Archive | April, 2007

zomaar een zaterdag

28 Apr

Vanochtend begon de dag met een bezoek aan VVV Westland. Liefst twaalf raadsleden hadden gevolg gegeven aan de oproep van Eric Schipper om zijn vestiging in Naaldwijk eens van dichtbij te komen bekijken. Onderwijl gaf hij uitleg over het bezuinigingsverhaal wat nu speelt. Wat opviel in het verhaal rond de VVV is dat iedereen de VVV een warm hart toedraagt, maar dat maar weinigen dit ook vertalen in een financiële bijdrage. Geld van de gemeente Westland is in feite geld van de burgers, in die zin betekenen de ruim 4000 handtekeningen natuurlijk wel wat. Gek is dat het bedrijfsleven, wat ontegenzeglijk het meest profijt heeft van de VVV activiteiten, de hand voorlopig op de knip houdt. Wel met de vinger naar de gemeente wijzen, maar zelf slechts in woorden ondersteuning bieden. Mocht de gemeente alsnog besluiten subsidie te verlenen, wat nog maar helemaal de vraag is, dan mag het bedrijfsleven wat profiteert van de VVV activiteiten toch zeker niet achter blijven. De voorjaarsnota zal hier wel meer duidelijkheid over gaan geven.

‘s Middags lekker afgekoeld in de Waterman, het met sluiting bedreigde buitenbad in Wateringen.  Openingsfestiviteiten en ook nog eens mooi weer, dan sta je zomaar opeens in de rijIn_de_rij_voor_de_kassa voor de kassa.  Lekker gezwommen, goed uitgerust op de ligwei en toen maar weer terug naar het Lierse voor de dagelijkse boodschappen. Oranjefeest in ons dorp is inmiddels begonnen met een feestavond in de tent op de ijsbaan. De Lier goes Dutch is de titel. Zal wel weer gezellige boel worden. Morgen het water op richting Foppenplas, eens kijken of we daar nog meer Westlanders treffen……..

HINT

27 Apr

Gisteravond interessant gesprek gehad met de dames van HINT. HINT staat voor Heijdse Inspraak Nieuw Ter Heijde. Het is een belangenvereniging, waar maar liefst 250 van de 300 gezinnen in Ter Heijde zich bij hebben aangesloten. Er staat dan ook heel wat op het spel: de toekomst van het dorp zelf. De rol daarin van woningcorporatie Arcade is groot, want men bezit er 80% van de huisjes. Vanuit De Lier herinner ik me de vernieuwing van de Oranjebuurt. Dat ging bepaald niet zonder slag of stoot. Lange tijd bleven een flink aantal bewoners hier vechten voor renovatie, waar de woningbouw duidelijk een voorkeur voor nieuwbouw uit had gesproken. Gezegd moet worden dat die nieuwbouw, die er uiteindelijk is gekomen, verrassend snel is geaccepteerd in het Lierse. Ter_heijde Voorzichtig proef ik bij de situatie in Ter Heijde, dat dit daar een minder grote rol speelt. Natuurlijk wil een aantal mensen liever in hun ‘eigen’ huisje blijven wonen, maar het besef dat de huisjes én aan het eind van hun levensduur én niet meer voldoen aan de huidige eisen lijkt gelukkig de overhand te hebben. Gelukkig, want dan hoeft die strijd alvast niet in alle hevigheid gestreden te worden. Dan kan de vraag: ‘hoe komt de nieuwbouw er uit te zien?’ tenminste direct op tafel gelegd worden. De diverse plannen van Arcade zijn te benoemen als realistisch, maar soms ook futuristisch of zelfs onrealistisch. De speelruimte voor de plannen is namelijk niet groter dan dat Ter Heijde nu is. Dijken, natuurgebieden of de zee zijn in Westland nu eenmaal geen plekken waar je huizen gaat bouwen. Voorlopig zal het wel even rustig blijven ten aanzien van de toekomstplannen, want er volgt eerst een inventarisatie van de wensen van elk Heijds gezin. Wordt vervolgd zullen we voorlopig dus maar zeggen.

