Archive | August, 2007

vraag'an de burgerman week 35

30 Aug

gemeente Westland gevoel

Vorige week hebben we al kunnen constateren dat het met het Westlandgevoel wel snor zit. Deze week de vraag hoe het nou toch zit met het gemeente Westland gevoel. Nu eens niet bezien vanuit ondernemers- of bestuurderskant, want met het Greenportgebeuren is de gemeente gewoon op de goede weg, maar simpelweg bezien vanuit de doorsnee Westlander.

Om de gevoelens over de gemeente Westland onder de burgers boven water te krijgen hoef je geen diepgaand onderzoek te doen. Gewoon de straat opgaan en je oor te luisteren leggen. Zelfs in de Lierse feestweek krijg je met regelmaat de ongezouten kritiek van mensen te horen, die dondersgoed weten dat jij in de gemeenteraad hun stem bent. Hen wordt namelijk nooit iets gevraagd. Nou is een beetje de pest dat aan een gemeenteraadslid ook maar zelden iets ‘gevraagd’ wordt.  ‘Leo, wat vind jij daar nou van?’ Ik hoor het maar zelden. Binnenkort krijgen we van gemeentewege waarschijnlijk de blauwe papierbak door onze Westlandse strot geduwd. De proef in ’s-Gravenzande noemen we geslaagd en hupsakee we hebben er, naast groen en grijs, weer een bak bij. Een extra bak waar jij en ik niet op zitten te wachten. Sterker nog er staan nu al 660 sets in het openbare gemeentegroen omdat de mensen er geen plek voor (over) hebben.28mei06_019  Rotterdam laat zien dat het anders kan. Daar heeft de groene stinkbak het veld moeten ruimen voor de schone blauwe papierbak. Ook is men er de grijze bak wekelijks gaan legen. Kijk, dán doe je wat voor je burgers, dan kweek je gemeentegevoel. Zal best een paar centen kosten, maar als burger betalen we tenslotte ook flink mee, middels de OZB. Pas dan zal de burger wat positiefs gaan voelen bij de gemeente Westland.

Volgende week: Klein duimpje

een avondje de man van….

29 Aug

gisteravond vond de informele ‘officiële’ opening van de Naaldwijkse feestweek plaats. Locatie: een schitterende spiegeltent. Een en ander wordt mede georganiseerd door de winkeliersvereniging waar mijn vrouw vanzelfsprekend lid van is, als eigenaresse van Bladwijzer en Speelwijzer in de Naaldwijkse Rembrandtstraat. De vraag: ‘Ga je ook mee vanavond?’ door haar gesteld, betekent simpelweg dat je die avond de man van de vrouw van feestwinkel de Bladwijzer bent. Je burgermanpet kan je dan gerust thuis laten. Dat je ook raadslid bent weten de Spiegeltentnaaldwijk_009meeste  winkeliers echter ook wel. Als dan de feestweek ook nog eens geopend wordt door burgemeester Sjaak van der Tak, wethouders van der Stee en van Vliet aanwezig zijn net als Ger Alleblas, Remmert Keizer, Gerrit Prins en Frank Rijneveen, mag je gerust zeggen dat er ook een politiek tintje aan je aanwezigheid wordt gekoppeld. Niet gek, maar vooral ook niet erg, want de avond was bijzonder geschikt om eens lekker te netwerken’. Naast winkeliers, waren er ook veel horeca en gemeentemensen. Dat leverde in ieder geval genoeg gesprekstof op. Onder het genot van een drankje en wat muziek van de Spiegeltentnaaldwijk_010 ‘gemeente’ band Ploink vliegt zo’n avond snel om. Tussendoor nog op de foto met Marilyn Monroe, hoewel net als Elvis al jaren dood, blijf je die toch ook overal tegenkomen……..

wat 'n week

26 Aug

‘t is zondag en ‘t is weer rustig in De Lier. Het Bradelierfeest zit erop. Nagenieten kan volop met foto’s op de site van het Oranjecomité. Vooraf nogal wat gedoe over de eisen gesteld in de Drukte_opdeliersebradeliervrijdag2007_00 vergunningen enzovoorts, maar dat heeft de pret in de feestweek niet kunnen drukken. Volgens Piet Voskamp was het zelfs het beste Bradelierfeest ooit. Wat een mensen, wat een sfeer, wat een weer, kortom wat ‘n week!

