vraag ‘an de burgerman week 22

3 Jun

Op uitnodiging dagje op pad met Team Westland

‘voor de wandelaars is er een route van 9 en 18 kilometer, maar het zou een mooie uitdaging om de volledige route te wandelen’. Dit stuk tekst kon je vorige week lezen in deze krant, waarbij dan met de volledige route 42 kilometer bedoeld werd. Nu weet je onderhand wel dat ik van uitdagingen hou. Zo’n 18 jaar geleden mochten we ons 25-jarig huwelijksfeest vieren, waarop iemand de burgerman anoniem berichtte: ‘dat zul je in de politiek niet halen!’ Gezien de bos bloemen die vorige week bezorgd werd, blijkt dat toch wel degelijk gelukt. Dagje wandelen voor en met Team Westland leek me dan ook juist een mooie uitdaging om naar uit te kijken. Naast wandelen kon er ook hardgelopen en gefietst worden. Dit alles ook nog eens voor het goede doel. Even na negenen gestart in sporthal de Wielepet met de afspraak rond vieren bij de Druiventuin te zijn. Vandaar zou gezamenlijk het laatste stukje naar de sporthal terug worden volbracht.

Wat valt je op tijdens zo’n dagje wandelen door het Westland? Eerst maar even m’n schrikmoment, komende vanuit de Haagsche Uithof bruggetje over naar het Wenpad staan er ineens geen kassen meer. Daarvoor in de plaats komt nog meer steen, waar moet dat met ’t Westland heen? Gelukkig overheerste die dag het gevoel van saamhorigheid en er zijn voor elkaar. Team Westland is een hechte, maar ook zeker toegankelijke club mensen. Daarom ook applaus voor iedereen die bij de Druiventuin arriveerde. Keer je toch met een bijzonder goed gevoel weer huiswaarts.

vraag ‘an de burgerman week 21

29 May

nog successen te melden?

Nou mensen, ik zal maar met de deur in huis vallen deze keer: soms weet ik het ook nie meer. We hebben er een bankje bij aan het strand, dat is zo’n beetje het grootste succes van afgelopen week. Het achteruitlopen daarentegen gaat een stuk voortvarender. Gedoe met vergunning voor een Unicefloop nota bene, Alphons de Wit schreef er terecht al over. Arbeidsmigranten bij de kweker huisvesten, in Hoek van Holland geen probleem, aan de andere kant van de weg in Westland geen denken aan. Prop ze maar met z’n allen in de Oostbuurt in De Lier, want daar hebben ze toch al 2 (twee) Poolse supermarkten. Nieuwbouw de Naald is aanstaande horen we in het nieuws, op zo’n beetje de laatste open plek in Westland. De gemeenteraad weet van niks, maar ach, als we die niet links passeren, dan doen we het rechts wel. We zagen het vorige week nog bij de besluitvorming over de Flora Campus Westland. In het Masterplan kan nog volop geschoven worden volgens de wethouder, maar tegelijkertijd blijkt het meeste toch echt al vast te liggen. Starters en spoedzoekers hebben de verplaatsbare woningen inmiddels allang zien staan komende vanuit Delft het Westland in, maar dat blijkt slechts een opslagplek te zijn. Het vinden van een definitieve tijdelijke locatie wil ook deze collegeperiode maar matig lukken. Tot overmaat van ramp wiste ik ook nog het verkeerde bericht op burgerman’s antwoordapparaat, excuses aan de heer van der Meer, wellicht kan die nog een keer terugbellen naar 513186. Gelukkig is de zon inmiddels wel gaan schijnen, qua weer lijkt de kanteling uiteindelijk wel door te zetten. In politiek Westland is dat vooralsnog hard werken.

vraag ‘an de burgerman week 20

24 May

Is het dan toch allemaal al beslist?

