Archive | March, 2007

In de Maasbever

29 Mar

De Maasdijkse Belangen Vereniging brengt maandelijks een nieuwsblad uit voor de Maasdijk. In dit blad hebben ze ook ruimte voor politieke partijen genaamd ‘Vanuit de gemeenteraad’. Dit keer was GemeenteBelang Westland aan de beurt.

Vanuit de gemeenteraad

Geachte boeren, burgers en buitenlui

Een bericht vanuit de gemeenteraad van het gemeenteraadslid Leo Boekestijn. Als volksvertegenwoordiger doe ik daar m’n raadswerk voor GemeenteBelang Westland. Op zich interesseert politiek me eigenlijk niks, maar langzaamaan kwam ik er achter, dat veel zaken in en om het huis in de gemeenteraad besproken èn besloten worden. Na de tuinbouwschool heb ik 15 jaar in de chrysanten gewerkt. In die tijd rij je vooral heen en weer naar je werk en doe je je stinkende best om je hypotheek van je inmiddels aangeschafte huis een beetje afgelost te krijgen. Tussendoor feestje hier, festival daar en ‘geen gezeik iedereen rijk’. De Lier zorgt voor de Lier, Maasdijk zorgt voor Maasdijk en in Westland zorgen we met z’n allen goed voor ons ‘eigen’ en we leven nog lang en gelukkig……..

Totdat je besluit de zorg voor huishouden en kinderen op je te nemen en de tuin de tuin te laten. De betrokkenheid met wat er rondom je huis en in je dorp gebeurt neemt dan opeens enorm toe. Dan maakt het ook niks uit of je in De Lier of in Maasdijk woont. Als je met je kinderen op pad gaat, wordt er per definitie te hard gereden door automobilisten. Of het nu op de Veilingweg langs de voetbalvelden van Lyra is of op de Lange Kruisweg langs de voetbalvelden van Maasdijk, het is om het even. Trap je in een hondendrol in de Callenburghstraat in Maasdijk of in de Korenmolen in de Lier,  je baalt er op beide plekken evenveel van. De laatste stukjes groen in De Lier en Maasdijk worden stuk voor stuk met verlekkerde ogen bekeken door projektontwikkelaars, die zich steeds meer ontpoppen als ware rupsjes nooitgenoeg. 

De bevolking kan hier slechts weerstand tegen bieden door zich te organiseren. In De Lier nam het Oranjecomité hierin het voortouw om te voorkomen dat men de feestlocatie bij ’t Centrum zomaar zou bebouwen. Wat het Oranjecomité voor De Lier is, betekent de Maasdijkse belangenvereniging voor Maasdijk. Beiden zijn een soort (be)hoeder van het dorpse karakter van beide kernen. Bemoeienis van de gemeente wordt pas op prijs gesteld als daarom gevraagd wordt. Verstikkende regelgeving is nu juist niet iets waar men op zit te wachten in Westland. Waarom doet de politiek daar dan niks aan? De door de bevolking democratisch gekozen gemeenteraad is toch de baas! Dat klopt, de gemeenteraad bepaalt welke kant we op willen in Westland. Vervolgens gaat de burgemeester met z’n wethouders aan de slag om een en ander uit te voeren. Met het een lukt dat beter dan met het ander. Dat blijkt ook uit onderstaand lijstje van specifiek Maasdijkse wensen uit het verkiezingsprogramma van GemeenteBelang Westland.

  • Realisatie fietstunnel bij de Verkadestraat.
  • Snelle reconstructie Lange Kruisweg.
  • Terugdringen parkeeroverlast door vrachtwagens.
  • Realiseren verbreding watergangen en uitbreiding waterberging in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Delfland om wateroverlast terug te dringen.
  • Stimuleren nieuwbouwplannen op braak liggend stuk grond in centrum Maasdijk.

Politiek gezien zijn dit in Westland helemaal geen discussiepunten, maar er moet veel overlegd worden met andere partijen, zoals Woningbouw, Hoogheemraadschap en Provincie. Naast Maasdijks belang en GemeenteBelang hebben die namelijk ook nog volop belangen. Het afwegen van al die belangen kost tijd, voor velen zelfs veel teveel tijd. Inmiddels is echter bekend dat de fietstunnel er gaat komen. Eindelijk, maar toch.

Leo Boekestijn, GemeenteBelang Westland info: www.burgerman.nl of bel 513186

vraag'an de burgerman week 13

27 Mar

Te weinig speelplek in Westland?

