Archive | May, 2007

Fietslint record verpletterd

27 May

Fietslint2007_002‘T is me het weekendje wel, gisteren in een benauwd Den Hoorn aan de DIOS Lenteloop mee gedaan, vandaag een herkansing voor de mislukte fietslint recordpoging eerder deze maand. Een tweede kans krijg je niet zo vaak, dus kwam Westland massaal naar FLoraHolland om het ‘foutje’ eerder deze maand Fietslint2007_014even stevig weg te poetsen. En massaal werd het. Drukte bij de inschrijving ondanks de dreigende luchten. Drukte voor de start ondanks het feit dat de ‘ik breek het record’ shirtjes al op waren. Zonder shirt werd je echter ook meegeteld én het shirt, een unieke herinnering natuurlijk, zou gewoon nagestuurd worden. Een snelle rekensom, aantal fietsen keer twee meter, betekende bij 1000 deelnemers al een fietslint van 2 kilometer. Het aantal deelnemers liep liefst op tot 1350. Dat betekende een lint van een dikke 2,5 kilometer. Dat betekende dus ook dat het oude record uit het Guinness Book of Records met een factor 2 is verbeterd. Bij de finish stonden Jacques Teelen en Fietslint2007_027 Sjaak van der Tak trots en wel klaar om de deelnemers te verwelkomen. Even later kon van der Tak niet alleen bekend maken dat de recordpoging meer dan geslaagd was, maar ook nog eens vermelden dat er een bedrag van ruim 8000 euro overgemaakt kon worden aan het goede doel, in dit geval het KWF.  Spreekt voor zich dat iedereen daar beretrots op is. Westland in het Guinness Worldbook of records, wie had dat ooit gedacht!Fietslint2007_028_1

wat is een mop?

24 May

In de onderhand al niet leuke discussie over de toekomst van de zwembaden viel vanavond toch nog wat te lachen. De term MOP was al een flink aantal keren gevallen, waarop voorzitter Prins ter verduidelijking aan wilde laten geven waar MOP voor staat. De heer Wever van Deloitte, die het rapport presenteerde kreeg van Prins dan ook de vraag voorgelegd: wat is een MOP?

Alert reageerde de heer Wever door stoïcijns te melden dat een mop een goede grap was…..Daar had natuurlijk niemand van terug, maar een goede grap was het inderdaad wel. MOP staat overigens voor Meerjaren Onderhouds Planningen, een financieel onderdeel van een zwembadbegroting.

vraag 'an de burgerman week 21

23 May

Meldpunt Leefomgeving

Onlangs mochten de raadsleden in Westland hun persoonlijke top 3 bekend maken. Omdat de burgerman ook raadslid is, was er ook van mij een lijstje met onderwerpen waar ik me extra voor in wil zetten. Na het inzichtelijker maken van communicatie met de gemeente op 3, stond bij mij op 2,  ons Westlandse toppertje: het Meldpunt Leefomgeving. In de gemeente De Lier was dit, toen nog Naaldwijkse fenomeen, onbekend, maar met de vorming van de gemeente Westland had ook De Lier opeens een Meldpunt. Officieel kan dit nummer, 673499, gebeld worden voor meldingen en vragen op het gebied van de openbare ruimte zoals reiniging en afval, groen, grofvuil, bestrating, riolering, straatmeubilair, straatverlichting etc. Etc. staat voor etcetera, wat dus inhoudt dat je voor bijna alles het Meldpunt kunt bellen. Dat is dan ook wat we massaal doen.

Uit het onlangs verschenen verslag ‘de cijfers achter het meldpunt’ blijkt dat bijna 9 van de 10 meldingen over de eigen woonomgeving worden gedaan. Terecht hoor je dan ook vaak, dat de burgers de ogen van de gemeente zijn. Door het centraal inzamelen van meldingen en vragen, houdt de gemeente zelf de regie over het wel en wee in de openbare ruimte. Doel van de samenwerking van de gemeente met de burgers is natuurlijk kwaliteitsverbetering van diezelfde openbare ruimte. Afgelopen jaar kwamen van maar liefst 9271 adressen de meldingen binnen. Westland weet dus steeds beter de weg naar het Meldpunt. Het rapport wordt besproken in de commissie Ruimte van 12 juni. Wellicht dat daar nog meer opvallende feiten aan het licht komen.

