Archive | December, 2007

Jaarwisseling

28 Dec

We zijn d’r bijna! Zelfs zo bijna dat je al meer met het nieuwe jaar bezig bent, dan met het oude.

Komend jaar zal ook het eerste hondenbelastingvrije jaar zijn voor Westland. Leo Geubbels wees me hier nog eens op. Zelf schreef ik er eerder al dit blog over. Leo heeft een en ander nog eens keurig samen gevat in dit Word document . Een opgeruimd 2008 is dan ook een zeer toepasselijke wens voor komend jaar.

Als fractie beginnen ook dit jaar weer met de nieuwjaarsduik. In onderstaand clipje kun je zien hoe we dat als fractie afgelopen jaar ondergaan hebben. Op het eind van het clipje nogmaals onze heldere boodschap.

Niet blij in de Heij

24 Dec

‘t Kan verkeren kom je in de politiek met regelmaat tegen. Eerder dit jaar schreef ik nog een blog over het ‘opknappen’ van een deel van de huurwoningen in Ter Heijde. Toen werd op z’n minst gesuggereerd dat het de nieuwbouwkant op zou gaan, maar inmiddels hoor je steeds vaker dat renovatie beter zou zijn voor het ‘dorpse’, wat Ter Heijde nu zo kenmerkt. Elco vat de diverse meningen in een blog keurig samen. Ook Ton Remmerswaal kwam met een reactie. Namens GBW reageert hij middels een ingezonden brief  op de ophef die er helaas ontstaan is. Monster en TerDecember2007_081  Heijde bereik je het beste met de Monsterse Courant. Omdat die juist deze week December2007_080 niet verschijnt is op verzoek van Ton de brief bij elk adres in Ter Heijde bezorgd. Moet zeggen dat het ‘s winters een stuk rustiger is in Ter Heijde dan zomers. Vanuit het Lierse moet ik helaas constateren dat het dezelfde kant op gaat als jaren terug bij ons, toen dezelfde problematiek speelde in de Oranjewijk . Gek genoeg lijkt Arcade daar niks van geleerd te hebben.

wat is een snipper?

19 Dec

In de laatste raadsvergadering van 2007 stond uiteindelijk één vraag centraal die voor nogal wat Van20der20zwan20website_1discussie zorgde. Snippergroen, snippergrond, wat is nou eigenlijk een snipper? De gemeenteraad  kwam er zelf niet uit, maar wethouder van der Zwan bracht uitkomst. Hij scheurde simpelweg een stukje papier van een A4-tje en sprak de nu al legendarische woorden: ‘dit vind ik een snipper’. Daar had de raad niet van terug. Hoog tijd voor het kerstreces waarschijnlijk.

vraag'an de burgerman week 51

18 Dec

Evalueren

Op het eind van het jaar is het gebruikelijk dat je even terugkijkt op wat er al dan niet gebeurd is in dat jaar. Meest opmerkelijke op politiek gebied is misschien wel de wisseling van twee GBW wethouders. De ons veel te vroeg ontvallen Kees Breumelhof, van wie 8 december een prachtig in MemoriamInmemoriamkeesbreumelhof verscheen, zei bij zijn afscheid in de gemeenteraad ooit eens: ‘het werk is nog niet klaar, maar ik ben d’r klaar mee’. Op hun eigen wijze gold dat ook voor Joop Gardien en Ewald van Vliet. Gelukkig staan er in Westland altijd weer mensen klaar om ‘het werk’ weer op te pakken. Maarten van der Zwan en Bram Meijer hebben de wethoudershandschoenen weer opgepakt en zijn beiden aan het werk gegaan voor Westland.

Dankzij het Greenportgebeuren staat datzelfde Westland inmiddels stevig op de kaart in Nederland. Wat dat betreft begint de herindeling zeker z’n vruchten af te werpen. Voor de Westlandse burgers begint het gelukkig ook steeds overzichtelijker te worden. De woonlasten zijn onder controle en centrumplannen worden eindelijk uitgevoerd. Je wordt haast benieuwd wat 2008 ons gaat brengen………..

Volgend jaar: Veel goeds!

