Archive | June, 2007

Doek valt voor Waterman

28 Jun

Ondanks fantastisch werk van de werkgroep Waterman Natuurlijk! is vanmiddag in de gemeenteraad van Westland besloten dat het bad in z’n huidige vorm z’n langste tijd wel gehad heeft. Er gaat iets anders komen op deze plek met in ieder geval een overdekt instructiebad zoals De Lier dit ook kent. De verdere randvoorwaarden zullen na de zomervakantie in een speciale commissie bepaald worden door politiek Westland. Op basis van die voorwaarden zal het college van B&W een plan van eisen opstellen, wat vervolgens via aanbesteding of prijsvraag moet leiden tot een totaalplan voor de locatie Waterman. Het plan dat uiteindelijk uitgevoerd gaat worden zal in 2008 voor de Voorjaarsnota gepresenteerd worden aan de Westlandse bevolking. Afhankelijk van alle voortgang zou het toekomstige bad op z’n allervroegst in 2009 betrokken kunnen worden. Iets later, 2010 of zelfs 2011 lijkt echter meer realistisch. Tot de bouw aanvangt blijft de Waterman open, mits zich geen calamiteiten voordoen, die toezegging werd vandaag gedaan. De werkgroep Waterman Natuurlijk! is nadrukkelijk gevraagd mee te blijven denken en doen. Natuurlijk Duikplankmeedenken over de nieuwe plannen, maar vooral ook om de laatste jaren van de Waterman zo succesvol mogelijk te laten verlopen. De werkgroep heeft tal van voorstellen gelanceerd, waarvan er diverse goed in te passen zouden zijn voor de jaren dat er nog in de Waterman gezwommen kan  worden. Een duikplank lijkt nog het meest welkom om van de Waterman weer een ‘echt’ zwembad te maken. Nieuwe plannen zijn een sprong in het diepe, dat spreekt voor zich, maar met alle neuzen dezelfde kant op durf ik die sprong wel aan.

vraag 'an de burgerman week 26

25 Jun

Effe lachen

Dankzij het veilig verkeersprogramma ‘Duurzaam Veilig’ hoef je tijdens het autorijden niet meer zo vaak op je kilometerteller te kijken. De inrichting van de weg zou de stand van je gaspedaal namelijk als vanzelf moeten beïnvloeden. In nieuwe woonwijken en opnieuw ingerichte straten klopt dit best wel goed. Problematischer wordt het in bestaande straten waar niks veranderd is. Dan moet je simpelweg, net als vroeger zeg maar, op de borden letten.

Om ons nog bewuster te maken van de snelheid waarmee we ons door het verkeer begeven Smilevraagan341 maakt de gemeente Westland gebruik van een verplaatsbare digitale snelheidsmeters. Het leuke van deze apparaten is dat je een vriendelijk lachend gezichtje te zien krijgt als je niet te snel rijdt. Rijd je tóch te hard, dan zie je een treurig gezichtje. Op zich een prima manier om het snelheidsbewustzijn van de doorsnee Groot Naaldwijklezer op te frissen. In De Lier verscheen het bord met het lachende, danwel treurende gezichtje al eens aan een lantaarnpaal langs de Sportlaan. De enige straat binnen onze bebouwde kom waar een 50 km/u snelheidslimiet geldt. Die snelheid was op de plaats waar de meting plaats vond echter niet eens te halen. De drempels ter hoogte van de Achtsprong doen wat dat betreft goed hun werk. Het gezichtje moet welhaast kramp in de bek gekregen hebben van het lachen! Een stuk minder gelachen werd er toen gemeten werd op het iets verderop gelegen stuk Sportlaan met het asfaltwegdek. Op aanvraag van een bewoonster van de Bleijenburg in De Lier komt het lachebekje na de zomer daar een poosje te hangen. Wellicht dat dit de bewustwording van hoe hard je rijdt én mag rijden een stuk verbetert.

Volgende week: Wat komt waar en waarom?