Volgende week: afval inzamelen volgens het Rotterdamse model

dromen zijn realiseerbaar

22 May

Als raadslid krijg je diverse uitnodigingen per week om te verschijnen voor welke presentatie dan ook. Zo was er gisteren de presentatie van het rapport ‘de Kracht van het Westland!’ door Rabobank en Kamer van Koophandel. Mij lukte het niet me daarvoor vrij te maken, maar het weblog van John Witkamp lezende over dit onderwerp was dat niet zo heel erg. Vandaag  ‘s middags Bijeenkomstwestlandsmuseum presentatie van het Villa_aquarius_wateringen ambitieuse plan van André van de Berg van de Wateringse woningbouw. Wat een kansen liggen hier, dromen zijn realiseerbaar, dat oude DLB beeld kwam weer boven. De zwembad discussie kan voor mijn gevoel niet meer gevoerd worden zonder dit plan in het achterhoofd. Tot zover zwemwater. Het drinkwater zat vroeger in de Naaldwijkse watertoren, maar dat is verleden tijd. Om het ding te behouden voor de toekomst is besloten er een woonfunctie aan te geven. Middels een prijsvraag heeft de gemeente gezocht naar een zo mooi mogelijke moderne invulling van de woonfunctie. Vanavond werd in het Carltonhotel een presentatie hiervan gegeven. Het architectenburo HET had een Het_winnend_ontwerp_prijsvraag spectaculair ontwerp ingebracht. Indrukwekkend door eenvoud en effectiviteit, maar ook door het in z’n waarde laten van de bestaande toren. Natuurlijk moeten alle procedures nog doorlopen worden, maar de kans dat dit ontwerp op deze manier gerealiseerd gaat worden schat ik toch hoog in. Overigens is het oorspronkelijke idee van Vestia uit 2004 opvallend genoeg geheel losgelaten. Geen eenvoudige huurwoningen, maar peperdure appartementen gaan het nu worden. Kost een paar centen volgens Woonheer Ontwikkeling, maar dan heb je ook wat aparts. Daar hebben ze ongetwijfeld gelijk in. In de toren kunnen op termijn 7 mensen hun droom gaan realiseren.

weer een stapje verder

21 May

Komende donderdag, 24 mei,  is er een ingelaste commissievergadering MO. Een en ander begint om 19 uur en vindt plaats in het gemeentekantoor van ‘s Gravenzande. De agenda voor die vergadering vind je hier . De toekomst van Westland theater de Naald en de toekomst van de Westlandse zwembaden zijn twee onderwerpen die de gemoederen al lange tijd bezighouden. Basis voor de zwembaddiscussie is het concept rapport visie op westlandse zwembaden van Deloitte. Het college van B&W heeft hierbij de volgende aantekeningen:

              Het rapport is nog niet ter besluitvorming aan het college voorgelegd dus de uitkomsten van het extern advies van Deloitte kunnen/mogen niet geïnterpreteerd worden als collegestandpunt.

              Definitieve besluitvorming over de notitie en het collegevoorstel over de toekomst van de Westlandse zwembaden vindt plaats bij behandeling van de voorjaarsnota.

Ik verzoek u rekening te houden met bovenstaande twee zaken bij de bespreking van dit onderwerp in uw vergadering van 24 mei aanstaande waarbij de notitie vooralsnog is bedoeld als ondersteunende informatie.

Ten aanzien van de discussie over de toekomst van de Naald meldt het college het volgende: op verzoek van een aantal fractie’s is gevraagd ook te komen met meer informatie over scenario 5. Deze info is inmiddels binnen, maar is helaas niet digitaal beschikbaar op de gemeentelijke site.

Besluiten zullen er die avond nog wel niet genomen worden, maar uit de discussies die er op zo’n avond plaats vinden proef je vaak wel ‘welke kant’ het op gaat.

sport waar je (niet) moe van wordt

18 May

Sport is een vrijetijdsbesteding waar je letterlijk alle kanten mee op kan. Voor mij is sport pas echt een sport als er zweet aan te pas komt. Hardlopen voldoet daar zeker aan. Op hemelvaartsdag zijn we met onze loopgroep in Delft de Golden Tenloop wezen lopen. Tien kilometer door Delft, Delftse Hout en weer terug op de druk bevolkte Burgwal. Temperatuur richting 20 graden en tot slot ook nog een zonnetje, dat levert je geheid een natte rug op. Denksport, watersport en autosport zijn sporten van een heel ander kaliber. Daar krijg je hooguit zweet op je voorhoofd van. Afgelopen Basiscursusterreinrijden250307_025zondag zijn mijn loopmaat en ik wederom in Oss geweest voor een cursus terreinrijden. Na 1 april de beginnerscursus te hebben volbracht stond nu de vervolgcursus op het program.  Het verslag van beide dagen vind je hier. De benadering die je moet kiezen bij het terreinrijden lijkt veel op die van de politiek. Het begint met terrein verkennen, van te voren moet je goed inschatten wat de consequenties van je handelen zijn. Nooit er in één keer vol ingaan, eerst even voorzichtig aftasten. Altijd rustig blijven. Goed kijken hoe anderen het doen en daar lering uit trekken. En tot slot vooral genieten. Dat laatste is denk wel het belangrijkste. Als je in politiek of sport gaat zitten kwarren, kan je beter maar snel wat anders gaan doen……..

