Archive | February, 2007

vraag ‘an de burgerman week 9

28 Feb

Als een vis in het water?

Met de column van vorige week (over de dode vis in de Lee) in het achterhoofd blijkt hoe een tevreden en onbekommerd leven zomaar verstoord kan worden. Boven water kan het, in meer of mindere mate, net zo gaan. Je kunt jaren lang een onbekommerd leventje leiden in een leuk huis in een gezellige buurt en dan opeens is er de verandering. Er verrijst een nieuwe woonwijk, er komt opeens (te) hoogbouw of er staat ineens een schutting, waardoor je uitzicht wordt belemmerd. ‘Niemand heeft me wat gevraagd’ denk je dan; ‘mag dat zomaar’ is ook zo’n reactie die je vaak hoort. Hoe gek het ook klinkt, in ons land mag je inderdaad best veel. Opbouwen, aanbouwen, bijbouwen, zolang je aan de voorwaarden voldoet mag je bouwen wat je wilt. Van tevoren je buren inlichten is echter wel zo handig. Dan weten ze tenminste waar ze aan toe zijn. Nieuwe buren krijgen is ook zo’n spannend iets. ‘ O, o de Hagenaars komen hier wonen’. Nou dat zal wel, maar onderhand zijn de randen van Den Haag en Maassluis zo’n beetje Westlandse enclaves. Er vanuit gaan dat anderen zich maar moeten aanpassen aan de bestaande buurt kan een uitgangspunt zijn, maar misschien is het ook wel handig om zelf eens te ‘investeren’ in je nieuwe buren. Dan krijgen we er vanzelf meer Westlanders bij.

Volgende week: actie

groos op Koos

27 Feb

Vanavond glastuinbouwdebat bijgewoond, locatie: de drijvende kas. Organisatie was in handen van de zuidhollandse milieufederatie, die dat overigens keurig deden. Op zes barkrukken zaten vertegenwoordigers, van links naar rechts, PvdA, GroenLinks, VVD, ChristenUnie, CDA en SP. Een gevarieerd gezelschap, dat zeker. Een wiskundeleraar, die al een paar jaar in de Staten zit, een oud Maaslands raadslid die de sprong naar de Staten wil gaan wagen, een bollenkweker uit Wassenaar, een steunfractielid, een oud Statenlid die ook nog eens oud tuinder en huidig Hoogheemraad is en last but zeker not least, één van de oprichters van de SP. De ingehuurde gespreksleider kweet zich prima van zijn taak, zodat de discussie redelijk geordend verliep. Helaas is de kennis over tuinbouwzaken nog niet wijd verspreid. Voor de glastuinbouwers ligt hier nog een schone taak………. Rood Nederland leeft nog steeds met het idee dat we(stland) het leuk vinden gif in het rond te spuiten. Kennis van zaken had eigenlijk alleen Koos Verbeek, de Westlander die voor CDA op de lijst staat. Op die manier heeft het advies van de stemwijzer ook opeens een gezicht gekregen. Koos, mijn stem heb je!

Stem wijzer?

27 Feb

Met provinciale verkiezingen op komst, toch maar eens naar de stemwijzer gegaan. Echt boeien doet de provincie me niet, maar ook mijn stem willen ze graag hebben. Omdat er geen aansprekende figuren zijn, zou dit keer de inhoud van de programma’s mijn keuze weleens kunnen gaan bepalen. De stemwijzer schijnt daar een goed middel voor te zijn.

Rolt er bij mij CDA uit, asjemenou zou ik haast zeggen. Nou had ik wel een keer ingevuld dat ik het gezin belangrijk vond, wellicht dat dat er mee te maken heeft. Echt diepgaand is de stemwijzer niet. Veelal kun je slechts ergens voor of tegen zijn. Mijn keuze in het stemhokje is meest een gevoelsmatige. Als je niks voelt geeft  de stemwijzer in ieder geval aan in welke richting je het moet zoeken. ‘Doe er je voordeel mee’ zou ik zeggen

elkaar begrijpen

25 Feb

Welk nieuwbouwplan er ook aan de orde is, altijd zijn er voor- en tegenstanders. Nadat er eerst alleen maar ‘Hosanna’ klonk over de ‘s Gravenzandse nieuwbouwplannen, kwamen er dan ook de protestgeluiden. Zonder er nu inhoudelijk op in te gaan, viel mij wel op dat er sprake is van opvallend veel wederzijds begrip. In de commissievergadering ruimte lieten de politieke partijen dat van hun kant al horen en afgelopen zaterdag in AD Haagsche Courant liet ‘tegenstander’ Arie van Dijk noteren dat hij ‘de keuze van de CDA-fractie (net als alle andere politieke partijen redelijk ingenomen met de plannen) begrijpt’. Natuurlijk kan je het nooit een ieder naar z’n zin maken, maar uiteindelijk moet je wel met z’n allen samen weer verder. Met wederzijds begrip moet dat zeker lukken.