vraag 'an de burgerman week 17

25 Apr

Tegen of met elkaar…

Als je met z’n allen ‘verder’ wilt komen in het leven zul je moeten samenwerken. Of het nu gaat over een zwemvoorziening in Wateringen, over verkeersproblemen in Monster of over welke kant we op willen met Westland in het algemeen, met elkaar zoek je naar oplossingen. Toch gebeurt dit niet altijd. Natuurlijk heb je voor- en tegenstanders bij elke verandering die er plaats vindt. Totdat het besluit is genomen over een verandering is dat ook logisch. Debat, discussie en inspraak zijn er tenslotte niet voor niets. Als een besluit tot welke verandering of juist niet verandering dan ook is genomen moet je met elkaar weer verder. Dat geldt niet alleen voor burgers en hun bestuurders, maar ook voor bestuurders onderling. College versus de gemeenteraad is de opstelling in de Raadszaal in ’s-Gravenzande. Het ‘duale stelsel’ vraagt om deze tweedeling. De gemeenteraad bepaalt welke kant we op willen, vervolgens voert het college van de Burgemeester en z’n Wethouders dit uit op een manier die hen het beste lijkt. De gemeenteraad controleert tot slot of  het gevoerde beleid ook daadwerkelijk de verwachte vruchten afwerpt. De gemeenteraad zelf bestaat zes politieke partijen. Je begrijpt dat er dus flink met elkaar ‘gepraat’ moet worden voordat de gemeenteraad op één lijn zit met het college van B&W. Als je daarna samen aan de slag kan gaan is het helemaal niet erg dat de besluitvorming nogal wat tijd gekost heeft. Dan geldt met recht: beter lang gewacht, dan niet gekomen.

Volgende week: hoog inzetten

energie(ke) avond

20 Apr
Vandeweek een toch wel verrassend interessante presentatie meegemaakt over de energievisie van Westland. Het stuk zelf zag er nogal droog uit, maar het kwam door een symposium eind maart
(de glazen stad in een glazenbol) in ander daglicht te staan.
Toen werd namelijk al duidelijk dat het best eens zo zou kunnen zijn, dat voor toestemming van woningbouw, tuinbouw dichtbij een voorwaarde zou kunnen zijn in verband met de duurzame energiebenutting die dit mogelijk op zou kunnen leveren.
Dat was voor mij een nogal verrassende wending. Kassen worden dan niet meer geweerd, zoals nu soms het geval is, maar er zal juist aan de tuinbouw getrokken worden, omdat anders niet gebouwd kan worden.
Op deze presentatieavond werd dit concept wederom bevestigd, namen als zonneterp en gesloten kas vallen dan veelvuldig. Opmerkelijk was dat na afloop van de avond er in beginsel louter enthousiaste reacties te beluisteren vielen. Zie als voorbeeld het weblog van Remco en Elco. Tijdens het overleg wat we later als fractie met LTO Glaskracht Westland hadden werden genoemde kansen voor de tuinbouw nog eens benadrukt.
Dat een presentatie valt of staat met de presentatoren werd die avond ook weer bewezen. Na twee standaard presentaties, waar dus op zich niks mis mee was, begaf ene Edgar Wortmann zich in de ‘arena’ van de Monsterse vergaderzaal. Dat werd me toch een uitsmijter. Wat een prater is die man, heerlijk gewoon, zo ‘verkoop’ je op energieke wijze je energieverhaal, zo houd je de aandacht én zo creeer je enthousiasme bij je toehoorders. Na afloop waren er nog wel wat vragen en opmerkingen, maar eigenlijk ging iedereen met een positief gevoel weg.
Wordt ongetwijfeld vervolgd, ik kijk er naar uit in ieder geval!

vraag 'an de burgerman week 16

17 Apr

Gemeentehuis of gemeenschapshuis?

Als volksvertegenwoordiger zit de burgerman als raadslid in de gemeenteraad. Met de gemeenteraad zijn we onlangs op werkbezoek geweest. Dat klinkt op zich niet zo spannend. Met niet al teveel verwachtingen toch maar in de bus gestapt. Een goed gevulde bus nog wel, met op de zijkant Westlandse druiven. ‘Wij komen uit het Westland’, is overduidelijk onze boodschap. Na een voorspoedige reis kwam de bus keurig op tijd in een zonnig Horst aan de Maas aan. Uitgangspunten voor Westland en Horst aan de Maas zijn ooit gelijk geweest, beide zijn fusiegemeentes, maar Horst aan de Maas is een paar jaar eerder gefuseerd. Het gemeentehuis is flink vergroot door een stevige aanbouw. Dat kost ongetwijfeld een paar centen, maar het zag er allemaal mooi uit. Opvallender was de filosofie achter de inrichting. In Horst heeft men de klant, de burger dus, centraal gesteld in het hele denken van de gemeente. Het gemeentehuis is geen doos met ambtenaren er in, maar een dienstencentrum voor de burgers. Dat zo’n centrum middenin het centrum staat spreekt voor zich. De raadszaal zelf is veel doeleinden te gebruiken. Tevens zijn er verschillende ruimtes beschikbaar voor maatschappelijke organisaties en dergelijke. Het huis wordt echt gebruikt op die manier. De term gemeenschapshuis lijkt zelfs beter op z’n plaats dan de term gemeentehuis. De gemeente als 100% dienstverlener, klinkt mooi, maar we hebben nu gezien dat het ook kan. Daar moeten we straks in Westland ons voordeel mee kunnen doen.

