Archive | April, 2008

koninginnedag 2008 in De Lier

30 Apr

Saamhorigheid, gezelligheid enzovoorts zijn termen die je vaak hoort in Westland als het gaat over de eigenheid van de dorpen. Vandaag mocht ik dit weer aan den lijve ervaren. Koninginnedag in De Lier is vooral ook een kinderfeest. Camera dus maar meegenomen, de foto’s vind je hier. Om een idee te krijgen van de hoeveelheid mensen, heb ik de camera even op de filmstand gezet. Een filmpje van de hele optocht is het resultaat.

Het oplaten van de ballonnen ging een stuk sneller, klik hier als je dat wilt aanschouwen. Al met al een mooi begin van deze Oranjedag. ‘s Middags op de fiets gestapt met m’n jongste zoon. Tochtje van 32 km, om De Lier heen naar Maassluis en vandaar via Maasdijk weer terug. Veel tegenwind en ook nog beetje regen, maar dat deerde ons niet, daar kunnen wij wel tegen. Op de foto van OC De Lier zie je ons op deFietstocht_koninginnedag  Scheeweg in De Lier. Jammer geen foto gemaakt van een overvol bushokje met Lierenaars op de Maassluisse Röntgendreef. Ze stonden namelijk niet te wachten op de bus, maar ze waren aan ‘t schuilen voor de regen. Nou ja, worden die bushokjes toch ook nog eens gebruikt zullen we maar zeggen…….

vraag'an de burgerman week 18

30 Apr

De Glazen Pluim

Speciaal voor Westlanders hebben VSB Fonds Westland en AD Haagsche Courant  een stimuleringsprijs ingesteld die op ‘de buurt’ is gericht. Buurtbewoners worden opgeroepen te komen met projecten die een positieve bijdrage aan de kwaliteit van een buurt leveren. Glazenpluim_146448a

Het doet een beetje denken aan het Rotterdamse ‘opzoomeren’. Een beetje prijs moet natuurlijk een naam hebben. ‘Het Gouden Schouderklopje’ had gekund, maar men koos uiteindelijk voor ‘De Glazen Pluim’, wel zo toepasselijk in Westland. De geldprijs, die bestaat uit het geld om een project uit te voeren, wordt een keer of zeven uitgereikt. Aan het einde van het jaar zal een jury, met daarin onder andere burgemeester Sjaak van der Tak, het beste project uitkiezen en bekronen met het kunstwerkje ‘De Glazen Pluim’.

Zijn er nog meer voorwaarden, waaraan een project moet voldoen? Die zijn er inderdaad, maar die lijken niet onoverkomelijk. Het project dient een breed maatschappelijk doel te hebben en dient ten goede te komen aan een groep mensen. Vanzelfsprekend moet het wel om een nieuw project gaan. Een aanvraag bestaat uit een projectbeschrijving, informatie over de aanvragers en een begroting van het benodigde geld.

Voor vragen kun je maandag, dinsdag en donderdag terecht bij Margreet Aantjes, adviseur van VSB Fonds Westland. Haar telefoonnummer is 070-3754958. Je plan stuur je in naar VSB Fonds Westland, Postbus 266, 2690 AG ’s-Gravenzande of je mailt het naar aantjes@vsbfondswestland.nl
Tot slot: naast het feit dat het project uitgevoerd wordt, krijgt je plan ook nog eens brede media-aandacht in AD Haagsche Courant. Kom je nog eens in de krant ook!

Volgende week: benadruk het positieve

In het ootje genomen

25 Apr

Lintjesregen vandaag! Maar liefst 4 kanjers uit De Lier viel die eer te beurt. Alphons de Wit, Karel van Wensen, mevrouw Kloppenburg-Dompeling en Leen Boekestijn kregen het lintje opgespeld door  burgemeester van der Tak. Zelf hadden Jan de Nooy en ik meer bemoeienis met een lintje voor April2008_179iemand uit Kwintsheul, ons collega raadslid Geert Jansen. Zijn vrouw vroeg ruim een week terug of wij Geert niet op slinkse wijze naar de Leuningjes konden lokken. Nou, dat verzoek was niet aan dovemansoren gericht. Ingewikkeld was het ook niet, want we zeiden gewoon dat we daar als raadslid vanzelfsprekend bij moesten zijn. Om 9 uur Geert in Kwintsheul opgepikt en zelfs toen we doodleuk ook nog een boeket bloemen uit de koffer toverden, was Geerts argwaan nog niet gewekt, want dat boeket was ongetwijfeld voor een van de Lierse kanjers. Eenmaal binnen in de foyer werd Geert snel geconfronteerd met de waarheidApril2008_174_3 toen één van de gastvrouwen Geert aansprak met: het moet wel een bijzondere dag voor U zijn  vandaag………… tsja, daar sta je dan. Net als alle andere gedecoreerden vond ook Geert het eigenlijk helemaal niet nodig, maar zo te zien vonden ze het allemaal wel erg leuk. Net als wij trouwens, alleen de voorpret al. Natuurlijk hadden we ook de camera bij. Onderstaande in elkaar geknutseld ‘reportage’ is daar het bewijs van.