sluiting gemeentewerven

25 Feb

Als een duvel uit een doosje wordt opeens de voorgenomen sluiting van de werven in De Lier en Wateringen geëffectueerd. Middels een persbericht van de gemeente zijn we op de hoogte gebracht van het feit dat het 1 april over en uit is voor deze twee ‘afvalbrengstations’. Als raadslid moet je regelmatig minder populaire beslissingen nemen. Dat is niet erg, zolang je aan de bevolking maar duidelijk kan maken wat de achtergrond van zo’n beslissing is. Bij het schoolzwemmen was dat de enorme bezuiniging die in het vooruitzicht werd gesteld. Als achteraf blijkt dat die bij lange na niet gehaald  wordt, geeft dat bij iedereen een katerig gevoel. Juist om dat gevoel ook bij de sluiting van deze twee werven te voorkomen hebben we vorig jaar bij de begrotingsvergadering gevraagd om met exacte cijfers te komen voordat tot daadwerkelijke sluiting wordt over gegaan. In het WOS item ‘de spreekbuis’ spreken de reacties van veel Wateringers voor zich. Dan is het toch vanzelfsprekend dat je als raadslid ter motivering met exacte cijfers kan komen. Omdat die cijfers er nog niet zijn en de sluiting al wel is aangekondigd, hebben we daarover schriftelijke vragen gesteld. Download Art26GBWafvalbrengstations.doc Niet leuk, maar helaas wel noodzakelijk. Als raadslid, respectievelijk gemeenteraad wil je tenslotte wel serieus genomen worden.

23 Feb

In Westland raadslid voor GemeenteBelang Westland, in Naaldwijk de man van de vrouw van feestwinkel ‘de Bladwijzer’ en in De Lier gewoon ‘de burgerman’.

Welkom in mijn persoonlijk dagboek, waarin ik ervaringen van alledag wil delen met anderen.        

Leo Boekestijn

actiecomité veilingweg veilig verontrust

23 Feb

Van de week een brief ontvangen van het actiecomité Veilingweg Veilig uit mijn kern De Lier, waarin ze melding maken van mogelijke vertraging in de aanleg van separate fietspaden langs de Veilingweg. Er schijnt een toezegging gedaan te zijn dat aanleg op korte termijn is voorzien, echter duidt voorlopige informatie van de bewoners erop dat pas medio 2010 gestart gaat worden. Dat is natuurlijk een teleurstelling van jewelste. Het actiecomité vraagt of wij aandacht willen besteden aan deze mogelijke vertraging. Daartoe heb ik namens GemeenteBelang Westland de volgende vragen ingediend:

vraag 1: klopt de informatie uit de brief?

vraag 2: zo ja, wat is de reden van de mogelijk vertraagde aanleg van de separate fietspaden?

vraag 3: wat is de geplande route van het bouwverkeer voor de volgende fase (langs Vogelwijk) Molensloot?

De vragen zijn nu al ingediend voor het vragenuurtje van de Raadsvergadering van 6 maart. Het college van B&W heeft dan tijd genoeg om de vragen van antwoorden te voorzien.

beken (je) kleur

21 Feb

mijn partijtje, GemeenteBelang Westland, was weer aan de beurt in de Bazuin, omstebeurt mag een politieke partij de column Raad en Daad invullen in dit Lierse Huis aan Huis blad. Dit keer een bijdrage met de titel:

                                       Kleur bekennen

De Lier, feestdorp bij uitstek, laat keer op keer zien dat je samen best veel voor elkaar kunt krijgen. Samen in het Oranjecomité, samen in de winkeliersvereniging die nota bene zelfs Samenwerking heet of zelfs met z’n allen samen in het Bradeliercomité tijdens de Bradelierweek. Afgelopen week was het de beurt aan carnavalsvereniging de Theebukkers. Wat die met hun kluppie weten te organiseren grenst haast aan het ongelofelijke. Natuurlijk is juist carnaval een feest om samen te beleven, dat is dan ook de manier waarop de Theebukkers hun carnaval organiseren. Samen in Westerhonk, met of zonder verstandelijke beperking, samen in de Triangel met ouderen, samen in ’t Centrum met jongeren, samen in de Rank met iets ouderen en niet te vergeten met z’n allen samen in het sportcentrum Vreeloo. Zaterdagmiddag was het weer met z’n allen naar buiten voor ut tochie. ‘Beken kleur’ was dit jaar het motto. Nu is de optocht per definitie altijd al een kleurrijk gebeuren, maar dit jaar was het helemaal een bontgekleurde aaneenrijging van kleurige deelnemers. Letterlijk werd kleur bekend in ’t blauw, geel of groen. De scouting had de kaartterm ‘kleur bekennen’ als uitgangspunt genomen, ook daar kan je alle kanten mee op.

