Archive | November, 2007

Greenport Venlo op bezoek

30 Nov

Het_forum Donderdag en vrijdag op pad geweest met de gemeenteraad van Venlo. Centraal stond de Greenportgedachte. Donderdagmiddag interessante lezingen van een professor uit Wageningen over innovatieve concepten, van de heer Baan vanDe_zaal_luistert_aandachtig  Koppert Cress die ze in de praktijk al uitvoerde en van de heren Teelen en van der Tak over de toekomst van respectievelijk FloraHolland en Greenport Nederland. Na een interessante forumdiscussie nog een hapje gegeten in Fleuresto. Gaandeweg bleek dat het goed klikte tussen beide gemeenteraden.

In_de_kas_bij_prominent Vrijdag stond het bedrijfbezoek centraal. Voor mij betekende dat wederom een bezoek aan Prominent. De eerste tomaten kleurden al flink! Hun aanpak pakte me net als enkele weken geleden. Het energieverhaal zoals zij dat oppakken heeftOp_bezoek_bij_rijnplant  echt de toekomst. Vervolgens, hup de witte pakken weer uit en op naar Rijnplant, waar vooral de automatisering in het oog viel. Ook hier echter aandacht voor het energiegebeuren, middels een apparaat wat de planten zo’n beetje kon lezen. Daardoor kan men de groei veel beter beheersen, wat tientallen procenten energiebesparing oplevert. Na een bezoekje aan het Knrm_schipper_edwin_verteltKNRM station Ter Heijde, altijd weer indrukwekkend, eindigde het bezoek bij Koppert Cress. Nou, die hoef je over het  vermarkten van een produkt in ieder geval niks meer te vertellen. Al met al waanzinnig interessant om twee dagen bezig te zijn met ideeën over de tuinbouwtoekomst en te zien hoe de koplopers er in de praktijk nu al mee bezig zijn.

Politiek gezien was er toch wel een verschil tussen Westland en Venlo. Venlo blijkt naast Greenport nog wat andere speerpunten te hebben, ze moeten de aandacht dus verdelen. Bij ons staat hetWerkbezoekvenlo  Greenportgebeuren zo centraal, dat alle aandacht daar naar uit kan gaan onder het mom van ‘wat goed is voor de Greenport, is goed voor Westland en dus de Westlanders’. En zo simpel is het natuurlijk ook gewoon……..

Kom in de kerk!

29 Nov

Artikel 26 vraag  van CU/SGP over feestje in Oude Kerk Naaldwijk. ‘Waar gaat het over’, vraag je jezelf dan af. Natuurlijk niet over het wildplassen en de herrie, dat is net zoiets als hondepoep, gewoon een probleem van alle tijden. In essentie gaat het om ‘oneigenlijk’ gebruik van de kerk. Gelukkig gaat de gemeente daar niet over, dat is een zaak van de kerkelijke gemeente. Waar mogelijk moeten we die twee gemeentes ook vooral gescheiden houden. De gevoelens van CU/SGP herken ik, wellicht door m’n gereformeerde achtergrond, echter wel. Onlangs een verkoopbijeenkomst in de kerk, spandoeken voor de kerk en handel in de kerk. Vaag herinner ik me nog dat Jezus de tollenaars wegjoeg van het tempelplein, maar goed we zijn inmiddels zo’n 2000 verder. De kerkrentmeesters van de hervormde kerk van Naaldwijk geven op hun eigen manier invulling aan het beheer van het kerkgebouw. Van eerder genoemde verkoopbijeenkomst tot feessie zoals hier. Maar ook zomerbloemententoonstelling, bijeenkomst winkeliersvereniging en sinterklaasviering vinden hier plaats. ‘T is even wennen dat wel, maar op deze manier genieten veel mensen van het monumentale gebouw en blijft het ook nog eens behouden voor de toekomst.

STIP loket(ten)

28 Nov

Nou, dat was me het avondje wel weer gisteravond. Gedoe rond STIP loketten moest nu maar eens afgelopen zijn. Uiteindelijk liep het debat volgens het AD met een sisser af. Tot nu toe is het drie keer niks ten aanzien van de STIP loketten.