Blij in de Heij

25 Apr

Maar liefst elf keer trok het gemeentebestuur een kern van het Westland in om te horen hoe de bewoners dachten over hun kern nu en in de toekomst. De redelijk nabije toekomst, want men noemt hier het jaartal 2020. De laatste avond van de reeks van elf stond geprogrammeerd in Ter Heijde. Het April2008_151prachtige Elzenduinbeach was de gastheer. Het werd een gezellige avond, dit is wat het AD er over schreef. Wrang was wel te moeten constateren dat de bevolkingsopbouw van Ter Heijde zo sterk beïnvloed wordt door de toewijzing van huizen zoals we die nu eenmaal kennen in Westland. Daardoor is het aantal jongeren in dit voormalig vissersdorp veel te klein. Tel daar nog eens bij op de nieuwbouwplannen die Arcade heeft voor een deel van de huurwoningen en je mag dan gerust van sociale onrust praten.

Terugkijkend op dit soort avonden krijg je best het gevoel dat de 7,5 die we geven Arne_met_sjakievoor de leefkwaliteit in Westland best wel zal kloppen. We hebben het naar ons zin in Westland in het algemeen en in ons eigen dorp in ‘t bijzonder. Daar moeten we dus maar gewoon op voortborduren. De presentatie op al deze avonden was in handen van Arne Weverling, die tussendoor ook nog eens vader is  geworden.  Genoeg reden voor het gemeentebestuur om hem niet alleen te bedanken, maar om hem ook nog eens te verrassen met een knuffel voor zijn zoon. Ter plekke kreeg de knuffel de naam ‘Sjakie’, ben benieuwd of dat zo blijft………

Ceteris paribus

23 Apr

Dure woorden gisteravond tijdens de raadsvergadering bij de behandeling van het krediet voor het nieuwe gemeenschapshuis. ‘Dit zal ceteris paribus niet hoeven te leiden tot een verhoging van het krediet.’ Dankzij voormalig wethouder van Vliet kon ik al regelmatig nieuwe termen aan mijn woordenschat toevoegen, maar deze kon ik nog niet, voor mij was het letterlijk èn figuurlijk Latijn. Snel opgeschreven en vandaag even gegoogled, wat opleverde dat de term staat voor het feit dat de overige omstandigheden gelijk blijven. De ceteris paribus voorwaarde wordt in de economie veel gebruikt om moeilijke verbanden te versimpelen. Weten we dan ook weer……….

vraag'an de burgerman week 17

22 Apr

Heldere koffie of koffiedik kijken?

Deze column gaat niet over koffie, maar over het nieuw te bouwen gemeenschapshuis. Inderdaad gemeenschapshuis, want zo noem je een gemeentehuis waar iedereen wat aan heeft. Vijf jaar geleden is de beslissing genomen om tot Westland te fuseren mét een nieuw te bouwen gemeentehuis in Naaldwijk. Nu staan we dan op het moment dat we moeten beslissen waar het precies in Naaldwijk komt en hoeveel euro een en ander mag kosten. Dat het in Naaldwijk komt te staan is simpelweg één van de afspraken die gemaakt is toen de fusie aan de orde was. Dat hebben we toen democratisch, in meerderheid dus, besloten, dat is nu dus niet meer aan de orde. Locatie Naaldwijk is daarmee zuivere koffie. Vervolgens is jarenlang aan de orde geweest waar in Naaldwijk het gemeentehuis gebouwd zou kunnen worden. Keer op keer wees onderzoek uit dat het centrum van Naaldwijk hiervoor het meest geschikt was. De gemeenteraad heeft dan ook besloten dat dit de mogelijke locatie van het te bouwen gemeentehuis moet worden. Ook centrum Naaldwijk is daarmee zuivere koffie. Als het dan toch in het centrum komt, dan moet het ook een huis van de bevolking worden. Vandaar dat hetMaquette_nieuwe_gemeentehuis  gemeentehuis vooral een gemeenschapshuis moet worden. Wat deze week nog besloten moet worden is of we het gemeenschapshuis gaan bouwen en op welke plek in het centrum van Naaldwijk we dat dan gaan doen. Niks meer, maar vooral ook niks minder, want natuurlijk heeft die beslissing veel gevolgen voor Westland in het algemeen en voor Naaldwijk in ’t bijzonder. Gevolgen voor de andere kernen, gevolgen voor de verkeersafwikkeling, gevolgen voor de luchtkwaliteit enzovoorts. Alle consequenties van die gevolgen zijn zoveel mogelijk in beeld gebracht en iedereen heeft daarover z’n woordje kunnen doen. Op basis daarvan neemt de politiek, de volksvertegenwoordiging dus, deze week een meer dan weloverwogen zuivere beslissing.