Waterman: hoor en wederhoor

21 Jun

Soms wordt het gewoon tijd om eens wat te gaan beslissen. Ten aanzien van het voortbestaan van zwembad de Waterman in z’n huidige vorm lijkt dat moment onderhand wel gekomen. Alle voor- en tegenargumenten zijn inmiddels wel uitgewisseld. Zelf schreef ik er eerder al dit over. Vandaag kregen we van de werkgroep Waterman Natuurlijk nog een notitie  toegezonden met de titel ‘Allemaal redenen om het recreatiebad de Waterman te handhaven’. Ik moet eerlijk bekennen dat de werkgroep  z’n werk goed doet, maar iets nieuws kan ik er voor mij niet in ontdekken.

Grappig is wel dat de enquête die nu opgesteld is door LPF-Westland, VVD-Westland en GemeenteBelang Westland van diverse kanten kritiek krijgt. De vraagstelling zou suggestief zijn?!!? Nou vraag ik je……… Wellicht is het realistischer te veronderstellen dat de keuzes die gemaakt moeten/kunnen worden niet vergelijkbaar zijn. De voordelen van het plan behoud de Waterman staan nu eenmaal in schril contrast met die van het plan Aquarius . Maar goed, dat is natuurlijk mijn mening, zo realistisch ben ik dan ook wel weer. Op uitnodiging van de werkgroep Waterman28_april_008  Natuurlijk ga ik morgen wederom naar de Waterman. Een sprong in het diepe zal het echter niet zijn. Op de eerste Waterman_114896h plaats omdat inmiddels goed duidelijk is waar het allemaal omgaat en in de tweede plaats omdat de hoge duikplank er simpelweg niet meer is, ondanks het feit dat AD bijgaand plaatje van Thierry Schut onlangs nog gebruikte bij een artikel over de Waterman.

vraag ‘an de burgerman week 25

19 Jun

Drank, de Lierse motor?

Alle vrienden en zelfs de meeste vijanden waren het afgelopen week over één ding eens: De Lier heeft er weer een evenement bij. Na Gondelvaart en Varend Corso was er dit keer een heuse parade op het watertje de Lee. Een twintigtal boten vormden het decor voor de eerste Leeparade, met als thema ‘Dancemuziek’. Na de spectaculaire parade op het water werden de boten afgestald bij de feestlocatie aan de Bleijenburgbrug, alwaar het feest, wat dat was het inmiddels wel geworden, middels een ‘afterparty’ voortgezet werd.

‘s Avonds was er dan nog ‘Jumpstyle on tour’ voor diegene die er maar geen genoeg van konden krijgen.

Toch zijn er ook mensen die de buik vol hebben van dit soort evenementen. Bureauchef Cor Visser is er één van. Tijdens de officiële opening van het nieuwe politiebureau in Naaldwijk refereerde hij aan de jaarlijkse zomerfeesten in het Westland. ‘Per kern betekent dat twee tot vier dagen feesten en vooral veel bier drinken. Ik vraag mij af of dat nog wel past bij een alcoholmatigingsbeleid.’

Vervolgens deed het AD er nog een schepje bovenop door een artikel over de opening als kop ‘Strijd tegen zuipcultuur‘ mee te geven. Spreekt voor zich dat je dan op het eerste de beste feest je eigen wel goed laat zien. Er was zelfs zoveel ‘blauw’ op straat dat datzelfde AD vervolgens weer kon spreken van een ‘grimmige sfeer’ op genoemde avond. Goed voor het ‘nieuws’, maar natuurlijk geen ‘goed nieuws’ voor Westland.

Dat de politie in elk geval frequenter in het verkeer gaat controleren op alcohol en dat na afloop van de zomerfeesten in de dorpen er meer blauw aanwezig zal zijn op straat om op dronkenschap te controleren, daar is niks mis mee. Terecht stelt Visser hier

Wie rustig naar huis gaat heeft niets te vrezen, maar wie luid schreeuwend over straat zwalkt of vernielingen pleegt, wordt aangepakt.’

Wat De Lier uniek maakt is echter niet de drank, maar de saamhorigheid  is de motor. Samen iets voor elkaar krijgen, samen genieten.