Natuurlijk hou je je ogen en oren extra goed open deze week. Je beleeft de feestweek op de eerste plaats als Lierenaar, maar aan de andere kant let je als raadslid ook goed op een ‘normaal’ verloop van de vele evenementen op zich en de feestweek zelf als geheel. Mijn indruk is dat een en ander allemaal keurig verlopen is. Die indruk doe je op lopende van het ene naar het andere evenement, maar met regelmaat ook op een evenement zelf. Nieuw voor mij waren de Oversteekplaats ‘officiële’ oversteekplaatsen tijdens de wielerronde. Veilig oversteken is daardoor een koud kunstje geworden. Sterk punt is ook de programmering in de diverse feesttenten. Er was zowel met oud als jong rekening gehouden. Dat betekende overigens niet dat ‘oud’ in de ene tent zat en ‘jong’ in de andere. In De Lier mengt alles makkelijk, oud en jong maken samen ook dikke pret. Dikke pret natuurlijk ook tijdens de Gondelvaart. Vorig jaar nog afgelast door het slechte weer, nu verlopen onder ideale weersomstandigheden. Tussen de mooie, grappige en indrukwekkende vaartuigen vol enthousiaste deelnemers voer ook nog een enkel schip met een meer ludieke boodschap.

‘Sjaak ons krijg je niet klein, zelfs bier drinken op het water vinden we fijn’

Ook Politiek leeft blijkbaar in De Lier en ook dat is goed nieuws. Volgende week de Naaldwijkse feesten nog en dan weer lekker met z’n allen ‘aan ‘t werk’.

vraag'an de burgerman week 34

21 Aug

Groen-wit

Het zomerfeest in De Lier noemen we het BraDELIERfeest. Ondanks het feit dat de kleuren van De Lier van oudsher rood en wit zijn, is de titel van deze column groen-wit. Het Liers gevoel bestaat weldegelijk, er is zelfs een heuse stichting om dat gevoel voor de toekomst te behouden. Elk feestje in een Westlands dorp wordt in Westland echter gewoon gezien als een Westlands feestje, vandaar groen-wit. Op Waterpop had de vrijdagavond van de jubileumeditie groen-wit zelfs als thema mee gekregen. Op dit op en top Westlandse avondje stonden diverse Westlandse bands geprogrammeerd, Brave, No comment en natuurlijk D!K mét hun nu al legendarische Drekreeslied. Groen-witte vlaggenlijnen, ballonnen en vooral groen-witte kleding. Toppunt op dat gebied waren natuurlijk de dames in de Westlandse jurken die prominent aanwezig waren. Met Waterpop_groen_witzo’n dame ga je graag op de foto, dat spreekt voor zich!

Westlanders houden van hun eigen dorp, maar tegelijkertijd zijn ze er beretrots op Westlander te zijn. Kees Toets heeft een en ander in het lied ‘Zomer in Westland’ passend weten te verwoorden. Deze week viert het Westland feest in De Lier, terwijl volgende week Naaldwijk op het programma staat. Met het Westlandgevoel zit het dus wel snor. De vraag of dat ook geldt voor het gemeente Westlandgevoel wordt volgende week beantwoord.

Volgende week: gemeente Westlandgevoel

Waar rook is……..