Volgende week: De Glazen Pluim

heul veul in de heul

17 Apr

vanwege m’n tijdelijke immobiliteit was ik nog niet in de gelegenheid geweest een ‘mijn Westland, ons Westland’ bijeenkomst bij te wonen. Met ons partijtje waren we gisteren in de buurt van Wateringen en Kwintsheul en juist in Kwinstheul was zo’n bijeenkomst. Erop af dus!

Kwinstheul ken ik zelf van de Oranjeloop en van het er doorheen rijden. Letterlijk en figuurlijk kan je Raadsleden_met_een_luisterend_oorniet om ‘de Heul’ heen. Nou wist ik dat natuurlijk al van ‘onze’ man in Kwintsheul Geert Jansen, maar het was goed te horen dat iedereen in Kwintsheul er zo over dacht. ‘t Is net De Lier, maar dan kleiner, was zo’n beetje het gevoel wat ik bij deze avond had. ‘Klein, gezellig, saamhorig’, het viel volop te beluisteren gisterenavond.

Waar Kwintsheul een stuk groter in is, dat is het georganiseerde sportgebeuren. Sportfederatie Quintus is een pracht voorbeeld van hoe je de meerwaarde van het begrip ‘samen sterk’ handen en voeten geeft. Quintus is Kwintsheul, simple as that. Goed voor de identiteit, maar ook een goedLiersgevoel  voorbeeld van hoe één en één meer dan twee kan zijn. De Lier probeert het wel met de stichting Liers gevoel, maar met sportverenigingen die allemaal hun eigen weg gaan is het moeilijk een vuist te maken richting (gemeente) Westland. Maar wie weet, doet goed voorbeeld volgen………

vraag'an de burgerman week 16

15 Apr

Alles is allang beslist!

Naar jou wordt niet geluisterd op het gemeentehuis is een kreet die vaak klinkt. Als je je mening alleen op verjaarspartijtjes of op het schoolplein met anderen deelt, zal dit inderdaad zo zijn. Als je diezelfde Mijnwestlandonswestland mening laat horen op een inspreekmoment heeft dit wel degelijk nut. In Westland zijn er nu de ‘Mijn Westland, óns Westland 2020’ bijeenkomsten. ‘De gemeente wil tijdens deze bijeenkomsten graag weten wat de Westlander bezighoudt op bijvoorbeeld het gebied van uitgaan, sport, onderwijs, cultuur, veiligheid en integratie. Daarmee kan dan rekening gehouden worden bij het bepalen van de koers van de gemeente Westland.’ Er wordt dus wel degelijk rekening met je gehouden.

Door de politiek worden ook veel beslissingen genomen, besproken worden ze tijdens commissievergaderingen, genomen worden ze in raadsvergaderingen. Op beide plaatsen kan je inspreken. Als je inspreekt vooraf aan de raadsvergadering moet je wel goed beseffen dat alles al besproken is in de commissievergadering, met het geven van je mening op deze plaats heb je weinig invloed meer op de uiteindelijke besluitvorming, je laat echter wel anderen weten hoe jij erover denkt. Tijdens de commissievergaderingen wordt besproken wat de beste manier is om de voorgelegde problemen op te lossen. Dit is dan ook bij uitstek de plek om jouw kijk op de zaak te geven, deze kan dan meegenomen worden bij de besluitvorming. Een duidelijk voorbeeld hiervan zagen we afgelopen donderdagavond in de commissie bestuur. Naaldwijkse winkeliers kwamen met een helder betoog met overtuigende argumenten om camera’s te plaatsen in het centrum van Naaldwijk. Voor een meerderheid van de politiek was dit tekenend voor de noodzaak van cameratoezicht. Inspreken heeft dus wel degelijk nut.