  1. drie loketten zijn er nog niet
  2. de bestaande loketten functioneren nog niet optimaal
  3. regierol is onduidelijk

Met name dat laatste punt lijkt de oorzaak van al het gedoe afgelopen jaar. Gelukkig is dat punt gisterenavond wel opgepakt. Duidelijk is nu dat de gemeente de regierol op zich neemt. Hoe ze die vervolgens uitvoert gaan wij dan weer niet over, maar het lijkt mij handig die regierol ten aanzien van de uitvoering van de STIP loketten in handen te geven van SWW, Stichting Welzijn Westland.  Voor SWW betekent het een opwaarderen van de bestaande zorgloketten. Vraaggericht werken doen zij al als geen ander. De burger met vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg zit bij hen dus gewoon goed. De gemeente moet dan wel de regierol ten aanzien van de uitvoering uit handen geven, terwijl ze zelf wel verantwoordelijk blijft. Met financiële kaders en prestatieafspraken zou dat geen probleem hoeven zijn.

Stipwestland

vraag'an de burgerman week 48

28 Nov

Gefopt?

Er gebeurt zoveel in Westland dat er soms op één avond twee dingen tegelijk zijn. Als raadslid wordt je verwacht in de commissie Ruimte in ’s Gravenzande en als burgerman wil je graag aanwezig zijn bij de informatieavond in De Lier over de fietspaden langs de Veilingweg aldaar. Het werd de commissie Ruimte, daar kan ik dus alles over vertellen, maar achteraf was het spraakmakender bij de infoavond in de Rank. De ‘maximale’ variant, vrijliggende fietspaden van de Noordlierweg tot aan de Greenery  was al langer van tafel, onbetaalbaar en ook nog eens niet goed mogelijk. De ‘minimale’ variant, niks doen, was inmiddels ook onvoorstelbaar, na alle beloftes en toezeggingen die met de jaren zijn gedaan. Omdat ik de info zelf niet had, moest ik het doen met wat je in de Hoofdstraat hoorde, zeg maar de wandelgang van De Lier. De geluiden die je daar opving waren niet echt bemoedigend. Slechts een fietssuggestiestrookje zou het worden. Zouden we dan toch nog gefopt worden? Om duidelijkheid te krijgen maar eens gebeld met de gemeente. Van hen begreep ik dat wat voorlag een voorstel was, waar de gebruikers nog op- en aanmerkingen over konden maken. Veel fietssuggestiestroken, dat wel, maar toch ook flink wat gedeeltes binnen de bebouwde kom waar vrijliggende fietspaden ingepland zijn. Ook is men voornemens de voorrang op de kruising met de Cramerlaan te wijzigen, zodat ook hier de situatie een stuk logischer wordt. De definitieve uitvoering volgt dus nog, maar een idee van hoe het gaat worden hebben we nu in ieder geval wel.

Volgende week: Stil zitten

en dat is drie

27 Nov

Kopje_koffie_van_amar_ajjouri

Na vorige week maandag en donderdag al bij debatten geweest te zijn met Westlandse jongeren als  onderwerp, stond er gisteravond alweer zo’n avond op het program. Bij de koffie geen kaakjes, maar zelfs een, wellicht nog oerHollandser, plakje overheerlijke cake! Net als in Wateringen was het een debat plus. Plus in Wateringen door twee keien van sprekers, plus in Honselersdijk door een optreden van Amar Ajjouri. Deze kanjer bleek niet alleen een leuk stukje cabaret neer te kunnen zetten, maar hij leidde ook het debat erna op knappe wijze. ‘Wat leverde het op’, is vervolgens een vraag die telkens weer gesteld wordt. Nou, volgens de krant een voetbalwedstrijd tussen gemeenteraad en jongeren. Ook nu werd het eigenlijk niet echt een debat. Tjw_019 De mensen ‘achter de tafel’ zijn het meestal wel met elkaar eens en de jeugd in de zaal heeft ook meest niet als hobby ‘debatteren’. Na drie van dit soort avonden kan ik niet anders dan de conclusie trekken dat goed jeugd- en jongerenwerk van groot belang is om het een beetje gezellig te houden met elkaar. Geen gezever over termen als kinderwerk  met preciese leeftijden erbij, maar gewoon kijken waar het goed gaat en daarop verder borduren. Gewoon je voelsprieten een beetje uitzetten, werkt dan beter als wachten op weer een rapport.