Volgende week: Tegen of met elkaar…

nu hoor je het eens van een ander!

16 Apr

In de politiek moet je goed kunnen luisteren, aanhoren is misschien zelfs nog een beter woord. Aanhoren wat burgers te melden hebben en daar vervolgens zelf al dan niet actie op ondernemen. Vanuit Monster werden we geconfronteerd met verkeersproblematiek in de Larixlaan. ‘Er wordt te hard gereden’, was de mededeling. Op zich kan je daar als raadslid niet echt veel mee, gek gezegd: er wordt overal te hard gereden. In de Larixlaan bleek er, na beoordeling ter plekke, toch echter meer aan de hand. Deze Monsterse straat oogt als een straat uit de jaren zestig. Lekker breed, lekker doorrijden is het gevoel wat de automobilist hier krijgt. Absoluut niet ingericht volgens het verkeersveiligheidsprogramma ‘Duurzaam Veilig’. Het gevoel dat je hier maar dertig km per uur mag rijden, kan je alleen maar krijgen van een bord wat deze maximumsnelheid aangeeft. Vragen van inmiddels diverse fracties hebben vooralsnog geleid tot ………… niets!

Nou ja niets, een verkeersstromenonderzoek voor Westland is toegezegd, waarbij Monster als eerste zal worden onderzocht. Dat is mooi en vooral heel nuttig voor het duidelijk in beeld brengen van de verkeersstromen en kan als solide basis dienen voor het zoeken naar oplossingen om het verkeer op een meer ‘normale’ manier door en vooral langs Monster te leiden.

Ten aanzien van het te hard rijden wordt vaak gezegd: het valt best wel mee. Nou, uit onverwachte hoek kregen we bevestigd dat het inderdaad nu juist niet meevalt in de Larixlaan. Kijk maar eens op dit forum. Flitser_op_de_larixlaan Een ambtenaar die meldt ‘zoiets nog nooit meegemaakt te hebben’, het zegt genoeg. Voorlopige conclusie voor mij is dat individueel politieke optreden in deze niet werkt. ‘Scoren’ doe je er wel mee, maar concreet resultaat blijft uit. Komende tijd maar eens gaan kijken of gezamenlijk optreden meer effect sorteert.

marathondag

15 Apr

Nou nou, dat was me het dagje wel! Twee vrienden van m’n hardloopclubje de Lierse Roadrunners waren vandaag aanwezig in het warme Rotterdam. De een als coach van het Lely Industries estafetteteam, de ander als loper. De afstand was voor beiden hetzelfde: 42 km en 195 meter. De vier van het Lely Industries estafetteteam hadden voor deze afstand 3 uur en 29 minuten nodig. Toon Schenkeveld, onze collega Lierse Roadrunner, bereikte ondanks de warmte de finish nog binnen de vier uur. Een ongelofelijk knappe prestatie! Beide van harte gefeliciteerd natuurlijk. Zelf  heb ik ‘Rotterdam’ drie keer mogen lopen, 1997,1998 en 2005 . Des te beter je in kan schatten hoe knap de prestatie is van de mensen die vandaag gefinished zijn. Het aflasten zal, net als de nijmeegse vierdaagse, wel weer veel discussie opleveren, maar goed, je zal de organisator maar zijn….

dood paard

13 Apr

Al eerder berichtte ik over een verrassende presentatie over de zwembaden.  Diezelfde zwembaden presentatie , geactualiseerd en wel, is gisteravond aan de Westlandse bevolking gepresenteerd. Nota bene in Wateringen zelf werd het onderzoeksrapport met aanbevelingen van de opsteller gepresenteerd. Meest ingrijpende aanbeveling was namelijk wederom het sluiten van bad de Waterman in datzelfde Wateringen. Dan verwacht je op z’n minst een uitpuilende zaal in het gemeentekantoor in Wateringen. Daar was echter geen sprake van, slechts een beperkt aantal mensen was opgekomen, aangevuld met wethouders, raadsleden en vertegenwoordigers van de ‘andere’ zwembaden. Na de al bekende presentatie kwam de ‘discussie’ goed op gang. Vanaf het begin was duidelijk dat de Waterman door de aanwezige Wateringers op handen gedragen werd/wordt. Echt nieuwe punten werden echter niet aangedragen. Wethouder van der Stee kon de diverse op- en aanmerkingen vlot van een gefundeerde reactie voorzien. Langzaamaan werd het dan ook stiller in het gemeentekantoor. Gevoel versus verstand, zo voelt de discussie inmiddels aan, waarbij onderhand het verstand de overhand begint te krijgen. Het gevoel dat de Waterman in huidige vorm behouden kan blijven ebt langzaam, maar zeker weg. Steeds meer mensen beseffen dat we aan een dood paard aan het trekken zijn. Dat besef doet pijn, dat is logisch, want Waterman staat voor velen synoniem met Wateringen.