(na)smaak

15 Dec

Sjomme jomme jomme jomme, wat een gedoe allemaal rond de gemeenteraad zo op het eind van het jaar. De één maakt zich druk om het feit dat er geen vragenronde bij de laatste gemeenteraadsvergadering is, terwijl een heleboel anderen ontstemd zijn over het feit dat de gemeenteraadsleden niet uitgenodigd  zijn voor het bezoek van minister van der Hoeven aan Westland.

Dinsdag starten we 5 uur in de middag met de raadsvergadering. Om vooral praktische redenen is het raadsdiner op dezelfde dag ‘s avonds gepland. Als je dat doet moet je wel je best doen om ‘op tijd’ klaar te zijn met vergaderen. Het is dus zaak de agenda eventueel wat aan te passen om te voorkomen dat je ‘s avonds om 11 uur pas aan kunt schuiven. Kadernota jongerenwerk en de nota snippergrond zullen al voor discussie genoeg zorgen, vandaar blijkbaar de keuze dit keer de vragenronde te skippen. Niks meer, niks minder. Op tijd aan tafel ten koste van de democratie lijkt mij niet aan de orde.

De ophef rond het bezoek van minister van der Hoeven gaat vooral over het feit dat ‘we’ slechts uitgenodigd zijn voor het afsluitende onderdeel, het ontsteken van de kerstboom. In Westland ben Koningininaantochtje welkom of je bent niet welkom, daar tussenin zit niks. Een beperkt welkom roept natuurlijk  vragen op en is gewoon niet handig. Dan vallen er terecht termen als ‘klapvee’ en ‘opvulling bij de kerstboom’. Wat dat betreft was het bij het Koningininvlaggestokje bezoek van de koningin een paar jaar geleden beter geregeld, toe zijn we simpelweg niet uitgenodigd. Weet je tenminste waar je staat. Gewoon tussen ‘het volk’ langs de dranghekken in mijn geval. Kon ik nog een bijzondere plaatje schieten ook van onze koningin en andere hoogwaardigheidsbekleders.

vraag'an de burgerman week 50

11 Dec

Mooie boel

Ooit zei iemand tegen mij: ‘als burger delf je in principe altijd het onderspit bij een conflict met instantie of groot bedrijf’. In de praktijk zal dat best kloppen, want voor een burger is een advocaat zo ongeveer onbetaalbaar, terwijl dit voor grote instanties slechts een van de vele kostenposten is. In Westland zijn momenteel een tweetal zaken regelmatig in het nieuws, waarbij burgers zich beklagen over vermeende onregelmatigheden van het grote bedrijf binnen hun leefomgeving. In beide gevallen zien we burgers die de overlast ‘niet meer pikken’ en bedrijven die volgens zeggen van niks weten of zeggen ‘dat het allemaal wel meevalt’ of ‘er ook niks aan kunnen doen’. Metaalbedrijf de Voeght in Honselersdijk is zo’n beetje constant in het nieuws. De situatie hier is ‘historisch gegroeid’. Inmiddels weten we ook dat wonen en werken bij elkaar natuurlijk niks is, vandaar dat iedereen, gemeente en bedrijf, z’n stinkende best doet om een alternatieve locatie te vinden. Wat dat betreft staan de neuzen hier in ieder geval dezelfde kant op.

Een paar kilometer verderop, op het oude Greeneryterrein Westerlee, zorgt de Jong verpakking voor nogal wat ophef. Eerst was het bedrijf slechts producent van kartonnen verpakkingen, maar sinds dit jaar is men het karton zelf gaan produceren. Het voormalig Greeneryterrein lijkt daarmee op simpele wijze van agrarisch logistiek centrum veranderd te zijn in industrieterrein. Volgens een memo van de gemeente  lapt het bedrijf de ene na de andere regel aan z’n laars. Het bedrijf zelf meldt dat het zich aan de regels houdt. Ook hier een mooie boel dus. Natuurlijk heeft het Westland dit soort bedrijven nodig, maar dan moeten we ze wel op een geschikte locatie hun werk laten doen.

Volgende week: evalueren

afscheid en opening

10 Dec

Gisteren afscheid genomen van de oude atletiekbaan van Olympus ’70. Middels een cross werd definitief de oude plek van de baan verlaten. De baan zelf lag er namelijk al niet meer. Remco Duijvestijn stond langs de kant, lees hier hoe hij een en ander beleefde. Mijn verslag vanuit de wedstrijd zelf lees je hier. Wil je een videoverslag zien, klik dan hier om tien minuten te genieten.