de mannen in de witte pakken

22 Nov

nadat eerder wethouder Maarten van der Zwan al in het wit aan moest treden, was het dit keer onze beurt. Ons staat dan voor Jan de Nooij, Geert Jansen en ikzelf. Onderdeel van de klimaatmiddag Geertwas het bedrijfsbezoek bij Prominent. Men wilde de gesloten kas wel voor ons openen, maar dan moesten er wel passende maatregelen genomen worden. Haarnetjes, handschoenen, plastic schoentjes en een compleet wit pak moest Jan_en_leoaangetrokken worden voordat we de kas mochten betreden. Naast veel informatie leverde het bezoek vooral ‘mooie’ plaatjes op. Waarom we er zo vermoeid uitzien weet ik niet, maar goed onwijs interessant was het allemaal wel! Een kijkje in wat de toekomst ons brenge moge, zo laat dit bezoek zich nog het best omschrijven. We kijken er naar uit! Dit is wat WestlandMedia er over schreef.

de 1e ronde

22 Nov
Inloopavond verkeersplan Monster-Ter Heijde
De gemeente Westland organiseerde op woensdag 21 november een inloopavond over het verkeersplan Monster. Het doel van zo’n avond is het vergaren van informatie over de verkeerssituatie in Monster om daarmee een verkeersplan op te stellen. Voor alle Volop_discussie_in_het_oude_gemeentehuis kernen van Westland wordt een verkeersplan opgesteld, als uitwerking van het beleid op hoofdlijnen zoals vastgelegd in het Westlands Verkeer en Vervoerplan 2006. Op aangeven van de gemeenteraad wordt Monster als eerste behandeld, nummer twee zal De Lier zijn. Het verkeersplan beschrijft de gewenste situatie voor de toekomst en de wijze waarop dit bereikt kan worden. Knelpunten in de huidige situatie die hierbij naar voren komen worden in een prioriteitenlijst opgenomen.
Mensen die in Monster verkeersproblemen ondervinden of vinden dat bepaalde verkeerssituaties best eens ‘op de schop’ mogen, konden dit op deze inloopavond aan de gemeente voorleggen. Ook Ton_van_spronsen_geeft_uitleg suggesties voor oplossingen zijn van harte welkom. Van die mogelijkheid werd volop gebruik gemaakt. Bovenal lijkt een rotonde bij de kruising Zwartendijk een 1e vereiste om sowieso wat lucht te creeëren in het Monsterse verkeer. Verder kijkend zou met wat knippen hier en daar het verkeer wat nu simpelweg slechts door de kern van Monster rijdt geweerd kunnen worden, maar ja, dan moeten ze wel ergens anders heen kunnen. Ben echt heel benieuwd hoe dit vervolgd wordt.

Les geven en les krijgen

20 Nov

Maandag overdag mocht ik aanwezig zijn bij drie voorlichtingsbijeenkomsten voor scholieren. ‘Interactief, leerzaam en leuk’, dat streeft de raad na bij het geven van dit soort sessies. De leerlingen nemen tijdens deze bijeenkomsten plaats op de stoelen van de raadsleden in de raadzaal en wijFotoraadszaal_1  mochten zowaar achter de collegetafel plaats nemen. Naast wat uitleg over het politieke reilen en zeilen, mochten er ook nog vragen gesteld worden, wat zelfs tot debat leidde. Politiek op zich leeft niet bij jongeren, maar de onderwerpen die we bespreken kennen ze gelukkig allemaal wel. Problemen signaleren is geen punt, maar met wie contact op te nemen om ze op te lossen blijkt een stuk lastiger. Al met al ook voor ons, de raadsleden, leerzame bijeenkomsten.