Royal FloraHolland, je weet wel, de bloemenveiling, geeft aan minder ruimte nodig te hebben in de toekomst. Nou, komt dat even best uit voor de gemeente Westland, die heeft nu juist meer ruimte nodig in diezelfde toekomst. Enkele van de ‘bloembladen’ aan de Middel Broekweg waren al bestemd, maar en passant werd ook de Dijkzijde vast ingevuld met de o zo gewenste woningbouw in Westland. Dat laatste ging niet alleen de bloemenveiling, maar ook de Provincie iets te snel en voorbarig. Daarop concentreerde de gemeente zich voor de volle 100% op het gebied rond de World Horti Campus.

blik vanaf de twaalfde …

Diverse informatieavonden volgden en ook de gemeenteraad werd wederom ‘meegenomen’ zoals dat zo mooi heet. In het masterplan Flora Campus Westland kon je best goed teruglezen wat de bedoeling was van het geheel. Daar ga ik hier verder niet op in, over het geheel was er namelijk best overeenstemming. Daar is een masterplan ook voor. Wat, wanneer en hoe de diverse elementen uit het plan gerealiseerd gaan worden, dat wordt later bepaald zo was de boodschap vanuit de plannenmakers. Tijdens een commissievergadering over dit onderwerp bleek echter dat van schuiven met elementen in plaats, tijd of vorm zo goed als geen sprake meer kon zijn.

Met diverse partijen lijken al afspraken te zijn gemaakt over de invulling van het te bebouwen terrein. Tsja, als dat zo is heeft al die inspraak, participatie of hoe je het ook noemt niet veel tot geen nut. Dan wordt het ‘tekenen bij het kruisje’ en dat is nu juist waar mijn politieke partij Westland Verstandig niet van is. Woensdag 24 mei gaan we zien of er nog ‘geschoven’ kan worden in het plan.

vraag ‘an de burgerman week 19

11 May

Bouwen voor jongeren of voor ouderen?

Soms hoef je iets niet zelf te verzinnen, dat heeft de gemeente dan al voor je gedaan. Sterker nog, ook nog in overleg met de woningbouwvereniging. Een en ander is verwoord in de woonvisie. Die visie wordt op z’n tijd ook nog geactualiseerd zoals dat zo mooi heet. Sociale huur, middenhuur of dure koop, alles vind je terug in de woonvisie. Beetje jammer is dat een woningbouwplan op z’n minst een jaar of 7 (zeven) in beslag neemt, zodat je met je woonvisie bijkans altijd achter de feiten aanloopt. In mijn dorp De Lier komen op vrij korte termijn ruim 100 sociale huurwoningen beschikbaar. In plan de Liermolen 66 stuks en aan de Sportlaan 42. Met een visie mag je verwachten dat er gebouwd wordt ‘naar behoefte’. Dat roept al snel de vraag op wiens behoefte? Die van het dorp De Lier, die van Westland of die van Haaglanden? Wie komen daar te wonen? Nog een terechte vraag is of dit nu zorg gaat dragen voor de zo gewenste doorstroming op de Westlandse woningmarkt. Wordt dit de plek waar Westlandse jongvolwassenen hun eerste woning gaan vinden? Zo ja, dan is ook de verhuiskans van de ouderen opeens een stuk groter. ’t Is tenslotte wel handig dat je kinderen het huis uit zijn als je kleiner wilt gaan wonen. Veel vragen van de burgerman dit keer, maar wellicht wel vragen die bij meer mensen leven. Over een jaartje maar eens kijken of die ruim 100 sociale huurwoningen ook voor meer sociale cohesie hebben gezorgd.