Column Raad en Daad Bazuin De Lier

16 May

Liever opgehokt, dan opgefokt!

Deze tekst kwam ik onlangs tegen onder een ongetwijfeld Westlands autokenteken. Het blijkt te gaan om een project van studenten van het Lierse Albeda College, Thomas Steenbeek, Nick Boers, Lisanne Heupink, Paul Kester en Kees Groenewegen, genaamd WLiner. Op www.wliner.nl kun je alles lezen over de achtergrond van dit product. Autorijdend Westland geeft op deze ludieke manier in ieder geval aan dat hokken gewoon bij Westland horen. GemeenteBelang Westland denkt er net zo over, zo valt te lezen in ons verkiezingsprogramma.

‘Hokken behoren al tientallen jaren tot de Westlandse jongerencultuur. In de ogen van GemeenteBelang Westland moeten deze hokken vooral gezien worden als privé vertrekken waar jongeren samenkomen. Zo lang er geen commerciële activiteiten plaatsvinden en er geen overlast voor de omgeving bestaat, vindt GemeenteBelang Westland dat er ruimte moet zijn om dit toe te staan. Ouders en jongeren zelf zijn verantwoordelijk om te voorkomen dat bijvoorbeeld brandgevaarlijke situaties ontstaan.’

Een heldere boodschap, lijkt mij zo. Naast de heldere boodschap verkondigt GemeenteBelang Westland ook altijd dat zij een luisterend oor heeft. Soms wordt er wat in gefluisterd, dan moet je dus heel goed luisteren. Deze week werd er echter in mijn burgerman’s oren geschreeuwd. De tijdelijke afsluiting van de o zo belangrijke Hoogweg noopte het verkeer tot het zoeken naar alternatieve routes. Dat leidde er toe dat er vooral op de Burgerdijkseweg nogal wat opstoppingen plaats vonden. Sommige automobilisten zijn echter voor geen gat te vangen en reden, tot verbazing, verbijstering en zelfs woede van fietsende ouders doodleuk het Kralingerpad op, om zo op de Scheeweg te komen. Waar een wil is, is een weg wordt op die manier wel heel letterlijk genomen. Vervolgens worden zowel het Meldpunt Leefomgeving als de politie dagenlang bestookt door verontruste bewoners met het verzoek zo snel mogelijk de palen terug te zetten. Palen die voorkomen dat autoverkeer gebruik kán maken van deze verbinding. Na twee dagen kwamen er hekjes, die vervolgens netjes, dat dan weer wel, simpel aan de kant werden gezet, dat loste dus niks op. Onderhand zal de Hoogweg wel weer open zijn, maar het is toch wel bedroevend te zien dat het halve Westland op z’n kop gezet moet worden om een simpel paaltje in een fietspad gezet te krijgen in een gat wat er nota bene al jaren zit…..

Nog wat verkeer tot slot. De kruising Veilingweg-Kerklaan is precies hetzelfde als de kruising van de Veilingweg met de burgemeester Cramerlaan. Als je op het ene kruispunt de voorrangsregeling wijzigt, moet je dat ook op het andere kruispunt doen lijkt ons. De vraag is gesteld in de commissie Ruimte, het antwoord komt ongetwijfeld binnenkort. We houden u op de hoogte.

vraag 'an de burgerman week 20

14 May

Huisvesting

Starterswoningen in Westland lijkt een probleem van alle tijden. Twintig jaar geleden was het lastig, tien jaar geleden moeilijk en in deze tijd is het zelfs bijna ondoenlijk om als starter aan de bak te komen. Huizen worden duurder en  banken worden ook nog eens voorzichtiger met het verstrekken van hypotheken. Probleem van de laatste jaren is dan ook nog de woningtoewijzing, welke door Haaglanden opgelegd wordt. Als laatste bedreiging is er dan de verplichte huisvesting van Poolse werknemers door hun werkgevers. Dat laatste wordt momenteel echter wel serieus opgepakt. Op Zwethove in Wateringen wordt een bestaand niet te verhuren kantoorgebouw omgebouwd tot hotel en in Maasdijk gaat men zelfs een nieuw hotel bouwen voor deze doelgroep. Ideaal is dat natuurlijk niet, wonen op een bedrijventerrein. In De Lier is met de komst van het bedrijventerrein Leehove zelfs een tiental huizen gesloopt om die reden. Voor starters op de woningmarkt is dit dan ook geen optie. Bouwen voor de doelgroep is dat wel, maar als dan vervolgens blijkt dat we alleen Haagse starters op weg helpen lossen we het Westlandse probleem nog niet op. De politiek is inmiddels redelijk wakker en begint zich flink te roeren. Samen met woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars moet het toch mogelijk zijn dit ongunstige tij voor onze starters op de woningmarkt te keren.