‘Kinderen en jongeren hebben weinig reden tot klagen in Westland.’ dit bericht stond onlangs in AD/Haagsche Courant. Dat zijn berichten die je aandacht trekken. Sowieso staan Westlanders al niet bekend als klagers, maar dat wil natuurlijk helemaal niet zeggen dat er niks te wensen overblijft. Dat blijkt ook wel uit het stuk als je wat verder leest.  ‘Hooguit heeft de jeugd wat te mopperen over de speelruimte in de eigen omgeving, want veel is er niet.’ Deze informatie heeft de krant uit een ‘scan’ van alle Nederlandse gemeenten gedaan door het Verwey-Jonker Instituut. In het rapport ‘Kinderen in Tel’ vergelijkt men de kwaliteit van de woonomgeving van jongeren. Met plek 302 van de 458 gemeenten staat Westland laag op de ranglijst, maar dat is in dit geval nu juist een goede zaak. Waar Westland niet goed op scoort is het onderdeel speelruimte. Met plek 33 staan we bovenin de ranglijst van gemeenten met te weinig speelruimte. Met de speelplekken voor de kinderen valt het allemaal nog wel mee, maar voor Westlandse jongeren die de wipkip ontgroeid zijn, is het blijkbaar niet goed gesteld in Westland. De vraag naar voorzieningen voor jongeren is dan ook groot. Een trapveldje, pannaveld of voetbalkooi in de buurt is een wens van veel jongeren. Echter, áls er al plek is om dit te realiseren moet ook nog eens flink wat weerstand overwonnen worden van mensen die nu juist niet zitten te wachten op zo’n voorziening. En dat terwijl buitenspelen toch een kinderrecht bij uitstek is.

Volgende week: Groen is belangrijk!

Wipkip

het goede doel

26 Mar

Je inspannen voor een goed doel is iets wat iedereen met veel plezier doet. Inmiddels loop ik al heel wat jaartjes jaarlijks twee collectes. Dit jaar dan ook nog eens Simavi aan de deur, met verzoek ook voor dat goede doel een wijkje te lopen. Nou goed, één keer dan, want drie keer per jaar collecte lopen wordt mij toch echt wat te gek. Is niet goed bevallen en wel daarom: in tegenstelling tot wat Simavi beweert is de campagne ter ondersteuning van de collecte van hun kant uit zeer mager, met tot gevolg dat in mijn nieuwe wijk de helft niet eens wist wat Simavi was. Op zich niet erg, want voor uitleg kreeg je een folder mee. Helaas was het daarin beschreven speciale doel van dit jaar wat ongelukkig gekozen: het voorkomen van diarree bij kinderen, want elke 15 seconden sterft een kind aan de gevolgen hiervan. Vervelend en triest genoeg allemaal, maar bedenk wel dat je collecteren ‘s avonds rond etenstijd doet. Juist ja, eet smakelijk.

en weer een verrassing!

20 Mar

Nog maar net een jaar terug wordt ons voorgehouden dat het zwembad in Naaldwijk in 2010 echt op is en gesloten zal worden. Sterker nog, komen er eerder onverwacht grote kosten, dan wordt het bad zelfs eerder gesloten. Vanavond tijdens een presentatie in ‘s-Gravenzande kregen we te horen dat het Naaldwijkse zwembad goed mee kan tot…………..2015. Voor mij een bevestiging wat directeur Bruinings mij al eerder vertelde, namelijk dat hij met ‘zijn’ zwembad de vergelijking met de Boetzelaer wel aan durfde. Als raadslid ben je natuurlijk afhankelijk van informatie die je van anderen krijgt. Meestal ben je wel in staat een en ander goed in te schatten, maar natuurlijk niet altijd. Soms moet je gewoon domweg geloven wat je verteld wordt. Na de instinker van het schoolzwemmen is ook dit weer een verrassing, waardoor je op het verkeerde been gezet wordt. Afgaande op de cijfers van vanavond lijken de eerdere conclusies aangaande het Wateringse zwembad de Waterman helaas wel juist. Wellicht dat het ambitieuse plan voor een overdekt zwembad in een woonzorgcomplex hier een oplossing kan gaan bieden.

vraag' an de burgerman week 12

20 Mar

Naar mij luisteren ze toch niet.