Volgende week: Effe lachen

Kippenbruggetje

13 Jun

Door het dorp De Lier loopt het watertje de Lee. Onlangs nog het toneel van een heuse Leeparade. Om Kaaybrug_in_de_lier_van_jan_den_hoed van de ene naar de andere kant te komen liggen er flink wat bruggen over dit water. Verstopt achter de Dom en in het verlengde van het pittoreske Koorlaantje ligt een prachtig houten voetgangersbruggetje: de Kaaybrug. Kinderen kennen dit bruggetje beter als het ‘kippenbruggetje’. Vorig jaar tijdens de gondelvaart kwam ons Lierse bruggetje opeens in het Westlandnieuws, want de brug mocht niet betreden worden vanwege belastbaarheid. Op zich een logische beslissing, want wij willen 10_aug_2006_012absoluut niet in het rijtje Enschede, Volendam, Utrecht terecht komen. Jammer, maar helaas, niks aan te doen op zo’n moment. Komende vanaf het Koorlaantje gaf men echter een heel andere reden voor afsluiting. De reden was daar niet de Belastbaarheid, maar de BeTastbaarheid. Dan is het is het opeens een heel ander 10_aug_2006_009 verhaal. De brug zou dan slechts wat breder hoeven te worden………

Dankzij een vraag hierover van Roel Batelaan afgelopen commissie Ruimte tasten we gelukkig niet langer in het duister. We weten we nu dat het definitief gaat over de belastbaarheid. Het bruggetje is gewoon wat gammel geworden. Wethouder Gardien kon zelfs de belofte doen dat het bruggetje dit jaar nog vervangen gaat worden door een nieuw exemplaar. Volgend jaar hebben de Lierenaars dus weer volop de gelegenheid van de Kaaybrug de Gondelvaart te bezichtigen!

vraag 'an de burgerman week 24

13 Jun

’t Kan verkeren

Het zomert al lekker, hoogste tijd voor politiek Westland om de voorjaarsnota af te handelen. Vorig had deze nota als motto: Ingrijpen en aanpakken, ook voor de komende jaren – omdat er een structureel tekort dreigde van circa  5,5 miljoen euro. Met minder uitgaven en meer inkomsten werd voorgesteld de begroting sluitend te krijgen. Concreet betekende dat: verhoging onroerende zaak belasting, zwemvoorzieningen terugbrengen van vijf naar drie zwembaden, concentratie van de gemeentewerven, kernenbeleid anders invullen en voorlopig geen geld voor een nieuw gemeentehuis. Al met al was dat een sombere boodschap.

Investeren in Westland en Westlanders, is het motto van dit jaar. Om te investeren heb je naast wat goede wil vooral veel geld nodig. Dat is er dit jaar opeens weer wel, want als grootaandeelhouder van Westland Energie Services bleken we, na de verkoop van de handelstak van dit bedrijf, opeens te beschikken over tientallen miljoenen euro’s. Aanpakken in de zin van ‘flink aan ‘t werk gaan’ wordt dan opeens een heel ander soort aanpakken. De boodschap voor de burgers verandert daardoor ook. Het lijstje van zaken dat we als gemeente niet meer gaan doen, is nu weer een lijstje van zaken die we nu juist wel gaat uitvoeren. Een soort blijde boodschap dus. Nou, die pakken we maar wat graag aan!

Volgende week: Drank, de Lierse motor?