Opening_schokkingstraatDe opening betrof de oplevering van 40 jongerenwoningen in ‘s-Gravenzande. Dat er nog maar vele  moge volgen is je eerste gedachte. Met hulp van schoolkinderen en de kerstman Rara_wie_ben_ikmocht wethouder Theo Duijvestijn de openingshandeling verrichten. Ons partijtje was goed vertegenwoordigd, waarbij Geert Jansen zelfs aangezien werd voor de kerstman………nou ja oordeel zelf.

de harley voor huismannen

9 Dec

‘t was effe zoeken, maar eindelijk heb ik ‘m danDe_harley_voor_de_huisman ….

de Harley voor de huisman!

persoonlijk of politiek?

6 Dec

Bij elk bericht wat ik publiceer vermeld ik een categorie. Om het overzichtelijk te houden heb ik gekozen voor politiek, persoonlijk en humor. Als er wat te lachen valt is het humor. Als het over de politieke inhoud gaat is het politiek en als het er over gaat wat ik er zelf van vind, dan is het vanzelfsprekend persoonlijk. Overlap tussen politiek en persoonlijk heeft soms met tijd te maken. Natuurlijk vind ik iets van JAC de Garage in De Lier, ons plaatselijke jongerencentrum. Dit is wat ik er eerder over schreef. Echter, de column vraag ‘an de burgerman zoals die dinsdags altijd verschijnt in Groot Naaldwijk, moet ik de week ervoor al aanleveren. De zaterdag daarop hebben we een en ander in fractieverband besproken en dat leidde tot de volgende spreektekst in de commissie maandag 3 november. mo agendapunt 8  3 dec 2007 bijdrage gbw

Op dat moment wist ik dus dat mijn persoonlijke mening overeen kwam met het fractiestandpunt. Achteraf bezien had het dus net zo goed in de categorie politiek gepast. Hoe iets overkomt in de commissie heeft met drie dingen te maken: de boodschapper, het bericht en de ontvanger. Blijkbaar is daar in de commissie ergens iets fout mee gegaan. Maar goed de spreektekst geeft duidelijk het standpunt van de GBW fractie weer. Een en ander geeft wel aan dat duidelijk communiceren van het grootste belang is. Dat leermoment zullen we oppakken.

vraag'an de burgerman week 49

5 Dec

Stil zitten

‘Als je geschoren wordt, moet je stil zitten’, is in letterlijke zin een heel wijs gezegde. In figuurlijke zin is het vaak beter flink van je te laten horen, alleen moet je dan wel weten dat ze aan ’t scheren zijn. Jcdegarage_logo_3

Jongeren Activiteiten Centrum de Garage, kortweg het JAC, in De Lier had er onlangs mee te maken. Het Westland is één, dus dan is het logisch dat ook het jongerenwerk één organisatie wordt. Nou, die stelling onderschrijft iedereen. Dan gaan je op zoek naar een manier hoe je dat in zou kunnen vullen. Allereerst hebben de drie organisaties die zich nu bezighouden met het Jongerenwerk zich gepresenteerd aan de politiek. JAC de Garage oogstte daar bewondering alom. ‘Ze zijn goed bezig daar in De Lier’, was zo’n beetje de algemene teneur. Het was dan ook flink schrikken toen bleek dat de voorstellen die gedaan werden om te komen tot één jongerenbeleid, de werkwijze van JAC de Garage onmogelijk zou maken. ‘Deskundigen’ uit Amsterdam wisten namelijk te melden dat je het jongerenwerk voor 7 tot 12 jarigen moest betitelen als ‘kinderwerk’. Weg ermee dus, want het hoort niet bij jongerenwerk was hun visie. Dat daarmee het fundament onder het beleid van JAC de Garage wordt weggehaald, leek op dat moment zich niemand te realiseren. Op deze manier wordt JAC de Garage, en daarmee het Preventiegeslaagde jongerenbeleid in De Lier, simpelweg de nek omgedraaid. Tijd om eens flink van je te laten horen dus, want anders kunnen we ook hier in De Lier ongetwijfeld buurtpreventie  verwachten.

Volgende week: Mooie boel