Volgende week: Heldere koffie of koffiedik kijken?

ze nemen niet op in den Haag

13 Apr

elk jaar gebeurt het wel een keer, dat in de Westlandse gemeenteraad een oproep wordt gedaan aan de lokale afdelingen van de ook landelijk vertegenwoordigde partijen om eens met ‘den Haag’ te bellen. Natuurlijk gaat het dan om zaken van Westlands belang die in de 2e kamer aan de orde zijn op dat moment. Steevast maakt Remmert Keizer dan de opmerking dat hij wel wil bellen, maar dat er nooit opgenomen wordt. Kortom, GemeenteBelang Westland heeft niets met den Haag en dat willen we maar graag zo houden ook.

Dat ook voor Westlandse politici binding met het Haagse niet altijd voordelen oplevert ondervond Frank Rijneveen van de Westlandse afdeling van de VVD, nota bene onlangs nog de winnaar van eenProost  communicatieprijs van het landelijke VVD. Een kritische opmerking over het beheer van de Westlandse VVD-site deed de beheerder dezes besluiten terstond de link naar Frank’s weblog te verwijderen. ‘Dat zal ‘m leren!’, moet ongetwijfeld de achterliggende gedachte zijn, want zonder links naar je weblog is je lezerspubliek nu eenmaal een stuk kleiner. Vandaar dat de bloggers uit de Westlandse gemeenteraad zo sportief zijn om elkaar volop door te linken. In de statistieken van de meeste weblog’s kun je makkelijk nagaan waar je bezoekers vandaan komen. De statistieken van mijn blog vind je hier, snuffel er maar eens lekker in rond. Ook via de site van GemeenteBelang Westland krijg ik flink wat bezoek. Ter compensatie voor het verlies van de link op de VVD-site heeft Frank Rijneveen hier nu ook een plekje gekregen. Wellicht een ‘doekje voor het bloeden’, maar we zijn toch op de wereld om elkaar te helpen, niet waar.

weer op eigen benen!

10 Apr

begon ik net een beetje te wennen aan m’n krukken, kunnen ze deur alweer uit. Gisteren bezoekje aan de sportarts gebracht voor een……………….echo. Tsja, dacht je alles als huisman inmiddels wel meegemaakt te hebben. Een echo deed mij tot voor kort aan nieuw leven denken, maar met een echo kunnen ze ook in je enkel kijken of alles zich daar herstelt zoals de bedoeling is. Meekijken kon niet, maar goed, nieuw leven had ik toch niet verwacht. De enkel en dan nog met name de voet als geheel ziet er nog niet uit, maar de vooruitgang lijkt niet te stoppen. ‘Laat die stokken voortaan maar staan en pak gerust de fiets weer’, was het advies dat ik kreeg van de sportarts. Vandaag dus voor het eerst zonder stokken op pad, maar ja erg opschieten doet dat nog niet. Gelukkig is het wel goed weer, met wat oefening hoop ik snel weer ‘normaal’ te lopen.

Gistermiddag lekker op het fietsje naar een voorlichtingsbijeenkomst geweest in het oude pand van Stolk&Partners in De Lier. De firma den Hoed wil op deze plek een appartementengebouw realiseren met op de begane grond wat maatschappelijke functies. Nu is de visie van de gemeente dat langs de Sportlaan best wat hoger gebouwd zou mogen worden. Dat is te zien in de bouwaanvraag die inmiddels April2008_022 de deur uit is. Het huidige pand wordt gesloopt en het nieuwe pand wat daarvoor in de plaats komt kent flink wat meer volume. Het komt te staan in de hoek van Alkemadestraat, Sportlaan en komt dan in de lengte van de Sportlaan te staan. In de hoek is het gebouw het hoogste, vijf lagen, aflopend naar 3 lagen aan de kant van de Uitterlier. Voor de aanwezige bewoners was het vooral belangrijk dat hun wensen ten aanzien van de ‘groene setting’ aan de Uitterlierzijde gehoord zouden worden. Ook moet er nog goed nagedacht worden hoe men omgaat met het feit dat een aantal toekomstige bewoners op slechts een meter of vier, vijf van het trapveldje komen te wonen. Ben heel benieuwd hoe hiermee omgegaan zal worden. Al met al een geweldig initiatief van den Hoed, wat merkbaar door de buurtbewoners op prijs werd gesteld. Zou vaker moeten gebeuren…….