'Heipalenmuziek' op de Lee, rust in de Gantel

10 Jun

Na Gondelvaart en Varend Corso had De Lier wederom een primeur op het watertje de Lee. Dit keer een echte Parade. Geen Love Parade of Gay Parade maar een heuse Lee Parade. Lekker weertje, dus bootje maar langs de kant gelegd en volop genieten natuurlijk van de overbekende Leeparade20907_007Westlandse creativiteit. Een twintigtal boten gingen vanaf de haven richting Bree Lee en weer terug tot de  Bleijenburgbrug, waar een feesttent neergezet was. De ontsnapte Bokito wist vele te Leeparade20907_025_1 inspireren tot het maken van een echte jungleboot. Glamour en glitter deed het ook opvallend goed. Naast strakke muziek had menigeen ook nog een extraatje aan boord, zoals een metershoge blauwe zuil, een rookmachine én een schuimspuiter. Deze stond op de slurpboot en ook wij kregen er flink van langs  getuige deze foto en ditfilmpje. Een dagje later was de rust in Westland weder gekeerd. Voor ons genoeg reden om zelf het water eens op te gaan richting datzelfde Westland. We kozen voor een rondje Poeldijk. Met Relaxen_op_de_gantel name het stuk over de Gantel was heel bijzonder. Wat een oase van rust in het normaal zo drukke Westland. Dat doet je de Voorjaarsnota zelfs even vergeten. In Poeldijk kwamen we, hoe kan het ook anders zou je haast zeggen, vriend Aad van der Knaap nog tegen. Via de Rolpaal keerden we weer terug in het Lierse. Uitgerust en wel, klaar voor een drukke vergaderweek.

Praktijk verkeersexamen

7 Jun

Als vader van vijf kinderen wordt je hulp nog al eens ingeroepen op school. Vandaag was dat als bemensing van een controlepost tijdens het verkeersexamen van alle kinderen van groep 7 uit De Lier. Een paar weken terug zag ik de Naaldwijkse kinderen al rondfietsen in het centrum van Naaldwijk, mét de welbekende gele genummerde vestjes. Nu dus de beurt aan de Lierse kinderen. Verkeersexamengroep7_003Op de basisschool ben je natuurlijk altijd de vader of moeder van … 

Met de moeder van Valeska, mocht ik als vader van Rozemarijn de controle post hoek van Rijnstraat/Kerklaan bemensen. De kinderen kwamen vanaf het centrum van De Lier de Kerklaanbrug Verkeersexamengroep7_005 op en moesten vervolgens rechtdoor richting de Bleijenburg. Bijna achter de Rooms Katholieke kerk verstopt ligt de van Rijnstraat. Voor de kinderen een straat van rechts, dus voorrang verlenen én vlak daarvoor ook nog eens een zebrapad. Dubbel opletten dus en dat terwijl je komende vanaf de Kerklaanbrug net zo’n lekker vaartje hebt. Welhaast verbazingwekkend was het voorbeeldige gedrag wat niet alleen de kinderen van groep 7, maar ook de rest van de Lierse bevolking vertoonden deze ochtend. Verkeersexamengroep7_006Slechts twee incidenten konden we noteren. Een scooter die door de hoge snelheid waarschijnlijk niet eens door had dat er een straat van rechts achter de kerk ligt en een autobestuurder die met Monaco-achtige techniek rechts de van Rijnstraat in reed, hierbij maar net Haze accountancy missend.  Half twaalf fietsten de laatste kinderen langs en was mijn ochtend weer om. Zo zie je maar weer dat je op vele manieren bij kan dragen aan het vergroten van de verkeersveiligheid in Westland.

vraag 'an de burgerman week 23

7 Jun

Hoge bomen….

…vangen veel wind. Een Nederlands spreekwoord dat aangeeft dat mensen die de leiding hebben veel kritiek krijgen. In Westland en al helemaal in de buurt van Naaldwijk staat Hoge Bomen natuurlijk voor het sportpark. Door de komst van de Zuidelijke Randweg, welke het park doorsnijdt, was hier een herinrichting noodzakelijk. Vanaf de Galgeweg is met name de verlegging van de atletiekbaan van Olympus ‘70 in het oog springend. De hoge bomen, die langs het park staan om de wind weg te vangen, zijn hier tijdelijk verdwenen, zodat de werkzaamheden goed gevolgd kunnen worden. Op dit sportpark ligt ook het zwembad met dezelfde naam. Zwembad de Hoge Bomen maakt de laatste jaren spannende tijden mee. Nog maar net een jaar geleden was er zelfs een voorstel het bad per direct maar te sluiten, omdat het in zo’n slechte staat zou verkeren. Directeur Bruinings verkondigde toen al dat hij er niks van snapte, hij durfde de vergelijking met het Monsterse ‘de Boetzelaer’ gerust aan te gaan. Inmiddels heeft hij daarin zijn gelijk gehaald. Een onderzoeksbureau stelde dat beide zwembaden makkelijk mee zou kunnen tot 2015. Eind mei werd dit in een vergadering zelfs al opgerekt naar 2018. De zinspreuk van Bredero, ’t kan verkeren, zou dan ook best als naam op het Naaldwijkse zwembad kunnen prijken. Voorlopig lijkt de toekomst van dit zwembad dus wel gegarandeerd.