Tjw_volle_bak ‘s Avonds te gast bij TJW, Tuinbouw Jongeren Westland. Op hun ledenavond gaf Martien Penning van  Hillenraad een inleiding over marktgericht investeren. Na deze inleiding mochten de jongeren zelf aan de slag gaan met een Case van een voorbeeldbedrijf om te kijken of men goed geluisterd had naar de inleiding. Strategisch kiezen, daar ging het zo’n beetje om. Goed te zien dat dit soort bijeenkomsten redelijk massaal bezocht worden door de jongeren. Het hele Greenportgebeuren isTjw_martien_penning tenslotte gericht op de Tjw_hoe_lossen_we_dat_op toekomst, toekomst waar de tuinbouwjongeren in ieder geval vol vertrouwen naar uitkijken.

vraag'an de burgerman week 47

20 Nov

Waar komen die lantaarnpalen nu opeens vandaan?

Het leven zit vol verrassingen. Met een verjaardag in de vorm van een kadootje of met Sinterklaas in de vorm van surprises. Verrassingen kom je soms ook tegen in je eigen woonomgeving. Of je daar altijd even blij mee moet zijn is de vraag die de gemeente regelmatig aan de bevolking stelt. Voordat ingrijpende wijzigingen plaats vinden, houdt men daarom inloopbijeenkomsten om te peilen hou een en ander ‘ligt’ bij de bevolking. Voordeel hiervan is dat je sowieso weet dat er iets staat te gebeuren én dat eventuele op- of aanmerkingen nog ‘meegenomen’ kunnen worden. Dat je daarmee ook nog eens meer draagvlak creëert is ook mooi meegenomen. Het is echter ondoenlijk om voor elke verandering een infomiddag te organiseren, sommige dingen moeten gewoon gebeuren. Onlangs kreeg een straat in De Lier wat extra lantaarnpalen. Da’s mooi zou je zeggen, met meer licht zie je meer en gebeuren er minder ongelukken. Niet mooi was dat de palen in het trottoir gezet waren, waardoor de doorgang ernstig belemmerd werd. Een melding van een buurtbewoonster bracht aan het licht dat de paal simpelweg verkeerd geplaatst was. Foutje, moet kunnen toch? Dankzij haar melding  is een en ander weer rechtgezet. Melden doe je bij het meldpunt leefomgeving 673499 of via internet op

www.gemeentewestland.nl

niet apart, maar samen

16 Nov

Na maandag al bij een debat over multiculturisme geweest te zijn, stond er gisteravond wederom zo’n Folder_voor_en_achter_kant debat op het programma van het multicultureel festival in Westland. Dit keer was de bibliotheek in Wateringen the place to be. Een rustige omgeving waarin de sprekers zelfs zonder versterking goed te verstaan waren. Na een lekker bakkie koffie opende journaliste Sietske de Boer met een lezing van hoe het haar vergaat als Hollandse meid wonend in Riff, Marokko. Sietske komt oorspronkelijk van het Friese platteland en dat is ook wat zij herkent in Marokko. Je hebt ook daar stedelingen en plattelanders. Haar boodschap was dat geen van beide bevolkingsgroepen fout zijn, maar de ene groep gewoon anders leeft dan de andere. In Westland herkennen we dat natuurlijkFolder_binnen_kant  feilloos. ‘Leven en laten leven’ is zo’n beetje ons motto. Tweede spreker was Mustapha Arab, ook al een journalist. Kort maar krachtig zette hij zijn verhaal neer, geen koffiedik kijken, maar gewoon een helder en eerlijk verhaal over het multiculturele. Korte metten maakte hij met het ‘softe’ jaren zeventig beleid. Hij schonk duidelijk zuivere koffie! We moeten gewoon samen verder. Die boodschap liet de Westlandse politiek maandag ook al horen tijdens het eerste debat. Niks apart beleid, gewoon meedoen. Eenvoudig is dat niet, net als maandag vlogen ook nu verwijten over elkaars handelen heen en weer, maar er liggen genoeg kansen om samen op pad te gaan. Dat dat van twee kanten moet komen spreekt voor zich. Dit festival geeft hiertoe een aanzet en daarmee beschouw ik het als zeer geslaagd.