Je hoort vaak zeggen: “Alles is toch al beslist”. “Naar mij wordt niet geluisterd op het gemeentehuis” is ook zo’n kreet die vaak klinkt. Als je je mening alleen op verjaarspartijtjes met anderen deelt, zal dit inderdaad zo zijn. Maar als je diezelfde mening laat horen op een inspreek- of bespreekmoment heeft dit wel degelijk nut. In De Lier kwam de gemeente vorige week langs voor een wijkschouw. Men wil dan je mening weten over zaken die jouw wijk betreffen. Vaak gaat dit over de inrichting van de wijk zelf. Wil de buurt een parkeerplaats extra, een stukje groen of toch maar liever een kipwip voor de kleintjes? Een rommelig stukje gemeenteplantsoen opknappen of ‘dicht straten’? In overleg worden wijkwensen genoteerd dus meedenken en meedoen heeft daar dus wel degelijk nut. Wordt vervolgd, in Cruijsbroek Naaldwijk op 11 april aanstaande.

En wat te denken van de plannen van de gemeente om de feestlocatie bij de Bleijenburgbrug te gaan bebouwen? Hevige weerstand van de Lierse bevolking zorgde er voor dat dit plan terstond in de prullenbak verdween. De politiek moet veel beslissen. Tijdens commissievergaderingen worden deze beslissingen besproken, maar pas tijdens de raadsvergaderingen worden beslissingen genomen. Op beide plaatsen kun je inspreken. Als je vooraf aan de raadsvergadering inspreekt, moet je wel goed beseffen dat alles al besproken is in de commissievergadering. Met het geven van je mening op deze plaats heb je weinig invloed meer op de uiteindelijke besluitvorming, maar je laat anderen wel weten hoe jij erover denkt. Tijdens de commissievergaderingen wordt besproken wat de beste manier is om de voorgelegde problemen op te lossen. Dit is dan ook bij uitstek de plek om jouw kijk op de zaak te geven, want alleen dán kan je mening worden meegenomen bij de besluitvorming.

Volgende week: Te weinig speelplek in Westland?

Wijkschouw_de_lier_003

politiek en sport, gaat dat samen?

18 Mar

Duh negentwintigste editie

van ut Vrienduhvolliebaltoernooi.

Een vriendenvolleybaltoernooi! Dat is wat voor de gemeente moet raadslid Mohamed el Mokaddem gedacht hebben. De politiek kan best nog wat vrienden gebruiken. Of dat gelukt is lees je hieronder…

Als je vrienden wil maken moet je natuurlijk wel ‘meedoen’. Het thema was: ‘Ai, ai, ai en ik komp uit het Westland’. Als teamnaam hadden we "De Kromme Jongens" gekregen. Carla de Jager had gezorgd voor geruite shirts en bijpassende tuinderspetten, zodat we wat dat betreft alvast goed voor de dag kwamen. Naast Carla en mezelf bestond ons team uit Remmert Keizer, Elco van Noort, Jan Prins, Roel Batelaan en Ben van der Stee. Onze coach was de in komkommerpak gehulde Frank Rijneveen. Onder het motto ‘als je wint, heb je vrienden’ gingen wij vervolgens enthousiast aan de slag.

Of we daadwerkelijk vrienden gemaakt hebben weet ik niet, want achtereenvolgens maakten we korte metten met de beglazers, bakkie pleur en ut Hok. Stuk voor stuk keken ze helemaal niet ‘blai’. Maar goed, wij waren weer eens ‘onder de mensen’ en zo kom je vaak meer te weten dan in de raadszaal. O ja, Jan van Rossum was er ook nog, maar ‘die wau nie bai ons, want hai dee al bai een ander mee’, waarvan akte. Het was voor de ‘jonkies van Velo’ de eerste keer dat ze dit toernooi organiseerden, wat ons betreft perfect gedaan, petje af voor Velo!

Velovolleybal2

vraag'an de burgerman week 11

14 Mar

De lucht in

‘The only way is up’,  van Jazz and The Plastic Population was in 1988 een nummer 1 hit in Nederland. Dat nummer ging natuurlijk niet over hoogbouw, maar dat liedje kwam zomaar in me op afgelopen week. In Westland wisten we al dat we in het centrum van Naaldwijk en Wateringen ‘de lucht in’ zouden gaan. Op iets bescheidener wijze zal er ook ‘hoogbouw’ verschijnen in de andere kernen. Tot voor kort riep hoogbouw vaak weerstand op: het werd als ‘horizonvervuiling’ gezien en als te massaal voor Westland. ‘In Nederland bestond hoogbouw vrijwel alleen uit woontorens en flats in buitenwijken. Die stonden nu niet bepaald bekend als plekken waar het goed toeven was. Door grotere aandacht voor fraaie architectuur en een betere inpassing in het stadsbeeld lijkt er de laatste jaren sprake van een opleving. Hoogbouw in of rond het centrum wordt ook niet altijd meer geschuwd. Hoogbouw met een woonfunctie bestaat nu vaak uit luxe, stedelijke appartementen’ valt er te lezen op de internet encyclopedie Wikipedia. Voor Westland komt daar nog de ruimtedruk bij. Nog meer ‘glas’ dat moet wijken voor ‘beton’ willen we niet, maar we willen wel met z’n allen blijven wonen in Westland. Met fraaie architectuur en een goede inpassing van de hoogbouw moet dat zeker lukken.