vraag ‘an de burgerman week 18

5 May

Vraag ‘an de burgerman week 18

Duistere krachten …

Ietsje minder welvaart ten bate van wat meer welzijn en welbevinden, die wens hoor je steeds vaker in Westland. Dat bespreekbaar maken wil nog niet erg lukken helaas. Hét bedrijfsleven en dé glastuinbouw propageren nog steeds ongebreidelde economische groei ten koste van het welzijn en welbevinden van de meeste Westlanders. Nog meer economische groei betekent nog meer ruimtebeslag, nog meer arbeidsmigranten en natuurlijk ook nog meer drukte op de weg. Dit alles ook nog eens in de wetenschap dat voor de Westlandse jeugd, of moet je inmiddels zeggen jongvolwassenen, geen huis beschikbaar is alhier. Met bouwen moeten we de hoogte in en de dorpen in Westland groeien bijna aan elkaar. Zo begint de ooit zo geroemde ‘Glazen stad’ langzaam iets uit het verleden te worden. ‘Als ’t glas moeten wijken voor het steen, waar mot dat dan met Westland heen’ zongen de Kromme Jongens ooit en die vraag lijkt actueler dan ooit. ‘Ja maar, we profiteren er toch allemaal van’ is een veel gehoorde reactie op bovenstaande problematiek. Een kleine minderheid zal er zeker van profiteren, maar gevoelsmatig krijgt een steeds groter deel er vooral last van. Bij besluitvorming over toekomstige plannen zal hier toch echt rekening mee gehouden moeten worden. Dat is de enige manier om het ‘eigene’ van de streek te behouden.

vraag ‘an de burgerman week 17

30 Apr

You win some, you lose some …

Vorige week liep ik een endje op met gewaardeerd dorpsgenoot en ooit ook nog collega raadslid Pleun van der Ende. Grappig genoeg moest ik een week eerder nog aan hem denken vanwege een door hem uitgesproken wijsheid. Nou, je raadt het al, die vind je terug in de titel van deze column. Het zal nog net in de vorige eeuw geweest zijn dat Pleun deze uitspraak deed, maar politiek gezien is het nog steeds actueel. Al die tijd weet ik ook dat Pleun gelijk heeft en de praktijk wijst dat ook uit. De ene keer valt een stemming gunstig uit voor jouw politieke partij en de andere keer niet, zo werkt democratie nu eenmaal. Wat voor mij altijd het verschil maakt is dat het ene keer iets voor jou onbelangrijks betreft; ‘verliezen’ voelt dan niet zo erg. Maar is het iets dat jij of jouw partij hoog in het vaandel heeft staan, dan komt een ‘nederlaag’ veel harder aan.

Hoe ga je daar vervolgens mee om is dan de vervolgvraag. Laat je het los of wacht je op een nieuwe kans, als die er sowieso nog zou komen. Burgerman’s ‘mind’ zit als volgt in elkaar ‘it ain’t over ‘till it’s over’. Dat vraagt om geduld en vasthoudendheid én een beetje kennis van de Engelse taal natuurlijk.

vraag ‘an de burgerman week 16

24 Apr

 

Spreek voor hen die weerloos zijn

Was me het weekje wel weer in de Westlandse politiek. Gelukkig bleek het huidige college wél in staat tot terugdraaien van voorgenomen besluiten. Iets waar mijn partij Westland Verstandig best trots op is. Het betrof het besluit om de huishoudelijke hulpuren wederom in te perken. Een honderdtal mensen kreeg via de thuiszorgmedewerkster te horen dat het schoonmaken een halfuurtje sneller moest worden gedaan. Nu moet je weten dat ik een en ander niet alleen in politiek opzicht meemaak, maar ook in de praktijk. De zeer gewaardeerde hulp van mijn moeder moest namelijk zo’n mededeling doen bij mijn ‘hulpbehoevende’ moeder. Tot treurnis van beiden, dat zul je wel begrijpen. De beloofde ‘kanteling’ door mijn partij hield onder andere in dat er een koffiemoment mogelijk moest zijn tijdens het schoonmaken van het huis. In plaats daarvan werd de mogelijke tijd daarvoor nu juist afgenomen. Gelukkig kreeg de gemeenteraad het middels twee moties voor elkaar dat niet alleen de ingeperkte tijd werd teruggegeven, maar ook dat het koffiemoment binnenkort in het zorgplan opgenomen wordt. Ga je als volksvertegenwoordiger toch weer tevreden naar huis toe!

vraag ‘an de burgerman week 15

17 Apr

Huh …

Verstand en gevoel zijn het niet altijd eens met elkaar, bij mij in ieder geval niet. Nu leer je in ‘t Westland op zeker je verstand te gebruiken, maar soms overkomt je het gevoel dat iets niet klopt. Dat gebeurt je in het dagelijks leven, op je werk, maar natuurlijk ook in de politiek. In het dagelijks leven als voorbeeld de gestegen prijzen in de supermarkt. Doosje eieren met Pasen snap je dan misschien nog wel, maar waarom de prijs van een stukje kaas zo’n beetje verdubbeld is, daar kan je met je verstand niet bij.