Volgende week: ’t kan verkeren

Een pyrrusoverwinning?

5 Jun

Zwembad de Waterman zou kunnen openblijven is de boodschap in de Voorjaarsnota. Of de Waterman ook daadwerkelijk open blijft mag de politiek bepalen. Basis voor de zwembaddiscussie is het conceptrapport visie op Westlandse zwembaden van Deloitte. De zwembaden de Hoge Bomen en de Boetzelaer zijn gelijkwaardig en makkelijk nog zo’n 10 jaar open te houden. Zwembad de Waterman blijft helaas een heel ander verhaal. Met alle geweld, lees geld, is dit bad wel open te houden, maar de vraag die openlijk gesteld wordt is: Waarom? Zeker nu er realistische plannen zijn om in Wateringen een overdekt instructiezwembad te bouwen. Wateringen zou dan een zwembad krijgen gelijk aan het Lierse Vreeloo.

FotovanwoningcorporatiewateringenDe politiek vraagt zich onderhand wel af wat ‘Wateringen’ zelf nu eigenlijk wil. Niet ter discussie staat dat men liefst wil blijven zwemmen in Wateringen zelf. De eerder gehouden handtekeningenactie aangaande het behoud van de Waterman was daar duidelijk genoeg over. Inmiddels ligt er echter een alternatief dat er ten tijde van de handtekeningenactie nog niet was.

Tijd om opnieuw je standpunt te bepalen zou je dan denken.

Consequenties van Waterman openhouden zijn:

  • uitgaande van 250.000 euro jaarkosten zou het bad nog tien jaar lang open kunnen blijven gezien de 2,5 miljoen euro die het College van B&W hiervoor beschikbaar zou kunnen stellen.
  • daarna moet de bevolking uit de kern Wateringen richting Honselersdijk, waar het college voorstelt één zwembad terug te bouwen voor de Hoge Bomen, de Boetzelaer én de Waterman.

Voordeel voor de doorsnee bewoner van Wateringen is dat op zwemgebied alles voorlopig blijft zoals het is. Dat voelt wellicht fijn, maar is toch wat kortzichtig, want over 10 jaar willen mensen ook nog wel in de eigen dorp kunnen zwemmen.

Het kansrijke alternatief wat nu aangereikt wordt is het plan Villa Aquarius. Een woon- zorgzone met hierin een instructiebad zoals, het inmiddels in Wateringen ook wel bekende, Vreeloo in De Lier. Dat betekent niet alleen een bad waar het hele jaar gebruik van gemaakt kan worden, maar ook een bad dat opeens 25 tot 30 jaar lang garandeert dat je in je eigen dorp kunt zwemmen.

Het College zegt dat het hen niet uitmaakt……….

De Gemeenteraad mag het zeggen………

Dat zijn de volksvertegenwoordigers van Westland, die moeten zich afvragen wat de Wateringse bevolking wil. Met een simpele enquête op je website kom je dat niet te weten, daarvoor zou je naar de Wateringse bevolking toe moeten gaan. Dat kan middels referendum, huis aan huis formulier of bijvoorbeeld een representatieve steekproef. Het zijn zomaar ideeën die in me opborrelen, misschien hebben anderen ook suggesties, ik hoor het graag!

Definitieve besluitvorming over de notitie en het collegevoorstel over de toekomst van de Westlandse zwembaden vindt plaats bij behandeling van de voorjaarsnota.