17 Aug

Tien jaar geleden ben ik in iets gestapt wat de politiek heet. Niet om de politiek, maar slechts omdat de politiek een middel is om bepaalde zaken voor elkaar te kunnen krijgen. Inmiddels zijn we tien jaar verder. De politiek mag nog slechts kaders stellen en controleren. De uitvoering, daar gaan de burgemeester met z’n wethouders en de ambtenaren over. Kaders stellen gebeurt vooral aan het begin van een vierjaarlijkse collegeperiode. Over hoe iets uitgevoerd wordt, daar lopen we als gemeenteraadsleden vaak pas tegenaan als het al uitgevoerd is. Spreekt voor zich dat iets dan niet simpel meer te veranderen is. Deels zitten we dan al in de controletaak. Controle in de zin van ‘doet het college wat we hebben afgesproken in het collegeaccoord’, maar natuurlijk ook controle over het reilen en zeilen van de gemeente Westland in het algemeen. Dat laatste is iets waarover je vaak door burgers op wordt gewezen omdat ze je zien als volksvertegenwoordiger. Zelf hou ik echter ook oren en ogen goed open. De ervaring die tien jaar politiek oplevert is dat het gezegde ‘waar rook is, is vuur’ maar al te vaak waar blijkt te zijn. Soms echter zit je er echter gewoon naast, ook al sta je inmiddels middenin de rook. Dan moet je je veronderstelling intrekken en gewoon concluderen dat je op het verkeerde been bent gezet. In het bericht Westland Helemaal Goud deed ik de veronderstelling dat de gemeente het product van twee Westlandse jongens simpelweg had ingekocht en dat er een soort toneelstukje werd gespeeld om alles quasi onafhankelijk weg te zetten. Ondertussen doen zowel gemeente als initiatiefnemers hun uiterste best in de pers om Foto2_1 duidelijk te maken dat de een niks met het initiatief van de ander te maken heeft. De brievenbus in het de hal van het gemeentehuis gaf bij mij de doorslag dat er wel degelijk sprake moest zijn van een één-tweetje. Vandaar dat ik er in mijn column Vraag ‘an de burgerman aandacht aan besteedde.

Inmiddels ben ik er door één van de initiatiefnemers op gewezen dat die veronderstelling echt niet juist is. Het initiatief ligt geheel bij de twee Westlandse jongens. Dat de gemeente met de brievenbus in z’n maag zit, vinden zij niet hun probleem. Dat is zelfs een prima stunt. Spreekt voor zich dat ik, na uitleg van de initiatiefnemers, terug kom op mijn veronderstelling dat er sprake zou zijn van een één-tweetje. Mocht er al sprake zijn van vuur, dan zal ik dit zien als vurig verlangen van beide initiatiefnemers om Westland in brede zin vooruit te krijgen. En dat is natuurlijk wel degelijk Helemaal Goud!

vraag'an de burgerman week 33

15 Aug

‘Westland Helemaal Goud’

In de media was er eind vorige maand opeens volop aandacht voor een actie genaamd WestlandHelemaalGoud.nl. Als ergens .nl achter staat typ je dat gewoon in op je computer. Zo gezegd, zo gedaan en dat levert de volgende informatie op: Foto1

‘Met het aanbieden van een brievenbus aan de gemeente Westland is het project ‘WestlandHelemaalGoud.nl’ van start gegaan. Deze actie is een initiatief van twee Westlanders die denken dat de inwoners van het Westland een veel actievere rol willen en kunnen spelen in het verbeteren van hun leefomgeving. Gedurende drie weken zullen de ergernissen en problemen van de Westlander geïnventariseerd worden. Mensen kunnen deze frustraties middels deze website en de brievenbus op het gemeentehuis aan ons kenbaar maken. Na deze doorlooptijd zal er een Foto2 selectie gemaakt worden uit alle ergernissen en zal er een top 5 worden samengesteld. Het in kaart brengen van deze ergernissen is slechts de start van project.’

Dat is een mooi initiatief denk je dan. Des te meer mogelijkheden de burger heeft om mee te denken met de overheid, lees gemeente Westland, des te beter.

