent het format van de kerkdienst zich tot een enerverende bijeenkomst waarin gelachen en gehuild kan worden, genoten en gehuiverd. Twee eersteklas performers met een blasfemische en pornografische reputatie (met name vanwege de voorstelling ‘I.N.R.I.’) stoken hun doorgaans naakt getoonde lijven voor deze keer in fraaie kostuums en herstelden de Bossche St. Josephkerk in haar oorspronkelijke functie. Resultaat: een voorstelling/kerkdienst die door de hele ludieke aanpak heen ruimte bood aan een speelse omgang met geloof, moraal en gemeenschap. Na deze ‘special edition’ gaat de voorstelling op tournee. Theoloog Kees de Groot bezocht de voorstelling. Wie zeker weet dat hij of zij daar niet heen zal gaan, maar toch wil weten wat zich daar afspeelt, kan hier verder lezen.’

Mijn gevoelen over een en ander wordt in dit stuk zo’n beetje perfect weergegeven. Resumerend kan ik gerust zeggen dat ik, dankzij de ophef vooraf, getuige heb mogen zijn van een voorstelling die tot nadenken heeft geleid. Met name op het gebied van vertrouwen, manipulatie en eerlijkheid.

Eerst zien, dan geloven…..dat zouden meer mensen moeten doen. O ja, na afloop natuurlijk nog wel even op de foto gegaan met de meiden.Dec2008_035