In de gemeentepolitiek moet je ook met enige regelmaat ‘kleur bekennen’. Eens in de vier jaar is dat bijna letterlijk het geval. Naast het landelijk bekende ‘groen’ en ‘rood’ wordt u dan vooral geconfronteerd met de kleur ‘geel’ van ons kluppie GemeenteBelang Westland. Een partij die op democratische wijze opkomt voor de belangen van het Westland en de mensen die hier wonen, werken en recreëren. We doen dit alles zonder dat we daarbij onze standpunten aan hoeven te passen aan partijrichtlijnen vanuit de landelijke politiek. Figuurlijk kleur bekennen is natuurlijk veel vaker aan de orde. ‘Kleur bekennen’ betekent tenslotte ook ‘voor je mening uitkomen’. Soms betekent het ook ‘voor De Lier opkomen’. Samen met Jan de Nooy, ook GemeenteBelang Westland, CDA-er Theo Spanbroek, VVD-er Pleun van der Ende en sinds kort ook Koos Koolstra van de ChristenUnie/SGP bewaken we naast de Westlandse ook nog eens de specifiek Lierse belangen. Voldoende speelruimte, voldoende parkeerplaatsen, voldoende ruimte om te sporten, maar ook, dat zal u niet verbazen, voldoende feestruimte in De Lier zijn Lierse belangen die het partijpolitieke welhaast overstijgen. Stuk voor stuk zijn we Westlandse raadsleden, dat spreekt voor zich, maar als het nodig is zetten we net zo makkelijk het gekleurde Lierse brilletje op. Op die manier gaat ‘d’Ouwe Lier’ echt nooit verloren.

Leo Boekestijn, één van de twee volksvertegenwoordigers van GemeenteBelang Westland uit De Lier.

vraag ‘an de burgerman

21 Feb

Vraag ‘an de burgerman                                                                      20 februari 2007

Nattigheid

‘Waar moet ik melden dat er dode vis in de sloot drijft?’  Dat kan via de gemeente, maar als je het in één keer goed wilt doen dan kom je bij het Meldpunt Toezicht van het Hoogheemraadschap Delfland terecht. Zij ‘gaan erover’ zoals dat zo mooi heet. Omdat het midden in ons dorp geconstateerd werd, hebben ze tal van meldingen binnen gekregen over de vissterfte in de Lee. Als je na een week van onduidelijkheid uiteindelijk in de krant leest dat het wellicht ‘een voornvirusje’ geweest zou kunnen zijn voel je toch nattigheid. Zou dat nou echt zo zijn? Het verleidde Progressief Westland zelfs tot het stellen van vragen aan B&W van Westland. Toch maar even het Hoogheemraadschap gebeld om te vragen of ze al iets meer wisten. Het antwoord was best ontnuchterend. Dit soort sterfte blijkt namelijk veel vaker voor te komen en is voor het Hoogheemraadschap zeker geen reden tot paniek. Aan de andere kant neemt men de zaak zeker wel serieus. Men onderzoekt ter plekke wat er hand zou kunnen zijn. ‘Tot de bodem’ gaat zo’n onderzoek zeker niet want dat zou namelijk duizenden euro’s kosten. Dit geld heeft het Hoogheemraadschap hier niet voor over, omdat dit verschijnsel zich nu eenmaal wel vaker voordoet. Dit is ook wat je hierover op internet kunt lezen: ‘Al is een vissterfte soms slechts een kwestie van één dag, de aanlooptijd duurt meestal langer. Vissterfte kan zowel een directe als een indirecte oorzaak hebben en is vaak te wijten aan een samenspel van meerdere factoren. Als alle vissen op korte tijd sterven, is de oorzaak meestal een plotse gebeurtenis waardoor het milieu van de vissen schadelijk of zuurstofloos is geworden. Bij een geleidelijke sterfte die na meerdere dagen tot een groot aantal dode vissen kan leiden, ligt de oorzaak meestal bij een langzaam ontwikkelend zuurstofgebrek, een actief virus of een schadelijke bacterie. Dikwijls is een nakende vissterfte niet of moeilijk waar te nemen.’ Het lijkt er dus op dat het Hoogheemraadschap gewoon de juiste conclusie heeft getrokken.

Volgende week: als een vis in het water