Wat ik hoop is dat alle energie zich zal gaan richten op het verkrijgen van nieuw zwemwater in Wateringen of op z’n minst in de buurt van Wateringen. Het ambitieuse plan voor een overdekt zwembad in een woonzorgcomplex kan daarin wellicht een belangrijke rol in spelen.

vraag'an de burgerman week 15

7 Apr

Waar moet dat heen, hoe zal het gaan?

In vraag ‘an de burgerman van week 13 kon je al lezen dat ‘de gemeente Westland met plek 33 bovenaan stond in de ranglijst van gemeenten met te weinig speelruimte. Met de speelplekken voor de kinderen valt het allemaal nog wel mee, maar voor Westlandse jongeren die de wipkip ontgroeid zijn, is het blijkbaar niet goed gesteld in Westland. De vraag naar voorzieningen voor jongeren is dan ook groot. Een trapveldje, pannaveld of voetbalkooi in de buurt is een wens van veel jongeren. Echter, áls er al plek is om dit te realiseren moet ook nog eens flink wat weerstand overwonnen worden van mensen die nu juist niet zitten te wachten op zo’n voorziening. En dat terwijl buitenspelen toch een kinderrecht bij uitstek is.’

Komende week wordt het weer pret op dat gebied. Een pas later ingeplande voetbalkooi in het Naaldwijkse Woerdblok is de oorzaak van flink wat commotie bij de toekomstige bewoners aldaar. Het gekke is dat de noodzaak van zo’n speelkooi door niemand betwist wordt. Het belang van goede speelvoorzieningen staat feitelijk buiten kijf. Waarom dan toch die onrust? Simpelweg omdat het eigenbelang tegenwoordig ontzettend veel belangrijker gevonden wordt dan het algemeen belang. Als iets achteraf in de wijk gerealiseerd moet worden levert dat mega problemen op. In Woerdblok 1 moest nog een hondenuitlaatplaats komen. Op zich had de gemeente daar een prima plek voor gevonden op de kop van een straat, maar de mensen, die er slechts op uitkeken, pikte het niet en vervolgens komt zo’n nuttige voorziening er niet. Nu dan een achteraf ingeplande, absoluut noodzakelijke voetbalkooi in Woerdblok 2, naast appartementengebouw de Egelantier. Hier zit je, naast het feit dat niemand ook nog maar iets in zijn achter- dan wel voortuin wil hebben, ook nog eens met het gegeven dat de planologen het nodig hebben gevonden dure appartementen in een gewone woonwijk te plannen. De praktijk is dat vooral oudere mensen, het rijtjeshuis ontgroeid, kiest voor deze woonvorm. Als het appartementengebouw dan ook nog in een waterrijke, groene setting is gesitueerd, lijkt je rustige oudedag gegarandeerd. Oudjes van tegenwoordig in een wijk met de jeugd van tegenwoordig. Wellicht een ideaal van de geitenwollensokkenmaffia, maar inmiddels een gedrocht in politiek Westland. De kooi zal er wel niet gaan komen, de jeugd kan vervolgens niet anders dan rondhangen op straat of vervelen in speeltuintjes die geschikt zijn voor 3 tot 6 jarigen. Alternatieven? Natuurlijk zijn die er: lekker spelen op de bouw of desnoods voetballen op de begraafplaats, want daar is voorlopig nog plek zat.

Volgende week: Gemeentehuis of gemeenschapshuis?

kip ik heb je!

6 Apr

Vandaag bericht gekregen van aanwonende van de Veilingweg in De Lier dat afgelopen dinsdag de loslopende kippen weggevangen zijn. Kippen In de laatste commissievergadering ruimte stelde Pleun vd Ende een en ander aan de orde. Het verzoek werd nog eens ondersteund door een handtekeningactie van een 15-tal aanwonenden. Wethouder Gardien toonde begrip voor de overlast en zegde toe de kippen en vooral hanen weg te zullen laten vangen. Volgens getuige zijn er maar liefts 26 stuks pluimvee weg gevangen. Een 2-tal kippen lijkt de dans ontsprongen te zijn, maar goed die kukelen niet. Veilingweg veiliger en de aanwonenden kunnen weer lekker slapen!