Op m’n werk bij de bloemenveiling zijn we gaan orderpicken in de koelcel, wat gevoelsmatig een flinke daling in werkcomfort teweeg bracht. Hoe gek is het dan, dat in de tevredenheidscijfers uit het medewerkersonderzoek hier niks van terug te vinden is. Tsja, en dan de politiek… met een beetje thuishulp kunnen ouderen veel langer zelfstandig thuis blijven wonen. Iedereen snapt dat. Voor de kanteling in politiek opzicht hadden andere politieke partijen besloten te gaan voor resultaat gericht indiceren. Het gevoel van de ouderen én van degene die de thuishulp verrichten telde niet meer mee, een schoon huis werd de norm. Het koffiemoment moest verdwijnen. Mijn partij Westland Verstandig verafschuwde dit. De storm hierover was nog maar net gaan liggen, of het gedonder begint alweer. Huh, dat meen je toch niet! Nou, helaas wel. Maar eens kijken of een extra raadsvergadering hiervoor de oplossing kan bieden.

vraag ‘an de burgerman week 14

7 Apr

Kort maar kr8ig …

Aina, dacht ik altijd in begrijpelijke taal te schrijven, blijkt dit voor jongeren niet te lezen en sws te lang, hoe skeer is dat 😒. Maar ff wat ‘an doen dan. Dit blijkt allemaal uit onderzoek van Alex Pril in opdracht van de krant die je nu in handen hebt. In max 140 woorden moet je verteld hebben wat je te vertellen hebt, anders ben je de jonge lezer kwijt. Ja maar gast, we zitten nu al op 90, ik wens je veel suc6. Snel ter zake komen dus! #komindekas was slay 😜Zaterdag regenachtig 🌧️, maar kaulo zonnig ☀️op zondag. Leuk uitje met de kids ook, weten ze gelijk hoe een paprika 🫑 en een aubergine 🍆 groeit. Nu maar hopen dat @hethelewestland deze column af kan drukken 🤔

vraag ‘an de burgerman week 13

30 Mar

Klimaatverandering

O jee, we gaan eraan met z’n allen, niks ‘an de hand roepen net zoveel mensen. De mening van jou en mij zal er wel tussenin liggen. Maar wat doet dit wereldprobleem in een column in het Hele Westland? Die vraag kunnen we op twee manieren beantwoorden. De eerste manier is een letterlijke, deze kwam langs als argument voor openhouden van zwembad de Waterman in Wateringen. Blijkbaar gaat de wereldwijde klimaatverandering niet aan ’t Westland voorbij, ook hier lijkt het warmer en droger te worden. Dan is een openlucht zwembad dichtbij maar wat fijn.

de Foppenplas is ook niks mis mee natuurlijk!

Een heel andere klimaatverandering zien we in de Westlandse politiek. Mijn partij Westland Verstandig beloofde een kanteling, een ander politiek klimaat en langzaamaan zien we dat ook gebeuren. Niet in het tempo dat wij wensen, maar meer van twee stappen vooruit, één stap terug. Dat is soms frustrerend, maar je hebt er maar mee om te gaan. Niet te vroeg juichen, niet te snel toezeggingen doen, haalbare doelen, dat soort dingen. En ja, soms zit het mee, soms zit het tegen, nog zo’n wijsheid of wellicht zelfs dooddoener waar je in de praktijk rekening mee moet houden.

Nu maar hopen dat we van die ‘lessen’ nog iets leren ook, want pas dan gaat er echt iets veranderen.