‘We willen namelijk een passende oplossing aanbieden voor deze problemen. Dit willen we bereiken met een methode die eerder reeds landelijk getest is. Deze methode werkt met een grote groep ‘denkers’ die gezamenlijk een soort creatieve denktank vormen.’

Een methode die landelijk getest is betekent dat je dat via Google.nl wel terug moet kunnen vinden. En ja hoor, de landelijke methode blijkt Toplossing.nl te zijn en is inmiddels zo beproefd dat de initiatiefnemers het aan andere gemeenten ‘aanbieden’.

Het ziet er dus naar uit dat de gemeente Westland dit ‘product’ gewoon ingekocht heeft. Dat dit ‘product’ goed zou kunnen werken staat buiten discussie, maar door het op deze manier te presenteren neem je je burgers flink in de maling. Dat vinden Westlanders helemaal niet goud, dat vinden ze gewoon balen.

Volgende week: Groen-wit

Komkommertijd

11 Aug

Van de week met bootje op pad geweest naar Vinkeveense Plassen. Blijkt dat er daar ook weekbladen Vinkeveenseplassen zijn zoals het Hele Westland, de Westlander, enzovoorts zou je haast zeggen. Vinkeveen, Mijdrecht, Wilnis en nog een drietal andere kernen vormen daar de gemeente Ronde Venen. Het plaatselijke nieuws wordt er verzorgd door……..jawel De Ronde Vener. Op de voorpagina deze week het bericht: ‘Minder koeien in de sloot dan vorig jaar’. Nu kom ik uit Westland, dus buiten de Drekrees heb ik niet echt veel met koeien. Toch ‘pakt’ zo’n bericht je, zeker als het op de voorpagina staat. Uit het bericht zelf blijkt ook al dat de plaatselijke brandweerman zich er niet echt druk om maakt. Meestal haalt de boer zelf het beest weer op de kant. En ach is 16 veel en 9 weinig?

De impact van het bericht bleek een dag later toch groter dan ik dacht, want bij het passeren van een uit de sloot drinkende koe gaan je gedachten toch direct terug naar het hoofdpaginanieuws van de dag ervoor. De dag eindigde overigens in Wilnis, het plaatsje waar vier jaar geleden de dijk het begaf en de plaatselijke ringvaart doodleuk leeg kwam te staan. Als stille getuige ligt het stuk Drie_op_een_rij_in_wilnisweggeschoven dijk onderaan de inmiddels met damwanden versterkte nieuwe kade. Langs die  nieuwe kade is ook nog eens een keurige passantenplaats gecreëerd, zodat niet alleen de inwoners van Wilnis, maar ook wij weer rustig konden gaan slapen. Het denken over de betrouwbaarheid van dijken is door ‘Wilnis’ in ieder geval stevig op de kaart gezet en daar doen wij, hier in Delfland, ook weer ons voordeel mee.

vraag'an de burgerman week 32

6 Aug

Nieuw stukje fietspad?

Westlanders zijn niet alleen ondernemende types, ze zijn ook nog eens vindingrijk. Deze combinatie van eigenschappen maakt Westland tot een succesnummer. Als je zelf ergens tegenaan loopt, iets uitvindt of gewoon op een idee komt is vervolgens aan de orde wat je ermee gaat doen. Het ter sprake brengen op een verjaardag zou kunnen, dan hoor je alvast of er enig draagvlak is voor jouw idee. Het handigste is het aan de orde te brengen aan diegene die er over gaat. De gemeente heeft hiervoor het Meldpunt Leefomgeving 673499, maar ook een organisatie als het Hoogheemraadschap kent zo’n meldpunt 015-2701888. Richting burgerman komt ook nogal eens een idee. Onlangs nog het idee om het fietspad langs de Lee richting de Blaker te verlengen tot de locatie Oude Vuilnisbelt. Naast het feit dat je minder lang op de niet echt veilige Noordlierweg zou fietsen is het ook nog eens een veel mooiere route. Een eerste peiling bij de gemeente leverde op dat dit plan niet in het verkeersplan Westland voorkwam. Dat klopt natuurlijk, want het is een nieuw plannetje van een meedenkende bewoonster van datzelfde Westland. Tegen dit fenomeen zul je vaak oplopen. Echt openstaan voor nieuwe ideeën dat is maar weinig organisaties gegund. Een remedie is er echter wel. Meer draagvlak zoeken, het eens op een andere manier proberen in te brengen en vooral volhouden. Benut nieuwe kansen, zoals daar bijvoorbeeld onlangs ‘Westland Helemaal Goud’ uit het niets te voorschijn kwam. Volgende week daarover meer.