Volgende week: Meldpunt Leefomgeving

Sport en spel voor groot en klein

12 May

Van de week hoop gedoe gehad over perikelen rond de tijdelijke afsluiting van de Hoogweg. Een aantal automobilisten meende het fietspad te moeten gebruiken als alternatieve route. Dat kon simpel voorkomen worden door het terugplaatsen van een paaltje in het fietspad, maar dat kregen we met z’n allen maar niet voor elkaar. In Raad en Daad in de Lierse Bazuin heb ik er wat aandacht aan besteed.

Vrijdagmiddag was er de opening van de vernieuwde speelplek langs de Margrietlaan in Poeldijk. Openingspeelplaatsmargrietlaanpoeldijk_2Wat een spektakel was dat. Heerlijk om de jeugd zo lekker bezig te zien met sport en spel. Op het speelterrein staat nu een Pannaveldje, een Multicourt, een Sportpoint en een JOP. Het Pannaveldje is voor een tegen een voetbal, de Multicourt voor voetbal én basketbal. Voor mij nieuw was het zogenaamde sportpoint. Het_sportpoint Dit zijn een aantal fitness achtige toestellen die in een cirkel opgesteld staan. Bedoeld is een en ander voor de wat oudere jeugd. Ook de Jongeren Ontmoetings Plek, de zogenaamde JOP is een stuk moderner geworden. Het roestvrij stalen geheel ziet er in ieder geval een stuk aantrekkelijker uit dan De_jongerenwerkers_in_de_nieuwe_jopde containers die je elders tegenkomt. De opening werd verricht door de wethouders Gardien en de Goey middels het gooien van een bal door de Olympische cirkels. Jongerenwerk Westland had ook nog gezorgd voor een klimwand en een opblaasbaar Pannaveld en voetbalveld. Omdat het weer ook nog eens flink meewerkte bleef het dan ook nog lang gezellig druk in het Poeldijkse.

‘s Avonds ben ik zelf lekker bezig geweest met sporten. In Ter Heijde had de dorpsvereniging in samenwerking met Olympus’70 een vroegere hardloopwedstrijd weer nieuw leven in geblazen. Dsc_7841Een persoonlijk verslag daarvan lees je hier. Waarin een klein dorp groot kan zijn, gaat zeker op voor Ter Heijde. ‘s Zomers mag ik er sowieso al graag komen vanwege het strand op loopafstand, maar de revival van de Omloop van Ter Heijde zal zeker niet voorbijgaan aan lopend Nederland. Het was voor mij natuurlijk een uitgelezen mogelijkheid om het dorp van dichtbij te bekijken. Er staat namelijk nogal wat te gebeuren voor dit dorp. Zeg maar gerust dat het halve dorp op de schop gaat. Eerder schreef ik er hier al over op m’n weblog. Conclusie van gisteren was in ieder geval dat het goed toeven was in Ter Heijde, dat willen we met z’n allen in ieder geval graag behouden.

vraag 'an de burgerman week 19

10 May

Feesten

Oranjefeest, Spektakelfeest, Bradelierweek of Hendrik van Naaldwijk festival, we feesten wat af in het Westland. Omdat deze feesten zo goed georganiseerd zijn, zou je haast vergeten dat het een enorme klus is om dit soort feesten telkens weer op poten te zetten. Natuurlijk kennen de traditionele feesten een draaiboek, maar dan noch heb je te maken vrijwilligers die een en ander telkens maar weer in moeten vullen. Wat momenteel flink wat ergernis bij dit soort organisaties oproept, is de steeds veranderende regelgeving. Deels komt dit door landelijke maatregelen, maar een flink deel van de veranderingen komt gewoon van de gemeente Westland zelf. Dit, in combinatie met het warrige subsidiegebeuren, leidt er zelfs toe dat Westlandse Oranjeverenigingen vrezen voor hun voortbestaan. Nou zal dat niet één, twee, drie gebeuren, maar het geeft wel aan dat men het echt flink beu is. De organisaties pleiten stuk voor stuk voor meer samenwerking. Samenwerking met de gemeente, maar vooral ook met de politie. Als je al 22 jaar het Spektakelfeest organiseert, dan mag je toch wel verwachten dat je samen met politie en gemeente aan tafel komt te zitten om het aanstaande feest te doen slagen? Het domweg opleggen van regels aan een organisatie werkt namelijk alleen maar frustrerend en averechts, dat is inmiddels wel bewezen. Natuurlijk zit niemand op een tweede Volendam of Enschedé te wachten, maar of je dat voorkomt door alleen maar domweg regels op te leggen mag je gerust betwijfelen. Met gezond verstand, en dat is er genoeg in Westland, kom je naar mijn gevoel een stuk verder.

Volgende week: Huisvesting