Volgende week: Naar mij luisteren ze toch niet.

nota hier nota daar…..

12 Mar

Dat is geen gefilosofeer in de ruimte, maar gewoon de agenda voor de commissie ruimte. Ontzettend positief vond ik het boekwerk (concept) uitgangspunten voor de ruimtelijke ontwikkelingskaders voor de kernen. De huidige stand van zaken in de kernen staat hierin goed beschreven en ook de richting waar we naar toe willen heeft men helder en duidelijk weten te verwoorden. Als één en ander dan ook nog eens ‘lekker’ ge(be)schreven is, doe je met plezier je leeswerk.

Minder goed te spreken ben ik over de plotselinge presentatie van het proefproject huis-aan-huis inzameling papier. Nog maar net een jaar geleden hebben we het toenmalig college gevraagd om eens te kijken naar het nieuwe afvalbeleid in rotterdam (1mb) . In het kort: van de GFT gaat het G(groente) en F(fruit) gedeelte in het vervolg gewoon in de grijze bak. De T(tuinafval) blijft ingezameld worden (kan je wegbrengen of op komen laten halen) én de GFT bak wordt omgebouwd tot papier bak. Geloof het of niet maar de grijze bak wordt ook nog eens niet eenmaal per twee weken, maar zelfs wekelijks geleegd. Dit alles kosten neutraal en het maakt ook nog eens niets uit voor het milieu (dit verzin ik niet, dit is gewoon terug te lezen in de rotterdamse nota). Geen nadelen, wel voordelen: geen stank meer van groene bak, wekelijkse leging van grijze bak. Tot onze verbazing gaf het college toen aan er niet eens naar te willen kijken! Nu dan opeens een proefproject met een onderdeel van het rotterdamse beleid. Waarom? Dat gaan we gewoon maar weer vragen ……..

Van onderen!

8 Mar

De leden van de Westlandse gemeenteraad zitten in een binnen- en buitenring tegenover het college van B&W. Boven de buitenring bevind zich een balkon wat dienst doet als publieke tribune. Op de balustrade worden nogal eens lege kopjes neergezet. Zelf zittende in die buitenring heb ik me er dikwijls over verbaasd dat er nog nooit een kopje ‘naar beneden’ gekomen is. Afgelopen raadsvergadering  kwam er dan toch iets van boven. Naast vele zegeningen, die we altijd goed tellen, viel er plots van bovenaf een balpen op onze tafel. Van de schrik bekomen, constateerden we dat er geen gewonden waren gevallen en dat zelfs de balpen nog oké was. Het idee dat iemand nu z’n pen wel zou missen deed me besluiten maar eens boven te gaan kijken. Daar aangekomen was de eigenaresse natuurlijk dolblij haar pen weer terug te zien. Eind goed al goed! Fotoraadszaal

Wapengekletter

7 Mar

De democratie in ons land kent vele ‘wapens’. Tijdens de raadsvergadering in Westland, 6 maart jl, waren we getuige van liefst twee primeurs. De eerste was al aangekondigd, namelijk het recht van enquête van de gemeenteraad. Dit behelst het doen van een onderzoek naar het door het college of de burgemeester gevoerde bestuur en is geregeld in artikel 155 van de gemeentewet. Onderzoek zou plaats moeten vinden naar het gevoerde bestuur met betrekking tot het schoolzwemmen in het algemeen en de vangnetconstructie in het bijzonder. Jammer was wel dat het CDA ter vergadering al aankondigde dat het niet zo’n diepgaand onderzoek hoefde te worden. Per definitie maak je hiermee de toekomstige onderzoekscommissie (in wat voor samenstelling dan ook) al tandenloos merkten een aantal fracties op, maar daar dacht men bij het CDA anders over. Wordt vervolgd op 27 maart.

De tweede primeur betrof het indienen van een burgerinitiatief. Ook hiervoor kent Westland een verordening. Inmiddels is het aantal benodigde handtekeningen van burgers gereduceerd tot 100, zodat het op de agenda zetten van een door burgers aangedragen voorstel goed mogelijk is. Een aantal burgers wilde de toekomstplannen voor het centrum van ‘s Gravenzande beter onderzocht hebben. Jammer genoeg voldeed dit burgerinitiatief niet aan alle eisen genoemd in de verordening. Wordt dus niet vervolgd.