Volgende week: “Westland Helemaal Goud’

waarom Westland?

2 Aug

wat is er nou zo speciaal aan Westland? zomaar een handvol evenementen……….

  • het varend corso, een Westlands promotiefeestje op het water. Vanaf de kant al een uniek Dsc06186_1evenement, maar met GemeenteBelang Westland heb ik de tocht ook een keer vanaf het  water mee mogen maken. Dan zie je pas echt hoeveel honderdduizenden mensen zijn…. Dit jaar zelfs met vuurwerk op de Wollebrand
  • waterpop, groot gebleven door klein te zijn lijkt het motto voor de club vrijwilligers die dit gratis popfestival alweer 30 jaar lang organiseren. Vele edities van dit kleurrijke festival heb ik kunnen bezoeken. Van Krezip met ‘I would stay’ tot het Klein Orkest met ‘Over honderd jaar zijn we allemaal dood’ (en jij ook en jij ook….). Vrijdagavond in groen-wit, met recht een Westlands feestje dus.
  • bradelierweek, wat simpelweg staat voor de Lierse feestweek. De Lier ligt volgens Dsc06188deskundigen geïsoleerd in het Westland, maar op de een of andere manier weten duizenden streekgenoten ons dorpje in de feestweek in ieder geval prima te vinden……
  • drekrees, dat is pas echt een evenement voor de liefhebbers. Lekker lopen door Midden-Delflandse weilanden en sloten. Een echt baggerklusje dus waar jaarlijks een 300 tal deelnemers op afkomen. Dit jaar met een heuse videoclip, toppie dus!

met z’n allen maken we dit soort evenementen tot een succes,  actief als deelnemer of actief als publiek, dat maakt niks uit, dat is mij om het even.

vraag'an de burgerman week 31

1 Aug

Hoog in de bergen

Op z’n tijd is het fijn als je er even tussenuit kan om weer ‘bij te tanken’, zoals dat zo mooi heet. Kaprunleo_015Een weekje in het Oostenrijkse Kaprun is daarvoor een prima gelegenheid. Dat is letterlijk op adem komen. Fijnstofproblematiek speelt hier niet, in plaats daarvan slechts adembenemende Rafting2  vergezichten. Even geen Westlandse politiek, maar lekker wandelen of zelfs een middagje raften op het riviertje de Salzach. Grappig is het dan wel te constateren dat de politiek ook zonder jou wel doorgaat, en hoe! Wethouders gaan en wethouders komen, laat ik het zomaar even in het kort samenvatten. Bedankt Ewald en Joop, welkom Bram en Maarten. Zoals je op http://www.burgerman.nl kunt lezen is de burgerman niet alleen volksvertegenwoordiger, maar ook nog eens raadslid voor GemeenteBelang Westland. Trots raadlid kan ik zelfs wel zeggen, want het is toch best bijzonder dat fractievoorzitter Remmert Keizer zijn belofte inloste om binnen een week de vervanging geregeld te hebben. Voor mij zijn de beide beoogde wethouders gelukkig geen onbekenden. Vol vertrouwen  verder met Westland is dan ook de insteek. Met luisterend oor, maar vooral met een heldere boodschap op weg naar nieuwe hoogtepunten.

Volgende week: Nieuw stukje fietspad?